מחיקת רישום פלילי – איך לעשות זאת?

רישום פלילי הוא צור מכשול בחייו של אדם אשר מעוניין בפיתוח קריירה, או המעוניין להשתלב בתפקידים כאלו ואחרים דוגמת עורך דין, רואה חשבון, נהג מונית ועוד, וכן מהווה מכשול בעיניים נוספים.

בשל כך, עולה הצורך לשכור את שירותיו של עורך דין פלילי, לשם מחיקת הרישום הפלילי.

 

מחיקת רישום פלילי

תקופת התיישנות הפלילית היא תקופה של כ – 15 שנים. בסיום 10 שנים מרגע סיום תקופת ההתיישנות, תחול תקופת המחיקה, בה הרישום הפלילי ימחק. כמו כן, ישנן מספר דרכים בעזרתן ניתן לקצר את התקופות הללו ולהביא למחיקת הרישום הפלילי. בעת בקשת מחיקת הרישום הפלילי, יבחנו מספר פרמטרים של המבקש, לרבות רישומים פלילים נוספים באם יש, מהות העבירה ועוד.

 

רישום משטרתי

רישום משטרתי הוא רישום הנמצא בידי המשטרה, כחלק מגיליון הרישום הפלילי. באם מדובר בתיק שנסגר ללא מתן הרשעה ניתן למחוק את הרישום המשטרתי. ניתן לסגור תיק משטרתי משלוש עילות, הן חוסר אשמה, חוסר ראיות וחוסר עניין לציבור.

  1. חוסר אשמה – במצב זה התיק יימחק מגיליון הרישום הפלילי.
  2. חוסר ראיות – יוביל לסגירת התיק וציון העילה בגינה נסגר התיק.
  3. חוסר עניין לציבור – כפי שמצוין בעילה הקודמת, יוביל לסגירת התיק וציון העילה בגינה נסגר התיק.

 

מחיקת רישום משטרתי

מחיקה בדרך זו, תעשה על ידי הגשת בקשה לשינוי עילת סגירת התיק לחוסר אשמה. באם הבקשה תאושר, ימחק הרישום הפלילי. כמו כן, ישנה דרך נוספת, בעזרתה ניתן למחוק את הרישום המשטרתי. ניתן לפנות למדור המידע הפלילי של המשטרה. אלו יבחנו מספר גורמים, בהם הזמן שחלף מרגע ביצוע העבירה, סוג העבירה וחומרתה, גילו של מבקש המחיקה, רישומים פליליים נוספים באם יש ועוד. באם תאושר הבקשה, ימחק הרישום הפלילי.

 

חנינה מנשיא המדינה

לפי חוק המרשם הפלילי, לנשיא המדינה ניתנת הסמכות לקיצור תקופת ההתיישנות וכן קיצור תקופת המחיקה, זאת כנגד בקשת חנינה בהתאם לכך, יוכל האדם להצהיר כי מעולם לא הורשע וכי הוא אינו בעל רישום פלילי. המידע על הרישום הפלילי ומחיקתו יופיע רק אצל מספר גורמים מהרשויות בהם המשטרה, השב”כ, המחלק לביטחון שדה ומצ”ח.

 

ייצוג עורך דין פלילי

מחיקת הרישום הפלילי מאפשרת גיוס לצבא, קבלה לעבודה, הוצאת רישיון נשק, הוצאת ויזה ועוד. על מנת לבצע את מחיקת הרישום הפלילי, כדאי לשכור את שירותיו של עורך דין פלילי מומלץ. עורך הדין הפלילי יבחן את המקרה לגופו, ויוכל להביא למחיקת הרישום הפלילי. בעת הפנייה לעורך הדין, ודאו כי הוא מומחה וכי ויש לו ניסיון בתחום זה.

 

פטיש

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף

ליטיגציה: המדריך המלא

הליטיגציה היא מילה שלא שומעים אותה באוזננו ביום יום. מי שמכירים אותה היטב הם בעיקר אנשי המשפט שעוסקים בתחום זה, כמו למשל עורכי דין ושופטים