חשבון בנק בגיל השלישי

אורח החיים המודרני, התקדמות הרפואה ושיפור איכות החיים, מגדילים את תוחלת החיים, ומאפשרים לחלקים הולכים וגדלים באוכלוסייה לחיות שנים רבות יותר באיכות חיים טובה יותר. העלייה המתמדת בתוחלת החיים יחד עם כניסת הטכנולוגיה לעולם הבנקאי מציבים לא מעט אתגרים בפני הגיל השלישי בניהול ענייניהם הפיננסים לרבות ניהול שוטף של חשבונות הבנק. ישנן מספר חלופות המאפשרות לקשיש לנהל את חשבון הבנק שלו עם סיוע של בן משפחה או גורם קרוב אחר, ורצוי להשקיע מחשבה בתכנון הכלכלי – משפטי בגיל השלישי לפני שבוחרים חלופה כלשהי.

לכל אחת מהאפשרויות עשויות להיות השלכות מרחיקות לכת על עתידו הכלכלי של הקשיש ועל הירושה שיותיר אחרי לכתו, ולכן מומלץ להיוועץ עם עורך דין בנקים המתמחה בתחום בטרם קבלת ההחלטה, ולהיעזר בו להגדיר באיזו מידה יהיה בן המשפחה מעורב, ואילו מנגנוני שקיפות ובקרה ניתן להפעיל על אופן ניהול חשבון הבנק והכספים בו, ובתוך כך להתאים את החלופה הטובה ביותר.

 

ייפויי כוח

ייפוי כוח מאפשר לייפות כוחו של אחר לבצע פעולות כעושה דברו של הקשיש, בעל החשבון. ייפוי כוח מאפשר לבעל החשבון לפקח בקלות על הנעשה בחשבון ומקשה על עשיית פעולות שאינן כשרות בחשבון.

מיופה הכוח אינו הופך להיות בעלים של החשבון, אין לו שום זכות קניינית בחשבון והוא אינו רשאי לעשות פעולה כלשהי שאינה על דעתו של המייפה. מיפה הכוח הוא שלוח, עושה דברו של מי שמינה אותו, ולכן אם המייפה הופך לחסוי חסר ישע או הלך לעולמו, יפקע ייפוי הכוח, והמיופה לא יוכל להמשיך לבצע כל פעולה בחשבון. במקרה בו הפך בעל החשבון, המייפה, לחסוי או למי שהוגדר שאינו כשיר משפטית ולכן תוקפו של ייפוי הכוח מסתיים, ישנו צורך במינוי אפוטרופוס לרכוש על מנת שזה יטפל בענייניו הכספים של הקשיש. חשוב לזכור כי על פי חוק השליחות במדינת ישראל, על מנת שלייפוי כוח יהיה תוקף משפטי חייבים הצדדים לאמת את חתימותיהן בפני עורך דין. וממלא כדאי לפנות לעורך דין בעל ניסיון בתחום על מנת שינסח ייפויי כוח בהתאם לצרכים המדויקים שלכם.

 

חשבון בנק משותף

חשבון בנק משותף עם בן משפחה לצורכי סיוע בניהול שוטף של העניינים הפיננסים, שונה במהותו מחשבון משותף של בני זוג. כאשר מדובר בשיתוף בין בני זוג יראו בהם כשותפים לכל דבר ועניין על הזכויות בחשבון, כל אחד מהם רשאי לבצע כל פעולה בחשבון. מעבר להיותו של כל אחד מבני הזוג, הבעלים של מחצית מהזכויות בחשבון הוא רשאי לפעול במלוא הכספים והזכויות בחשבון, וזאת ללא אישורו של השותף האחר. עם מותו של אחד מהם, ובהינתן שחתמו על סעיף אריכות ימים, יוכל בן הזוג שנותר בחיים להמשיך ולהתנהל עם החשבון לצורך קיומו עד להסדרת ענייני הירושה.

