רשלנות רפואית בצבא – מה עושים

אירועי רשלנות רפואית אינם פוסחים על חיילים המשרתים בשירות חובה בצה"ל. אופיין של המרפאות הצבאיות, בתוך כך- מרפאות השדה, מעמיד חייל בשירות חובה בפני פוטנציאל להינזק, שעה שהוא נזקק לשירות, אבחון וטיפול רפואי. מהי רשלנות רפואית בצבא, מתי לחשוד בקיומה ומה צריך לעשות חייל בשירות חובה (ובמקרי פטירה- חו"ח- בני משפחתו)  כדי לקבל פיצוי בשל רשלנות רפואית שחווה- זאת ועוד במאמר זה.

 

רשלנות רפואית בשירות חובה- מהי ?

רשלנות רפואית בשירות חובה אינה אירוע אחד הניתן להגדרה דווקנית ומדויקת. באופן כללי, בכל אותם מקרים שנגרם לחייל נזק בשל אבחון או טיפול רפואי שגוי – יכול שתהיה לו עילה לתביעה בשל רשלנות רפואית. טעויות באבחון רפואי די שכיחות במקרה של חיילים בשירות חובה, בפרט אצל חיילים ביחידות שדה. חוסר בציוד מתאים כגון מכשירי הדמיה, שירותי מעבדה וכו', מקשה על מלאכת האבחון הרפואי, כמו גם חוסר זמינות של רופאים (כאשר הרבה פעמים הסמכות הרפואית העליונה הזמינה היא החובש הפלוגתי או החובש המחלקתי) ותחלופה גבוהה של רופאים מומחים שממלאים תפקיד במסגרת שירות מילואים כך שהחייל עובר מרופא לרופא במקום שהטיפול בו ירוכז אצל רופא אחד. אלו וגם אלו יכולים להסביר במידה מסוימת את הריבוי היחסי של מקרי רשלנות רפואית בצבא.

 

המסגרת החוקית לתביעת רשלנות רפואית בצבא – תביעה אזרחית או תביעה במסגרת חוקי התגמולים

חייל בשירות חובה אשר סובל נזק בשל רשלנות רפואית, עשוי להיות זכאי לבחור בין תביעת רשלנות רפואית אזרחית לפי פקודת הנזיקין לבין תביעה כנגד הצבא (משרד הביטחון) באמצעות קצין התגמולים.

כמובן שאין אפשרות לקבל פיצוי כפל, ועל החייל לבחור בין המסלולים השונים. אולם לא תמיד עומדת לחייל זכות בחירה, שכן ככל שהטיפול שניתן לחייל בשירות חובה היה במסגרת בית חולים ציבורי בבעלות המדינה, אז לא ניתן לתבוע תביעת רשלנות רפואית "אזרחית". זאת, עקב פטור של המדינה מפני תביעות על אירועי נזיקין שקרו לחייל במסגרת שירותו הצבאי – כפי שקבוע בס' 6 לחוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה), התשי"ב-1952 שזו לשונו:

"חבלה, מחלה או החמרת מחלה שאירעו בשירות צבאי

  1. (א)  אין המדינה אחראית בנזיקים על חבלה שנחבל חייל בתקופת שירותו ועקב שירותו…

(ב)  אין המדינה אחראית בנזיקים על מחלה או החמרת מחלה שנגרמו לחייל בתקופת שירותו ועקב שירותו…".

במקרה שכזה תוגבל זכות התביעה של החייל למסגרת חוקי התגמולים (חוק הנכים (תגמולים ושיקום) או חוק משפחות שכולות במקרה של פטירה, חו"ח).

