עורך דין מקרקעין

עורך דין מקרקעין הוא הסמכות המקצועית בניהול עסקאות נדל”ן או עסקת מקרקעין, והוא בעל המקצוע המתאים ביותר לנסח הסכם מחייב. ההסכם הזה הוא העוגן המשפטי הקובע את הזכויות והחובות של בעלי המקרקעין והנכסים הצמודים אליהם בצורה חד משמעית, ומכאן חשיבותו הרבה.

מהם בעצם מקרקעין? מהם דיני מקרקעין ובמה הם עוסקים? מה תפקידו של עורך דין מקרקעין ומה היתרון הגלום בפניה לליווי משפטי מעורך דין מקרקעין, בעת רכישה של נכס נדל”ן? על כל אלו ועוד נדון בהרחבה במאמר הבא.

 

על תחום המקרקעין בישראל ותפקידו של עורך דין מקרקעין

תחום המקרקעין בכל מקום בעולם, ובכלל זה במדינת ישראל, הוא תחום מורכב כאשר לכל אחת מהפעולות המתבצעות בו עשויות להיות חשיבות והשלכות לטווח הרחוק. זאת הסיבה המרכזית שבגינה כל הסכם שנחתם בהקשר למקרקעין או למה שמחובר אליהם – קרי מבנים שונים, בתים משותפים וכן בתים צמודי קרקע, חייב להיות מפורט ולשקף בצורה המדויקת ביותר את הכוונות, ההעדפות והרצונות של כל אחד מהצדדים החתומים עליו.

אחד המאפיינים המשמעותיים ביותר של מקרקעין הוא העובדה שהם בלתי ניתנים לשינוי או להעברה, וככל שניתן לקבוע את המיקום המדויק שלהם, הסכם מקרקעין הנוגע להם יהיה תקף גם בעוד דורות רבים. בשורות הבאות ננסה להקיף את כלל ההיבטים של תחום המקרקעין ולהבהיר את החשיבות הרבה שבהקפדה על חוזים והסכמים מדויקים לעניין זה. בנוסף, נעסוק בהרחבה בתפקידו החשוב של עורך דין מקרקעין בכל השלבים השונים של עסקת נדל”ן או מקרקעין.

 

מה זה בעצם מקרקעין?

על פי ההגדרה, מקרקעין הם הקרקע וכל נכס הצמוד אליה – קרי מבנים, בתים משותפים או בתים פרטיים. המשמעות היא שהמקרקעין כוללים בעצם גם את מה שנהוג לקרוא לו נדל”ן – נכסי דלא ניידי, שהם נכסים שלא ניתן להזיז או להעביר אותם. מבנה כל שהוא, בית או בית דירות הם לצורך העניין נכסים המוגדרים כנדל”ן. ככל שהסכם בעניין מקרקעין הוא חוקי ומתועד, הוא עשוי להיות תקף למשך דורות רבים.

עסקאות נדל”ן רבות בתחומי מדינת ישראל, נרשמו והונצחו במשרדי הטאבו של האימפריה העות’מאנית במשך מאות שנים, והחוק הישראלי, כמו גם הטאבו, הוא המשך ישיר של המורשת העות’מאנית בנושאי נדל”ן ומקרקעין. בנושא הטאבו נעסוק בהרחבה בהמשך המאמר.

 

דיני מקרקעין – מהם ובמה הם עוסקים?

דיני מקרקעין הם חלק מדיני הקניין במדינת ישראל. הדינים הללו נכתבו ונוסחו על מנת להסדיר את הזכויות של כלל הצדדים במקרקעין על כלל ההיבטים שלהן. עם ההיבטים השונים של דיני מקרקעין כאמור ניתן למנות את דיני הרישום במקרקעין, כולל דיני מכר וחוזים מיוחדים. הדינים הללו כוללים היבטים מעשיים מאוד, כגון תכנון ובנייה, רישום פרצלציות והגדרת השיוך של חלקות מקרקעין לבעלים החוקיים שלהם.