לעומת זאת, כאשר הורה משתף את בנו בחשבון, אין לו כוונה לתת לו בעלות על מחצית הזכויות בחשבון אלא הוא עושה זאת בכוונה לקבל סיוע בהתנהלות היום יומית. מאחר והשותף הוא בעלים של מחצית מהחשבון הוא רשאי לכאורה לבצע כל פעולה בחשבון ללא אישורו של בעל החשבון הקשיש. לאחר מותו של הקשיש יכול בן המשפחה, השותף, לדרוש מחצית מן הזכויות הקיימות בחשבון, בשל היותו שותף. במקרה כזה, יצטרך הבן להוכיח כי הייתה כוונת שיתוף אמיתית או להוכיח קבלת מתנה ממשית מההורה שהיה הבעלים של החשבון.

 

אז מה עדיף ייפוי כוח או שיתוף בחשבון?

כל אחד מהמצבים המשפטיים הללו מתאים למצבים שונים בחיים, לסוג שונה של מערכות יחסים ולכל אחד מהם יתרונות וחסרונות.

כך למשל ייפוי כוח תקף כל עוד המייפה חי, צלול ומודע לנעשה סביבו. כאשר מדובר בפעולות חריגות בחשבון יבקש הבנק את אישור בעל החשבון המייפה, ולכן אם זה אינו צלול דיו ולא מודע לנעשה סביבו, מחויב הבנק למנוע את הפעולה ולעצור כל פעילות בחשבון. אם מיופה הכוח חייב כספים אישיים, לא ניתן לעקל את חשבון הבנק המיופה או להיפרע מיתרת הזכות בחשבון בשל חוב של המיופה. כך גם הפוך, אם בעל החשבון חייב כספים לא ניתן להיפרע מכספיו של מיופה הכוח. את ייפוי הכוח ניתן לבטל בכל עת.

שותפות בחשבון מעניקה בעלות על החשבון כך שהשותף יכול לפעול באופן חופשי לעניינים השוטפים, ולא נדרשת הנחיה או הסכמה עבור כל פעולה. אולם הבעלות של השותף עלולה לאפשר הטלת עיקול או למשוך כספים מהחשבון בשל חוב של השותף. כלומר, אם לאחד השותפים בחשבון בנק, יש חוב אישי, ניתן לקזז את החוב מהיתרה בחשבון המשותף ואף להטיל עליו עיקול. עם מותו של הקשיש, יכול השותף בחשבון להמשיך ולפעול בחשבון, והוא זכאי לכאורה למחצית מן הזכויות בחשבון. על מנת לבטל שותפות בחשבון נדרשת הסכמה של השותפים או התערבות של בית משפט ומתן צו המורה על פירוק השותפות.

 

אפוטרופוס לרכוש

בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, ימנה בית המשפט אפוטרופוס לרכושו של אדם, כאשר האדם אינו יכול  דרך קבע או דרך ארעי, לדאוג לענייניו, כולם או מקצתם ואין מי שמוסמך או מוכן לדאוג להם במקומו. אדם שמונה לאפוטרופוס לרכוש אחראי על ניהול הכספים והרכוש בנאמנות, יושרה והגינות.

אפוטרופוס לרכוש צריך לספק לקשיש את מלוא צרכיו הכלכליים ובכלל זה תשלום עבור מגוריו של החסוי והטיפולים הרפואיים הנדרשים וכן רכישת כל המוצרים אותם הוא צריך למחייתו. בנוסף אחראי האפוטרופוס לרכוש ולהסדיר את כל הדברים הנדרשים מול מוסדות פיננסים, בנקאיים ואחרים ובין היתר רשויות המדינה, חברות הביטוח והבנקים. מתוקף כך, האפוטרופוס אחראי לניהול שוטף של חשבון הבנק, ונדרש לדאוג לצרכיו של הקשיש מתוך רכושו של הקשיש, ולהשקיע את יתרת כספיו בצורה המיטבית שתשמור על הערך שלהם ותשיא את הרווחים הגבוהים ביותר האפשריים. על האפוטרופוס חלות חובות מפורטות כיצד לנהל את רכושו של החסוי והוא נדרש להגיש דוח (פרטה) לאפוטרופוס הכללי הכולל את כל הפרטים על הנעשה בכספים וברכוש של החסוי.