ומהו ההבדל בין מימוש הזכות במסגרת תביעה אזרחית לעומת המסגרת של חוקי התגמולים? להלן עיקרי השוני בין שני המסלולים:

  • בתביעה אזרחית זכאי הנפגע לפיצוי חד פעמי כולל בעוד שלפי חוקי התגמולים הפיצוי הוא בצורת תגמול חודשי לכל החיים (למעט במקרים של נזקים קטנים שאז יקבל החייל פיצוי חד פעמי עם אפשרות לפנות בעתיד לוועדה הרפואית במקרה של החמרה במצבו).
  • בתביעה אזרחית עם קבלת התשלום מסתיים הקשר בין הנפגע לנתבע לטוב ולרע ואם חל שיפור או החמרה במצב הנפגע, אין אפשרות להתדיין שוב בנושא; בעוד שבמסלול חוקי התגמולים מדובר ב"חתונה קתולית", הנפגע תמיד יכול לחזור ולפנות לוועדה רפואית אם חלה החמרה במצבו, ואם יימצא שאכן כך – תגמולו החודשי יוגדל וזכויותיו תשתפרנה בהתאם.
  • מטרת הפיצוי במסגרת התביעה האזרחית היא להשיב המצב לקדמותו ככל שניתן, בעוד שבמסגרת חוקי הנכים מדובר בתגמול די אחיד, שאינו מתיימר להשיב מצב לקדמותו. אמנם בתביעה אזרחית מתקבל תשלום חד פעמי, אולם בתביעה במסגרת חוקי התגמולים ניתנות הטבות רבות מעבר לתגמולים החודשיים, כולל חברות בארגון נכי צה"ל ועוד, הטבות שהן שוות ערך לפיצוי כספי משמעותי.
  • תקופת ההתיישנות במסגרת התביעה האזרחית היא, עקרונית, 7 שנים מיום קרות האירוע שגרם לנזק, בעוד שבחוקי התגמולים ההתיישנות היא בתוך 3 שנים מיום השחרור של החייל מהשירות בו קרה הנזק (בכפוף לסייגים שונים).

אלו וגם אלו ועוד שיקולים רבים שקצרה היריעה מלפרטם במאמר זה, צריכים להילקח בחשבון לפני שמתקבלת ההחלטה על דרך מימוש הזכות לפיצוי בשל רשלנות רפואית בצבא.

 

חוות דעת רפואית לצורך ביסוס התביעה

על חייל התובע פיצוי בשל רשלנות רפואית בצבא לבסס תביעתו באמצעות חוות דעת של רופא המתמחה בתחום הרפואה הרלבנטי למקרה, שיקבע כי הטיפול שניתן לחייל חרג מהטיפול הסביר והמקובל במצבים כגון אלו, וכי אילולא החריגה נזקיו של החייל לא היו מופיעים. הצורך בחוות דעת רפואית קיים הן במסגרת תביעה אזרחית והן במסגרת תביעה לפי חוקי התגמולים. עורכי דין העוסקים בתחום הרשלנות הרפואית נמצאים בקשרי עבודה עם רופאים הכותבים חוות דעת רפואיות בתחומים השונים.

 

פנייה לעו"ד המתמחה ברשלנות רפואית

חייל בשירות חובה אשר נותר עם נזק גוף בשל טיפול רפואי שגוי, צריך לשכור שירותי עורך דין המתמחה בתביעות רשלנות רפואית. בשונה מאירוע חבלה פשוט, כשמדובר ברשלנות רפואית, ישנה חשיבות רבה להיעזר בעורך דין שהינו בעל מירב הכישורים והידע בתחום מורכב זה.

