עורך דין מיסים

שירותים מומלצים בתחום המיסים: מס אמריקה

נושא המיסים בישראל הוא תחום נרחב ומורכב, אשר מחייב בקיאות רבה מצד כל אזרח ובפרט, בעל עסק, אשר מעוניין לשלוט במצבו הפיננסי. למרבה הצער, מדובר גם על תחום מסועף המצריך התעדכנות מתמדת ושוטפת בשינויים החלים בחקיקה מעת לעת, לצד יכולת להבין את משמעותן של התקנות השונות בהינתן מגוון תרחישים. למעשה, רמת הבקיאות של אדם בדיני המיסוי בישראל, יכולה לעשות את ההבדל בין צורך בתשלום של קנסות כבדים (ובמקרים חמורים – אף התמודדות עם עונשי מאסר), לבין חיסכון של סכומי כסף משמעותיים.

לכן, מעורבות של עורך דין המתמחה בתחום המיסים הינה כורח המציאות בכל עסקה המערבת סכומי כסף משמעותיים וכמובן, גם בהינתן חשד לביצוע עבירות מס. בשורות הבאות נסקור את ההיבטים החשובים ביותר של מדיניות המיסוי בישראל ונדון בתפקידיו של עורך דין מיסים בהקשרים אלו. 

 

מה בין גביית מיסים וניהול תקין של מדינה?

קיומה של מדינה מתאפשר, כאשר כל הצדדים לעסקה ששמה “מדינה” ממלאים את חלקם. המדינה מספקת לאזרחים הגנה מפני אויבים חיצוניים, ביטחון פנים, חינוך ובריאות ושירותים רבים נוספים. בתמורה, האזרחים משלמים למדינה מיסים, כאשר החוק קובע את גובה המס ביחס להכנסה ואת אופן החישוב של המיסים.

במדינת ישראל עבר כל נושא המיסים שידוד מערכות, ובעשורים האחרונים השתפר מאוד היחס לנישומים השונים – אזרחים עובדים וכן אנשי עסקים. חלו גם שיפורים בנושא גביית המיסים, ושלטונות המס הצליחו להניח ידיהם על חלק גדול יחסית מהנישומים, כולל כאלה שבמשך שנים חמקו מתשלומי מס, או לא שלמו מס אמת.

עם זאת, כל אזרח ובעיקר כל בעל עסק, רשאי לתכנן כמיטב יכולתו את תשלומי המס, תוך שימוש בכל אמצעי חוקי אפשרי. תכנון מס פירושו, כמובן, הקטנת תשלומי המס. עורך דין מיסים נדרש כאשר מתעוררות מחלוקות עם שלטונות המס, אשר מגיעות לערכאות משפטיות.

 

מהם בעצם מיסים?

מיסים הם תשלם תקופתי אשר אזרחים, תושבים או מי שמתגורר ועובד במקום מסוים, משלם לשלטונות. נכון להיום, גביית המיסים מתבססת על גובה ההכנסה. המשמעות היא, שככל שההכנסה גבוהה יותר, כך אחוז המס הנגבה ממי שייצר את ההכנסה יכול להשתנות. לרוב, אחוזי המס הולכים וגדלים ככל שההכנסה גבוהה יותר. אולם מוכרות גם שיטות מיסוי המקטינות את אחוזי המס ככל שההכנסה גבוהה יותר, או שיטת מיסוי שבה גובות הרשויות אחוז קבוע מההכנסה, ללא קשר לגובה ההכנסה.

אופן החישוב של המס, קשור קשר הדוק לאופי השלטון במדינה ולמידת הרצון שלה לתת מענה לקבוצות אוכלוסיה חלשות. בעבר היו שיטות גבייה אגרסיביות אחרות, שלא התייחסו כלל ועיקר לסוג האוכלוסייה ולגובה ההכנסה של אדם יחיד או קבוצת אנשים, וגבו את המיסים בשיטת “כל המרבה, הרי זה משובח”. 

 

איך מחושב המס במדינת ישראל?