עם מינוי של אדם כאפוטרופוס, הוא בוחן את שלל צרכיו הכלכליים של החסוי, היתרות והחובות ובונה עבורו תקציב ממנו תשולמנה כל ההוצאות השוטפות. האפוטרופוס מחויב לדאוג לרווחתו ולטובתו של החסוי. כאשר האפוטרופוס נדרש לבצע פעולות חריגות, משמעותיות כמו מכירת נכס, יידרש אישור של בית המפשט טרם ביצוע הפעולה, על מנת שזה יבחן ויחליט האם הפעולה אכן נדרשת למען טובתו של הקשיש.  ההליך למנוי אפוטרופוס לרכוש כרוך בהגשת בקשה לבית המשפט המאומת עם תצהיר משפטי שנחתם בפני עורך דין.

 

לסיכום – חשוב להיוועץ עם עורך דין מומחה

לכל אחת מן החלופות יתרונות וחסרונות, וכל אחת מהן מתאימה לאנשים שונים במצבים שונים. לכן מומלץ להיוועץ עם עורך דין מומחה אשר מכיר את המערכת הבנקאית והפיננסית לעומק, ובעל ניסיון, שידע לסייע לך לבחור את החלופה המתאימה ביותר, ולעשות את הפעולות הנדרשות לקיומה של החלופה.

במרבית מן המקרים יכול הקשיש להיערך מבעוד מועד למצב המשפטי, להחליט בעודו צלול מי ינהל את עניינו הפיננסים וכיצד. במקרים אחרים כמו במצב של חסוי חסר ישע, יידרש בין משפחה להיוועץ ולטפל במצב המשפטי הנדרש. משרדנו מתמחה גם בטיפול בירושת חשבון בנק ובכלל זה בחשבונות משותפים בין בני זוג או עם בן משפחה אחר, עם או בלי סעיף אריכות ימים או היוותרות בחיים, ובמצבים מורכבים של ירושת חשבונות בנק עם ייפויי כוח שונים.

צרו קשר ואנו נדאג לכם לפתרון הטוב ביותר!

