פתיחת חשבון בנק לאחר קבלת הפטר

אדם שהוגדר במסגרת פשיטת רגל זכאי לקבל זכויות בסיסיות על אף היותו בעבר או בהווה פושט רגל. רק אדם פרטי יכול להיות מוכרז כפושט רגל. רובם הגורף של מקרי פשיטת הרגל נובעים מחוסר יכולת של החייב להחזיר את כספו לנושים ממנו לקח כסף.
מטרת תהליך פשיטת הרגל הוא לאפשר לאדם החייב כסף להתחיל את חייו מהתחלה ולמנוע ממנו לקרוס באופן סופי. מדובר באדם שבאמת ובתמים אין ביכולתו הכלכלית להחזיר לנושיו את הערך הכספי אותו הוא חייב להם.
המטרה השנייה שבאה לשרת ולסייע גם לנושים, נובעת מחלוקת כלל נכסיו הקיימים של החייב, בהתאם לקביעת החוק ועל פי סידור הנושים על פי החוק. על אף שאדם הוכרז כפושט רגל, החוק מגן עליו ומונע מן הבנקים לפגוע בו בצורה כזאת או אחרת (בעיקר על ידי סירוב מתן שירותים מפאת עברו הכלכלי).

חשוב להכיר כי לאדם שהוכרז על ידי רשויות החוק כפושט רגל, ישנם מספר איסורים שמונעים ממנו פעולות מסוימות. בין האיסורים ישנם מספר מקצועות שעל פי חוק החייב אינו יכול לעסוק בהם (עריכת דיi, קבלנות ומתן ייעוץ פנסיוני, תיווך מקרקעין ועוד), איסור לכהן במסגרת תפקיד מנהלי בתחום מועצות מקומיות ועוד.

 

כיצד החוק מסייע להגן על זכויות האזרח מול הבנק בתהליך פתיחת חשבון בנק

על פי החוק, הבנק מחויב לפתוח לכל אדם חשבון בנק (עם הגבלות מסוימות בלבד שעליהן נרחיב בהמשך), גם אם מדובר באדם שחווה בעבר או חווה בהווה תהליך של פשיטת רגל. מן הצד השני, החוק מגן גן על תאגידי הבנק הגדולים ומאפשר להם לסרב לתהליך של פתיחת חשבון בנק אך ורק על בסיס סיבה הגיונית שמוגדרת ומוכרת בחוק.

 

הסיבות שבגינן בנק יכול לסרב לפתוח ולתת את שירותיו לאדם שפשט רגל הן:

  • שימוש בהתנהגות אלימה או התנהגות פיזית מצד החייב באחד מסניפי הבנק המבוקש בעבר.
  • סכסוך שהתקיים בעבר בין החייב לבין הבנק המבוקש.
  • בהנחה והבנק זיהה בעבר במסגרת פתיחת חשבון בנק של החייב פעילות חריגה שחורגת ממוסכמות החוק.

חשוב לציין שמדובר אך ורק במקרים שפגעו ביחסי האמון הדרושים לניהול הבנק – בית משפט יבדוק את המקרה בהתאם לנסיבות האירוע. בהנחה ולבנק יש סיבה מבוססת או יסוד סביר לכך שפעילות החשבון של החובה תשמש לפעילויות לא חוקיות, בדגש על הלבנת הון. דוגמא נוספת היא הפקדה או הנפקה של שיקים מזויפים.

כמו כן, בהנחה ואין לבנק ביסוס או יכולת להשתמש באחת מארבע הטענות שהוצגו לעיל ומוכרות בלשון החוק, הוא רשאי לדרוש מן החייב בעת בקשתו לפתוח חשבון חדש להציג אישור מן הכונס הרשמי או מן המנהל המיוחד.

עד לקבלת והצגת אישור של אחד משני הגורמים הללו על ידי החייב – רשאי הבנק על פי חוק לסרב עד לשינוי או הצגת המסמך המדובר. בניגוד לאי יכולתו של הבנק לסרב לרצון של פתיחת חשבון בנק עבור אדם שפשט רגל בעבר או בהווה – הוא רשאי לסרב ולמנוע מן החייב להשתמש באשראי במסגרת פתיחת חשבון הבנק החדש שלו.

