שחרור עיקול חשבון בנק

עיקול חשבון הבנק הינה פעולה שמבוצעת כנגד אדם שהוכחה הטענה שהוא חייב כסף לאדם אחר ואינו משלם את החוב. פעול עיקול חשבון הבנק הינה פעולה שמבוצעת על ידי ראש ההוצאה לפועל: כאשר זוכה (אדם החייבים לו כסף) פונה אל ראש ההוצאה לפועל בטענה שאדם אחר חייב לו כסף ואינו משלם את חובו- הוצאה לפועל פונה במכתב אל החייב.
תוכן המכתב מכיל את גודל החוב של החייב כלפי הזוכה וכמובן מציין את מספר הימים שיש לו על מנת להסדיר את עניין התשלום בטרם תתחיל פעולת עיקול חשבונו (מספר הימים הוא עשרים ימים מלאים מרגע שליחת המכתב). בהנחה והחייב מכיר או לא מכיר בחוב והוצאה לפועל מחליטים לבצע תהליכי עיקול חשבון (מסיבות משפטיות או מסיבות שונות)- יש לו עשרים ימים להסדיר את עניין החוב.

תום אותם עשרים ימים, רשאי ראש הוצאה לפועל לפנות לבנק ולהודיע להם על עיקול חשבון הבנק של החייב. פעולת עיקול חשבון הבנק של החייב באה לידי ביטוי בצורה ישירה ובצורה עקיפה על בעל החוב. ראשית, הבנק מקפיא את כלל הכספים שיש בחשבון הבנק של החייב ומונע ממנו להשתמש בהם.

כלל הכסף הקיים יועבר לחשבונו של הזוכה במטרה לכסות את החוב. בין ההשלכות העקיפות שבאות לידי ביטוי- חל איסור על החייב להשתמש בשיקים או בכרטיסי אשראי (על מנת למנוע ממנו להגיע למצב שבו הוא נכנס לחובות נוספים במסגרת עיקול חשבון הבנק), חל איסור על ביצוע העברות בנקאיות כאלה ואחרות וחל איסור על משיכת כספים מן החשבון.

ישנם מקרים בהם ראש ההוצאה לפועל יכול להחליט על עיקול המשכורות של החייב- במצב שכזה המשכורות הנכנסות לחשבון הבנק של החייב יעוקלו באופן אוטומטי (למעט סכום מינימאלי שנקבע מראש שיאפשר לחייב להמשיך לנהל אורח חיים בסיסי ללא פגיעה בזכויות הבסיסיות שלו).

חשוב לציין, שמרגע ההחלטה על עיקול חשבון הבנק של החייב- במשך שלושה חודשים ראשי ראש ההוצאה לפועל "לשאוב" את כספי החשבון על מנת לכסות את חובו כלפי הזוכה. בהנחה ומדובר בסכומים בהם החייב לא יוכל לעמוד על סמך המשכורות שלו ועל סמך סך כספיו בעובר ושוב- רשאי ראש ההוצאה לפועל להורות על עיקול רכבים פרטיים, נכסים פרטיים וגם על קצבאות וגמלאות שיש לחייב. בהנחה והחייב אינו מכיר בחוב שנטען כנגדו- הוא רשאי לפנות להוצאה לפועל בבקשה להוכיח את טענתו (היעדר חובות שכזה).

 

כיצד ניתן לבטל חשבון בנק מעוקל?

על מנת לבצע שחרור עיקול חשבון בנק עומדות לפניכם מספר אפשרויות. האפשרות הראשונה כמו בכל הליך משפטי כזה או אחר- הגעה לפשרה. כיצד? כאשר אתם מתבשרים על ידי הוצאה לפועל כי נפתחו נגדיכם הליכים לעיקול חשבון הבנק שלכם, אתם יכולים לפנות לזוכה ולנסות להגיע לפשרה. הפשרה המקובלת ביותר היא חלוקת החוב ופריסתו למספר תשלומים לאורך תקופה מסוימת, שבסופו מתחייב בעל החוב לסיים את כלל התשלומים.