בנוסף, נכללים בדיני המקרקעין גם דיני הפירוק והשיתוף במקרקעין, וכן כלל ההיבטים הפיננסיים, כולל מיסוי מקרקעין. כל האמור לעיל כולל רק חלק מדיני המקרקעין כפי שהם מופיעים בחקיקה בישראל.

כל עסקת נדל”ן או עסקת מכירה, קנייה, השכרה או החכרה של מקרקעין בישראל, מתבצעת על פי חוק המקרקעין ובהתאם לדיני המקרקעין הנהוגים במדינת ישראל. גם תחום ההתחדשות העירונית, כולל תמ”א 38 על כל הסוגים וההיבטים שלה, נמנה עם התחומים אשר מתנהלים בהתאם לדיני המקרקעין. 

 

עורך דין מקרקעין – מה הוא עושה ומהי החשיבות של שירותיו?

עורך דין מקרקעין הוא למעשה איש המקצוע שרשאי להעניק ייעוץ משפטי וליווי בכלל סוגי העסקאות המתבצעות במקרקעין בתחומי מדינת ישראל. מפאת המורכבות הרבה של כל עסקת מקרקעין, ולו הפשוטה ביותר, הנכללת בתחום הרחב של דיני מקרקעין, נדרשת מעורבות וליווי של עורך דין מקרקעין לכל אורך הדרך.

הכוונה היא לליווי הרוכשים או המוכרים של נכס נדל”ן או מקרקעין בכלל, מרגע הייזום של העסקה ועד לרגע שבו הנכסים או המקרקעין מועברים באופן סופי לידיהם של הרוכשים החדשים שלהם. זה המקום לציין שבית המשפט בישראל, איננו סלחן כלל ועיקר, אם מתברר שעסקת נדל”ן או מקרקעין בוצעה שלא כהלכה והמעורבים בה או באי כוחם לא בחנו את כלל ההיבטים הקשורים בה.

 

אילו שירותים מספק עורך דין מקרקעין?

כאמור, עורך דין מקרקעין חייב לבחון את כלל ההיבטים החוקיים של עסקת מקרקעין או נדל”ן הנמצאת בתהליך התגבשות. להלן חלק מהתפקידים של עורך הדין בדרך לחתימת העסקה:

 

בדיקת הנכס לפני ביצוע העסקה

למען הסר ספק – עורך הדין איננו אחראי על בדיקת המצב הפיזי של הנכס לפני הרכישה, במהלך ההתנהלות של התהליך הזה או לאחריו. זאת, למעט במקרים שבהם עורך הדין פועל בשליחות הרוכשים ואמור לספק להם את המידע הרצוי לפני התחלת התהליך.

עורך הדין אמור לבדוק את מצב הנכס מבחינה משפטית – מיהו הבעלים של הנכס או של המקרקעין? האם יש רישום בטאבו על הבעלות בנכס? האם מי שמציע את הנכס למכירה הוא הבעלים היחיד, או שמא יש בעלים נוספים שאמורים להיות חתומים על העסקה? ואם יש כמה בעלים – האם למי שמבצע את העסקה יש ייפוי כוח משפטי תקף לביצוע העסקה? מפתיע לגלות כמה עסקאות נפלו ולא התבצעו, בדיוק על הרקע הזה של בדיקת הבעלות או הבדיקה של ייפוי הכוח שניתן למי שאמור לבצע את העסקה.

 

בדיקת מצבו המשפטי של הנכס

כשבודקים את מצבו המשפטי של הנכס, הכוונה היא לכך שבודקים אם הנכס הספציפי שייך לאדם או לגוף ספציפי. הדבר נדרש, לאור העובדה שמבנים וגם קרקעות בישראל, עדיין מוחזקים על ידי כמה בעלים, בשיטת ה”מושעא”. זה אומר שאין הגדרה ברורה של חלקה או שטח, אלא שלכל אחד מהרשומים יש חלק בנכס. עורך דין מקרקעין אמור לזהות בעיות כאלה, להתריע עליהן ולהמליץ על פעולה שאותה אפשר לעשות. 

