עיקול חשבון בנק

עיקול חשבון בנק הינה פעולה שננקטת כנגד אדם פרטי או ארגון כתוצאה מחוב כזה או אחר שהוא חייב בו. במדינת ישראל ישנו חוק הוצאה לפועל, שמאפשר לראש ההוצאה לפועל להורות על הטלת עיקולים כאלה ואחרים על נכסיו וכספו האישי של האדם החייב. כחלק ממגוון הפעולות העומדות בפניי הוצאה לפועל, אחד מסוגי העיקולים הוא עיקול חשבון הבנק של החייב. מטרת כלל סוגי העיקולים, ובפרט עיקול חשבון הבנק של החייב היא לאפשר כיסוי החובות הקיימים עבור הגורם לו חייבים.

עיקול חשבון בנק הינה פעולה שמצריכה קבלת אישורים כאלה ואחרים ממספר גופים, עליהם נרחיב לאורך העמוד הקרוב. מטרת לשכת ההוצאה לפועל היא לאפשר לזוכים (אלה שחייבים להם כסף) לקבל את שמגיע להם על פי חוק. כך לדוגמא המחאה שלא יכולה להתקבל בעקבות סיבה כזאת או אחרת- תטופל על ידי הוצאה לפועל. חשוב לציין שלשכת הוצאה לפועל לא פועלת בצורה “עיוורת” בעקבות חוב כזה או אחר, וצריכה בחלק גדול מהמקרים להסתייע בפסק דין. מיותר לציין שגם החייבים מקבלים את זכויותיהם מהוצאה לפועל.

באילו מקרים מבוצע עיקול חשבון בנק?

באילו מקרים מגיע החייב לעיקול חשבון בנק? ובאילו מקרים בוחרת הוצאה לפועל להורות על עיקול חשבון בנק ובאילו מקרים התהליך מוקפא? על כך נרחיב כעת.
כאשר הזוכה מחליט לפנות להוצאה לפועל בטענה שכספו לא שולם לו על פי חוק, הוא ניגש להוצאה לפועל ומבקש לפתוח תיק כנגד החייב. לאחר פתיחת התיק, מנהל ההוצאה לפועל מעביר מכתב חתום לחייב, ובו הוא מודיע לו על תלונתו של הזוכה, ועל הערך הכספי אותו הוא אמור לשלם. כמו כן, מצוין במכתב כי אם החייב יחליט מסיבה כזאת או אחרת לא לפרוע את החוב במסגרת עשרים הימים הניתנים לו מרגש שליחת הדואר, רשאי הזוכה לפתוח נגדו בהליכים משפטיים שעשויים להוביל לעיקול חשבון הבנק שלו.

בהנחה והחייב לא שילם את החוב לאחר עשרים ימים מרגע שליחת המכתב, הכדור עובר לרגליו של הזוכה- בהנחה והוא מעוניין הוא יכול לפנות לראש ההוצאה לפועל בבקשה להטלת עיקול חשבון בנק מיידי. בהנחה וראש ההוצאה לפועל רואה בבקשה כבקשה מוצדקת ומעוגנת בחוק- הוא פונה באופן ישיר לבנק שבו מנוהל חשבונו של החייב, ומעדכן אותו על כך שחשבון החייב נמצא בתהליכי עיקול. לאחר פנייתו של ראש הוצאה לפעול לבנק הרלוונטי, הוא יקבל מידע אודות חשבון הבנק של החייב עד עשרה ימי עסקים מרגע פנייתו לבנק. בין הפרטים שהוא מקבל- היקף הכספים המופקדים בו, תנועות אחרונות, תנועות בעלות ערך כספי גבוה וכל פרט כזה או אחר שעשוי לשמש כעזר).

באותה נשימה, הבנק מעדכן את החייב על כך שחשבון הבנק הפרטי שלו נמצאים בתהליכי עיקול, ומאותו רגע הבנק נועל את כספי החשבון ולא מאפשר כל התנהלות איתם. בהנחה ואכן הוחלט מטעמים כאלה או אחרים שחשבון הבנק אכן צריך לעבור תהליכי עיקול- הבנק באישורו של ראש ההוצאה לפועל יעביר את כספי החוב של החייב אל הזוכה. בהנחה וגודל החוב אינו נפרע במלואו, עוזר החוק לזוכה בכך שבמשך שלושת החודשים הראשונים מרגע עיקול חשבון הבנק של החייב- כלל הכספים שיופקדו בחשבון יועברו לזוכה עד לפירעון החוב באופן מלא. חשוב לציין שישנם לא מעט מקרים שבהם ראש ההוצאה לפועל מחליט מסיבות כאלה ואחרות לא להשלים את תהליך עיקול חשבונו של החייב.

 

השפעות תהליך עיקול חשבון הבנק

תהליך עיקול חשבון בנק הינו תהליך שמשפיע הן באופן ישיר והן באופן עקיף על החייב: בין אם מדובר בהשלכות משפטיות ובין אם מדובר בסנקציות כלכליות כאלה ואחרות. ראשית, חייב שהוטל על חשבון הבנק שלו צו עיקול ייאסר עליו לבצע התנהלות שוטפת עם המחאות (שיקים) ועם כרטיסי אשראי. מנגנון זה מנסה למזער עד כמה שניתן את הסיכויים שמקרה שבו החייב יצטרך להיכנס לתהליכי עיקול נוספים עתידיים (שימוש בכרטיסי אשראי על ידי פריסה לתשלומים כמו גם תשלום בהמחאות עתידיות, מאפשר לחייב להיכנס שוב פעם למצב שבו הוא חייב כסף עבור אדם אחר).

בהנחה ויש לבעל החשבון המעוקל חשבון חיסכון תחת אותו חשבון פרטי שעוקל- הוא אינו רשאי לבצע העברת כספים בתוך חשבונו- בין אם לטובת החיסכון ובין אם לטובת העובר ושב. סנקציה כלכלית נוספת שמוטלת על בעל החשבון שחשבונו עוקל הוא איסור העברת כספים לגופים או גורמים אחרים, כמו גם הוצאת מזומן מן החשבון. הסנקציה הכלכלית אולי הקשה והמשמעותית מכלל הסנקציות היא “שאיבת” כלל הכספים במשך שלושת החודשים הבאים. כך למעשה, העברות בנקאיות, משכורות ואף קצבאות שנכנסות לחשבון הבנק המעוקל- יישאבו באופן ישיר אל חשבון הבנק של הזוכה, על מנת לפרוע את החוב במלואו.

חשוב מאוד לציין, שהטלת צו עיקול חשבון בנק הינה צעד ראשוני שיש באפשרות ראש ההוצאה לפועל לבצע על מנת לאפשר לחייב לשלם את חובו. בהנחה ומסיבות כאלה ואחרות החייב לא ישלים את תשלום החוב, תהליכי העיקול עשויים להגיע עד עיקול רכבים, עיקול נכסים פרטיים ואף עיקול המשכורת של החייב. כפי שניתן להבין, כאשר אדם חייב מקבל התראה על כך שהוגשה נגדו תביעה ובקשה לעיקול חשבון הבנק שלו- עליו לסדר זאת במהרה. ישנם מספר צעדים שנדרש מאדם אשר קיבל התראה על הוצאת בקשה לעיקול חשבון הבנק שלו, לבצע.

ראשית, על החייב ליצור קשר עם הזוכה על מנת לברר מהו גודל החוב ומה הסיבה לכך (בהנחה והוא לא יודע). כאן אנו עשויים להגיע לפיצול: חייב שמכיר בחוב שיש לו, וחייב שאינו מכיר בחוב שיש לו. בהנחה והחייב מכיר בחוב שיש לו אל מול הזוכה, עליו לנסות להגיע להסדר תשלומים כזה או אחר מול הזוכה וכך בעצם לאפשר את הסרת העיקול העתידי.

בהנחה והחייב ניסע להגיע לפשרה אך ללא הסכמה מן הצד הזוכה- הוא רשאי לפנות להוצאה לפועל בבקשה לבדיקה מהו גודל התשלומים האפשריים בהתאם לשכרו ובהתאם למצבו הכלכלי, וכך לנסות למנוע את ההליכים המיידים. בהנחה והחייב אינו מכיר בחוב שמציג בפניו הזוכה- עליו לפנות אל לשכת ההוצאה לפועל על מנת להוכיח את טענתו על כך שאין שום חוב קיים. בין אם החייב החליט להכיר בחוב ובין אם הוא החליט לא להכיר בחוב וממשיכים להתקיים נגדו תהליכי עיקול חשבון הבנק, ישנן מספר פעולות שעליו לבצע כדאי להגן על כספו כמו להעביק עורך דין מחיקת חובות או עורך דין בנקים.

בהנחה והחייב מקבל גמלאות, עליו לבצע משיכה של כלל הגמלה מחשבון הבנק הפרטי שלו. פעולה זו חייבת להתבצע במהירות ובחוסר שאננות, שכן תוך 14 ימים רשאי הבנק להשתמש בסכום לצורך חיסול החוב. על אותו עיקרון, בהנחה ולחייב יש ביטחונות הנמצאים בידי הבנק שמחזיק בחשבון הבנק הפרטי שלו- הוא זכאי לבקש מהבנק לבצע הפרדה בין הכספים עד להסרת העיקול. חשוב לציין שגם אם ראש ההוצאה לפועל רואה לנכון להוציא עיקול על משכורות עתידיות, הבנק משאיר לחייב סכום מינימאלי בחשבון הבנק שלו (מתוך המשכורות העתידיות)- זאת על מנת שיאפשר לחייב לחיות בצורה מינימאלית ותקינה, ללא פגיעה בזכויות הבסיסיות שלו.

צרו קשר ואנו נדאג לכם לפתרון הטוב ביותר!

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

שחרור עיקול חשבון בנק

עיקול חשבון הבנק הינה פעולה שמבוצעת כנגד אדם שהוכחה הטענה שהוא חייב כסף לאדם אחר ואינו משלם את החוב. פעול עיקול חשבון הבנק הינה פעולה

פתיחת חשבון בנק לאחר קבלת הפטר

אדם שהוגדר במסגרת פשיטת רגל זכאי לקבל זכויות בסיסיות על אף היותו בעבר או בהווה פושט רגל. רק אדם פרטי יכול להיות מוכרז כפושט רגל.

חשבון בנק בגיל השלישי

אורח החיים המודרני, התקדמות הרפואה ושיפור איכות החיים, מגדילים את תוחלת החיים, ומאפשרים לחלקים הולכים וגדלים באוכלוסייה לחיות שנים רבות יותר באיכות חיים טובה יותר.

עיקול חשבון בנק באופן לא מחולט

עיקול חשבון בנק הוא בעל השלכות כלכליות קשות על החייב ובני משפחתו. העיקול יכול להתבצע עם או בלי אזהרה על כך מראש בהתאם לנסיבות. ההליכים

הסדר חוב מול בנקים

הסדר חוב מול הבנקים, כפי שזה נשמע, הינו תהליך שבו הנושה (במקרה הזה הבנק) הלווה לגורם מסוים (אדם פרטי, גוף או ארגון פרטי וכו’) כסף

עמלת פירעון מוקדם

נפתח בסיפור: יבואנית רכב מסוימת, נטלה אשראי בגובה 103 מיליון שקלים (באמצעות מספר הלוואות) מאחד הבנקים הגדולים במשק. עוד לפני מועד הפירעון פנה הבנק לחברה

בנק ישראל בדיקת חשבון מוגבל

בין תפקידיו הרבים של בנק ישראל ורשויות המדינה באופן כללי, ניתן למצוא את מדור החשבונות המוגבלים. בנק ישראל או רשויות אחרות שעוסקות בנושא, ראו לנכון

חסימת כרטיס אשראי על ידי הבנק

הבנקים בישראל ובאופן כללי בעולם, הם מוסדות מרכזיים במדינה שנמצאים בעמדת כוח אל מול כל לקוח שהוא. החוק במדינת ישראל מנסה לצמצם את הפערים הקיימים

פתיחת חשבון בנק בחו”ל

במציאות שבה כל אחד מאיתנו חי כיום, העולם הפך להיות הרבה יותר קטן מאשר היה בעבר – יתרה מכך, דברים רבים ברחבי העולם הפכו להיות