צעד זה מאפשר לבנק להיות בטוח במובן מסוים ולהבטיח שליטה על פעולות החייב במסגרת חשבונו החדש (ובכך למנוע מצב אפשרי שבו החייב ייכנס שוב לתהליכי פשיטת רגל).

בין כה וכה, אם הבנק מסרב מסיבה כזו או אחרת לפתוח חשבון בנק עבור החייב- הוא מחויב על פי חוק להודיע בכתב לחייב על כך שהוא נמנע מתהליך פתיחת חשבון בנק ולציין את הסיבה בגינה הוא מסרב. כמו כן, מרגע בקשתו של החייב לפתוח חשבון בנק- מחויב הבנק להודיע על סירובו עד 5 ימי עסקים מרגע קבלת הבקשה.

חשוב לציין שעל אף שהחוק מצדד ומסייע במידה מסוימת בזכותו של החייב לפתוח חשבון בנק על אף שבוצע בעבר או בהווה תהליכי פשיטת רגל כנגדו, הוא מסייע במובן מסוים לבנק ומונע מן החייב פעולות מסוימות.

 

בין הפעולות שנמנעות ונאסרות על חשבונו של החייב:

  • חייב שהוכרז כפושט רגל מוכרז כלקוח מוגבל מאוד.
  • במסגרת הגבלתו של החייב ובמסגרת לקוח מוגבל מאוד- החייב יהיה מנוע מלמשוך ולהשתמש בשיקים מתוך חשבונו.
  • מגבלה נוספת מונעת מן החייב להשתמש בכל כרטיס אשראי שהוא, למעט מקרים בהם הבנק מאפשר לחייב להשתמש באשראי- וגם כן חייב להיות הדבר כתוב וחתום בכתב.
  • מגבלות נוספות מונעות מן החייב לבצע כל פעולה עסקית כזאת או אחרת כמו ניהול חברה או תאגיד.

על אף המגבלות הרבות שיש לחייב במסגרת חשבון הבנק המוגבל מאוד שלו, ישנם שירותים בסיסיים שחייבים הבנק להעניק לחייב על אף הגדרת חשבונו כמוגבל מאוד.

בין הפעולות:

  • ביצוע תשלומים בדרך של חיובים (במסגרת גודל חשבונו).
  • להשתמש בכרטיס כספומט לצורך משיכת מזומנים במסגרת חשבון הבנק החדש ולבצע פעולות בסיסיות במסגרת החשבון דרך אתר אינטרנט או דרך פעולות בסניף (העברה בנקאית באתר או בסניף, הפקדת המחאות דרך אפליקציית הבנק וכו’).
  • זכאי החייב לנהל את חשבונו דרך עמדת שירות בסניף רשמי או דרך ערוצי התקשורת הרלוונטיים לאותו בנק- אפליקציה, אתר אינטרנט, דואר אלקטרוני וכמובן שירות לקוחות טלפוני.

החייב אינו צריך לנקוט בשום פעולה כזו או אחרת על מנת לגשת לבנק ולהיות רשאי לפתוח חשבון בנק על אף הגדרתו כפושט רגל. אין הבנק רשאי לבקש מסמכים כאלה או אחרים מצד החייב על מנת לפתוח עבורו את החשבון (למעט מן הכונס הרשמי או מן המנהל המיוחד).

 

צו הפטר – מהו וכיצד הוא ניתן

את ההפטר ניתן לקבל מבית המשפט שדן הנושא. צו ההפטר הינו צו חתום על ידי שופט בית המשפט המחוזי האחראי על סיום ופתרון הליכי פשיטת רגל. אך ורק גורם משפטי כמו שופט רשאי להעניק צו הפטר שמחייב את הבנקים וגופים אחרים להתייחס לחייב (לפושט הרגל) על פי הוראות ברורות.