 

בדיקת מצב הנכס מבחינה פיננסית

מדובר בעיקר בקיומם של חובות הרובצים על הנכס או המקרקעין, ושהבעלים הקיימים אמורים לכסות אותם לפני השלמת העסקה. החובות יכולים להיות לרשות המקומית, למדינה, למקרקעי ישראל ובכלל. חשוב מאוד שכל החובות הללו יכוסו לפני שתתבצע העברת הנכס. אחרת, הרוכש עלול להיתקל בדרישת תשלום.

 

בדיקת גובה המס שיש לשלם על רכישת הנכס

במצבים מסוימים, הרוכשים של מקרקעין ונדל”ן בכלל חייבים בתשלום מיסים למדינה, וכן המוכרים של הנכס. עורך דין מקרקעין חייב להביא לידיעת הלקוחות שלו באילו תשלומים מדובר ומה הסכום הנדרש. הרוכשים משלמים מס רכישה, ואילו המוכרים משלמים מס שבח מקרקעין. בנושא הזה עוד נרחיב בהמשך המאמר ונסביר אותו היטב.

 

הוצאת העסקה לפועל

בשלב הבא, עורך דין מקרקעין אמור לפקח על הוצאת העסקה לפועל – העברת הכספים בין הצדדים מצד אחד ורישום הערת אזהרה לטובת הרוכשים מצד שני. אם מדובר בנכס הנמצא בבעלות מקרקעי ישראל, חשוב לרשום את ההעברה ואת הזכויות של הרוכשים גם שם. בדרך כלל, העסקה מחולקת לשלבים, כאשר בכל אחד מהשלבים יש תאריך יעד לסיומו. עורך דין מקרקעין קובע מראש את המתווה, ודואג בתוך כך שאף אחד מהצדדים לא יצא מקופח ממנו.

ככלל, עורך דין מקרקעין אמור להכשיר את השטח לביצוע העסקה, למנוע מהרוכשים לשלם כסף מיותר ומצד שני לוודא שכל התשלומים בוצעו, במטרה להוציא לפועל את העסקה במהירות הרבה ביותר. עורך דין מקרקעין אמור גם לסייע בפתרון בעיות ובצליחת מכשולים בלתי צפויים שעלולים להתגלות במהלך העסקה. ככל שעורך הדין הוא מנוסה יותר, כך הוא יכול לייעץ כצורה טובה יותר ולצפות בעיות שעלולות להתעורר.

 

היתרונות הגלומים במעורבות של עורך דין מקרקעין בביצוע עסקת מקרקעין

לכאורה, ניתן לבצע את עסקת המקרקעין תוך מעורבות מזערית של עורך דין מקרקעין אך ורק בשלבים החיוניים ביותר של העסקה. למעשה, המעטפת החוקית שמספק איש מקצוע מיומן המתמחה בתחום, היא הדבר החשוב ביותר והתמורה החשובה ביותר אשר עורך דין מקרקעין נותן למי ששכר את השירותים המקצועיים שלו.

ככל שעורך הדין הוא יסודי יותר, וככל שהוא מכיר טוב יותר את המצב ומכיר את כלל הבעיות האפשריות, כך הוא יכול לזהות במהירות רבה יותר בעיות או מכשולים בדרך לחתימת עסקה הנוגעת לנדל”ן. לפעמים הבעיות יכולות להגיע ללא הקדמה והן בלתי צפויות לחלוטין. לדוגמא – ייפוי כוח מחייב שניתן לאדם לבצע מכירת הנכס, יכול להתגלות כבעייתי ולמנוע הוצאת העסקה לפועל, אלא אם יינתן ייפוי כוח חדש.

