בנק ישראל בדיקת חשבון מוגבל

בין תפקידיו הרבים של בנק ישראל ורשויות המדינה באופן כללי, ניתן למצוא את מדור החשבונות המוגבלים. בנק ישראל או רשויות אחרות שעוסקות בנושא, ראו לנכון ועל בסיס ראיות מוצקות להגביל את חשבון הבנק הנבדק מסיבות כאלה ואחרות שעליהן נדבר ונתמקד לאורך העמוד הקרוב. תהליך הפיכת חשבון בנק לחשבון מוגבל קורה באופן גורף בעקבות זיוף שיקים או מתן שיקים ללא כיסוי.

 

המשמעות המשפטית של שיק

לפני שנתחיל ונתמקד בתהליך הפיכת החשבון לחשבון מוגבל ולכל השלבים המתקדמים בנושא, נבין מה המשמעות המשפטית והפיזית של שיק. סעיף 73 לפקודת השיק הופך אותו לתהליך תשלום מוסדר בהנחה והוא עומד במספר דרישות, ביניהן שיק מקורי של בנק מוכר בחוק וכמובן שלשיק יהיה כיסוי כלכלי. צורת התשלום באמצעות שיק, נחשבת לפופולארית מאוד בישראל ובעיקר בענפים בהם עובדים מול ספקים וסחורות גדולות. לצורך ההמחשה, החוק מחייב את הבנקים לקבל כל שיק (שעומד בתנאים הדרושים) ולזכות את הלקוח על ערך הסכום הנקוב. תחילה, הציק מקבל כותרת של "על תנאי" ולמשך שלושה ימי עסקים מרגע מתן השיק לבנקאי, הבנק יודיע בוודאות האם השיק בעל כיסוי או לא.

בהנחה ולשיק יש כיסוי והכול כשורה- הלקוח מזוכה על ערך השיק. בהנחה ומדובר בשיק ללא כיסוי, הבנק מחזיר את ההמחאה ללקוח ומעדכן אותו על סיבת הדחייה. אפשרות נוספת שבעקבותיה יכול שיק לחזור, אך היא נדירה ונפוצה הרבה פחות, היא שהלקוח המשלם בשיק מבטל את השיק לאחר רגע מסירתו, ובעצם מקבל השיק מגיע עם המחאה לא תקינה לבנק. כאן מדובר בתהליך משפטי. נציין כי החוק קובע כי אדם שמסר יותר מעשרה שיקים ללא כיסוי במשך תקופה של שנה רצופה, חשבונו יוקפא למשך שנה ותיאסר כל פעילות כלכלית כזאת או אחרת דרכו.

 

מתי נכנס בנק ישראל לתמונה ?

ראשית על פי החוק, מדור חשבונות מוגבלים הוקם במטרה לפקח על הבנקים בישראל ולמנוע מצבים של מסירת שיקים ללא כיסוי. מדור חשבונות מוגבלים נמצא באינטראקציה שוטפת עם גופים אחרים שפועלים תחת שירות המדינה- בתי דין רבניים, הוצאה לפועל וכמובן עם כונס הנכסים הרשמי של מדינת ישראל. בהנחה והבנק קיבל אינפורמציה על לקוח שמסר שיק ללא כיסוי, הוא מתחיל לפעול בנושא. ראשית, יחל תהליך עיבוד וחקירת הממצאים הקיימים, שלרוב נמסרים על ידי אחד הבנקים או על ידי אחד הגופים שציינו כאן. בהנחה ואכן נמצא משהו חריג כפי שציינו, בנק ישראל מפרסם את הסטטוס של החשבון החדש – "חשבון מוגבל".