במידה ואפשרות שכזו עומדת על הפרק- אנו ממליצים לכם להשתמש בה מכיוון שהיא חוסכת המון זמן, כאבי ראש ועוגמת נפש מיותרים וכמובן הימנעות מכניסה לתביעה משפטית. כמובן שאם באפשרותכם להגיע לפשרה אחרת עם הזוכה- אתם רשאים לעשות זאת במידה ושניכם מביעים הסכמה להליך.

מיותר לציין, שאם החלטתם ומצאתם לנכון להגיע לפשרה כזאת או אחרת- שהכול יהיה כתוב ומעוגן בכתב. כך אתם תוכלו להגן על עצמיכם בעתיד בהנחה והזוכה טוען טענות אחרות ממה שסוכם בהסכם הפשרה ביניכם- ההסכם מעוגן בחוק.

אפשרות נוספת שעומדת לפניכם, בהנחה והעיקול עוד לא הוטל, היא לפנות להוצאה לפועל ולבקש להסיר את העיקול- על מנת לבצע חקירת יכולות תשלום של החייב. תהליך שכזה דורש לא מעט זמן, שכן חשבים מהוצאה לפועל צריכים להתבסס על פירוט התנועות בחשבון הבנק שלכם בתקופה של יותר משלושה חודשים.

במקרים שכאלה, יכול ראש ההוצאה לפועל למזער את גודל החוב של החייב, מטענה שתשלום של כל החוב עלול להביא לקריסה כלכלית של החייב (קריסה שממנה הסיכויים שהוא "יתרומם" כלכלית חזרה הם קלושים) או במקרים קיצוניים יותר לקריסה כלכלית של משפחת החייב (כאן יכול החייב לטעון שמשפחתו תלויה בצורה מלאה בהכנסותיו ובסך הכספים שלו). בשני המקרים יצטרך החייב להוכיח זאת באמצעות פירוט תנועות העובר ושב שלו, לעיתים גם לתת תצהירים שונים.

אפשרות נוספת שאתם יכולים להשתמש בה היא הגשת טופס בקשה לתהליך שחרור עיקול חשבון בנק. כפי שכבר הבנתם- אפשרות זו יכולה להתממש רק לאחר הגשת צו עיקול לחשבון הבנק שלכם, והיא מופנית בצורה ישירה ללשכת ההוצאה לפועל. על מנת להגיש את טופס הבקשה תצטרכו להיכנס לאתר לשכת ההוצאה לפועל ולהדפיס את הבקשה.

על מנת למלא את הטופס תצטרכו להכניס את הפרטים האישיים שלכם (שם מלא, מספר זהות, טלפון, כתובת מגורים, פרטי עורך הדין הבנקים שלכם במידה ויש) ואת הפרטים של האדם שנגדו הבקשה מוגשת (אותם פרטים כפי שמילאתם על עצמכם). כמו כן תצטרכו להכניס את פרטי חשבון הבנק שלכם שמיועד לעיקול ולסמן את ההליכים הרלוונטיים עבורכם (עיקול חשבון בנק, עיקול רכב, עיכוב יציאה מן הארץ ועוד).

לאחר מילוי טופס הבקשה לתהליך שחרור עיקול חשבון בנק, תצטרכו להוסיף תצלום של תעודת הזהות שלכם ולצרף את כלל המסמכים הנדרשים מטעם הוצאה לפועל (מסמכים שמאמתים את זהותכם האישית).

