מי יכול לסייע בתביעה קטנה?

בהגשה של תביעה קטנה, תביעה שלא אמורה להיות מבוררת בבית משפט שהוא חלק מן הערכאות ה’רגילות’ בייצוג של עורכי דין, אלא בבית משפט לתביעות קטנות שבהם התובעים אינם עורכי דין או אנשים שעוסקים באופן קבוע בייצוג – ניתן עדיין להסתייע באנשים מסוימים. המשמעות של זה היא שהתובע או הנתבע לא חייבים לייצג את עצמם בבית המשפט. ישנם חריגים לכך ומוטלות מגבלות על המייצגים בבית המשפט לתביעות קטנות. במאמר זה אסקור את אפשרויות הייצוג השונות שעומדות בפני תובע או נתבע בבית המשפט לתביעות קטנות.

 

ייצוג בבית המשפט לתביעות קטנות

לפי סעיף שישים ושלוש ב’ לחוק בית המשפט, הייצוג בבית הדין לתביעות קטנות נתון לכל אדם בהיותו אדם, אלא אם הוא בעל השכלה או הכשרה משפטית, עובד באופן קבוע בייצוג או משלמים לו על הייצוג. מלבד כל אלו – במידה והתובע הוא אדם מן השורה, הוא יכול לייצג את עצמו. התביעות בבית הדין לתביעות קטנות לא מחייבות ידע משפטי ומטרתן לייצר הנגשה של התהליכים המשפטיים הללו לקהל כמה שיותר רחב. משום שאלו הליכים שלא דורשים ידע משפטי, גם הראיות שניתן להשתמש בהם על מנת להוכיח טיעונים בבית המשפט לתביעות קטנות הן אחרות וניתן להיעזר בראיות שלא היו מקבלים במשפט רגיל.

אם זאת, ניתן לקבל ייצוג על ידי אדם אחר, במסגרת מתן של ייפוי כוח. אותו מיופה כוח יוכל לדבר בשם התובע או בשם הנתבע בבית המשפט לתביעות קטנות – זאת כל עוד הוא איננו עורך דין, עוסק בייצוג או מקבל תשלום על הייצוג שלו.

 

חריגים לחוקי הייצוג בתביעות קטנות

אם זאת, ישנם מצבים שבהם כן יהיה ניתן להיעזר בעורך דין בהגשת תביעה קטנה או באיש שזהו מקצועו. יש לכך שני חריגים מרכזיים – שהתובע או הנתבע או עורך דין במקצועו או כאשר ניתן אישור מיוחד מטעם מבית המשפט לכך (אישור שיש לקבל טרם ניהול הדיון בבית המשפט). במצב ובו התובע או הנתבע הם עורכי דין – הצד השני יוכל לקבל את האפשרות להיעזר בעורך דין, אם זאת גם את ההיתר הזה צריך לבקש מבית המשפט ולהציג בפניו טענות משכנעות לכך.

אם זאת, סביר שבית המשפט יקבל את הטענה הזו. המקרה דומה במצב שבו בית המשפט מאפשר לאחד הצדדים להיות מיוצג על ידי עורכי דין, הצד השני יוכל לבקש גם ייצוג משפטי. אם זאת, כאן התלות בנימוקים משכנעים היא משמעותית יותר מאשר במצב הקודם.

 

סיוע שלא בייצוג בתביעה קטנה

סיוע נוסף שיכול להיות בעת הגשת תביעה קטנה הוא סיוע בהגשתה, כתיבתה ועיצובה. הסיוע הזה יכול להיות מאנשי מקצוע. אם זאת, במצבים שבהם ניכר שהיה סיוע על ידי איש מקצוע, הדבר יכול להישקל כחלק ממערכת השיקולים של השופט.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

באילו מקרים נתבע תביעה קטנה?

בתי המשפט לתביעות קטנות, לעומת מערכת בתי המשפט הרגילה, מתנהלים באופן שונה – סוגי הפיצויים שניתנים הם אחרים, מהירות התנהלות ההליכים המשפטיים מהירה הרבה יותר,

מהם העונשים המקסימליים בתביעה קטנה?

כאשר מדובר בתביעה קטנה, כשמה כן היא, הסכום המקסימלי שיכול לפסוק שופט בעקבותיה הוא נמוך יחסית. ההליכים המשפטיים בבית המשפט לתביעות קטנות הם פשוטים, זולים

השאירו פרטים ונחזור אליכם בקרוב!