 

החשיבות של ליווי משפטי של עסקת מקרקעין

כפי שכבר הוזכר לעיל, עסקת מקרקעין היא עסקה מחייבת, שהתוצאות שלה עשויות להיות תקפות גם עשרות, ואפילו מאות שנים אחרי ביצוע העסקה. אם מתגלה פגם משפטי משמעותי בעסקה כל שהיא, הפגם הזה עלול להפוך אותה לבלתי רלבנטית ולגרום להפסדים כספיים משמעותיים, בעיקר למי שכבר השקיע כספים בעסקה.

בנוסף, לפעמים הצד המוכר אינו נקי מאינטרסים ועלול להציב מלכודות בפני הרוכשים. דוגמה טובה לכך היא קבלנים שאין להם ליווי בנקאי לעסקאות, שבמקרים כאלה עורך דין מקרקעין ימליץ תמיד להימנע מביצוע העסקה בפורמט עסקי כזה.

זאת, בעיקר אם הדירה הנרכשת היא “על הנייר”, כלומר נמצאת בתהליך ועדיין איננה בנויה, חלקה או כולה. למרבה הצער, לא מעט פרשיות נקשרו בעסקאות נדל”ן בעייתיות, שמשוום מה המבצעים שלהן נמנעו מהסתייעות בשירותיו המקצועיים של עורך דין מקרקעין.

 

אילו שיקולים משפטיים נוגעים לחתימת עסקת מקרקעין?

לכאורה, את כלל השיקולים בעד ונגד חתימה על עסקת מקרקעין אמורים לעשות המוכרים והרוכשים של הנכס. עם זאת, עורך דין מקרקעין יכול בהחלט לסייע לכל אחד מהצדדים, ובעיקר לרוכשים, באשר לכדאיות ולמידת התועלת בביצוע עסקה.

הדגמה של רישום קרקע או נכס נדל”ן בשיטת המושאע, כפי שכבר הוזכרה לעיל, הוא רק אחת מני דוגמאות רבות של מצבים בלתי צפויים אשר הרוכש הממוצע לא מבין את המשמעויות שלהם ועלול למצוא את עצמו מעורב בעסקה בעייתית. ייתכן שהרכישה תסתיים בהצלחה, אבל אז הבעלים החדשים של הנכס לא יהיו מסוגלים למכור אותו.

 

רכישת דירה מקבלן מול רכישת דירה יד שנייה – המקום בו עורך דין מקרקעין נכנס לתמונה

בשורות להלן נעסוק בהבדלים, שעשויים להיות משמעותיים למדיי, בין רכישת דירה מקבלן לבין רכישת דירה יד שנייה מבעלים פרטיים. לכאורה, בכל אחד מהמקרים התוצאה זהה, קרי רישום הנכס בטאבו לטובת הרוכש. למעשה, מדובר בשני מצבים שונים לגמרי.

 

רכישת דירה מקבלן והמשמעויות שלה

רכישת דירה מקבלן, פירושה הוא רכישת דירת מגורים, בית מגורים או נכס אחר שמעולם לא נעשה בו שימוש, והרוכש הוא הראשון אשר עומד להשתמש בו, למטרות מגורים, או לכל מטרה אחרת. בעת רכישת הנכס מהקבלן חשוב לוודא מספר דברים: בראש ובראשונה, חשוב לוודא שלמבנה יש אישור אכלוס, והקבלן רשאי למסור את המפתחות לדיירים. זאת, כמובן, אם הנכס בנוי ומחכה לאכלוס.

בנוסף, חשוב לוודא שהנכס אכן רשום כנדרש, או לכל הפחות יש צפי בכל מה שקשור ברישום הנכס בטאבו. חשוב לוודא את זה, משום שלא אחת קורה שקבלנים מעכבים את הרישום של הנכס בטאבו, מה שיוצר בעיות חמורות שנים רבות מאוחר יותר. ידוע על נכסים רבים שבהם הרישום בטאבו התבצע גם יותר מעשר שנים לאחר הרכישה.

