ערבות בנקאית

ערבות מכל סוג שהיא, הינה סוג של מנגנון משפטי שמוכר על ידי רשויות החוק, שמטרתו היא הבטחת תשלום והסדרת חובות קיימים. בין סוגי הערבויות הקיימות תוכלו למצוא ערבות בנקאית (שניתנת על יד הבנק), ערבות שניתנת על ידי אדם אחר שערב לבעל החוב (ערבות צד ג'), ערבות על בסיס שטר חוב וערבות על בסיס שטר ביטחון.

אנו נתמקד ונרחיב בנושא הערבות הבנקאית- מה המשמעות של ערבות בנקאית, למי היא יכולה להינתן ועל סמך אילו פרמטרים, משמעויות משפטיות, יתרונות וחסרונות ועוד. ערבות זה דבר שלא לוקחים בקלילות ראש ולכן אם כבר חשבתם על קיחת ערבות חשוב מאוד להתייעץ עם אנשים שמכירים את הנושא כמו עורך דין בנקים.

 

מהי ערבות בנקאית?

ערבות בנקאית הינה ערבות שניתנת לנושה על ידי הבנק. משמעות הפעולה עצמה, היא שהבנק אחראי לכך שהנושה- האדם שחייבים לשלם עבורו סכום כסף מסוים, יקבל בסוף התהליך את שווי הערבות הבנקאית, ללא שום צורך בהתעסקויות משפטיות וכו'… באופן כללי, פעולת הערבות הבנקאית מתבצעת בצורה כזו: נניח ואתם בעלי דירה שמעוניינים להשכיר אותה ללקוח פוטנציאלי.

שכר הדירה שאתם דורשים הינו 5000 שקלים לחודש, והגעתם להסכמה עם הלקוח שאתם משכירים עבורו את הדירה לתקופה של 24 חודשים- קרי 120,000 שקלים סה"כ.

על מנת שאתם תוכלו להימנע ממצבים עתידיים בהם האדם שהשכיר מכם את הדירה נותר ללא כסף לשלם, וכתוצאה מכך לא תזכו לקבל סכום כסף גדול אלא אם כן תלכו לתביעה משפטית- אתם זכאים על פי חוק לדרוש ממנו שיביא עבורכם ערבות בנקאית. הערבות הבנקאית ניתנת על ידי הבנק לאדם המבקש אותה, אך ורק בהנחה ויש בחשבונו הפעיל את הסכום המבוקש.

נניח וביקשתם ערבות בנקאית של 20,000 שקלים מהאדם הנכנס לדירתכם- הוא ייגש לבנק ויבקש ערבות בנקאית בשווי 20,000 שקלים. הבנק יאשר לו את הפעולה בהנחה ויש לו את סכום הכסף הרלוונטי בחשבון. מרגע אישור קבלת הערבות הבנקאית, אותם 20,000 שקלים מוקפאים בחשבון הלווה, והם אינם ניתנים לשימוש על ידו.

כך בעצם מבטיחה פעולה הערבות הבנקאית את ביטחון הנושה. על פעולת הערבות הבנקאית, הבנק גובה סכום שנע בדרך כלל בין 500 ל-1,000 שקלים חדשים.

השימוש בערבות בנקאית מנקודת המבט של הנושה, הינה יתרון משמעותי וחותמת וודאית לכך שהוא יקבל את הכסף לו הלווה התחייב. קיימים מקרים חריגים ויוצאי דופן, בהם נשללת זכותו של הנושה לקבל את הכסף הנקוב בערבות הבנקאית- אך ורק על ידי צו בית משפט.

בין היתרונות הרבים שבאים לידי ביטוי בהוצאת ערבות בנקאית מנקודת מבטו של הנושה, ישנם שני יתרונות בולטים מכל: הראשון מביניהם מתייחס לכך שהערבות הבנקאית הניתנת על ידי בנק הינה יציבה וחזקה. הבנקים בעולם ובישראל בפרט, נחשבים למוסדות יציבים ובעלי סיכויים נמוכים עד אפסיים לפגיעה או קריסה כלכלית.