במדינת ישראל, עבור שכירים ועצמאיים כאחד, תשלומי המס הם פרוגרסיביים. המשמעות היא, שככל שההכנסה גבוהה יותר, כך המס המשולם בגינה יהיה גבוה יותר. אולם כאשר ההכנסה מגיעה למדרגת המס האחרונה, מאותו רגע ואילך ישולם אחוז שווה של מס מכל הכנסה נוספת. עם זאת, חישוב המס אצל שכירים מתבצע על בסיס ההכנסה ברוטו, כלומר על בסיס ההכנסה של השכיר לפני ניכויים. במילים אחרות – ככל שההכנסה ברוטו גבוהה יותר, כך המס גבוה יותר. 

כשמדובר בעצמאיים, החישוב שונה. אצלם מחושב גובה המס על בסיס הרווח הנקי – כלומר חישוב בשני שלבים: בשלב הראשון מתבצע חישוב של ערך מלאי פתיחה בתוספת קניות, תוך הפחתת ערך המכירות ומלאי הסגירה. החישוב הזה יוצר את הרווח הגולמי. בשלב הבא מפחיתים מהרווח הזה הוצאות שונות – משרדיות, רכב, משכורות, חשמל ומים ואחרות.

המספר שמתקבל הוא הרווח הנקי, ועל בסיס המספר הזה מחשב פקיד השומה את שומת המס. ככל שמצליח בעל עסק או הבעלים של חברה להקטין את ההכנסה נטו, כי אז תשלומי המס יהיו נמוכים יותר. עם זאת, כאן בדיוק נעוצים שורשי המחלוקת בין בעלי עסקים לבין פקידי השומה, מחלוקות אשר לא אחת מביאות לכדי צורך של בעל העסק להסתייע בשירותיו המקצועיים של עורך דין מיסים. 

 

מהם סוגי המיסים הנפוצים ביותר במדינת ישראל?

החלוקה בין סוגי המס היא, בגדול, בין מיסים ישירים למיסים עקיפים. מס ישיר, הוא מס המשולם על ידי עובד שכיר או בעל עסק או עוסק עצמאי ישירות למס ההכנסה, באמצעות העברה בנקאית או באמצעות המחאה, לאחר חישוב המס שבוצע על ידי גורם מוסמך.

כשמדובר בעובדים שכירים, המעסיק חייב לנכות את המס ישירות מהשכר שלהם, ולהעביר אותו לשלטונות המס. עובד עצמאי ובעל עסק משלם מס לאחר הערכה המבוססת על ההכנסה השנתית שלו. עם זאת, נהוג בדרך כלל לגבות מקדמות המגלמות את תשלומי המס הצפויים. אם בסיכומו של עניין מתברר שההכנסות היו נמוכות מהצפוי, יחזיר מס הכנסה לעסק את ההפרש.

אולם אם ההכנסות היו גדולות מהצפוי, יחויב בעל העסק להעביר את הפרשי המס למדינה. זה המקום לציין שמס הכנסה הוא אחד הגופים ההוגנים ביותר בישראל. מצד אחד, הגוף הזה לא מוותר אפילו על שקל. מצד שני, לא ייגבה שקל אחד יותר ממה שנדרש.

 

מהו מס עקיף ומה המשמעות שלו?

מס עקיף, הוא מס הכנסה הנגבה עבור מכירה של מוצר כלשהו מהיצרן לצרכן. המשמעות היא, שככל שאדם החי במדינת ישראל יצרוך יותר מוצרים אשר המחיר שלהם כולל מס, הוא ישלם יותר מיסים, בעקיפין. דוגמא טובה לכך הוא הדלק – שבמדינת ישראל המרכיב העיקרי שלו הוא מס, ולאו דווקא מחיר הנפט עצמו. בתקופות מסוימות, תשלומי המס מהווים שבעים אחוזים בערך ממחיר הדלק לצרכן. מי שאין לו רכב נמנע, כמובן, מתשלומי המס.

מס אחר שהמדינה גובה כמעט עבור כל מוצר שנמכר או שירות שניתן בישראל, הוא מס ערך מוסף. מדובר במס שהאחוז שלו ממחיר המוצר או השירות הוא קבוע. אבל המס למעשה לא נגבה על המחיר, אלא על הערך המוסף שלו. באותה המידה שבעל עסק גבה את המס מהקונה שלו, הוא יזוכה על המע”מ שהוא עצמו שילם על המוצר בעת הרכישה. כך, בסיכומו של עניין המדינה גובה את מלוא המס על המחיר הסופי של המוצר.

 

מה זה ניכוי מס במקור?

