עיקול חשבון בנק באופן לא מחולט

עיקול חשבון בנק הוא בעל השלכות כלכליות קשות על החייב ובני משפחתו. העיקול יכול להתבצע עם או בלי אזהרה על כך מראש בהתאם לנסיבות. ההליכים להסרת העיקול מהחשבון עשויים להימשך בין כמה ימים למספר שבועות. עיקול חשבון בנק באופן לא מוחלט עשוי להידמות לחשבון מוגבל: הבעלים בחשבון מנועים ממשיכת כספים או ביצוע משיכה עד גובה מסוים (נמוך בדרך כלל), איסור על הפקדה או משיכת שיקים, איסור על העברות לחשבונות אחרים ועוד.
כל זאת בזמן שהתשלומים שמבוצעים דרך החשבון בהוראת קבע, ימשיכו להיות מחויבים כרגיל, בהתאם לסכום הקיים לתשלום בחשבון. עיקול החשבון באופן לא מוחלט מגן במידת מה על החייב: אם חשבונו היה מעוקל לחלוטין, הייתה חסומה בפניו גם האופציה לחייב את הורדת התשלומים כרגיל, מה שהיה עשוי לפגוע בו קשה הרבה יותר.

 

מה לעשות במצב של עיקול חשבון בנק באופן לא מוחלט

כאשר חל מצב שבו הוטל עיקול כלשהו על החשבון, יש לברר מהי הסיבה לכך. הבנק שומר על זכותו להגביל את החשבון גם ללא התרעה מוקדמת, כאשר בהתאם לתנאי הסניף, אופן ניהולו והמנגנונים שלו, ייתכן גם מצב שבו הפקיד לא ידע למסור תשובה מספקת.

עורך דין בנקים יוכל לבחון מהי הסיבה שבגללה הושת עיקול. אם מדובר בעיקול שניתן מטעם הוצאה לפועל, יהיה אפשרי לבדוק גם את מידת החוקיות שלו. במקרים שבהם צו העיקול ניתן באופן בלתי חוקי, יהיה ניתן לדרוש את ביטולו המיידי ללא כל תנאי. במקרים אחרים, יהיה ניתן להביא להסרת העיקול באמצעות פנייה לבית המשפט או לשם קבלת פיצוי.

 

מהו הליך העיקול ומתי מבוצע עיקול חשבון בנק באופן לא מוחלט? 

הבנקים יכולים להטיל סנקציות מנהליות שונות על בעלי החשבון ולהפוך אותו למעוקל באופן בלתי מוחלט לאחר שנצפתה התנהלות בעייתית בחשבון, בייחוד בעקבות שיקים או תשלומים שלא כובדו לאורך תקופה.

על פי החוק (“חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ”א-1981), אם במשך שנה סורבו עשרה שיקים ומעלה, כאשר ביניהם יש מרווח של לפחות 15 ימים, החשבון יהפוך למוגבל. הבנק מחוייב לספק התראה על משיכת השיקים כבר לאחר 5 שיקים (ואם לא יעשה זאת יהיה צפוי לעמוד לדין על פגיעה בזכויותיו של הלקוח שלו).

אם לחשבון ישנם מספר שותפים כאשר אחד מהם הוא “הפזרן” שגרם לחשבון להפוך למוגבל או בדירוג אשראי נמוך, כל השותפים יוגדרו כלקוחות מקבלים. הסנקציה לא חלה על אנשים שהינם מורשים חתימה בחשבון זה ולא שותפים בו. לכן כאשר החשבון הופך למעוקל באופן לא מוחלט, מומלץ להפעיל שיקול דעת לגבי מתן ייפוי כוח למורשים עבור ביצוע פעולות מסוימות בחשבון.

אם ההתנהלות הפזרנית והבלתי אחראית בחשבון נמשכה גם לאורך תקופת ההגבלה, יהפוך הלקוח להיות מוגדר כ”לקוח מוגבל חמור” ועשוי להביא לכך שחשבונו יהיה בעל סנקציות רבות לתקופת זמן של שנתיים ברוב המקרים.