מאמרים נוספים בתחום

במציאות שבה כל אחד מאיתנו חי כיום, העולם הפך להיות הרבה יותר קטן מאשר היה בעבר – יתרה מכך, דברים רבים ברחבי העולם הפכו להיות הרבה יותר ניגשים עבור כל אחד מאיתנו. את ההוכחה הניצחת לכך ניתן לראות בתחום המסחר שחצה בעשורים האחרונים גבולות, וכיום ניתן לרכוש מוצרים מכל...
הבנקים בישראל ובאופן כללי בעולם, הם מוסדות מרכזיים במדינה שנמצאים בעמדת כוח אל מול כל לקוח שהוא. החוק במדינת ישראל מנסה לצמצם את הפערים הקיימים בין הלקוח לבין הבנקים עד כמה שניתן, ברוב המקרים על ידי חקיקה. ישנם מקרים רבים לאורך ההיסטוריה המשפטית של מדינת ישראל בהם נהגו רשויות...
בין תפקידיו הרבים של בנק ישראל ורשויות המדינה באופן כללי, ניתן למצוא את מדור החשבונות המוגבלים. בנק ישראל או רשויות אחרות שעוסקות בנושא, ראו לנכון ועל בסיס ראיות מוצקות להגביל את חשבון הבנק הנבדק מסיבות כאלה ואחרות שעליהן נדבר ונתמקד לאורך העמוד הקרוב. תהליך הפיכת חשבון בנק לחשבון מוגבל...
נפתח בסיפור: יבואנית רכב מסוימת, נטלה אשראי בגובה 103 מיליון שקלים (באמצעות מספר הלוואות) מאחד הבנקים הגדולים במשק. עוד לפני מועד הפירעון פנה הבנק לחברה בדרישה לפירעון מיידי בעבור מלוא הסכום. הסיבה לכך הייתה שהבנק חשש כי יתקשה לגבות את כספים אלה בעתיד. החברה הסכימה לדרישה ואישרה לאותו בנק...
הסדר חוב מול הבנקים, כפי שזה נשמע, הינו תהליך שבו הנושה (במקרה הזה הבנק) הלווה לגורם מסוים (אדם פרטי, גוף או ארגון פרטי וכו') כסף עבור מטרה מסוימת ומסיבה מסוימת הכסף לא חזר במלואו לבנק. תפקידו של הבנק הוא בין היתר לאפשר לאזרחים להתנהל בצורה פיננסית ולנהל אורח חיים...
עיקול חשבון בנק הינה פעולה שננקטת כנגד אדם פרטי או ארגון כתוצאה מחוב כזה או אחר שהוא חייב בו. במדינת ישראל ישנו חוק הוצאה לפועל, שמאפשר לראש ההוצאה לפועל להורות על הטלת עיקולים כאלה ואחרים על נכסיו וכספו האישי של האדם החייב. כחלק ממגוון הפעולות העומדות בפניי הוצאה לפועל,...
עיקול חשבון בנק הוא בעל השלכות כלכליות קשות על החייב ובני משפחתו. העיקול יכול להתבצע עם או בלי אזהרה על כך מראש בהתאם לנסיבות. ההליכים להסרת העיקול מהחשבון עשויים להימשך בין כמה ימים למספר שבועות. עיקול חשבון בנק באופן לא מוחלט עשוי להידמות לחשבון מוגבל: הבעלים בחשבון מנועים ממשיכת...
אדם שהוגדר במסגרת פשיטת רגל זכאי לקבל זכויות בסיסיות על אף היותו בעבר או בהווה פושט רגל. רק אדם פרטי יכול להיות מוכרז כפושט רגל. רובם הגורף של מקרי פשיטת הרגל נובעים מחוסר יכולת של החייב להחזיר את כספו לנושים ממנו לקח כסף. מטרת תהליך פשיטת הרגל הוא לאפשר...
עיקול חשבון הבנק הינה פעולה שמבוצעת כנגד אדם שהוכחה הטענה שהוא חייב כסף לאדם אחר ואינו משלם את החוב. פעול עיקול חשבון הבנק הינה פעולה שמבוצעת על ידי ראש ההוצאה לפועל: כאשר זוכה (אדם החייבים לו כסף) פונה אל ראש ההוצאה לפועל בטענה שאדם אחר חייב לו כסף ואינו...
רמיסה של זכויות הלקוח תחת רגליו הכבדות של הבנק היא תופעה מוכרת, כמעט לכל אדם המחזיק חשבון בנק לניהול ענייניו הכספיים. הנזק יכול להיות עצום, בייחוד כאשר הבנק מחליט לסגור את קו האשראי של חשבון עסקי למשל, אז יכולה פעולה כזאת להביא לסגירה של העסק, או החזרת צ'קים שלא...