 

שחרור עיקול חשבון בנק – האפשרות האחרונה

תצלום פירוט תנועות בחשבון הבנק שלכם (עובר ושב) בתקופה של שלושה חודשים מיום הגשת הבקשה לתחילת התהליך של שחרור עיקול חשבון בנק יצורף גם כן. חשוב לציין שתצלום פירוט תנועות החשבון שלכם שלא מתייחס לשלושת החודשים האחרונים אלא לתקופה קצרה יותר- לא יתקבל בהוצאה לפועל וכתוצאה מכך כל תהליך של שחורור עיקול חשבון הבנק יתעכב וידחה. מיותר לציין שתצטרכו להוסיף את פרטי חשבון הבנק שלכם שמועד לעיקול- שם הבנק ומספרו, שם הסניף בו החשבון נפתח, מספר הסניף וכתובת הסניף, מספר חשבון הבנק שלכם ומספר זהות בעל החשבון.

*חשוב לציין שאת הבקשה ניתן להגיש במספר אופנים: דרך כתובת הדואר של לשכת ההוצאה לפועל, דרך כתובת דואר אלקטרוני ובנוסף גם דרך האזור האישי באתר הבית של לשכת ההוצאה לפועל.

אפשרות אחרונה מעמידה בפניכם טיעונים אישיים שאתם יכולים להשתמש בהם בהנחה והם נכונים ומבוססי ראיות. חשוב להדגיש שכל שימוש לרעה בטענות כאלה ואחרות עלול לגרור תביעת דיבה כנגד בעל החוב, מעבר לצו העיקול שייכנס לתוקפו מתוך חוסר ראיות של החייב.

בין הטיעונים הרלוונטיים לנושא- במידה ומדובר במשפחה קשת יום שרוב פרנסת הבית מתבססת על כספו של החייב, יכול החייב לטעון כי כיסוי החובות הנדרש עשוי לפגוע במשפחתו בצורה אנושה ולמנוע מהם לנהל אורח חיים בסיסי ביותר ובכך לפגוע בזכויות היסוד שלהם.

טיעון נוסף הוא שלבעל החוב ישנם חיובים עתידיים ושיקים עתידיים מלבד תשלום החוב ועיקול חשבון הבנק- מה שעשוי לגרור לחובות גדולים ולפגיעה אנושה בכיסו של החייב. בהנחה והחייב טוען טענה שכזו, עליו להוכיח זאת בעקבות פירוט תנועות העובר ושב בתקופה האחרונה, כמו גם פירוט התנועות העתידיות שלטענתו עשויות להכניס אותו לחובות גדולים.

צרו קשר ואנו נדאג לכם לפתרון הטוב ביותר!