במשך השנים, על מנת להקל על אנשים ולמזער את כמות המקרים והפניות שמגיעות אל הבנקים ואל גופים אחרים, החליט בנק ישראל לאפשר גישה למאגר החשבונות המוגבלים. זאת מתוך כוונה של מניעת מקרים כאלה. הפעולה מתבצעת בצורה כזו, שכל לקוח יכול לבדוק על ידי הזנת פרטי מוסר השיק (מספר חשבון בנק, קוד בנק ומספר הסניף) במדור המיוחד באתר בנק ישראל. צעד זה הוכח כצעד אפקטיבי לאורך השנים האחרונות, וזאת על ידי ירידה משמעותית במספר התלונות שמגיעות לבנק ישראל על שיקים דחויים ללא כיסוי. מעבר למידע שנמסר לגופים הרלוונטיים בנושא, בנק ישראל פונה ישירות אל מוסר השיק ומעדכן אותו בהחלטה. חשוב לציין שעל אף שמדובר בבנק ישראל- מדור החשבונות המוגבלים, הוא אינו רשאי להתערב בצורה ישירה בקבלת ההחלטה של בנק להטיל איסור על כיבוד השיק (ובמקרים חמורים יותר אף להטיל הגבלות על החשבון הרלוונטי).

 

בדיקת חשבון מוגבל – סוגי המגבלות

מדור חשבונות מוגבלים בבנק ישראל מקטלג את החשבון הרלוונטי באחת משלושת האפשרויות הבאות: הגבלה רגילה, הגבלה חמורה ומוגבל מיוחד. נפרט מה ההבדלים בין כל סוג הגבלה, וכיצד החוק מתייחס לכל חשבון בהתאם לקטלוגו.

 

הגבלה רגילה

נקבעה בחוק על כל לקוח שמסר יותר מעשרה שיקים ללא כיסוי בתקופה של שנה רצופה. בהנחה ומדובר בלקוח שמסר 10 שיקים ללא כיסוי בתקופה שלא עולה על 15 ימי עסקים רצופים, הבנק המרכזי רשאי לא לקטלג אותו כחשבון מוגבל רגיל, וזאת בעקבות טעויות אנוש שיכולות להיגרם בפרק זמן קצר. ההשלכות של חשבון שמוגדר כחשבון מוגבל הן רבות. ההגבלה הראשונה קובעת איסור על משיכת שיקים לאורך כל תקופת ההגבלה- 12 חודשים רצופים. גם כאן, בהנחה ויש לבעל החשבון חשבון בנק נוסף, הוא רשאי למשוך ממנו שיקים- כמובן בהנחה והוא לא מקוטלג כחשבון מוגבל גם כן. הגבלה נוספת היא מניעת פתיחת חשבון בנק נוסף בכל בנק שהוא, בהנחה והלקוח מבקש למשוך שיקים. מנגנון זה נוצר על מנת למנוע מהלקוח לבצע פעולות דומות נוספות לאורך תקופת ההגבלה. מעבר לכך, לקוח שחשבונו הוכרז כחשבון מוגבל אינו רשאי להיקרא מיופה כוח או להירשם כמורשה בחשבונות חדשים בכל בנק שהוא (שוב- חשבונות שבהם נמשכים שיקים).

 

הגבלה חמורה

נקבעה בחוק על כל לקוח שבמהלך תקופת הגבלה רגילה, חשבון אחר שהיה ברשותו הוגבל גם כן. אפשרות נוספת היא לקוח בעל הגבלה כלשהי בתקופה של שלוש שנים מהיום שהסתיימה תקופת ההגבלה על חשבונו- והורשע שנית. במילים אחרות – לקוח שהוגבל פעמיים תוך שלוש שנים מרגע סיום תקופה ההגבלה הראשונה. תקופת ההגבלה היא ארוכה יותר מהגבלה רגילה ונמשכת שנתיים שלמות. ההשלכות עבור חשבון בעל הגבלה חמורה הן רבות.

