יחסינו לאן: כל מה שחשוב לדעת על שימוע לפני פיטורים

יחסי עובד – מעביד מעוגנים בחוזה וכפופים לחוקים ותקנות רבים, וזאת על מנת להבטיח תנאי העסקה הוגנים התנהלות חוקית ומסודרת מצד המעסיק כלפי העובד. במסגרת החוקים המעגנים את זכויות העובד, ישנן גם מספר תקנות הנוגעות לפיטוריו. כך תוכלו לדעת אם הליך הפיטורים התנהל בצורה תקינה.

 

סיום העסקה

ראשית, חשוב לדעת שלפני פיטורי העובד, באחריות המעסיק לקיים שני אירועים: שימוע לפני פיטורים לעובד, ושליחת הודעה מוקדמת לפיטורים, אשר צריכה להינתן לעובד בכתב ובה נקוב תאריך תום העסקתו של העובד.

 

מהו שימוע?

שיחת שימוע היא שיחה בה על המעסיק לפרט בפני העובד מהן הסיבות גינן הוא מעוניין לסיים את העסקתו. סיבות אלו יכולות להיות מגוונות, החל מתפקוד לקוי שאינו עומד עם הסטנדרטים המצופים ממנו, הפרת חוזה מצד העובד, עבירות משמעת, שינוי תנאי העסקה וכלה בצמצומים בהיקף כח האדם בחברה. בתגובה, יכול העובד לבחור ולטעון – בעצמו או בעזרת נציג, טיעונים אשר עשויים לשכנע את המעסיק להמשיך להעסיקו.

 

הליך שימוע תקין

בכדי שהליך השימוע יתבצע באופן תקין, חייבים להתקיים מספר תנאים.

ראשית, על המעסיק למסור לעובד זימון בכתב לשיחת השימוע, אשר יינתן מספיק זמן טרם לתאריך הקבוע בו.

שנית, על המעסיק לתת לעובד את פירוט הסיבות בגינם יתאפשרו פיטוריו, בציון מקרים ספציפיים ומועדם, בכדי שיוכל העובד ללמוד את הנ”ל ולהתייחס אליהם, אם ירצה. הפירוט יינתן, גם הוא, מספיק זמן טרם לתאריך השימוע.

כמו כן, חובת המעסיק להקדיש זמן במהלך שיחת השימוע להתייחסות העובד, באם העובד ירצה בכך, ולשקול את טיעוניו “בלב פתוח ובנפש חפצה”, ולא לקבל החלטה סופית בדבר פיטוריו בטרם השימוע.

בנוסף, על המעסיק לתעד את שיחת השימוע באופן מסודר ובפרוטוקול כתוב, ולמסור ממנו עותק לעובד.

נוסף על אלו, באם העובד מעוניין בנציג חיצוני, דוגמת עו”ד, שייצג אותו בשימוע – חובת המעסיק לאפשר זאת. כמו כן, אם במקום העבודה ישנו ועד עובדים, זכאי העובד לבקש את השתתפותו של נציג הועד בשיחת השימוע.

בתום השימוע חייב המעסיק לקבל החלטה בדבר סיום העסקתו של העובד (לחיוב או לשלילה), אשר תוצג לעובד באופן ברור שאינו משתמע לשתי פנים.

 

הליך שימוע לא תקין

באם אחד (או יותר) מן התנאים הנ”ל לא התבצע באופן מובהק, אזי שהליך השימוע יחשב לא תקין.

פיטורים שנעשו בהליך שימוע לא תקין, או נעשו ללא שימוע – מאפשרים לעובד לתבוע פיצויים מן המעסיק בבית הדין לעבודה, או לחילופין לתבוע את המעסיק במטרה לבטל את הפיטורים בגין הליך פיטורים לא תקין.

 

שימוע מאוחר

במטרה להימנע מהליך שימוע לא תקין, ניתנת למעסיק האפשרות לקיים הליך שימוע מאוחר – גם אם העובד קיבל הודעה סופית על פיטוריו. עם זאת, קיום שימוע מאוחר משמעו כי על המעסיק לשקול מחדש את פיטורי העובד, ולאפשר לו להציג את טיעוניו כאילו הוצגו בטרם פיטוריו הסופיים.

 

האם חובה להגיע לשימוע?

אין חובה על העובד להתייצב לשימוע לפני פיטורים, אך אי ההתייצבות לשימוע משמעותה ויתור זכותו של העובד להתייחס לטענות המעסיק בדבר סיום העסקתו. עם זאת, לא מדובר בהסכמת העובד לפיטוריו והיא אינה יכולה להתפרש כהתפטרות מצד העובד.

 

לסיכום

במידה והמעסיק החליט לפטר את העובד, עליו לקיים את כל התנאים הנדרשים להליך פיטורים תקין. בתוך כך, עליו לזמן את העובד לשיחת השימוע מספיק זמן מראש, לפרט בפניו את הסיבות לסיום העסקתו, לאפשר לו להתייחס לטענות העומדות בפניו (בעצמו או בעזרת עו”ד), לתעד את השיחה – ובסופה למסור לעובד הודעה ברורה בדבר מצבו התעסוקתי.

שימוע לפני פיטורים

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף

ליטיגציה: המדריך המלא

הליטיגציה היא מילה שלא שומעים אותה באוזננו ביום יום. מי שמכירים אותה היטב הם בעיקר אנשי המשפט שעוסקים בתחום זה, כמו למשל עורכי דין ושופטים