הביטחון הכלכלי והיציבות הפיננסית של הבנקים מעניקה לנושה ביטחון רב. השני מבין היתרונות הבולטים של שימוש בערבות בנקאית הוא הסטטוס שמקבלת הערבות הבנקאית מטעם החוק: ערבות בנקאית נחשבת כערבות אוטונומית.

ערבות אוטונומית כשמה כן היא, הינה ערבות שמקבלת מעמד בפני עצמה ומחייבת את הבנק המעניק אותה להתייחס אליה כאל ערבות בפני עצמה. מה הכוונה ? הערבות הבנקאית מחייבת את הבנק לשלם לנושה את כלל הסכום הנקוב בערך הערבות באותו יום שביקש הנושה את הכסף. יתרה מזאת, אין הבנק יכול להטיל סנקציות כאלה ואחרות על הנושה, והוא אינו יכול לדרוש מן הנושה לנמק את דרישתו.

כמו כן, הבנק אינו רשאי להתערב בין הנושה לבין לוקח הערבות הבנקאית- האם הופרו תנאים כאלה או אחרים בין שני הצדדים, וללא קבלת אישור מן לוקח הערבות.

 

סוגי הערבויות הבנקאיות השונות

ישנם שני סוגים של ערבויות בנקאיות שניתנות מטעם הבנק ומוכרות בחוק. ערבות ראשונה הינה ערבות בלתי מוגבלת בסכום, וכשמה כן היא – לא חלה עליה תקרת משיכה. ערבות מסוג זה מתייחסת לכלל חשבונות הבנק של הלווה ומתייחסת לכלל חובותיו. ערבויות מסוג זה הינן מסוכנות ביותר, וסכום הערבות יכול לתפוח בכל עת. במקרים מסוימים בהם סכום הכסף שאליו הגיע הלווה אינו נמצא בהישג יד- הבנק ומוסדות בתי המשפט יכולים להכריז עליו כעל פושט רגל.

הסכנה המרכזית בערבות מסוג זה, הינה שהערב אינו חייב לקבל עדכון מהלווה על הלוואות נוספות שביצע (מכיוון שישנה סבירות בהם ללווה יש חשבונות בבנקים שונים).ערבות שנייה הינה ערבות מוגבלת בסכום, וכשמה כן היא – ערבות בעלת תקרת משיכה.

בעת לקיחת הערבות הזו יצוין הסכום בו נקב הלווה ואין הסכום יכול להשתנות אלא אם הערב מאשר זאת (בניגוד לערבות בנקאית בלתי מוגבלת בסכום). כמו כן יצוינו במסגרת אותה הערבות גם שיעורי הריבית והוצאות אחרות מטעם הלווה.

תהליך מימוש הערבות הבנקאית הינו תהליך מהיר ובדרך כלל אינו כרוך בזמן רב מצידו של הנושה. יתרה מזאת, ערבויות אחרות שניתנות על פי חוק הינן "איטיות משמעותית" מאשר הערבות הבנקאית שהיא המהירה ביותר לפירעון.
ברוב המקרים למעט מקרים חריגים ויוצאי דופן בהם נתמקד בהמשך, הבנק יהיה חייב לאשר את פירעון הערבות הבנקאית באותו יום בו הנושה הגיע לפדות אותה. על פי חוק, הבנק מחויב להעביר לנושה את סכום הערבות הבנקאית עד לתקופה של 10 ימי עסקים מיום בקשת הפירעון.

כפי שכבר ציינו לפני כן, הערבות הבנקאית מקבלת תוקף של ערבות אוטונומית, ולכן רק במקרים קיצוניים בהם יש צו מניעה מטעם בית משפט- יכול החייב למנוע את פירעון הערבות הבנקאית, וזאת על סמך אחת משתי הסיבות הבאות:

סיבה ראשונה הינה טענה מצד הלווה על כך שהנושה ביצע מעשי מרמה וזיוף של הערבות הבנקאית. בהנחה ובית המשפט מוצא אמת בדברי הלווה- מימוש הערבות הבנקאית נדחה עד לתום בדיקת ההליכים.