מאמרים נוספים בתחום

ככל שעוברות השנים אנחנו רואים עוד ועוד נשים שבוחרות להישאר בקבע בשירות הצבאי. אחרי שהן מסיימות את שירות החובה הן חותמות על קבע ולפעמים גם יוצאות ללימודים על חשבון הצבא. בנוסף לכך, ככל שעוברות השנים יש גם יותר ויותר תפקידים שנשים מבצעות בצה"ל, מה שמוביל לכך שיש גם יותר...
עבירות תנועה צבאיות – דברים שכדאי לדעת ההליך המשפטי שלא כמו אזרח רגיל, חייל העובר על חוקי התנועה של הרשות הלאומית לתאונות בדרכים במסגרת שירותו הצבאי על ידי רכב צבאי או בתוך בסיס צבאי, מסתכן בהעמדתו לדין. בפני החייל אשר הועמד לדין שאינו משמעתי, (בשל עבירה שאינה פשוטה, החורגת מגבולות הדין...
המעבר מאיש קבע לאזרח הוא לא מעבר פשוט ויש לא מעט סוגיות שאיתן צריך להתמודד. כמובן שככל שעוברות השנים וככל שמדובר על אדם שנמצא בקבע יותר שנים כך המעבר יכול להיות חד ומורכב יותר, אך מצד שני, כך גם הכדאיות להישאר במערכת הולכת וגדלה. לא אחת קורה שכאשר איש...
תושבי ישראל המסיימים את שירותם הצבאי בצבא ההגנה לישראל, נדרשים לשירות מילואים וזאת לצרכי תגבור כוחות הסדיר בצבא במצבי חירום ובעיתות שגרה כאחד. השירות במילואים מעוגן באמצעות מספר חוקים המיועדים מצד אחד להגן על הצורך במערך המילואים כחלק מכוחות הצבא ומצד שני להגן על זכויותיהם של משרתי המילואים בכל...
אחד מהדברים הסבוכים ביותר בצבא זה למצוא בתי חולים בשיתוף הצבא ור"מ 2, לרוב מדובר בתחום לא ממש ברור אשר קשה מאוד למצוא עליו מקורות ברחבי האינטרנט. חיילים רבים אשר זקוקים לטיפול רפואי על מנת לקבל כמות גדולה של ימי מחלה מוצאים את עצמם בחוסר וודאות אל איזה בית...
כל חייל בצה"ל צריך להכיר את פקודת המטכ"ל המשפיעה על האופן שבו הוא יקבל טיפול רפואי בבסיס או מחוצה לו. עם זאת, הנושא של טיפול רפואי בחייל – (פקודת מטכ"ל 61.0104) גם מחייב הבהרה של ההגדרות ובמידת הצורך עם התייעצות עם עורך דין רלוונטי   טיפול רפואי בחייל ניתן...
נכון הדבר שבכל רגע נתון הכמויות הגדולות של המשרתים בצה"ל הם חיילים בשירות חובה ובשירות קבע, אך הכוח המשמעותי ביותר של צה"ל הוא כוח המילואים. משרתי המילואים לא מתייצבים רק בעת מלחמה או מבצע צבאי, אלא גם במהלך ימים רבים בשנה, לצורך אימונים ומילוי תפקידים מבצעיים שונים. במאמר הבא...
מדי יום מתרחשות תאונות שונות ומגוונות במסגרת הצבא. חלק מהתאונות הללו נגמרות בלא כלום, בעוד שחלק אחר של התאונות הללו נגמר בתוצאות קטלניות. תאונת התהפכות, בה רכב צבאי או כלי צבאי מתהפך בעת הנסיעה שלו, עשויה להוביל לנפגעים ולחקירה של מצ"ח. במאמר הבא נסקור את כל מה שצריך לדעת...
השירות הצבאי הוא חלק מהחובות האזרחיות של כל אזרח ישראלי שהגיע לגיל 18. שנות השירות הממושכות ולעיתים גם אופי השירות עצמו, מביאים לא אחת למקרים בהם מתרחשת פציעה בצבא, היכולה אף להסתיים בנכות. במקרים כאלו, חשוב שתדעו מהן הזכויות העומדות לכם וכיצד תוכלו לממש אותן בצורה הטובה ביותר.  ...
האזרח הפשוט ככל הנראה לא ישים לב, אך בכבישי ישראל נוהגים כל יום אלפי נהגים צבאיים. כחלק ממילוי תפקידו, הצבא דורש מכוחותיו להתנייד ממקום למקום לעיתים קרובות מאוד לצורך מילוי צרכים שונים, כמו צרכים ביטחוניים, שינוע של ציוד או חיילים, רפואה ועוד רבים אחרים. לצערנו, כמו בכל מסגרת הכוללת...