כל בעל עסק חייב להגיש דו”ח למס הכנסה בכל שנה. בעל עסק שלא הגיש דו”ח מסודר, סביר להניח שגם לא משלם מיסים באופן מסודר. בעל עסק כזה איננו מקבל פטור מניכוי מס במקור. המשמעות היא שכל לקוח שאמור להעביר תשלום לבעל העסק הסורר, יחויב לגבות מכל חשבונית את המס הנדרש עבור השירות או המוצר שהוא קיבל, ולהעביר לבעל העסק רק את היתרה.

כך הופכת המדינה את הלקוחות לגובי מס ההכנסה של המדינה. מנגד, בעל עסק שמתנהל בצורה תקינה, מקבל פטור לטווח של שנה ויותר קדימה. זה המקום לציין, עם זאת, כי חובת הבירור בקשר למעמדו של העסק חלה על הלקוח המתעתד להעביר אליו תשלום. את הבירור ניתן לעשות בקלות, באתה של מס הכנסה  תחת הכותרת “ניכוי מס במקור”.

 

מהם פטור מלא או פטור חלקי ממס ומי זכאי להם?

למרות האמור לעיל, יש מקרים שבהם המדינה פוטרת ממס מוצרים מסוימים, או מקיימת פטור ממס מסוים באזורים אחרים. כך לדוגמא – על ירקות ופירות טריים המדינה אינה מטילה מע”מ. הטענה היא שקיים קושי לחשב את המס לאורך כל הדרך, ולא ריאלי לבקש מבעלי דוכנים למיניהם לעשות את החישובים הללו, כאשר לכל אחד מהם נרשם מספר גדול מאוד של עסקאות קטנות בתוך זמן קצר.

בנוסף, הימנעות מגביית מס מפחיתה לכאורה את מחירי הפירות והירקות הטריים. עם זאת, חשוב להדגיש שפירות וירקות מעובדים או ארוזים, חייבים במע”מ. ראשי חסה טרייה, למשל, יימכרו ללא מע”מ. אולם חסה חתוכה ושטופה, היא מוצר מעובד אשר חייב במע”מ כמו כל מוצר אחר.

 

על פטור ממס באזורים ספציפיים

בדיוק כמו שיש מוצרים שהם פטורים ממע”מ, כך יש במדינת ישראל אזורים מסוימים,  שבהם המדינה מאפשרת לספקים להימנע מחיובי מע”מ. מדובר בעיקר באזורי תיירות, כדוגמת העיר אילת, שבה לא מחויב מע”מ. לפיכך, נוצר מצב פרדוקסלי שבו מדינת ישראל משלמת החזרי מע”מ על מוצרים שנמכרו באילת ללא מע”מ, אבל הסוחרים או בעלי העסקים רכשו מוצרים במחיר הכולל מע”מ.

גם בתי מלון המארחים תיירים, מקבלים לרוב החזרי מע”מ, פשוט משום שתיירים אינם משלמים מע”מ. עורך דין מיסים נדרש, אם מתעוררת מחלוקת כלשהי בין העסק לבין רשויות המס, באשר לדובה המס או גובה ההחזר שהעסק צריך לקבל.

 

במה מותנית זכאות לפטור מלא או חלקי ממיסים לשכירים?

כאשר מדובר בעובדים שכירים, המצב שונה לגמרי והפטור הוא אישי. יש מגוון סיבות שבגינן עובד שכיר יהיה פטור ממס. עם הסיבות הללו ניתן למנות הכנסה נמוכה, נכות נפשית או פיזית, מצבים משפחתיים ועוד מגוון סיבות.

עובד שכיר המציג בפני המעביד את האישורים הנדרשים, יהיה פטור באופן חלקי או מלא ממס. בנוסף, מדי פעם בפעם קובעת המדינה אזורי עדיפות, שמי שמתגורר בהם ועובד שם, פטור ממס הכנסה, במלואו או בחלקו. לרוב, הצעד הזה נעשה במטרה לגרום לאוכלוסיה איכותית לעבור לגור באזורי עדיפות כאלה.

 

כיצד מתנהל הליך הגבייה של המיסים במדינת ישראל?

