חסימת כרטיס אשראי על ידי הבנק

הבנקים בישראל ובאופן כללי בעולם, הם מוסדות מרכזיים במדינה שנמצאים בעמדת כוח אל מול כל לקוח שהוא. החוק במדינת ישראל מנסה לצמצם את הפערים הקיימים בין הלקוח לבין הבנקים עד כמה שניתן, ברוב המקרים על ידי חקיקה. ישנם מקרים רבים לאורך ההיסטוריה המשפטית של מדינת ישראל בהם נהגו רשויות החוק בהובלת בתי המשפט ביד קשה אל מול הבנקים- זאת מתוך הבנה ורצון לשמור ולהגן על זכויותיו של הפרט. העובדה שכמעט כל אזרח במדינת ישראל נמצא בקשר כזה או אחר אל מול הבנקים- מקנה לבנקים כוח רב בתהליך ההתנהלות אל מול הלקוח. הדבר יכול להתבטא בעמלות שהבנקים גובים עבור שירותים כאלה ואחרים, בגובה הריבית שהבנק דורש עבור הלוואה או לקיחת משכנתא ובעוד מקרים רבים.

בין הפעולות שננקטו על ידי רשויות החוק במדינת ישראל על מנת לווסת את כוחו של הבנק אל מול הלקוח הפרטי, הוחלט כי הבנק אינו יכול לנצל את כוחו ולבצע פעולות מסוימות כנגד לקוחות ללא מתן התראה מספקת. כך לדוגמא, החוק מונע מן הבנקים לסלק ולבצע חסימת כרטיס אשראי של לקוח כזה או אחר בלא התראה של 7 ימי עסקים מרגע החלטתו בנושא. בהנחה והבנק פעל בניגוד להנחיות אלו, הבנק יהיה חשוף לתביעה משפטית מצד הלקוח. חוקים אלו ותקנות רבות נוספות נכתבו על מנת למנוע מהבנק להשתמש ולנצל את כוחו.

חסימת כרטיס אשראי

רוב המקרים בהם הבנק מבצע חסימת כרטיס אשראי (כל סוגי כרטיסי האשראי) עבור לקוחות, הם מקרים בהם הלקוח חרג ממסגרת האשראי שהוקצבה לו. אשראי במסגרת חשבון הבנק הינו גודל הסכום שבעל חשבון הבנק יכול להיכנס למינוס. במילים אחרות- בהנחה ולקוח פתח חשבון בנק עם מסגרת אשראי של 5000 שקל, הבנק יכול לנקוט בהליכי הקפאת וחסימת כרטיס האשראי המשויכים לחשבון הבנק. פעולת הבנק נובעת ממזעור נזקים וממניעת החייב להיכנס לפער גדול יותר במסגרת האשראי שניתן לו. חלק גדול מן המקרים הללו מתרחש בחלון זמנים קטן שנוצר: כאשר קיימת מסגרת אשראי מסוימת שבמסגרתה החשבון פועל כבר תקופה מסוימת, ובעל החשבון מבקש להקטין אותה.

בהנחה ובעיתוי החלפת האשראי קיים פער בין מסגרת האשראי החדשה לסך חיובי האשראי- אנו עדים למקרים המדוברים בהם הבנק נוקט פעולה שכזו. נשתמש בדוגמא על מנת להמחיש את האירוע: בהנחה ובמסגרת חשבון הבנק שלכם ישנו אשראי של 5000 שקלים, ומסיבה כזו או אחרת החלטתם לשנות ולהוריד את מסגרת האשראי לסכום של 2000 שקלים. אם לאחר מועד השינוי למסגרת אשראי של 2000 שקלים ישנה מסגרת אשראי גבוהה יותר מ-2000 שקלים (בהתאם למסגרת האשראי שהייתה קודם לכן)- רשאי הבנק לפעול בתואנה שחשבון הבנק פעל מעבר למוגבלויות האשראי הקיימות בו. בין הפעולות שהבנק נוקט הן חסימת כרטיס האשראי המשויכים לאותו חשבון בנק.