 

רכישת דירה בתהליכי בנייה

אם הדירה נמצאת בתהליכי בנייה,, החשיבות של עורך דין מקרקעין מיומן ומבין עניין היא גדולה שבעתיים. זאת, משום שעורך הדין מבצע את כלל הבדיקות שנועדו להבטיח, עד כמה שאפשר, שהקבלן יכול להשלים את בניית הנכס. כבר הוזכר לעיל הנושא של ליווי פיננסי לקבלן על ידי הבנק, והעברת הכספים, קרי התשלומים של רוכשים עבור הנכסים שלהם, לחשבון נאמנות ולא ישירות לידיו של הקבלן.

גם אם הדירה ממוקמת בבניין הנמצא בתהליך של תמ”א 38, חשוב עדיין לוודא שהסיכויים להשלמת העסקה הם טובים. למרבה הצער, יש לא מעט עסקאות שהסתיימו במפח נפש, או במצב שבו הרוכשים נאלצו להוסיף מכיסם סכומי כסף גבוהים על מנת להשלים את העסקה.

עורך דין מקרקעין המכיר ויודע את העבודה שלו, יכול למנוע מפח נפש והוצאות מיותרות לכל הצדדים, ובעיקר לרוכשים. זאת הסיבה לכך שההמלצה כאן היא להסתייע בעורך דין משלכם, גם אם הקבלן מעמיד לרשות העסקה את עורכי הדין שלו.

 

רכישת דירה יד שנייה

במצב הזה, לכאורה הדברים פשוטים יותר. הנכס קיים, וכל מה שצריך לעשות הוא להשלים את העסקה ולהעביר אותו מיד ליד. עם סאת, דווקא המצב הזה חייבים להיזהר. עורך דין מקרקעין צריך לבצע כמה בדיקות, לפני שבכלל מתחילים את העסקה.

בראש ובראשונה – חשוב לבצע בדיקת בעלות ולראות אם מי שמציע את העסק למכירה הוא גם הבעלים שלו. כמו כן, חשוב לבדוק אם יש לו שותפים לבעלות על הנכס. אם מדובר באדם שאיננו הבעלים של העסק, חייב להיות לו ייפוי כוח נוטריוני חוקי ותקף, המאפשר לו גם להשלים את העסקה וגם לקבל את התשלום עבורה. 

 

בדיקת הערך של הדירה

לרוב, הזמנת שמאי לבדוק את הדירה ולספק הערכת מחיר, היא עניינו של הרוכש. ההערכה של מחיר הנכס חשובה בעיקר לעניין המשכנתא ולאפשרות של הרוכשים לממן את העסקה.

עם זאת, עורך דין מקרקעין יכול לייעץ לרוכשים ולהקל עליהם את השגת המימון הנדרש. זאת, אף שלכאורה זה איננו התפקיד שלו. בדיקת הערך של הבית עשויה לכלול גם ביצוע בדק בית, על מנת לאתר בעיות מבניות או בעיות בסיסיות שעלולות להוות עילה לאי ביצוע העסקה. 

ככלל, קבלנים מביאים בדרך כלל לעסקה עורך דין משלהם וגם מחייבים את הרוכשים לשלם עבור השירותים שלו. למרות זאת, ההמלצה החד משמעית כאן היא לשכור את השירותים המקצועיים של עורך דין מקרקעין, אשר ייצג את הרוכשים ויהיה נאמן לאינטרסים שלהם בביצוע העסקה.

בין השאר, עורך הדין יבחן את ההסכם ויצביע על סעיפים בעייתיים שיש למחוק או לשנות, בדרך להשלמת העסקה. אף שקבלנים נוטים להצהיר שמדובר בחוזים סטנדרטיים ואי אפשר לשנות אותם, הרי שהאמת היא שכל חוזה ניתן לשינוי, ובעיקר אם הוא כולל סעיפים בעייתיים. תפקידו של עורך דין מקרקעין הוא בדיוק זה – לגלות סעיפים בעייתיים בחוזה ולמנוע מהלקוח שלו לחתום עליהם, או לכל הפחות להזהיר אותו לפני החתימה.

