קרקעות למכירה – איך למכור את הנכס בקלות

הליך מכירת נכס יכול להיות ארוך ורווי התקשרויות סרק או מהיר ונטול עיכובים.

המפתח למכירת נכס בצורה מיטבית הוא בתכנון מקדים ומיפוי נכון של נקודות התורפה המשפטיות, התכנוניות והחוזיות הנגזרות מהליך זה.

מסיבה זו, רצוי להסתייע בשירותיו של עו”ד המתמחה בדיני מקרקעין עוד טרם שלב שיווק הנכס.

 

שלב ראשון – בדיקה משפטית ותכנונית

הבדיקה המשפטית והתכנונית של הנכס היא פעולה שכל קונה סביר נדרש לבצע לפני התקשרות באחת מהעסקאות המשמעותיות ביותר בחייו. בשלב זה עשויים להתברר נתונים אשר עשויים לפגום באטרקטיביות של הנכס, או לחילופין לגלות מידע אודות קושי משפטי הנוגע לאפשרות העברת הזכויות בנכס.

מסיבה זו, רצוי לבצע בדיקה משפטית ותכנונית באופן אפריורי, עוד לפני שיווק הנכס, על מנת שיהיה בידי המוכר את מכלול הנתונים הנוגעים לנכס. כך יהיה בידיו לתקן אותם, או לשקף אותם כהלכה בשלב הצעת הדירה למכירה, ולא להיתפס כמוכר לא אמין המנסה לטשטש פגמים הנוגעים לנכס. ביצוע בדיקה שכזו באופן יסודי מצריכה ליווי של עו”ד מקרקעין.

 

שלב שני – קביעת טווח מחירים

לאחר בחינת מצבו המשפטי והתכנוני של נכס, וקבלת אומדן בדבר נתונים שעשויים לפגום או להעלות את שווי הנכס, מומלץ להיעזר בשירותיו של שמאי מקרקעין או גורם אחר המתמחה בקביעת שווי של נדל”ן. רצוי לנקוב במחיר אשר מאפשר גמישות מסוימת לצורכי המשא ומתן עם הקונה.

 

שלב שלישי – שיווק הנכס

השלב הבא לאחר מכן הוא שיווק של הנכס. מומלץ למוכר לשווק את הנכס המוצע למכירה באופן מדויק בכל הקשור לנתוניו הפיזיים, וזאת על מנת שלא לכלות זמן יקר בהצגת הנכס לקונים אשר הגיעו לבחון אותו על בסיס מידע שגוי.

בשלב שיווק הנכס, מומלץ להמתין בטרם חתימה על מסמך מכל סוג שהוא, היות שעל המוכר להישמר ממתן פתח לרוכש הפוטנציאלי לבצע רישום הערת אזהרה על הנכס בטרם סיכום על כל הפרטים המהותיים ברכישת דירה.

 

שלב רביעי – כריתת החוזה

השלב הקריטי ביותר, בעת שמתקיים מפגש רצונות בין המוכר לבין הרוכש, הוא לתרגם את הרצונות למסמך משפטי מחייב אשר יגן על האינטרסים של שניהם. מבחינת המוכר, רצוי כי המסמך יכיל התניות הנוגעים למידת אחריותו לליקויים ויטיל על הקונה את החובה לבחון היטב את הנכס טרם רכישתו.

כמו כן, יש צורך להסדיר את מועדי העברת התשלום באופן שיאפשר למוכר להתמודד כדבעי עם הצורך, ככל שהוא קיים, לשלם בעבור דירה חדשה. יתר על כן, מומלץ לקבוע מנגנון קשיח אודות הפרה בהעברת תשלום, על מנת לאפשר למוכר להתנתק מהחוזה בקלות ולחפש רוכש חלופי.

 

מכירת נכס – כך עושים זאת בקלות

מאגרי הפסיקה רוויים בפסקי דין אודות הליכי מכר דירה שנוהלו בצורה פזיזה ומרושלת. הליך מכירה נכון, נדרש לצעוד בכל אחד מהשלבים שתוארו לעיל באופן יסודי ובליווי עו”ד בעל ניסיון בתחום המקרקעין, וזאת לשם קבלת התוצאה הטובה ביותר עבור המוכר.

מטבעות ובית

 

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף