חשבון בנק בגיל השלישי

אורח החיים המודרני, התקדמות הרפואה ושיפור איכות החיים, מגדילים את תוחלת החיים, ומאפשרים לחלקים הולכים וגדלים באוכלוסייה לחיות שנים רבות יותר באיכות חיים טובה יותר. העלייה המתמדת בתוחלת החיים יחד עם כניסת הטכנולוגיה לעולם הבנקאי מציבים לא מעט אתגרים בפני הגיל השלישי בניהול ענייניהם הפיננסים לרבות ניהול שוטף של חשבונות הבנק. ישנן מספר חלופות המאפשרות לקשיש לנהל את חשבון הבנק שלו עם סיוע של בן משפחה או גורם קרוב אחר, ורצוי להשקיע מחשבה בתכנון הכלכלי – משפטי בגיל השלישי לפני שבוחרים חלופה כלשהי.

לכל אחת מהאפשרויות עשויות להיות השלכות מרחיקות לכת על עתידו הכלכלי של הקשיש ועל הירושה שיותיר אחרי לכתו, ולכן מומלץ להיוועץ עם עורך דין בנקים המתמחה בתחום בטרם קבלת ההחלטה, ולהיעזר בו להגדיר באיזו מידה יהיה בן המשפחה מעורב, ואילו מנגנוני שקיפות ובקרה ניתן להפעיל על אופן ניהול חשבון הבנק והכספים בו, ובתוך כך להתאים את החלופה הטובה ביותר.

 

ייפויי כוח

ייפוי כוח מאפשר לייפות כוחו של אחר לבצע פעולות כעושה דברו של הקשיש, בעל החשבון. ייפוי כוח מאפשר לבעל החשבון לפקח בקלות על הנעשה בחשבון ומקשה על עשיית פעולות שאינן כשרות בחשבון.

מיופה הכוח אינו הופך להיות בעלים של החשבון, אין לו שום זכות קניינית בחשבון והוא אינו רשאי לעשות פעולה כלשהי שאינה על דעתו של המייפה. מיפה הכוח הוא שלוח, עושה דברו של מי שמינה אותו, ולכן אם המייפה הופך לחסוי חסר ישע או הלך לעולמו, יפקע ייפוי הכוח, והמיופה לא יוכל להמשיך לבצע כל פעולה בחשבון. במקרה בו הפך בעל החשבון, המייפה, לחסוי או למי שהוגדר שאינו כשיר משפטית ולכן תוקפו של ייפוי הכוח מסתיים, ישנו צורך במינוי אפוטרופוס לרכוש על מנת שזה יטפל בענייניו הכספים של הקשיש. חשוב לזכור כי על פי חוק השליחות במדינת ישראל, על מנת שלייפוי כוח יהיה תוקף משפטי חייבים הצדדים לאמת את חתימותיהן בפני עורך דין. וממלא כדאי לפנות לעורך דין בעל ניסיון בתחום על מנת שינסח ייפויי כוח בהתאם לצרכים המדויקים שלכם.

 

חשבון בנק משותף

חשבון בנק משותף עם בן משפחה לצורכי סיוע בניהול שוטף של העניינים הפיננסים, שונה במהותו מחשבון משותף של בני זוג. כאשר מדובר בשיתוף בין בני זוג יראו בהם כשותפים לכל דבר ועניין על הזכויות בחשבון, כל אחד מהם רשאי לבצע כל פעולה בחשבון. מעבר להיותו של כל אחד מבני הזוג, הבעלים של מחצית מהזכויות בחשבון הוא רשאי לפעול במלוא הכספים והזכויות בחשבון, וזאת ללא אישורו של השותף האחר. עם מותו של אחד מהם, ובהינתן שחתמו על סעיף אריכות ימים, יוכל בן הזוג שנותר בחיים להמשיך ולהתנהל עם החשבון לצורך קיומו עד להסדרת ענייני הירושה.

לעומת זאת, כאשר הורה משתף את בנו בחשבון, אין לו כוונה לתת לו בעלות על מחצית הזכויות בחשבון אלא הוא עושה זאת בכוונה לקבל סיוע בהתנהלות היום יומית. מאחר והשותף הוא בעלים של מחצית מהחשבון הוא רשאי לכאורה לבצע כל פעולה בחשבון ללא אישורו של בעל החשבון הקשיש. לאחר מותו של הקשיש יכול בן המשפחה, השותף, לדרוש מחצית מן הזכויות הקיימות בחשבון, בשל היותו שותף. במקרה כזה, יצטרך הבן להוכיח כי הייתה כוונת שיתוף אמיתית או להוכיח קבלת מתנה ממשית מההורה שהיה הבעלים של החשבון.

 

אז מה עדיף ייפוי כוח או שיתוף בחשבון?

כל אחד מהמצבים המשפטיים הללו מתאים למצבים שונים בחיים, לסוג שונה של מערכות יחסים ולכל אחד מהם יתרונות וחסרונות.

כך למשל ייפוי כוח תקף כל עוד המייפה חי, צלול ומודע לנעשה סביבו. כאשר מדובר בפעולות חריגות בחשבון יבקש הבנק את אישור בעל החשבון המייפה, ולכן אם זה אינו צלול דיו ולא מודע לנעשה סביבו, מחויב הבנק למנוע את הפעולה ולעצור כל פעילות בחשבון. אם מיופה הכוח חייב כספים אישיים, לא ניתן לעקל את חשבון הבנק המיופה או להיפרע מיתרת הזכות בחשבון בשל חוב של המיופה. כך גם הפוך, אם בעל החשבון חייב כספים לא ניתן להיפרע מכספיו של מיופה הכוח. את ייפוי הכוח ניתן לבטל בכל עת.

שותפות בחשבון מעניקה בעלות על החשבון כך שהשותף יכול לפעול באופן חופשי לעניינים השוטפים, ולא נדרשת הנחיה או הסכמה עבור כל פעולה. אולם הבעלות של השותף עלולה לאפשר הטלת עיקול או למשוך כספים מהחשבון בשל חוב של השותף. כלומר, אם לאחד השותפים בחשבון בנק, יש חוב אישי, ניתן לקזז את החוב מהיתרה בחשבון המשותף ואף להטיל עליו עיקול. עם מותו של הקשיש, יכול השותף בחשבון להמשיך ולפעול בחשבון, והוא זכאי לכאורה למחצית מן הזכויות בחשבון. על מנת לבטל שותפות בחשבון נדרשת הסכמה של השותפים או התערבות של בית משפט ומתן צו המורה על פירוק השותפות.

 

אפוטרופוס לרכוש

בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, ימנה בית המשפט אפוטרופוס לרכושו של אדם, כאשר האדם אינו יכול  דרך קבע או דרך ארעי, לדאוג לענייניו, כולם או מקצתם ואין מי שמוסמך או מוכן לדאוג להם במקומו. אדם שמונה לאפוטרופוס לרכוש אחראי על ניהול הכספים והרכוש בנאמנות, יושרה והגינות.

אפוטרופוס לרכוש צריך לספק לקשיש את מלוא צרכיו הכלכליים ובכלל זה תשלום עבור מגוריו של החסוי והטיפולים הרפואיים הנדרשים וכן רכישת כל המוצרים אותם הוא צריך למחייתו. בנוסף אחראי האפוטרופוס לרכוש ולהסדיר את כל הדברים הנדרשים מול מוסדות פיננסים, בנקאיים ואחרים ובין היתר רשויות המדינה, חברות הביטוח והבנקים. מתוקף כך, האפוטרופוס אחראי לניהול שוטף של חשבון הבנק, ונדרש לדאוג לצרכיו של הקשיש מתוך רכושו של הקשיש, ולהשקיע את יתרת כספיו בצורה המיטבית שתשמור על הערך שלהם ותשיא את הרווחים הגבוהים ביותר האפשריים. על האפוטרופוס חלות חובות מפורטות כיצד לנהל את רכושו של החסוי והוא נדרש להגיש דוח (פרטה) לאפוטרופוס הכללי הכולל את כל הפרטים על הנעשה בכספים וברכוש של החסוי.

עם מינוי של אדם כאפוטרופוס, הוא בוחן את שלל צרכיו הכלכליים של החסוי, היתרות והחובות ובונה עבורו תקציב ממנו תשולמנה כל ההוצאות השוטפות. האפוטרופוס מחויב לדאוג לרווחתו ולטובתו של החסוי. כאשר האפוטרופוס נדרש לבצע פעולות חריגות, משמעותיות כמו מכירת נכס, יידרש אישור של בית המפשט טרם ביצוע הפעולה, על מנת שזה יבחן ויחליט האם הפעולה אכן נדרשת למען טובתו של הקשיש.  ההליך למנוי אפוטרופוס לרכוש כרוך בהגשת בקשה לבית המשפט המאומת עם תצהיר משפטי שנחתם בפני עורך דין.

 

לסיכום – חשוב להיוועץ עם עורך דין מומחה

לכל אחת מן החלופות יתרונות וחסרונות, וכל אחת מהן מתאימה לאנשים שונים במצבים שונים. לכן מומלץ להיוועץ עם עורך דין מומחה אשר מכיר את המערכת הבנקאית והפיננסית לעומק, ובעל ניסיון, שידע לסייע לך לבחור את החלופה המתאימה ביותר, ולעשות את הפעולות הנדרשות לקיומה של החלופה.

במרבית מן המקרים יכול הקשיש להיערך מבעוד מועד למצב המשפטי, להחליט בעודו צלול מי ינהל את עניינו הפיננסים וכיצד. במקרים אחרים כמו במצב של חסוי חסר ישע, יידרש בין משפחה להיוועץ ולטפל במצב המשפטי הנדרש. משרדנו מתמחה גם בטיפול בירושת חשבון בנק ובכלל זה בחשבונות משותפים בין בני זוג או עם בן משפחה אחר, עם או בלי סעיף אריכות ימים או היוותרות בחיים, ובמצבים מורכבים של ירושת חשבונות בנק עם ייפויי כוח שונים.

צרו קשר ואנו נדאג לכם לפתרון הטוב ביותר!

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

שחרור עיקול חשבון בנק

עיקול חשבון הבנק הינה פעולה שמבוצעת כנגד אדם שהוכחה הטענה שהוא חייב כסף לאדם אחר ואינו משלם את החוב. פעול עיקול חשבון הבנק הינה פעולה

פתיחת חשבון בנק לאחר קבלת הפטר

אדם שהוגדר במסגרת פשיטת רגל זכאי לקבל זכויות בסיסיות על אף היותו בעבר או בהווה פושט רגל. רק אדם פרטי יכול להיות מוכרז כפושט רגל.

עיקול חשבון בנק באופן לא מחולט

עיקול חשבון בנק הוא בעל השלכות כלכליות קשות על החייב ובני משפחתו. העיקול יכול להתבצע עם או בלי אזהרה על כך מראש בהתאם לנסיבות. ההליכים

עיקול חשבון בנק

עיקול חשבון בנק הינה פעולה שננקטת כנגד אדם פרטי או ארגון כתוצאה מחוב כזה או אחר שהוא חייב בו. במדינת ישראל ישנו חוק הוצאה לפועל,

הסדר חוב מול בנקים

הסדר חוב מול הבנקים, כפי שזה נשמע, הינו תהליך שבו הנושה (במקרה הזה הבנק) הלווה לגורם מסוים (אדם פרטי, גוף או ארגון פרטי וכו’) כסף

עמלת פירעון מוקדם

נפתח בסיפור: יבואנית רכב מסוימת, נטלה אשראי בגובה 103 מיליון שקלים (באמצעות מספר הלוואות) מאחד הבנקים הגדולים במשק. עוד לפני מועד הפירעון פנה הבנק לחברה

בנק ישראל בדיקת חשבון מוגבל

בין תפקידיו הרבים של בנק ישראל ורשויות המדינה באופן כללי, ניתן למצוא את מדור החשבונות המוגבלים. בנק ישראל או רשויות אחרות שעוסקות בנושא, ראו לנכון

חסימת כרטיס אשראי על ידי הבנק

הבנקים בישראל ובאופן כללי בעולם, הם מוסדות מרכזיים במדינה שנמצאים בעמדת כוח אל מול כל לקוח שהוא. החוק במדינת ישראל מנסה לצמצם את הפערים הקיימים

פתיחת חשבון בנק בחו”ל

במציאות שבה כל אחד מאיתנו חי כיום, העולם הפך להיות הרבה יותר קטן מאשר היה בעבר – יתרה מכך, דברים רבים ברחבי העולם הפכו להיות