 

ההתנהלות מול הבנקים בענייני אשראי

לאורך ההיסטוריה המשפטית של מדינת ישראל, ישנן לא מעט תביעות משפטיות של לקוחות פרטיים ושל עסקים אל מול הבנקים במסגרת ביטולי אשראי לא חוקיים. ישנם לא מעט סימנים מקדימים שמאפשרים לנו בתור לקוחות לזהות מגבלות עתידיות שיחולו על כרטיס האשראי שלכם. בין סימנים אלו ניתן למצוא בקשות מן הבנק להגדלת הביטחונות הכלכליים. במקרים בהם הבנק משתמש בהרתעה מוגברת במסגרת שיקים שלא התקבלו לחשבון הבנק של הלקוח. בחלק הארי של המקרים, ניתן לראות שהבנק מעלה את עמלות הפעולה שלו בחשבון הבנק- ריבית על הלוואות מן הבנק עולה, לעומת ריבית על פיקדונות שהיא יורדת).

ישנם מקרים רבים בהם הלקוח היה מוגדר כבעל מעמד מיוחד בבנק, ולאחר שהבנק זיהה חריגות ממסגרת האשראי שניתנה לו הוא הסיר את הגדרתו של הלקוח כלקוח מועדף. פעולה שכזו שמבוצעת על ידי הבנק, יכולה להתפרש עבור הלקוח כמין צעד מקדים לחסימת או הקפאת כרטיס האשראי בחשבון.
מקרים נוספים בהם הלקוח יכול לזהות כי הבנק עתיד לבצע פעולת חסימת כרטיס אשראי הוא ממשק בלתי פוסק בין נציגי הבנק לבין הלקוח. במקרים שכאלה יבצע הבנק התקשרויות רבות יותר משהוא נהג לבצע. גם צעד שכזה עשוי להתפרש ולהדליק נורה אדומה אצל הלקוח.

בהנחה ונקלעתם לסיטואציה כזאת או אחרת שעשויה להדליק לכם נורה אדומה שהבנק מבצע פעולות הכנה לביטול או הקפאת כרטיס האשראי שלכם, ישנם מספר פעולות שאתם יכולים לנקוט על מנת למזער את גודל הפגיעה.

 

מה כדאי לעשות במקרה של חסימת כרטיס אשראי

ראשית, אנו ממליצים להיות בשקיפות מלאה אל מול הבנקים. כך למעשה, יש לכם בסיס מוצק יותר להגיע לבנק ולנסות לשכנע את נציגי הבנק. מקרים בהם הבנק ייחשף לניסיונות מרמה בהם הלקוח משקר או מציג נתוני שווא אודות מצב חשבונו- עשויים לעשות את הפעולה ההפוכה ולזרז את ביטול וחסימת כרטיס האשראי על ידי הבנק.

כמו כן, אנו ממליצים לשמור כל מסמך כזה או אחר במסגרת האשראי שהבנק נתן לכם. מסמכים שמאמתים את גודל האשראי ואת תאריכי שינוי האשראי, עשויים לסייע לכם בהתנהלות מול הבנק ובעתיד בהנחה ותקלעו לסיטואציה משפטית אל מול הבנק, תוכלו להשתמש במסמכים אלו כראיה.
בהנחה ונקלעתם לסיטואציה בה חשבון הבנק שלכם נמצא בחריגה ממסגרת האשראי שלו- הודיעו זאת לבנק בהקדם האפשרי. כמו כן, בהנחה ואתם יודעים שאתם עשויים לחרוג ממסגרת האשראי שלכם- הודיעו זאת לבנק במידה וזה אפשרי. פעולות שכאלה מחזקות את עמדתכם את מול הבנק ועשויות לדחות בזמן מה את פעולת ביטול כרטיס האשראי על ידי הבנק.

במקרים בהם מדובר בחשבון בנק של עסק שנקלע לבעיות כלכליות זמניות, היינו ממליצים לשלוח לבנק מיוזמתכם האישית תוכנית הבראה מסודרת של העסק. פעולה שכזו עשויה להיתפס בעיני הבנק כפעולה חיובית שבעקבותיה הבנק יידחה או אף יבטל את ביטול האשראי של העסק.