גביית המיסים במדינת ישראל מתבצעת בהליך פשוט יחסית, למרות הרושם המסורבל לכאורה שהוא יכול ליצור. עבור עובדים שכירים, המעסיק מנכה את מס ההכנסה מהשכר ומעביר אותו לשלטונות המס. עובד שכיר יכול לתבוע החזרי מס – אבל עליהם נדבר במקום אחר. עצמאים משלמים את מס ההכנסה בהתאם לגובה ההכנסה נטו שלהם – קרי ההכנסות ברוטו, פחות רכישת סחורות ושירותים ובהפחתה של ההוצאות השוטפות, כולל משכורות.

חברה בע”מ תשלם מס חברות קבוע, וכן בעלים שירצה למשוך את הרווחים שלו, ישלם מס בגובה שלושים אחוזים ויותר מגובה המשיכה. מי שאחראי על הפקת הדו”ח השנתי של העסק הוא רואה החשבון, שהוא בעל המקצוע האמין על מס הכנסה, שברוב המקרים הקביעות והדו”חות שלו מאושרים על ידי שלטונות המס.

 

מה חשוב לדעת על תשלום מקדמות, החזרי מס והשלמות?

כאשר מדובר בעסקים, בדרך כלל משלם בעל עסק בכל שנה למס הכנסה מקדמה על חשבון תשלומי המס העתידיים. המקדמה משולמת על בסיס הערכת הרווח של העסק, בהתאם למה שהיה בשנים קודמות שבהן העסק פעל. אם בסוף השנה מתברר שהרווח גדל, ישלים העסק את הסכום הנדרש למס הכנסה. אם הרווח היה קטן מהצפוי, יחזירו שלטונות המס לבעל העסק את ההפרש. עם זאת, עסק שהראה קיטון ברווחים, עלול להידרש לתת הסברים לפקיד השומה, בעיקר אם הירידה ברווחיות היא משמעותית.

 

מהו דו”ח שנתי של עובד שכיר למס הכנסה והאם חובה להגישו?

עובד שכיר במדינת ישראל רשאי להגיש מדי שנה דו”ח למס הכנסה. לא אחת קורה שאותו שכיר אכן מקבל החזרים בגין גביית יתר. במהלך השנים הועלו שוב ושוב הצעות חוק שנועדו לחייב כל שכיר בישראל להגיש דו”ח שנתי. נכון להיום, כל ההצעות הללו נדחו. הגשת דו”ח למס הכנסה על ידי עובד שכיר היא וולונטרית ולא מחייבת. אולם מי שיש לו עסק, מחויב להגיש דו”ח כזה בכל שנה

בכל מקרה שבו מתעוררות מחלוקות משמעותיות או יוצאות דופן בין הנישום, קרי אדם פרטי או בעל עסק, לבין מס הכנסה – הדבר הנכון ביותר הוא לפנות לעזרה של עורך דין מיסים. מדובר באיש מקצוע, שיכול לסייע ללקוח שלו להיחלץ ממצבים בעייתים, שהוא נכנס אליהם שלא בטובתו ושלא בהכרח באשמתו. מומלץ לשכור את שירותיו של עורך דין מיסים כבר בתחילת הדרך, עוד לפני התשאול הראשון אצל פקיד מס הכנסה. 

 

מה הקשר בין מס הכנסה ומדיניות חברתית?

מדינת ישראל היא מדינה שבה המדיניות הסוציאלית היא משופרת. מהבחינה הזאת, המדינה נמצאת במקום טוב באמצע. מדיניות סוציאלית יכולה לכלול מגוון רחב של שיטות וסעיפים. עם זאת המדיניות באופן כללי מכוונת לתמיכה באוכלוסיות חלשות, שמסיבות שונות אינן מסוגלות לתמוך בעצמם. בעלי הכנסות נמוכות, קרי עובדים לא מיומנים העובדים במקצועות שבהם ההכנסה נמוכה, אינם משלמים מס.

זאת, בעיקר בזכות נקודות הזיכוי, המפחיתות את תשלומי המס למינימום. בעלי הכנסות נמוכות במיוחד נהנים אפילו ממס הכנסה שלילי – סוג של השלמת הכנסה לעובדים ששכר העבודה שלהם נמוך במיוחד. עובדים כאלה זכאים גם להשלמת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי, אבל זה נושא אחר שלא נדון בו כאן. 

 

מהו תכנון מס ואיך עושים זאת בצורה חוקית?