כאשר חל עיקול על חשבון הבנק באופן לא מוחלט (חשבון מוגבל), עשוי להיווצר ללקוח בשל כך כתם שיקשה עליו לקבל אמון מבנקים או גופים פיננסיים אחרים, לבצע פעולות בהיקף כספי גבוה (כמו נטילת הלוואות או קבלת משכנתא) ולזכות לתדמית מעודדת יותר, כל עוד מצבו יוסיף להיות “אפרורי”.

 

מתי מתקיים עיקול מלא על החשבון?

העיקול מבוצע כנגד אדם פרטי או ארגון כתוצאה מחוב שלא טופל ולא התקיימו פעולות להסדרתו. המטרה של העיקול היא להביא למצב שבו יכוסו החובות של החייב כלפי הגורמים שלהם הוא חייב.

העיקול יכול להתבצע באחת משתי דרכים:

  1. פתיחת תיק חייב בהוצעה לפועל.
  2. גוף או רשות מוסמכים בחוק (רשויות המס, רשויות מקומיות בגין חוב ארנונה או דוחות חנייה למשל, מוסדות כמו הביטוח הלאומי וכדומה).

לשכת ההוצאה לפועל מאפשרת לזוכים לפעול מול אלה שחייבים להם כסף ולקבל את המגיע להם. על פי חוק ההוצאה לפועל, ניתן להורות על הטלת עיקולים בנכסים וכספים של החייב כחלק מפעולות הסיוע כלפי הזוכים. כחלק ממגוון הפעולות האפשריות העומדות בפני ההוצאה לפועל, אחד מסוגי העיקולים הוא עיקול חשבון הבנק של החייב.

 

האם עיקול חשבון בנק באופן לא מוחלט ללא התראה מוקדמת הינו חוקי?

התשובה לשאלה זו היא תלוית נסיבות. באופן עקרוני לא ניתן להטיל עיקול על חשבון בנק ללא התראה מוקדמת, אולם גם לכלל זה יש חריג. הבנק רשאי להפעיל שיקול דעת עצמאי, אם הוא סובר שהחייב עשוי להבריח נכסים או להיעלם כך שאין מנוס מפעולה ללא דיחוי וללא התראה.

 

מה עושים כשהעיקול הוא בחשבון המשותף?

כאשר לכל השותפים בחשבון יש זכות חתימה, לא ניתן להטיל עיקול מלא. אך אם החשבון כולל זכאות לחתימה נפרדת, תוכל הוצאה לפועל לעקל את החשבון. החוקיות נובעת מהרצון למנוע מצבים שבהם גם השותפים האחרים נפגעים ממצבו של החייב וללא הצדקה.

מבחינה מעשית, כאשר אדם נקלע לחובות וחושש מעיקול אך מעוניין להגן על נכסיו של בן הזוג, עדיף לפצל את החשבונות. לעתים הנושה יבקש לעקל גם את חשבון הבנק שרשום על בן הזוג, אך הדבר יתבצע רק כאשר קיים חשד שכספי החייב מופקדים בחשבון זה ולכן מומלץ לפעול בהגינות ובתום לב בפיצול החשבון.

 

האם הבנק יכול לבצע עיקול חשבון בנק באופן לא מוחלט ע”י עיקול מסגרת האשראי?

על פי בית המשפט, לא ניתן לעקל מסגרת אשראי לחייבים. כלומר, אם ללקוח מסוים נקבעה מסגרת אשראי עוד לפני שהוטל עליו עיקול, חובת הנאמנות של הבנק היא ללקוח שלו ועל כן הוא לא יפגע במסגרת הקיימת. בנוסף, אם נכנסו כספים של החייב לתוך החשבון המעוקל, לאחר 90 ימים לא יהיה ניתן לעקל אותם והחייב יוכל להשתמש בהם לכל צורך.

מומלץ תמיד לקבל ייעוץ משפטי מטעם עורך דין בנקים ממולח, הבקיא בחוק הבנקים וחוק הוצאה לפועל על מנת לוודא שהמהלכים בהם נקט החייב על מנת להגן על נכסיו יהיו כאלה ששכרם בצידם ולא בהפסדם. כמו כן נדרש עורך הדין לטיפול בסוגיות סמוכות בהיבטי מיסוי, חוזים ומקרקעין, או סוגיות הגובלות בפלילים כגון העלמות מס, עבירות מרמה ועוד.