מאמרים נוספים בתחום

במציאות שבה כל אחד מאיתנו חי כיום, העולם הפך להיות הרבה יותר קטן מאשר היה בעבר – יתרה מכך, דברים רבים ברחבי העולם הפכו להיות הרבה יותר ניגשים עבור כל אחד מאיתנו. את ההוכחה הניצחת לכך ניתן לראות בתחום המסחר שחצה בעשורים האחרונים גבולות, וכיום ניתן לרכוש מוצרים מכל...
הבנקים בישראל ובאופן כללי בעולם, הם מוסדות מרכזיים במדינה שנמצאים בעמדת כוח אל מול כל לקוח שהוא. החוק במדינת ישראל מנסה לצמצם את הפערים הקיימים בין הלקוח לבין הבנקים עד כמה שניתן, ברוב המקרים על ידי חקיקה. ישנם מקרים רבים לאורך ההיסטוריה המשפטית של מדינת ישראל בהם נהגו רשויות...
בין תפקידיו הרבים של בנק ישראל ורשויות המדינה באופן כללי, ניתן למצוא את מדור החשבונות המוגבלים. בנק ישראל או רשויות אחרות שעוסקות בנושא, ראו לנכון ועל בסיס ראיות מוצקות להגביל את חשבון הבנק הנבדק מסיבות כאלה ואחרות שעליהן נדבר ונתמקד לאורך העמוד הקרוב. תהליך הפיכת חשבון בנק לחשבון מוגבל...
נפתח בסיפור: יבואנית רכב מסוימת, נטלה אשראי בגובה 103 מיליון שקלים (באמצעות מספר הלוואות) מאחד הבנקים הגדולים במשק. עוד לפני מועד הפירעון פנה הבנק לחברה בדרישה לפירעון מיידי בעבור מלוא הסכום. הסיבה לכך הייתה שהבנק חשש כי יתקשה לגבות את כספים אלה בעתיד. החברה הסכימה לדרישה ואישרה לאותו בנק...
הסדר חוב מול הבנקים, כפי שזה נשמע, הינו תהליך שבו הנושה (במקרה הזה הבנק) הלווה לגורם מסוים (אדם פרטי, גוף או ארגון פרטי וכו') כסף עבור מטרה מסוימת ומסיבה מסוימת הכסף לא חזר במלואו לבנק. תפקידו של הבנק הוא בין היתר לאפשר לאזרחים להתנהל בצורה פיננסית ולנהל אורח חיים...
עיקול חשבון בנק הינה פעולה שננקטת כנגד אדם פרטי או ארגון כתוצאה מחוב כזה או אחר שהוא חייב בו. במדינת ישראל ישנו חוק הוצאה לפועל, שמאפשר לראש ההוצאה לפועל להורות על הטלת עיקולים כאלה ואחרים על נכסיו וכספו האישי של האדם החייב. כחלק ממגוון הפעולות העומדות בפניי הוצאה לפועל,...
עיקול חשבון בנק הוא בעל השלכות כלכליות קשות על החייב ובני משפחתו. העיקול יכול להתבצע עם או בלי אזהרה על כך מראש בהתאם לנסיבות. ההליכים להסרת העיקול מהחשבון עשויים להימשך בין כמה ימים למספר שבועות. עיקול חשבון בנק באופן לא מוחלט עשוי להידמות לחשבון מוגבל: הבעלים בחשבון מנועים ממשיכת...
אורח החיים המודרני, התקדמות הרפואה ושיפור איכות החיים, מגדילים את תוחלת החיים, ומאפשרים לחלקים הולכים וגדלים באוכלוסייה לחיות שנים רבות יותר באיכות חיים טובה יותר. העלייה המתמדת בתוחלת החיים יחד עם כניסת הטכנולוגיה לעולם הבנקאי מציבים לא מעט אתגרים בפני הגיל השלישי בניהול ענייניהם הפיננסים לרבות ניהול שוטף של...
אדם שהוגדר במסגרת פשיטת רגל זכאי לקבל זכויות בסיסיות על אף היותו בעבר או בהווה פושט רגל. רק אדם פרטי יכול להיות מוכרז כפושט רגל. רובם הגורף של מקרי פשיטת הרגל נובעים מחוסר יכולת של החייב להחזיר את כספו לנושים ממנו לקח כסף. מטרת תהליך פשיטת הרגל הוא לאפשר...
רמיסה של זכויות הלקוח תחת רגליו הכבדות של הבנק היא תופעה מוכרת, כמעט לכל אדם המחזיק חשבון בנק לניהול ענייניו הכספיים. הנזק יכול להיות עצום, בייחוד כאשר הבנק מחליט לסגור את קו האשראי של חשבון עסקי למשל, אז יכולה פעולה כזאת להביא לסגירה של העסק, או החזרת צ'קים שלא...