תכנון מס הוא למעשה תוכנית שהמטרה שלה להקטין ככל האפשר את תשלומי המס למדינת ישראל.  מה שיפה במושג הזה, הוא שבאמצעים חוקיים לחלוטין, אפשר להקטין את תשלומי המס, לפעמים במידה ניכרת. לדוגמא – הבעלים של חברה בע”מ מחויב לשלם מס של יותר מחמישים אחוזים, לפני שהוא רואה את השקל הראשון בחלוקת רווחים.

אולם אם ימשוך לעצמו משכורת של עד 15,000 ₪, הוא ישלם עליה מס של לא יותר מארבעים אחוזים, כולל מס בריאות והפרשה לביטוח לאומי ולפנסיה וכולל גם את חלק המעסיק ומיסים אחרים. בהמשך, אפשר גם לזקוף הוצאות רבות שלמעשה משרתות את בעל העסק, לחובת העסק. כך מס ההכנסה קטן ושורת הרווח נטו גדלה.

סוג אחר של תכנון מס הוא דחיית תקבולים או הקדמת תשלומים, כך שנוצר מצב שבו נכון למועד מסוים, הרווחים קטנים. תכנון מס אפשרי גם באמצעות רכישת חברות בע”מ שצברו הפסדים, במטרה לקזז אותם אל מול הרווחים של העסק, כדי להפחית את תשלומי המס. אמנם בשנים האחרונות יש מגבלות מסוימות, ופקיד השומה לא תמיד יכיר ברכישה לצורך העניין. אבל במקרים שזה אכן מתאפשר, זה ללא ספק יכול להגדיל את שורת הרווחים נטו של העסק לאחר מס.

אולם תכנון המס כפי שהוזכר לעיל, הוא פשטני למדיי. תכנון מס אמיתי יכול לבצע בעל עסק המנהל עסקים גם בחו”ל ויש לו אפשרות לבחור מהו אזור הפעילות המרכזי שלו. בעל עסק כזה יכול לתכנן את המס בצורה כזאת שהוא ישלם מס במקום שהמיסים בו נמוכים. ועדיין, זה דורש תחכום רב ויכולת להתמודד עם הלחצים של המדינה, שלא תמיד רואה בעין יפה תכנונים מהסוג הזה. 

תכנון מס הוא כלל הפעולות החוקיות, שהמטרה שלהן היא להוריד בצורה חוקית את תשלומי מס ההכנסה שבעל עסק ישלם בסיכומו של עניין למדינה. עורך דין מיסים יכול לסייע לבעלי עסקים המעוניינים סכך, לבצע הפחתה משמעותית של תשלומי המס באמצעות תכנון נכון. זה המקום להבהיר כי תכנון מס איננו בשום פנים ואופן התחמקות ממס, אלא שימוש בשיטות חוקיות ובאמצעים חוקיים להשגת המטרה – מס מופחת.

 

מהם החזרי מס ומי זכאי להם?

החזרי מס הם למעשה תשלומים עודפים שהועברו לטובת מס הכנסה. החזרי מס יכולים לקבל גם עובדים שכירים וגם בעלי עסקים, בהתאם לדוחות השנתיים שאותם הם מגישים.

 

בעלי עסקים וחברות

בעלי עסקים וחברות מקבלים בכל שנה שוברים לתשלום מקדמות מס, על חשבון תשלומים עתידיים למס הכנסה. מקדמות המס נועדו להבטיח למדינה את תשלומי המס, בכל מקרה שבו העסק נקלע לקשיים ועלול להימנע מתשלום מס שאכן מגיע למדינה.

בסוף כל שנה מגיש העסק דו”ח שנתי, שבו מפורטת ההכנסה נטו של העסק. זאת, כמובן\, לאחר כל בתרגילים החוקיים האפשריים, שנעשו על מנת להקטין את תשלומי המס. אם הרווח הנקי של העסק היה קטן מהתחזיות, אזי העסק יקבל החזרי מס מהמדינה, עבור אותה השנה.

אולם אם העסק הכה את התחזיות, הוא יעביר לשלטונות המס את יתרת המס הנדרשת עבור אותה שנה. לכאורה, מדובר בצעד דרקוני של המדינה. למעשה, הוא מפשט את ההליכים ומחייב למעשה את בעלי העסק לנקוט בכל אמצעי חוקי אפשרי, על מנת להקטין את תשלומי המס.

