חדלות פירעון: סדר נשייה בפירעון החובות

בתור לפירעון החוב של פושטי הרגל עומדים כל הנושים שממתינים לקבל את כספם. אז מול מי מהם פורעים את החוב קודם? וכיצד פועל סדר נשייה בפירעון החובות על פי החוק החדש?  

 

מהי קופת הנשייה?

חייבים שנמצאים בהליך חדלות פירעון, משלמים את חובם לקופה מרוכזת הנקראת קופת הנשייה. לקופה זו נכנסים דמי התשלום החודשיים שנקבעו במסגרת צו פתיחת ההליכים, נכסים וכספים נוספים (אם קיימים ואם ניתן לממש אותם) שיביאו למיצוי מהיר ויעיל יותר של ההליך.

 

עיקרון העדיפות ועיקרון השוויון

תהליך הפירעון לאחר צבירת הסכום המתאים מתבסס על שני עקרונות משפטיים חשובים: עיקרון העדיפות, שמחלק את הנושים לסוגים שונים ובהתאם לכך קובע את רמת העדיפות של כל סוג. ועיקרון השוויון, שלפיו כל הנושים מאותו הסוג, יקבלו את כספם באותו מועד ובאופן שוויוני – יחסית לשיעור החוב כנגדם.

 

סדר נשייה בחדלות פירעון

לפי החוק, כל נכסי קופת הנשייה יחולקו לפי סדר פירעון קבוע. רק במקרים חריגים שבהם התכנית לשיקום כלכלי שנקבעה לתהליך מורה אחרת, תבוצע חלוקת הכספים בהתאם לאותה התוכנית.

 

סדר הנשייה על פי החוק הוא באופן הבא:

חובות מובטחים – אלו הם חובות שיעבוד (קבוע או צף), כמו למשל רכב שנקנה במימון (משועבד לחברה המממנת) או משכנתה (שעבוד לבנק), כולל ריביות והצמדות. חובות בשעבוד קבוע קודמים לחובות בשעבוד צף, כאשר חובות מובטחים בשעבוד צף ממוקמים במקום הרביעי בעדיפות בסדר פירעון החובות.

הוצאות על הליכי חדלות הפירעון – פעולות הנאמן או גורמים נוספים בתהליך חדלות הפירעון ישולמו במקום השני בסדר הנשייה, כולל אגרות ושכרו של הנאמן, דו”חות וכד’.

חובות בדין קדימה – מיסים: חובות מס הכנסה, ביטוח לאומי, מע”מ, חובות מס בפריסת תשלומים וכד’. בסוג זה של נושים ישנה עדיפות פנימית: תחילה פירעון שכר עבודה שמגיע למועסק או פיצויי פיטורין, לאחר מכן חוב ניכויים במקור של מעסיק, חוב מזונות, חוב למע”מ, חוב מס שנמצא בהסדר פריסת תשלומים קודם להליך.

חובות בשעבוד צף – אלו הם חובות מובטחים שנמסרו כערובה להבטחת פירעון של חוב קודם. לדוגמה: ערבות על נכס כדי לקבל אשראי.

חובות כלליים – כל חוב שאיננו חוב מובטח, בדין קדימה או חוב דחוי, שאינו כולל ריבית פיגורים. חוב לחברת הסלולרי לדוגמה.

ריבית נוספת – כל ריבית שהתווספה לחובות הקיימים לחייב על חובות דחויים או מובטחים ושלא ניתן לפרוע אותה מאחד הנכסים המשועבדים. קבוצה זו כוללת פירעון על פי חלוקה פנימית: ריבית והצמדה בשיעור לפי חוק ורק לאחר מכן תשלום יתרת ריבית שנותרה לאחר הפירעון.

חובות דחויים – כל חוב מן העבר, ייפרע לפי הסדר הבא: תשלום עונשי כמו קנס או עיצום כספים, תשלום חוב לחברי תאגיד (אם המדובר בתאגיד שנמצא בהליך חדלות פירעון).

סדר הנשייה שהוצג כאן מתייחס לחייבים פרטיים בלבד. לבדיקת סדר הנשייה במקרים של פירוק חברה ולכל מידע נוסף והכוונה בנושא, עורך דין חדלות פירעון דנה פלד לרשותכם.

 

איש מקליד

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

חשבון בנק בתהליך פשיטת רגל

אם אתם מצויים באחד של פשיטת רגל, אין ספק כי מדובר בהליך קשה מנשוא, אך יחד עם זאת יש כמה דברים שעליכם לדעת ולהכיר. בזכות

מחיקת חובות מול הבנקים

כיום יותר ויותר אנשים מוצאים עצמם במצב של חובות מול הבנקים. ניתן לנסות ולהסביר מצב עגום זה, בו מוצאים עצמם מאות אלפי ישראלים (ואף יותר

פשיטת רגל – למי זה יכול להתאים?

עבור אנשים שנקלעו למצוקה כלכלית חמורה, והפכו לחייבים של כספים לנושים רבים, הליך של פשיטת רגל עשוי להיות קרש קפיצה לחיים חדשים. לאחר הרפורמה שהחלה

השאירו פרטים ונחזור אליכם בקרוב!