הגשת תביעה נגד הבנק הבינלאומי אינה פעולה נפוצה מאוד. למעשה, הרבה יותר נפוצים הם המקרים בהם הבנק תובע את לקוחותיו ולא להיפך. הסיבה לכך נעוצה בעיקר בחוסר ההבנה של לקוחות הבנק את מערכת היחסים שלהם עם הבנק, כפי שהיא מובנת על ידי החוק וכן בגלל החשש של רוב הלקוחות...
תביעה בנקאית היא תביעה בעלת אופי מיוחד. פירוט העובדות וציון לשון החוק אינם מספיקים כאן. חשוב להכיר היטב את נבכי עולם הבנקאות, את המונחים והשפה המקובלת, להבין תדפיסים ודוחות בנקאיים, להכיר את תפקידים העובדים בדרגים השונים ולצפות מראש את התנהגות הבנק אל מול התביעה.  אם אתם חושבים שיש לכם עילה...
בנק ערביי ישראל, כמו בנקים רבים אחרים, הוא גוף מוסדי עם בירוקרטיה מורכבת. בנוסף על המערכת המסועפת, דרכה צריכים לקוחות הבנק לעבור עם כניסתם להסכמי התקשרות עם הבנקים, הבנק מורכב גם מבני אדם, שיש להם נטיה טבעית לטעות לפעמים,להפעיל שיקול דעת מוטעה ואף לפעול מתוך רגש במקום מתוך שיקולים מקצועיים....
בחיי היום יום רובנו לא באמת עוצרים לחשוב על הנושא הזה ועל החשיבות של הבנק בחיינו. אנחנו רגילים שהמשכורת שלנו מגיעה ישירות לבנק בכל חודש ומידי פעם אנחנו הולכים לשם לפגישות שונות. יש רגעים שבהם נזדקק להלוואה ולרוב הבנק יאשר זאת ופעם בחיים נרצה גם לקחת משכנתא לשלושים שנה....
תהליך יציאה מחשבון בנק משותף הינו תהליך שמושפע ממספר גורמים בהם ניגע ונתמקד לאורך העמוד הקרוב. אך ראשית, על מנת להבין את התהליך בצורה המיטבית, נרחיב מהו בעצם חשבון בנק משותף. חשבון בנק משותף הינו חשבון בנק שנפתח על ידי יותר מאדם אחד (בדרך כלל קורה לאחר שזוגות מתחתנים...
הבנקים במדינת ישראל ובאופן כללי בעולם הם בין המוסדות הציבוריים בעלי הכוח הרב ביותר. העובדה שכמעט כל אזרח (למעט מיעוט חריג וילדים מתחת לגיל 18) במדינת ישראל נמצא בעבר או בהווה בקשר כזה או אחר מול בנק- מוכיח את הטענה הזו. כל הפעולות הכלכליות שאנו מבצעים בחיי היום יום...
ערבות מכל סוג שהיא, הינה סוג של מנגנון משפטי שמוכר על ידי רשויות החוק, שמטרתו היא הבטחת תשלום והסדרת חובות קיימים. בין סוגי הערבויות הקיימות תוכלו למצוא ערבות בנקאית (שניתנת על יד הבנק), ערבות שניתנת על ידי אדם אחר שערב לבעל החוב (ערבות צד ג'), ערבות על בסיס שטר...
חשבון בנק של אדם הוא חלק מכלל נכסיו, ולכן עם מותו הוא יועבר ליורשיו על פי חוק או בהתאם לצוואה שהשאיר. אולם התהליך אינו פשוט. מיד עם היוודע דבר מותו של אדם, הבנק יקפיא את כל החשבונות, הזכויות והפעילות הכספית אשר מתנהלות אצלו, עד אשר יקבל לידיו צו ירושה...
בנק מרכנתיל, כמו בנקים רבים אחרים בישראל, הוא גוף רב כוח, עתיר ממון, שאזרחים רבים תלויים בשירותיו, שפעילותו מאופיינת בבירוקרטיה מורכבת. הבירוקרטיה המורכבת מונעת ברובה על ידי בני אדם, שיש להם נטייה טבעית ומובנת לביצוע טעויות אנוש, אך בניגוד לשירותים מסחריים רגילים הניתנים לאזרחים בישראל, טעויות במתן שירות על...
בנק פועלי אגודת ישראל, או פאגי, בכינויו הנוכחי, היה בנק עצמאי, ששירת בעיקר את הציבור החרדי והדתי לאומי. כיום הבנק הפך לשלוחה של הבנק הבינלאומי הראשון והוא מתנהל תחת שמו הישן, אך אינו בנק עצמאי. אם אתם חוששים שנעשה לכם עוול על ידי בנק פאגי, או בנק פועלי אגודת...