סיבה שנייה הינה כאשר הלווה טוען שהנושה מעוניין לפדות את הערבות הבנקאית על אף שכלל תנאי העסקה המקורית בין שני הצדדים קוימו על פי חוק ועל פי המסוכם ביניהם, ובעצם תהליך הפירעון מונע משיקולים אישיים שאינם קשורים לעסקה המקורית בין שני הצדדים.

חשוב לציין ולהדגיש שקיים הבדל גדול בין תוקף סמכויותיו של בית המשפט לעומת תוקף סמכויות הבנק שביצע את הערבות הבנקאית: מנקודת מבטו של הבנק, הערבות הבנקאית הינה אוטונומית ומחייבת אותו להעביר לנושה את סכום הכסף הנקוב בערבות הבנקאית ללא שום זכאות לדרוש מן הנושה להציג תנאים כאלה ואחרים.

למעשה, אין הבנק רשאי לבקש שום פרטים שיאמתו שאכן פירעון הערבות הבנקאית אינה מונע משיקולים אישיים שלא קשורים לעסקת היסוד בין שני הצדדים, ויתרה מזאת- אין הבנק צריך לקבל אישור מן הלווה על פירעון הערבות הבנקאית. מן הצד השני, בית המשפט כפי שנקבע בחוק ומתוקף תפקידו לפתור קונפליקטים ובעיות הנוגעות לחוק, רשאי בית המשפט להיכנס לעומק העניינים ולבדוק האם הכול בוצע כשורה.

כך לדוגמא, אם בית המשפט יקבל החלטה (לאור הממצאים ולאור שיקולים כאלה ואחרים) שאכן הייתה התערבות של שיקולים שלא רלוונטיים לעסקה ובאותה העת תוכן העסקה בוצע בצורה מלאה וללא רבב- רשאי בית המשפט לבטל את פירעון הערבות הבנקאית שבוצעה על ידי הנושה, ובכך להגן על הלווה.עורך דין בנקים. צרו קשר ואנו נדאג לכם לפתרון הטוב ביותר!