 

עובדים שכירים

עובד שכיר זכאי להחזרי מס, במידה והוא מבצע תיאום מס. לשם כך הוא צריך להצטייד בכל תלושי השכר לאותה השנה, וכן במסמכים שונים שעשויים לסייע להו. בין השאר, מסמכים הנוגעים למגבלות רפואיות או וועדות רפואיות שהתקיימו באותה שנה, או מסמכים הנוגעים לאחוזי נכות שלא הוצגו למקום העבודה, ועשויים להפחית את תשלומי המס עבור אותה השנה.

מסמך הנוגע לתקופת אבטלה במהלך השנה עשוי בהחלט להקטין את תשלומי המס. זאת, בגלל שיטת הגבייה. אם אדם מרוויח שכר של 15,000 ₪ ברוטו לחודש, המעביד ניכה מס הכנסה לפי הסכום הזה, בהנחה שהשכר הזה יהיה תקף לכל אורך השנה.

אולם אם במהלך השנה העובד פוטר או הוצא לחל”ת, כפי שאיר לרבים במהלך שנת 2020, הרי שתשלום מס ההכנסה עבור שנה שלמה יהיה נמוך בהרבה מהמצופה. לפיכך, הגיוני שאותו עובד יקבל החזרי מס באותה השנה. ואכן, הצפי הוא שעבור שנת המס 2020 החזרי המס לשכירים יהיו גבוהים במיוחד.

 

מהו התפקיד של עורך דין מיסים?

לכאורה, מי שאמור לגונן על העסק בכל התמודדות מול שלטונות המס, הוא רואה החשבון של העסק. עם זאת, במקרים שבהם יש חילוקי דעות בין בעל העסק לבין שלטונות המס, ההתדיינות תהיה בין בעל העסק לבין שלטונות המס ותתבצע מול פקיד השומה האחראי על האזור שבו העסק מתנהל. רואה החשבון יכול לסייע, אבל לא להחליף את בעל העסק.

הדבר נכון תמיד, אבל נכון שבעתיים במקרים שבהם בעל העסק נחשד בעבירות מס. במקרה הזה, רואה החשבון לא יכול לעזור כלל, אלא אם כן הוא גם עורך דין מוסמך (ואכן יש רואי חשבון כאלה). במקרים כאלה, עורך דין מיסים הוא איש המקצוע הנכון שיש להיוועץ בו ולהסתייע בו, בין אם החשדות כנגד בעל העסק הם פליליים ובין אם יש צורך לפתור בעיה בתשלומי המס או בחסויות של העסק כלפי המדינה.

 

מתי מתעורר הצורך בשירותיו של עורך דין מיסים?

הצורך בשירותיו המקצועיים של עורך דין מיסים מתעורר, כאשר בעל העסק נחשד בהונאה של מס הכנסה, או בהעלמת הכנסות או בחשדות פליליים אחרים הקשורים בנושא. בדרך כלל, בעל העסק מזומן לפקיד השומה לתשאול. העדיפות הראשונה היא תמיד להגיע לתשאול מלווה בעורך דין מיסים.

אמנם הייצוג של עורך דין מיסים יכול לעלות כסף, אבל בסיכומו של עניין הוא יכול לחסוך הוצאות רבות. במקרה שבעל העסק בחר להופיע כעצמו, הוא חייב להיזהר מאוד בתשובות שלו. במקרה שהוא לא בטוח או שלא יודע מה לענות, הדבר הטוב ביותר הוא להימנע מתשובה, ולפנות בהקדם האפשרי לעורך הדין.

 

על מעורבותו של עורך דין מיסים בטיפול במחלוקת על שומת מס

מקרה אחר שבו נדרש סיוע של עורך דין מיסים, הוא מצב שבו פקיד השומה איננו מכיר בחלק מההוצאות שבעל העסק רשם, ולכן רושם לו שומת מס גבוהה באופן משמעותי מזאת שהתכונן אליה. כבר הוזכר לעיל הנושא של קניית חברה בע”מ על מנת להזדכות על ההפסדים שלה. זוהי דוגמא טובה למצב בו פקיד השומה עשוי שלא להכיר בהפסדים של החברה המפסידה שנרכשה, משום שהם לא רלוונטיים לעסק.

