כל הליך פלילי כולל בתוכו כמה וכמה שלבים קריטיים, החל משלב הגשת התלונה הראשונית,
דרך החקירה המשטרתית ועד לדיונים בבית המשפט בהם יקבע זיכויו או הרשעתו של הנאשם בגין העבירות המיוחסות לו.

אם כך כיצד מורכב הליך פלילי? באיזה שלב יש ליצור קשר עם עו"ד פלילי?
וכמובן האם ניתן להוביל לשחררו של החשוד לפני תחילת הדיונים בבית המשפט?

הליך פלילי – חקירת משטרה

ראשיתו של ההליך הפלילי הוא בתלונה של גורם כלשהו בגין ביצוע עבירה פלילי.

לאחר הגשת התלונה הראשונית, תפקידה של המשטרה לחקור את ביצוע העבירה ולאסוף ראיות,
וזאת במידה ויש בחקירת העבירה עניין לציבור.

הליך פלילי

 

שלב החקירה

בשלב זה, במידה ואכן תחליט המשטרה כי יש לפתוח בחקירת המקרה, תזמן המשטרה את הנאשם לחקירה משטרתית,
במהלכה יוצגו לפני הנאשם את הראיות שעומדות כנגדו, והוא יעומת מולן תוך סיפור גרסתו לאירועים שקדמו לביצוע העבירה.

בנוסף, תוכל לדרוש המשטרה ביצוע בדיקת פוליגרף לצורך בדיקת רמת אמינותו של החשוד,
וכמובן להרחיב את החקירה תוך שימוש בצווי חיפוש ובעימות של הנאשם אל מול מגיש התלונה.

בסיומה של החקירה, יועבר כל החומר שנאסף אל מחלקת התביעות במשטרה או אל הפרקליטות וגורמים אלו יוכלו לבחור באחת משלוש האפשרויות הבאות:

במידה והגורם התובע החליט לפתוח בהגשת כתב אישום פלילי כנגד החשוד בעבירת פשע,
ייערך לחשוד שימוע פלילי, בו יוצגו לפניו טענות התביעה וסעיפי האישום בהם הוא מואשם.

בהליך השימוש הפלילי תינתן גם אפשרות התגובה לנאשם ועורך דינו הפלילי המייצג אותו. עם הגשת כתב האישום, הופך הנאשם מסטאטוס של חשוד לסטאטוס של נאשם.

הליך פלילי – דיון בבית משפט

במידה והחשדות העומדים כנגד החשוד הבשילו לכדי הגשת כתב אישום הפלילי, התובע יגיש כתב אישום ויפתח תיק פלילי בבית המשפט,
אשר יסתיים לאחר הכרעת הדין בבית המשפט.

עוד בטרם תחילת הדיון המשפטי, יימסר לחשוד כל חומר החקירה בגין העבירות המיוחסות לו על ידי גורם התביעה והוא יזומן לדיון בבית המשפט.
כבר בדיון הראשוני בבית המשפט, יוצג כתב האישום הפלילי לנאשם ובית המשפט יאפשר לו להודות או לכפור בסעיפי האישום שהוצגו כנגדו.

חשוב לציין כי במידה והנאשם אכן הודה באשמות המיוחסות לו בשלב זה, בית המשפט מחויב להרשיע אותו והדיון יעבור לשלב של גזירת הדין.
חשוב לציין כי פעמים רבות, נאשם יודה במסגרת הסדר טיעון עם התביעה, במסגרת זו יוגדר העונש הצפוי בגין ביצוע העבירות שבגינן הודה.

אך, על שני הצדדים להגיש את הסכם הטיעון לאישורו של בית המשפט עוד בטרם התקבלה הכרעת הדין.

במידה והנאשם יכפור בהאשמות שהוצגו לפניו, יתנהל הדיון המשפטי בעניינו כמתוכנן עד לשלב פסיקת הדין של בית המשפט.
במהלך הדיון עצמו, יציגו התביעה וההגנה את טענותיהם וינסו לחזקן על ידי שימוש בראיות ובעדים מטעמם אשר יזומנו להשמעת עדותם בבית המשפט במהלך הדיונים.

לאחר השמעת כל העדין והצגת הראיות, יידרש בית המשפט להכריע בתיק ולהחליט אם להרשיע את הנאשם בעבירות המיוחסות לו או בחלקם,
או לזכות את הנאשם מכל העבירות המיוחסות לו.

עם מתן הכרעת הדין, יסתיים הדיון בבית המשפט, ובמידה והנאשם יורשע בדין, יועבר הדיון לשלב של מתן גזר הדין.

הליך פלילי – גזר הדין הפלילי

לאחר מתן הכרעת הדין, ובמידה ובית המשפט ירשיע את הנאשם, יידרש בית המשפט לגזור את העונש,
תוך התייחסות לנסיבות המקרה הספציפיות ולאופי העבירות.

טווח הענישה הוא רחב מאוד, ובית המשפט יכול להטיל על נאשם עונש של מאסר בפועל, עבודות שירות, שירות לטובת הציבור או קנס כספי
. בית המשפט יכול גם לקבוע כי בנוסף לעונש המאסר שנקבע יפוצה מגיש התלונה בסכום אשר ישולם לו על ידי הנאשם.

לאחר השמעת גזר הדין על ידי בית המשפט, יכול לבחור הנאשם או הגורם התובע לערער על פסק הדין לערכאה משפטית גבוהה יותר.
אך, חשוב לזכור כי ערעור מסוג זה יכול להוביל לפסיקה שונה לחלוטין שלעיתים תטיב יותר עם הצד התובע במקרה זה.

 

הוגשה כנגדכם תביעה פלילית? אתם לא לבד!

אם הוגשה כנגדכם תביעה פלילית בגין ביצוע עבירת פלילית אין צורך שתלחמו לבד מול מערכת המשפט וגורמי התביעה בדרך להוכחת חפותכם.
אנחנו, נשמח לעמוד לשירותכם במקצועיות וגבורה וללוות אתכם בכל שלבי ההליך הפלילי, מרגע קבלת התלונה הראשונית ועד לזיכוייכם בבית המשפט.

זקוק לסיוע משפטי בנוגע להליך פלילי המתנהל נגדך? מלא את הטופס בצד שמאל או התקשר עכשיו 052-3200009

הליך פלילי – גזר הדין הפלילי