עורך דין ומשרדו נתקל פעמים רבות במצבים של עיקול חשבון הבנק ללא התרעה מוקדמת ולכן לא ניתנה ללקוח הזדמנות להתגונן או להסדיר את חובו. משרדנו יוכל לספק ייעוץ, הדרכה וליווי מלא לחייבים בעלי חשבון מעוקל באופן לא מוחלט ולחייבים בעלי חשבון מעוקל באופן מלא ולהביא לפתרון מהיר ככל האפשר, תוך גיבוש מהלכים ופעולות להסדרת המצב הקיים.

התהליך להסרת העיקול יכול להימשך כמה ימים ועד מספר שבועות. בהתאם לנסיבות העיקול ומצב התנהלותו של החייב בחשבון יהיה ניתן לבחון את סיבת העיקול וחוקיותה, האם נמסרה התרעה לפני עיקול כדין, האם נסיבות קבלת הצו היו לגיטימיות וכו’. ניתן יהיה להביא לביטול צו העיקול כאשר הוא נמסר באופן בלתי חוקי ולפעול למען הסרת העיקול גם באמצעות פנייה לבית המשפט.

צרו קשר ואנו נדאג לכם לפתרון הטוב ביותר!

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

שחרור עיקול חשבון בנק

עיקול חשבון הבנק הינה פעולה שמבוצעת כנגד אדם שהוכחה הטענה שהוא חייב כסף לאדם אחר ואינו משלם את החוב. פעול עיקול חשבון הבנק הינה פעולה

פתיחת חשבון בנק לאחר קבלת הפטר

אדם שהוגדר במסגרת פשיטת רגל זכאי לקבל זכויות בסיסיות על אף היותו בעבר או בהווה פושט רגל. רק אדם פרטי יכול להיות מוכרז כפושט רגל.

חשבון בנק בגיל השלישי

אורח החיים המודרני, התקדמות הרפואה ושיפור איכות החיים, מגדילים את תוחלת החיים, ומאפשרים לחלקים הולכים וגדלים באוכלוסייה לחיות שנים רבות יותר באיכות חיים טובה יותר.

עיקול חשבון בנק

עיקול חשבון בנק הינה פעולה שננקטת כנגד אדם פרטי או ארגון כתוצאה מחוב כזה או אחר שהוא חייב בו. במדינת ישראל ישנו חוק הוצאה לפועל,

הסדר חוב מול בנקים

הסדר חוב מול הבנקים, כפי שזה נשמע, הינו תהליך שבו הנושה (במקרה הזה הבנק) הלווה לגורם מסוים (אדם פרטי, גוף או ארגון פרטי וכו’) כסף

עמלת פירעון מוקדם

נפתח בסיפור: יבואנית רכב מסוימת, נטלה אשראי בגובה 103 מיליון שקלים (באמצעות מספר הלוואות) מאחד הבנקים הגדולים במשק. עוד לפני מועד הפירעון פנה הבנק לחברה

בנק ישראל בדיקת חשבון מוגבל

בין תפקידיו הרבים של בנק ישראל ורשויות המדינה באופן כללי, ניתן למצוא את מדור החשבונות המוגבלים. בנק ישראל או רשויות אחרות שעוסקות בנושא, ראו לנכון

חסימת כרטיס אשראי על ידי הבנק

הבנקים בישראל ובאופן כללי בעולם, הם מוסדות מרכזיים במדינה שנמצאים בעמדת כוח אל מול כל לקוח שהוא. החוק במדינת ישראל מנסה לצמצם את הפערים הקיימים

פתיחת חשבון בנק בחו”ל

במציאות שבה כל אחד מאיתנו חי כיום, העולם הפך להיות הרבה יותר קטן מאשר היה בעבר – יתרה מכך, דברים רבים ברחבי העולם הפכו להיות