ואמנם, בשנים האחרונות נמנעים פקידי שומה מלהכיר בהפסדים של חברות, אשר תחום הפעילות שלהן אינו קשור לתחום העיסוק המרכזי של העסק שבהקשר אליו התעוררה המחלוקת. אם המחלוקת נפתרה ויש הסכמה, הרי זה משובח. אולם אם לא, יקבע פקיד השומה את השומה שאותה הוא רואה כמתאימה, והעניין יעבור לבית המשפט. במצב הזה, עורך דין מיסים הוא בדיוק איש המקצוע המתאים ביותר.

 

מה בין חובות אבודים והחזרי מס?

לעיתים קורה שבעל עסק נתקל במצב שבו לקוח גדול לא שילם, ובסבירות גבוהה גם לא ישלם את חובו, אם משום שפשט רגל או מהרבה סיבות אחרות. במקרים כאלה, העסק סופד את ההפסד. עם זאת, הוא יכול דגם להפחית את תשלומי המס בגין החוב האבוד. זוהי אמנם נחמה פורתא, ובכל זאת ראוי להתייחס לנושא הזה.

 

איך בוחרים עורך דין מיסים?

הדבר הנכון ביותר לעשות הוא לבחור עורך דין מקצועי, שיש לו ניסיון משמעותי בתחום המיסים. אם יש בעל מקצוע שהעניק שירות לבעל עסק או אדם אחר המוכר לך, ואם ההמלצה עליו היא טובה, יכול להיות שכדאי לשקול לפנות אליו. אולם באמצעות האינטרנט ניתן כיום לאסוף מידע רב על בעל המקצוע הנבחר, לרבות המלצות מלקוחות בעבר ובהווה, לפני שפונים אליו בפועל.

בנוסף, חשוב מאוד לוודא שמתקיימת כימיה בין עורך הדין לבין האדם הבוחר בו. זאת, כיוון שכאשר קיימת כימיה, שורר בין עורך הדין לבין מרשו אמון הדדי. במצב כזה, מרחב התמרון של עורך הדין הוא גדול יותר ומאפשר לו לבצע את מלאכתו נאמנה.

 

בשורה התחתונה

אם יש לך עניין בייעוץ משפטי עם גורם מקצועי אשר מכיר את דיני המסים בישראל על בוריו ויודע איך להתנהל היטב מול רשויות המס, עורך דין מיסים מקצועי הוא הגורם להיוועץ בו. בכוחו של עו”ד מיסים לסייע למיוצגיו להיחלץ מבעיות מיסוי קיימות בצורה הטובה ביותר האפשרית, ולא פחות חשוב: להכווין להתנהלות פיננסית שתאפשר חיסכון רב בתשלומי מסים.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
לייעוץ מיידי חייגו 077-804-6063
עבירות מיסים באינטרנט – איביי ואמזון

ישראלים רבים מחפשים אחר דרך יצירתיות לפתוח אפשרויות הכנסה נוספות לחייהם. האופציה הנוחה והרלוונטית ביותר עבור ישראלים רבים היא כמובן הכנסה דרך האינטרנטית אשר מבטיחה

מהו מיסוי עקיף?

מס עקיף הוא מס בגין ביצוע הוצאות או עסקאות מסוימות, שהחייבים שלו הם הצרכנים הסופיים. היצרן, היבואן או הספק שמוטל עליו מס זה, יוכל “לגלגל”

תושבים חוזרים

ישנן לא מעט סיבות אשר יכולות לגרום לישראלים רבים לעזוב את ישראל, ולהחליט להתגורר לתקופה מסוימת במדינה אחרת ברחבי העולם. יש כאלה שמעדיפים לעשות גיחה

הליך סגירת תיק במס הכנסה

על מנת למצוא מידע אשר יעזור לכם לפתוח תיק עסק במס הכנסה תוכלו לעשות חיפוש קצר באינטרנט, כך בקלות תוכלו למצוא את כל המידע הנחוץ

החזר מס בגין פיטורים

רוב העובדים במדינת ישראל הם עובדים שכירים. להיות עובד שכיר בא עם מספר יתרונות. אתה חתום על חוזה כך שהמשכורת שלך קבועה ובטוחה, ואין לך

כיצד לבחור עורך דין מיסים

בחירת ייצוג משפטי בכל תחום שהוא, הנו שלב קריטי וחשוב ביותר. בין אם נקלעתם למצב משפטי פלילי, בין אם אתם מעוניינים לרכוש דירה במחיר האטרקטיבי

לייעוץ מיידי
077-804-6063
או השאר פרטים בטופס