במקרים בהם בוצעה חסימת כרטיס אשראי ללקוח, והלקוח טוען כי הבנק נקט בפעולה זו ללא סיבה מוצדקת, הוא רשאי לפנות אל הבנק על מנת לטפל בנושא. לעיתים פעולות אלו ננקטות על ידי הבנק בשוגג, לאור פירוש המצב בחשבון הבנק בצורה לא נכונה. בהנחה והבנק טוען כי ביטול כרטיס האשראי בוצע מסיבות כאלה או אחרות, והלקוח אינו חושב שסיבות אלו מוצדקות- הוא רשאי להגיש תביעה כנגד הבנק. ישנם מקרים בהם הלקוח יכול להציג את הטענות שלו לנציגי הבנק, ולנסות להגיע לפשרה במסגרת הפעולות שבוצעו כנגדו.

במקרים בהם הלקוח יצליח להוכיח כי פעולת ביטול האשראי בוצעה ללא דיווח ועדכונו בנושא – הוא יהיה בעל בסיס מוצק לצורך תביעה משפטית כנגד הבנק. במקרים בהם הבנק רואה לנכון לנקוט בפעולת ביטול כרטיס האשראי, הוא מחויב להודיע על כך לבעל החשבון טרם ביצוע הפעולה. בהנחה והחלטתם להגיש תביעה משפטית כנגד הבנק על ביטול כרטיס האשראי- אנו ממליצים לכם להשתמש בעורך דין העוסק בענייני בנקים. חשוב לציין שישנם מקרים שבהם הבנק יכול להצדיק את אי עדכונו של הלקוח או של העסק במסגרת פעולתו לביטול כרטיס האשראי- אלו הם מקרים שבהם פרסומים בעיתון או בערוצי המדיה האחרים פוטרים אותו מהנושא.

צרו קשר ואנו נדאג לכם לפתרון הטוב ביותר!

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

שחרור עיקול חשבון בנק

עיקול חשבון הבנק הינה פעולה שמבוצעת כנגד אדם שהוכחה הטענה שהוא חייב כסף לאדם אחר ואינו משלם את החוב. פעול עיקול חשבון הבנק הינה פעולה

פתיחת חשבון בנק לאחר קבלת הפטר

אדם שהוגדר במסגרת פשיטת רגל זכאי לקבל זכויות בסיסיות על אף היותו בעבר או בהווה פושט רגל. רק אדם פרטי יכול להיות מוכרז כפושט רגל.

חשבון בנק בגיל השלישי

אורח החיים המודרני, התקדמות הרפואה ושיפור איכות החיים, מגדילים את תוחלת החיים, ומאפשרים לחלקים הולכים וגדלים באוכלוסייה לחיות שנים רבות יותר באיכות חיים טובה יותר.

עיקול חשבון בנק באופן לא מחולט

עיקול חשבון בנק הוא בעל השלכות כלכליות קשות על החייב ובני משפחתו. העיקול יכול להתבצע עם או בלי אזהרה על כך מראש בהתאם לנסיבות. ההליכים

עיקול חשבון בנק

עיקול חשבון בנק הינה פעולה שננקטת כנגד אדם פרטי או ארגון כתוצאה מחוב כזה או אחר שהוא חייב בו. במדינת ישראל ישנו חוק הוצאה לפועל,

הסדר חוב מול בנקים

הסדר חוב מול הבנקים, כפי שזה נשמע, הינו תהליך שבו הנושה (במקרה הזה הבנק) הלווה לגורם מסוים (אדם פרטי, גוף או ארגון פרטי וכו’) כסף

עמלת פירעון מוקדם

נפתח בסיפור: יבואנית רכב מסוימת, נטלה אשראי בגובה 103 מיליון שקלים (באמצעות מספר הלוואות) מאחד הבנקים הגדולים במשק. עוד לפני מועד הפירעון פנה הבנק לחברה

בנק ישראל בדיקת חשבון מוגבל

בין תפקידיו הרבים של בנק ישראל ורשויות המדינה באופן כללי, ניתן למצוא את מדור החשבונות המוגבלים. בנק ישראל או רשויות אחרות שעוסקות בנושא, ראו לנכון

פתיחת חשבון בנק בחו”ל

במציאות שבה כל אחד מאיתנו חי כיום, העולם הפך להיות הרבה יותר קטן מאשר היה בעבר – יתרה מכך, דברים רבים ברחבי העולם הפכו להיות