 

מה תרומתו של עורך דין מקרקעין לעניין רישום הנכס בטאבו?

השם ‘טאבו’ הוא, כאמור, השם ההיסטורי שניתן לנושא רישום הקרקעות בישראל ובכלל, בתקופת האימפריה העות’מאנית והמונח נמצא בשימוש גם בימינו. נכון להיום, ככל שנכס מקרקעין רשום בטאבו, כך יכול הבעלים שלו ליהנות משקט נפשי הנגזר מן הידיעה שאיש אינו רשאי להפקיע מידיו את הנכס הזה. להלן הליכים הנוגעים לרישום נכסי מקרקעין בטאבו, שעורך דין מקרקעין עשוי לסייע בהם:

 

בדיקת הרישום בטאבו לפני ביצוע עסקה

כפי שכבר הוזכר לעיל, עורך דין מקרקעין המייצג אדם שאמור לרכוש נכס נדל”ן כל שהוא, ועל אחת כמה וכמה מקרקעין, חייב בראש ובראשונה לבדוק את הבעלות על הנכס. זאת, באמצעות בדיקת הרישום בטאבו.

לפעמים נדרשת בדיקה מעמיקה יותר, שאז נדרש עורך דין מקרקעין להשיג נסח טאבו הכולל גם את ההיסטוריה של הנכס מבחינת ההעברות של הבעלות בטאבו ולא רק של הבעלים הנוכחיים הרשומים על נכס קיים. עורך הדין יודע בדיוק לאן לפנות ומאילו גופים יש לבקש את האישורים הנדרשים.

 

בדיקת תקינות הנכס וחריגות בנייה

עורך דין מיומן יכול לזהות בעיות אפשריות, בעקבות השוואה בין הנתונים הרשומים בטאבו לבין הנתונים הקיימים. זיהוי חריגות בנייה, עלול להיות עילה לעצירת העסקה, אם עורך הדין מאמין שהיא עלולה לגרום ללקוח שלו הפסד כספי. 

 

בדיקת הערות אזהרה קיימות על הנכס

עורך הדין חייב לבצע בדיקת הנכס, כולל בדיקת קיומן של הערות אזהרה לזכות אדם אחר, או לזכות בנק או מוסד כלכלי שהעניק משכנתא ויש לו למעשה חלק בנכס. בנוסף, אם המוכר נמצא בהליכי הוצאה לפועל והנכס נמצא בבעלות של כונס נכסים, יש בהחלט סיכוי שקיימת הערת אזהרה לזכות ההוצאה לפועל.

 

רישום הערת אזהרה לזכות הרוכשים

בשלב הראשון, ועוד לפני השלמת העסקה. חייב עורך דין מקרקעין לבצע רישום הערת אזהרה בטאבו לטובת הרוכשים. הערת האזהרה תמנע למעשה מהמוכרים למכור את אותו הנכס לשני אנשים שונים. אם הם אכן ניסו לעשות את זה, (שזוהי כמובן עבירה על החוק), מי שרשם ראשון את הערת האזהרה, הוא שיזכה לממש את העסקה.

 

ביטול הערות אזהרה קודמות

ככל שעסקת הרכישה מתקדמת, עורך הדין פועל לביטול הרישום של הערות אזהרה השונות הרשומות על הנכס. זאת, כהכנה להעברה הסופית שלו לרשות הרוכשים. אם הרוכשים נטלו משכנתא, תירשם הערת אזהרה על הנכס הנרכש לטובת הבנק, או הגוף הפיננסי שהעניק את המשכנתא.

ככלל, רישום הבעלות על הנכס הוא לב ליבה של עסקת המקרקעין. ככל שעורך הדין העוסק במלאכה הוא מנוסה יותר, כך תהליך הרישום של הבעלות על הנכס יתנהל בצורה חלקה יותר ועל מי מנוחות. מצד שני, אם ישנן בעיות או יש צפי לבעיות, עורך דין מקרקעין הוא בדיוק האדם הנכון שיכול לצפות אותן ולטפל בהן במהירות וביעילות.