מאמרים נוספים בתחום

במציאות שבה כל אחד מאיתנו חי כיום, העולם הפך להיות הרבה יותר קטן מאשר היה בעבר – יתרה מכך, דברים רבים ברחבי העולם הפכו להיות הרבה יותר ניגשים עבור כל אחד מאיתנו. את ההוכחה הניצחת לכך ניתן לראות בתחום המסחר שחצה בעשורים האחרונים גבולות, וכיום ניתן לרכוש מוצרים מכל...
הבנקים בישראל ובאופן כללי בעולם, הם מוסדות מרכזיים במדינה שנמצאים בעמדת כוח אל מול כל לקוח שהוא. החוק במדינת ישראל מנסה לצמצם את הפערים הקיימים בין הלקוח לבין הבנקים עד כמה שניתן, ברוב המקרים על ידי חקיקה. ישנם מקרים רבים לאורך ההיסטוריה המשפטית של מדינת ישראל בהם נהגו רשויות...
בין תפקידיו הרבים של בנק ישראל ורשויות המדינה באופן כללי, ניתן למצוא את מדור החשבונות המוגבלים. בנק ישראל או רשויות אחרות שעוסקות בנושא, ראו לנכון ועל בסיס ראיות מוצקות להגביל את חשבון הבנק הנבדק מסיבות כאלה ואחרות שעליהן נדבר ונתמקד לאורך העמוד הקרוב. תהליך הפיכת חשבון בנק לחשבון מוגבל...
נפתח בסיפור: יבואנית רכב מסוימת, נטלה אשראי בגובה 103 מיליון שקלים (באמצעות מספר הלוואות) מאחד הבנקים הגדולים במשק. עוד לפני מועד הפירעון פנה הבנק לחברה בדרישה לפירעון מיידי בעבור מלוא הסכום. הסיבה לכך הייתה שהבנק חשש כי יתקשה לגבות את כספים אלה בעתיד. החברה הסכימה לדרישה ואישרה לאותו בנק...
הסדר חוב מול הבנקים, כפי שזה נשמע, הינו תהליך שבו הנושה (במקרה הזה הבנק) הלווה לגורם מסוים (אדם פרטי, גוף או ארגון פרטי וכו') כסף עבור מטרה מסוימת ומסיבה מסוימת הכסף לא חזר במלואו לבנק. תפקידו של הבנק הוא בין היתר לאפשר לאזרחים להתנהל בצורה פיננסית ולנהל אורח חיים...
עיקול חשבון בנק הינה פעולה שננקטת כנגד אדם פרטי או ארגון כתוצאה מחוב כזה או אחר שהוא חייב בו. במדינת ישראל ישנו חוק הוצאה לפועל, שמאפשר לראש ההוצאה לפועל להורות על הטלת עיקולים כאלה ואחרים על נכסיו וכספו האישי של האדם החייב. כחלק ממגוון הפעולות העומדות בפניי הוצאה לפועל,...
עיקול חשבון בנק הוא בעל השלכות כלכליות קשות על החייב ובני משפחתו. העיקול יכול להתבצע עם או בלי אזהרה על כך מראש בהתאם לנסיבות. ההליכים להסרת העיקול מהחשבון עשויים להימשך בין כמה ימים למספר שבועות. עיקול חשבון בנק באופן לא מוחלט עשוי להידמות לחשבון מוגבל: הבעלים בחשבון מנועים ממשיכת...
אורח החיים המודרני, התקדמות הרפואה ושיפור איכות החיים, מגדילים את תוחלת החיים, ומאפשרים לחלקים הולכים וגדלים באוכלוסייה לחיות שנים רבות יותר באיכות חיים טובה יותר. העלייה המתמדת בתוחלת החיים יחד עם כניסת הטכנולוגיה לעולם הבנקאי מציבים לא מעט אתגרים בפני הגיל השלישי בניהול ענייניהם הפיננסים לרבות ניהול שוטף של...
אדם שהוגדר במסגרת פשיטת רגל זכאי לקבל זכויות בסיסיות על אף היותו בעבר או בהווה פושט רגל. רק אדם פרטי יכול להיות מוכרז כפושט רגל. רובם הגורף של מקרי פשיטת הרגל נובעים מחוסר יכולת של החייב להחזיר את כספו לנושים ממנו לקח כסף. מטרת תהליך פשיטת הרגל הוא לאפשר...
עיקול חשבון הבנק הינה פעולה שמבוצעת כנגד אדם שהוכחה הטענה שהוא חייב כסף לאדם אחר ואינו משלם את החוב. פעול עיקול חשבון הבנק הינה פעולה שמבוצעת על ידי ראש ההוצאה לפועל: כאשר זוכה (אדם החייבים לו כסף) פונה אל ראש ההוצאה לפועל בטענה שאדם אחר חייב לו כסף ואינו...