הצעד המרכזי שהבנק המרכזי נוקט, הוא חסימת והגבלת כלל חשבונות השיקים המתנהלים על ידי הלקוח או בחשבונות בהן הוא מיופה כוח. במילים אחרות- כל שיק שיוצא מחשבון הלקוח או מחשבון בו הוא רשום כמיופה כוח- אינו קביל על פי החוק וחל איסור למשוך שיקים. כמו כן, השלכה נוספת שחלה על חשבון בעל הגבלה חמורה הוא איסור על פתיחת חשבון בנק חדש שדרכו הוא מבקש למשוך שיק – ממש כמו בהגבלה רגילה. ההבדל בין שתי ההגבלות, הוא שבהגבלה חמורה הלקוח אינו רשאי לפתוח חשבון בנק חדש באף בנק שהוא (ובהגבלה רגילה הוא רשאי).

 

מוגבל מיוחד

הינו חשבון שבוצעה דרכו אחת מהעבירות הבאות: לקוחות שנמצאים בחובות כלכליים והוכרזו על ידי משפט כנמצאים בהליכי פשיטת רגל. אפשרות נוספת היא דרך ההוצאה לפועל, כאשר ננקטים צעדים שנועדו לגבות חובות של הלקוח. כמו כן, בית הדין הרבני יכול למסור את פרטי סרבני הגט (בהנחה והוא רואה את זה כמוצדק) ואז גם כן החשבון יימצא בהגבלה מיוחדת. ההשלכות על חשבונות שהוכרזו כמוגבלים במיוחד הן זהות לחלוטין להגבלות שחלות על חשבון בהגבלה חמורה, אך השוני הוא תקופת ההגבלה. בעוד תקופת ההגבלה של חשבון בהגבלה חמורה הוא שנתיים, במקרה הזה מדובר בתקופה של שנה עד חמש שנים (נתון להחלטת הגוף המפנה).

בהנחה ונתקלתם בשיק דחוי על בסיס יתרה לא מספקת, עליכם לפנות ללשכת ההוצאה לפועל, ובאפשרותכם להגיש תביעת אזרחית בבית משפט כנגד מגיש השיק. על פי חוק, הבנק שאליו פניתם על מנת להתלונן על שיק דחוי, מחויב למסור לכם את הפרטים הבאים: שם מלא, מספר תעודת זהות וכתובת של מוסר השיק (בעל החשבון הבעייתי). במקרים מסוימים, הבנק ימסור את פרטי המיופה כוח בנוסף.

צרו קשר עכשיו לסיוע מיידי.