 

כיצד עורך דין מקרקעין מסייע בנושא המיסים המשולמים בגין עסקת מקרקעין?

בעת ביצוע עסקה, כל אחד מהצדדים, המוכר והקונה, חייב בתשלום מס למדינה. לצורך העניין, ישנם שני סוגי מיסים: הרוכשים משלמים מס רכישה, ומנגד המוכרים משלמים מס שבח מקרקעין. עורך דין מקרקעין נדרש לטפל בתשלומי המיסים, בהתאם ללקוח שהוא מייצג – הקונה או המוכר. במקרה שעורך הדין מייצג את שני הצדדים, הוא חייב לוודא תשלום של כל המיסים.

להלן תשלומי המיסים אותם עורך דין מקרקעין מסייע למיוצגיו בעסקת המקרקעין להסדיר (ואף להפחית, במידה וישנן דרכים לעשות זאת במסגרת החוק):

 

מס רכישה – משולם על ידי הקונה

מס הרכישה אשר הקונה חייב לשלם, הוא מס פרוגרסיבי המשולם בהתאם לערך של הנכס הנרכש. בנוסף, יש הבדל אם הנכס הוא נכס יחיד של הרוכשים או נכס נוסף, שאז מס הרכישה משתנה. אם מדובר במקרקעין שהם לא לצורך מגורים, מס הרכישה יהיה שונה גם הוא.

עבר נכס יחיד המיועד למגורים שערכו לא עולה על 1,744,505 ₪ נכון לכתיבת שורות אלה, לא ישולם מס רכישה. 

  • מהסכום האמור ועד לסכום של 2,069,205 ₪ ישולם מס רכישה של 3.5%.
  • מהסכום הזה ועד לסכום של 5,338,290 ₪ ישולם מס רכישה של 5%.
  • מהסכום הזה ועד לסכום של 17,795,305 ₪ ישולם מס רכישה של 8%.
  • על כל סכום מעבר לסכום של 17,795,305 ₪ ישולם מס רכישה של 10%.

 

מס שבח – ישולם על ידי המוכרים

מס שבח הוא מס המשולם על העלייה בערך הנכס, תוך הפחתת האינפלציה. ככל שעליית ערך הנכס היא גבוהה יותר, כך מס השבח יהיה גבוה יותר. לצורך חישוב מס השבח, חייבים בעלי הנכס להחזיק ברשותם כל מסמך מקורי, החל בחוזה הרכישה וכלה בכל מסמך אחר הנוגע להוצאה רלבנטית אחרת בהקשר לעסקה העדר חוזה רכישה מקורי, עלו לגרום לכך שמס השבח יהיה גבוה במיוחד.

למותר לציין כי ענייני התשלום חייבים להיות מוסדרים לפני ביצוע העברת הנכס, ולפיכך עורך דין מקרקעין חייב לסייע בהסדרת העניין מהר ככל האפשר. זאת, על מנת לאפשר העברת הנכס בטאבו לטובת הרוכש וסיום עסקת הרכישה.

 

איך לבחור עורך דין מקרקעין לליווי עסקת מקרקעין?

למרות החשיבות הרבה של תחום הנדל”ן והמיומנות הרבה הנדרשת מכל העושים המלאכה, אין בתחום המשפטי בישראל הסמכה ספציפית של עורך דין מקרקעין. כל עורך דין שיש לו אישור לעסוק בעריכת דין, יכול לעסוק בתחום הזה. מנגד, עורך דין בלתי מנוסה עלול ליפול למהמורות שיכולות להכשיל את העסקה או לגרום להוצאות כספיות משמעותיות ומיותרות לאחד מהצדדים או לשניהם.