רמיסה של זכויות הלקוח תחת רגליו הכבדות של הבנק היא תופעה מוכרת, כמעט לכל אדם המחזיק חשבון בנק לניהול ענייניו הכספיים. הנזק יכול להיות עצום, בייחוד כאשר הבנק מחליט לסגור את קו האשראי של חשבון עסקי למשל, אז יכולה פעולה כזאת להביא לסגירה של העסק, או החזרת צ'קים שלא...
הגשת תביעה נגד הבנק הבינלאומי אינה פעולה נפוצה מאוד. למעשה, הרבה יותר נפוצים הם המקרים בהם הבנק תובע את לקוחותיו ולא להיפך. הסיבה לכך נעוצה בעיקר בחוסר ההבנה של לקוחות הבנק את מערכת היחסים שלהם עם הבנק, כפי שהיא מובנת על ידי החוק וכן בגלל החשש של רוב הלקוחות...
תביעה בנקאית היא תביעה בעלת אופי מיוחד. פירוט העובדות וציון לשון החוק אינם מספיקים כאן. חשוב להכיר היטב את נבכי עולם הבנקאות, את המונחים והשפה המקובלת, להבין תדפיסים ודוחות בנקאיים, להכיר את תפקידים העובדים בדרגים השונים ולצפות מראש את התנהגות הבנק אל מול התביעה.  אם אתם חושבים שיש לכם עילה...
בנק ערביי ישראל, כמו בנקים רבים אחרים, הוא גוף מוסדי עם בירוקרטיה מורכבת. בנוסף על המערכת המסועפת, דרכה צריכים לקוחות הבנק לעבור עם כניסתם להסכמי התקשרות עם הבנקים, הבנק מורכב גם מבני אדם, שיש להם נטיה טבעית לטעות לפעמים,להפעיל שיקול דעת מוטעה ואף לפעול מתוך רגש במקום מתוך שיקולים מקצועיים....
בחיי היום יום רובנו לא באמת עוצרים לחשוב על הנושא הזה ועל החשיבות של הבנק בחיינו. אנחנו רגילים שהמשכורת שלנו מגיעה ישירות לבנק בכל חודש ומידי פעם אנחנו הולכים לשם לפגישות שונות. יש רגעים שבהם נזדקק להלוואה ולרוב הבנק יאשר זאת ופעם בחיים נרצה גם לקחת משכנתא לשלושים שנה....
תהליך יציאה מחשבון בנק משותף הינו תהליך שמושפע ממספר גורמים בהם ניגע ונתמקד לאורך העמוד הקרוב. אך ראשית, על מנת להבין את התהליך בצורה המיטבית, נרחיב מהו בעצם חשבון בנק משותף. חשבון בנק משותף הינו חשבון בנק שנפתח על ידי יותר מאדם אחד (בדרך כלל קורה לאחר שזוגות מתחתנים...
הבנקים במדינת ישראל ובאופן כללי בעולם הם בין המוסדות הציבוריים בעלי הכוח הרב ביותר. העובדה שכמעט כל אזרח (למעט מיעוט חריג וילדים מתחת לגיל 18) במדינת ישראל נמצא בעבר או בהווה בקשר כזה או אחר מול בנק- מוכיח את הטענה הזו. כל הפעולות הכלכליות שאנו מבצעים בחיי היום יום...
חשבון בנק של אדם הוא חלק מכלל נכסיו, ולכן עם מותו הוא יועבר ליורשיו על פי חוק או בהתאם לצוואה שהשאיר. אולם התהליך אינו פשוט. מיד עם היוודע דבר מותו של אדם, הבנק יקפיא את כל החשבונות, הזכויות והפעילות הכספית אשר מתנהלות אצלו, עד אשר יקבל לידיו צו ירושה...
בנק מרכנתיל, כמו בנקים רבים אחרים בישראל, הוא גוף רב כוח, עתיר ממון, שאזרחים רבים תלויים בשירותיו, שפעילותו מאופיינת בבירוקרטיה מורכבת. הבירוקרטיה המורכבת מונעת ברובה על ידי בני אדם, שיש להם נטייה טבעית ומובנת לביצוע טעויות אנוש, אך בניגוד לשירותים מסחריים רגילים הניתנים לאזרחים בישראל, טעויות במתן שירות על...
בנק פועלי אגודת ישראל, או פאגי, בכינויו הנוכחי, היה בנק עצמאי, ששירת בעיקר את הציבור החרדי והדתי לאומי. כיום הבנק הפך לשלוחה של הבנק הבינלאומי הראשון והוא מתנהל תחת שמו הישן, אך אינו בנק עצמאי. אם אתם חוששים שנעשה לכם עוול על ידי בנק פאגי, או בנק פועלי אגודת...