הגשת תביעה נגד הבנק הבינלאומי אינה פעולה נפוצה מאוד. למעשה, הרבה יותר נפוצים הם המקרים בהם הבנק תובע את לקוחותיו ולא להיפך. הסיבה לכך נעוצה בעיקר בחוסר ההבנה של לקוחות הבנק את מערכת היחסים שלהם עם הבנק, כפי שהיא מובנת על ידי החוק וכן בגלל החשש של רוב הלקוחות...
תביעה בנקאית היא תביעה בעלת אופי מיוחד. פירוט העובדות וציון לשון החוק אינם מספיקים כאן. חשוב להכיר היטב את נבכי עולם הבנקאות, את המונחים והשפה המקובלת, להבין תדפיסים ודוחות בנקאיים, להכיר את תפקידים העובדים בדרגים השונים ולצפות מראש את התנהגות הבנק אל מול התביעה.  אם אתם חושבים שיש לכם עילה...
בנק ערביי ישראל, כמו בנקים רבים אחרים, הוא גוף מוסדי עם בירוקרטיה מורכבת. בנוסף על המערכת המסועפת, דרכה צריכים לקוחות הבנק לעבור עם כניסתם להסכמי התקשרות עם הבנקים, הבנק מורכב גם מבני אדם, שיש להם נטיה טבעית לטעות לפעמים,להפעיל שיקול דעת מוטעה ואף לפעול מתוך רגש במקום מתוך שיקולים מקצועיים....
בחיי היום יום רובנו לא באמת עוצרים לחשוב על הנושא הזה ועל החשיבות של הבנק בחיינו. אנחנו רגילים שהמשכורת שלנו מגיעה ישירות לבנק בכל חודש ומידי פעם אנחנו הולכים לשם לפגישות שונות. יש רגעים שבהם נזדקק להלוואה ולרוב הבנק יאשר זאת ופעם בחיים נרצה גם לקחת משכנתא לשלושים שנה....
תהליך יציאה מחשבון בנק משותף הינו תהליך שמושפע ממספר גורמים בהם ניגע ונתמקד לאורך העמוד הקרוב. אך ראשית, על מנת להבין את התהליך בצורה המיטבית, נרחיב מהו בעצם חשבון בנק משותף. חשבון בנק משותף הינו חשבון בנק שנפתח על ידי יותר מאדם אחד (בדרך כלל קורה לאחר שזוגות מתחתנים...
הבנקים במדינת ישראל ובאופן כללי בעולם הם בין המוסדות הציבוריים בעלי הכוח הרב ביותר. העובדה שכמעט כל אזרח (למעט מיעוט חריג וילדים מתחת לגיל 18) במדינת ישראל נמצא בעבר או בהווה בקשר כזה או אחר מול בנק- מוכיח את הטענה הזו. כל הפעולות הכלכליות שאנו מבצעים בחיי היום יום...
ערבות מכל סוג שהיא, הינה סוג של מנגנון משפטי שמוכר על ידי רשויות החוק, שמטרתו היא הבטחת תשלום והסדרת חובות קיימים. בין סוגי הערבויות הקיימות תוכלו למצוא ערבות בנקאית (שניתנת על יד הבנק), ערבות שניתנת על ידי אדם אחר שערב לבעל החוב (ערבות צד ג'), ערבות על בסיס שטר...
חשבון בנק של אדם הוא חלק מכלל נכסיו, ולכן עם מותו הוא יועבר ליורשיו על פי חוק או בהתאם לצוואה שהשאיר. אולם התהליך אינו פשוט. מיד עם היוודע דבר מותו של אדם, הבנק יקפיא את כל החשבונות, הזכויות והפעילות הכספית אשר מתנהלות אצלו, עד אשר יקבל לידיו צו ירושה...
בנק מרכנתיל, כמו בנקים רבים אחרים בישראל, הוא גוף רב כוח, עתיר ממון, שאזרחים רבים תלויים בשירותיו, שפעילותו מאופיינת בבירוקרטיה מורכבת. הבירוקרטיה המורכבת מונעת ברובה על ידי בני אדם, שיש להם נטייה טבעית ומובנת לביצוע טעויות אנוש, אך בניגוד לשירותים מסחריים רגילים הניתנים לאזרחים בישראל, טעויות במתן שירות על...
בנק פועלי אגודת ישראל, או פאגי, בכינויו הנוכחי, היה בנק עצמאי, ששירת בעיקר את הציבור החרדי והדתי לאומי. כיום הבנק הפך לשלוחה של הבנק הבינלאומי הראשון והוא מתנהל תחת שמו הישן, אך אינו בנק עצמאי. אם אתם חוששים שנעשה לכם עוול על ידי בנק פאגי, או בנק פועלי אגודת...