מאמרים נוספים בתחום

במציאות שבה כל אחד מאיתנו חי כיום, העולם הפך להיות הרבה יותר קטן מאשר היה בעבר – יתרה מכך, דברים רבים ברחבי העולם הפכו להיות הרבה יותר ניגשים עבור כל אחד מאיתנו. את ההוכחה הניצחת לכך ניתן לראות בתחום המסחר שחצה בעשורים האחרונים גבולות, וכיום ניתן לרכוש מוצרים מכל...
הבנקים בישראל ובאופן כללי בעולם, הם מוסדות מרכזיים במדינה שנמצאים בעמדת כוח אל מול כל לקוח שהוא. החוק במדינת ישראל מנסה לצמצם את הפערים הקיימים בין הלקוח לבין הבנקים עד כמה שניתן, ברוב המקרים על ידי חקיקה. ישנם מקרים רבים לאורך ההיסטוריה המשפטית של מדינת ישראל בהם נהגו רשויות...
נפתח בסיפור: יבואנית רכב מסוימת, נטלה אשראי בגובה 103 מיליון שקלים (באמצעות מספר הלוואות) מאחד הבנקים הגדולים במשק. עוד לפני מועד הפירעון פנה הבנק לחברה בדרישה לפירעון מיידי בעבור מלוא הסכום. הסיבה לכך הייתה שהבנק חשש כי יתקשה לגבות את כספים אלה בעתיד. החברה הסכימה לדרישה ואישרה לאותו בנק...
הסדר חוב מול הבנקים, כפי שזה נשמע, הינו תהליך שבו הנושה (במקרה הזה הבנק) הלווה לגורם מסוים (אדם פרטי, גוף או ארגון פרטי וכו') כסף עבור מטרה מסוימת ומסיבה מסוימת הכסף לא חזר במלואו לבנק. תפקידו של הבנק הוא בין היתר לאפשר לאזרחים להתנהל בצורה פיננסית ולנהל אורח חיים...
עיקול חשבון בנק הינה פעולה שננקטת כנגד אדם פרטי או ארגון כתוצאה מחוב כזה או אחר שהוא חייב בו. במדינת ישראל ישנו חוק הוצאה לפועל, שמאפשר לראש ההוצאה לפועל להורות על הטלת עיקולים כאלה ואחרים על נכסיו וכספו האישי של האדם החייב. כחלק ממגוון הפעולות העומדות בפניי הוצאה לפועל,...
עיקול חשבון בנק הוא בעל השלכות כלכליות קשות על החייב ובני משפחתו. העיקול יכול להתבצע עם או בלי אזהרה על כך מראש בהתאם לנסיבות. ההליכים להסרת העיקול מהחשבון עשויים להימשך בין כמה ימים למספר שבועות. עיקול חשבון בנק באופן לא מוחלט עשוי להידמות לחשבון מוגבל: הבעלים בחשבון מנועים ממשיכת...
אורח החיים המודרני, התקדמות הרפואה ושיפור איכות החיים, מגדילים את תוחלת החיים, ומאפשרים לחלקים הולכים וגדלים באוכלוסייה לחיות שנים רבות יותר באיכות חיים טובה יותר. העלייה המתמדת בתוחלת החיים יחד עם כניסת הטכנולוגיה לעולם הבנקאי מציבים לא מעט אתגרים בפני הגיל השלישי בניהול ענייניהם הפיננסים לרבות ניהול שוטף של...
אדם שהוגדר במסגרת פשיטת רגל זכאי לקבל זכויות בסיסיות על אף היותו בעבר או בהווה פושט רגל. רק אדם פרטי יכול להיות מוכרז כפושט רגל. רובם הגורף של מקרי פשיטת הרגל נובעים מחוסר יכולת של החייב להחזיר את כספו לנושים ממנו לקח כסף. מטרת תהליך פשיטת הרגל הוא לאפשר...
עיקול חשבון הבנק הינה פעולה שמבוצעת כנגד אדם שהוכחה הטענה שהוא חייב כסף לאדם אחר ואינו משלם את החוב. פעול עיקול חשבון הבנק הינה פעולה שמבוצעת על ידי ראש ההוצאה לפועל: כאשר זוכה (אדם החייבים לו כסף) פונה אל ראש ההוצאה לפועל בטענה שאדם אחר חייב לו כסף ואינו...
רמיסה של זכויות הלקוח תחת רגליו הכבדות של הבנק היא תופעה מוכרת, כמעט לכל אדם המחזיק חשבון בנק לניהול ענייניו הכספיים. הנזק יכול להיות עצום, בייחוד כאשר הבנק מחליט לסגור את קו האשראי של חשבון עסקי למשל, אז יכולה פעולה כזאת להביא לסגירה של העסק, או החזרת צ'קים שלא...