בתום תהליך קבלת ההפטר, החייב יבקש מן בית המשפט תעודה המציינת בכתב את ההסרות על המגבלות החלות לאחר תהליך פשיטת רגל. החייב יהיה חייב להוכיח לשופט שני תנאים בסיסיים:

ראשית שפשיטת הרגל באה בעקבות כשל בלתי צפוי שאין היה יכול לחזות מראש, ושנית כי הכשל שהביא לחובות גבוהים נגרם כתוצאה מתום לב ולא בוצע ברשלנות. אך ורק כאשר שני התנאים הללו מתקיימים ומתקבלים על ידי בית המשפט- רשאי החייב לקבל את תעודת ההפטר שלו.

גם בהנחה ובית המשפט יקבל את טענתו של פושט הרגל שאכן הכשל בוצע מתום לב או מחוסר ידע בנושא – בית המשפט אינו יעניק לו תעודת הפטר (אלא אם יוכח כי לא היה ניתן לצפות את הכשל ואת תוצאותיו).

מיותר לציין כי החייב מחויב להציג אך ורק הוכחות ומסמכי אמת ואם יוכח כי מסמכים אלו או אחרים נמצאו מזויפים- יהיה החייב חשוף לתביעת נגד שדינה עשוי להיות מאסר וביטול צו ההפטר. בהנחה והחייב קיבל את תעודת ההפטר, הוא יהיה חייב על פי חוק לשתף פעולה באופן מעולה בחלוקת נכסיו לנושים (על פי סדר וחשיבות שיחליט בית המשפט). כל התנגדות או חוסר הירתמות לתהליך זה, עשוי להוביל לתביעה כנגד החייב ובסופה לביטול צו ההפטר של החייב.

צרו קשר ואנו נדאג לכם לפתרון הטוב ביותר!

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

שחרור עיקול חשבון בנק

עיקול חשבון הבנק הינה פעולה שמבוצעת כנגד אדם שהוכחה הטענה שהוא חייב כסף לאדם אחר ואינו משלם את החוב. פעול עיקול חשבון הבנק הינה פעולה

חשבון בנק בגיל השלישי

אורח החיים המודרני, התקדמות הרפואה ושיפור איכות החיים, מגדילים את תוחלת החיים, ומאפשרים לחלקים הולכים וגדלים באוכלוסייה לחיות שנים רבות יותר באיכות חיים טובה יותר.

עיקול חשבון בנק באופן לא מחולט

עיקול חשבון בנק הוא בעל השלכות כלכליות קשות על החייב ובני משפחתו. העיקול יכול להתבצע עם או בלי אזהרה על כך מראש בהתאם לנסיבות. ההליכים

עיקול חשבון בנק

עיקול חשבון בנק הינה פעולה שננקטת כנגד אדם פרטי או ארגון כתוצאה מחוב כזה או אחר שהוא חייב בו. במדינת ישראל ישנו חוק הוצאה לפועל,

הסדר חוב מול בנקים

הסדר חוב מול הבנקים, כפי שזה נשמע, הינו תהליך שבו הנושה (במקרה הזה הבנק) הלווה לגורם מסוים (אדם פרטי, גוף או ארגון פרטי וכו’) כסף

עמלת פירעון מוקדם

נפתח בסיפור: יבואנית רכב מסוימת, נטלה אשראי בגובה 103 מיליון שקלים (באמצעות מספר הלוואות) מאחד הבנקים הגדולים במשק. עוד לפני מועד הפירעון פנה הבנק לחברה

בנק ישראל בדיקת חשבון מוגבל

בין תפקידיו הרבים של בנק ישראל ורשויות המדינה באופן כללי, ניתן למצוא את מדור החשבונות המוגבלים. בנק ישראל או רשויות אחרות שעוסקות בנושא, ראו לנכון

חסימת כרטיס אשראי על ידי הבנק

הבנקים בישראל ובאופן כללי בעולם, הם מוסדות מרכזיים במדינה שנמצאים בעמדת כוח אל מול כל לקוח שהוא. החוק במדינת ישראל מנסה לצמצם את הפערים הקיימים

פתיחת חשבון בנק בחו”ל

במציאות שבה כל אחד מאיתנו חי כיום, העולם הפך להיות הרבה יותר קטן מאשר היה בעבר – יתרה מכך, דברים רבים ברחבי העולם הפכו להיות