לפיכך, חשוב לבחור עורך דין מקרקעין שיש לו ניסיון והוא מכיר את התחום על בוריו. אם עורך הדין סייע לאדם שיש לכם היכרות אישית איתו, הרי זה משובח. אם לא, חשוב להתעניין ולשאול את עורך הדין שאת שירותיו אתם שוקלים לשכור, את השאלות הנכונות.

 

לאילו כישורים ומיומנויות נדרש עורך דין מקרקעין?

בנוסף לאמור לעיל, חשוב שתהיה כימיה והבנה הדדית בין עורך הדין לבין מי ששכר את השירותים המקצועיים שלו. אחרי ככלות הכל, עורך הדין הזה מלווה את העסקה מראשיתה ועד להשלמתה, ולמסירת המפתח לדירה או לבית החדשים לידי הרוכשים.

עורך דין מקרקעין טוב יכול לתת גם עצות שאי אפשר למצוא באף אתר אינטרנט ובשום מקום אחר, והן תולדה של ניסיון מקצועי ענף והיכרות מעמיקה עם תחום הנדל”ן בארץ. לפעמים, עצה טובה אחת שווה אלפי שקלים ואפילו יותר.

 

למי ניתן לפנות להתייעצות משפטית בנושא עסקאות מקרקעין?

אם יש לכם צורך בייעוץ משפטי בתחום המקרקעין, כדאי ליצור קשר בהקדם עם עורך דין מקרקעין מנוסה שיוכל ללוות אתכם לאורך כל הדרך, מהרגע שבו נוצר הקשר עם הקונה / המוכר הפוטנציאלי ועד לסיומה המוצלח של עסקת המקרקעין. 

עורכי דין מקרקעין מומלצים: עו”ד מקרקעין יוני לוי

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
לייעוץ מיידי חייגו 077-804-6063
מה חשוב לשים לב בחוזה תיווך דירות?

קניית דירה היא צעד כלכלי משמעותי וייתכן שגם אחד הצעדים המשמעותיים ביותר לאורך החיים בכלל. הגעתם לישורת האחרונה בעסקה? הנה כל מה שחשוב לשים אליו

חוק שכירות הוגנת: כל הפרטים

חוק השכירות ההוגנת נוצר כדי לתת מענה לחוסר סדר ורגולציה בשוק השכרת הדירות. בשנים האחרונות, כמות שוכרי הדירות בישראל גדלה משמעותית, והמגורים בשכירות הפכו להיות

איך לעשות עסקת נדל”ן בטוחה וחוקית?

תחום הנדל”ן הינו תחום מורכב ומסועף מאוד שגם דורש הון התחלתי יחסית גבוה ביחס להשקעות אחרות. המורכבות וההון ההתחלתי הגבוה מרתיעים אנשים רבים מביצוען של

זכויות השוכר והמשכיר

כיום, מספר לא מבוטל של אנשים מתגוררים בשכירות, או משכירים בעצמם דירה. על אף שמדובר בצעד משמעותי בחייהם של אלפי אזרחים מידי שנה, רבים מהם

השקעה בנדל”ן מסחרי כדאית

בעוד ששנת 2020 התחילה באופן לא הכי מחמיא לה, אין ספק שנגיף הקורונה לא עוצר רבבות ישראלים מלנצל הזדמנויות נדל”ן שונות. מחפשים אחר השקעה בנדל”ן

המדריך המלא להתחדשות ערונית

עתידים לעבור התחדשות עירונית בבניין שלכם? ובכן, להלן המדריך המלא להתחדשות עירונית,כך שתוכלו לדעת מראש לקראת מה אתם עומדים. כל הפרטים – במאמר הבא. התחדשות

מתי כדאי לפנות לשמאי רכוש?

פנייה לשמאי רכוש היא הכרחית בעבור אנשים אשר עומדים בפני תביעה לחברת הביטוח, זאת לאור נזק אשר נגרם לרכושם. שמאי רכוש – הדרך שלכם להשיג

לייעוץ מיידי
077-804-6063
או השאר פרטים בטופס