הגשת תביעה נגד הבנק הבינלאומי אינה פעולה נפוצה מאוד. למעשה, הרבה יותר נפוצים הם המקרים בהם הבנק תובע את לקוחותיו ולא להיפך. הסיבה לכך נעוצה בעיקר בחוסר ההבנה של לקוחות הבנק את מערכת היחסים שלהם עם הבנק, כפי שהיא מובנת על ידי החוק וכן בגלל החשש של רוב הלקוחות...
תביעה בנקאית היא תביעה בעלת אופי מיוחד. פירוט העובדות וציון לשון החוק אינם מספיקים כאן. חשוב להכיר היטב את נבכי עולם הבנקאות, את המונחים והשפה המקובלת, להבין תדפיסים ודוחות בנקאיים, להכיר את תפקידים העובדים בדרגים השונים ולצפות מראש את התנהגות הבנק אל מול התביעה.  אם אתם חושבים שיש לכם עילה...
בנק ערביי ישראל, כמו בנקים רבים אחרים, הוא גוף מוסדי עם בירוקרטיה מורכבת. בנוסף על המערכת המסועפת, דרכה צריכים לקוחות הבנק לעבור עם כניסתם להסכמי התקשרות עם הבנקים, הבנק מורכב גם מבני אדם, שיש להם נטיה טבעית לטעות לפעמים,להפעיל שיקול דעת מוטעה ואף לפעול מתוך רגש במקום מתוך שיקולים מקצועיים....
בחיי היום יום רובנו לא באמת עוצרים לחשוב על הנושא הזה ועל החשיבות של הבנק בחיינו. אנחנו רגילים שהמשכורת שלנו מגיעה ישירות לבנק בכל חודש ומידי פעם אנחנו הולכים לשם לפגישות שונות. יש רגעים שבהם נזדקק להלוואה ולרוב הבנק יאשר זאת ופעם בחיים נרצה גם לקחת משכנתא לשלושים שנה....
תהליך יציאה מחשבון בנק משותף הינו תהליך שמושפע ממספר גורמים בהם ניגע ונתמקד לאורך העמוד הקרוב. אך ראשית, על מנת להבין את התהליך בצורה המיטבית, נרחיב מהו בעצם חשבון בנק משותף. חשבון בנק משותף הינו חשבון בנק שנפתח על ידי יותר מאדם אחד (בדרך כלל קורה לאחר שזוגות מתחתנים...
הבנקים במדינת ישראל ובאופן כללי בעולם הם בין המוסדות הציבוריים בעלי הכוח הרב ביותר. העובדה שכמעט כל אזרח (למעט מיעוט חריג וילדים מתחת לגיל 18) במדינת ישראל נמצא בעבר או בהווה בקשר כזה או אחר מול בנק- מוכיח את הטענה הזו. כל הפעולות הכלכליות שאנו מבצעים בחיי היום יום...
ערבות מכל סוג שהיא, הינה סוג של מנגנון משפטי שמוכר על ידי רשויות החוק, שמטרתו היא הבטחת תשלום והסדרת חובות קיימים. בין סוגי הערבויות הקיימות תוכלו למצוא ערבות בנקאית (שניתנת על יד הבנק), ערבות שניתנת על ידי אדם אחר שערב לבעל החוב (ערבות צד ג'), ערבות על בסיס שטר...
חשבון בנק של אדם הוא חלק מכלל נכסיו, ולכן עם מותו הוא יועבר ליורשיו על פי חוק או בהתאם לצוואה שהשאיר. אולם התהליך אינו פשוט. מיד עם היוודע דבר מותו של אדם, הבנק יקפיא את כל החשבונות, הזכויות והפעילות הכספית אשר מתנהלות אצלו, עד אשר יקבל לידיו צו ירושה...
בנק מרכנתיל, כמו בנקים רבים אחרים בישראל, הוא גוף רב כוח, עתיר ממון, שאזרחים רבים תלויים בשירותיו, שפעילותו מאופיינת בבירוקרטיה מורכבת. הבירוקרטיה המורכבת מונעת ברובה על ידי בני אדם, שיש להם נטייה טבעית ומובנת לביצוע טעויות אנוש, אך בניגוד לשירותים מסחריים רגילים הניתנים לאזרחים בישראל, טעויות במתן שירות על...
בנק פועלי אגודת ישראל, או פאגי, בכינויו הנוכחי, היה בנק עצמאי, ששירת בעיקר את הציבור החרדי והדתי לאומי. כיום הבנק הפך לשלוחה של הבנק הבינלאומי הראשון והוא מתנהל תחת שמו הישן, אך אינו בנק עצמאי. אם אתם חוששים שנעשה לכם עוול על ידי בנק פאגי, או בנק פועלי אגודת...