קצבת שארים מהמוסד לביטוח לאומי

אנשים רבים נפטרים בטרם עת במדינת ישראל, מדי שנה בשנה. חלקם – בעקבות תאונות עבודה, אחרים, עקב תאונת דרכים מצערת או פעולות איבה, ויש מי שהולכים לעולמם גם בעקבות מחלה קשה.

תהא הסיבה אשר תהיה, קרובי המשפחה שהותיר אחריו המנוח, זכאים לקבלת קצבת שארים מהמוסד לביטוח לאומי, ולעתים גם מחברות הביטוח ו / או גופים פיננסיים שונים אשר בהם ניהל המנוח את פוליסות הביטוח והחסכונות הפנסיוניים שלו.

במדריך זה נסביר אודות הזכות לתשלום קצבת שארים והאופן בו ניתן לממש את הזכות מול המוסד לביטוח לאומי במקרה בו קרוב משפחה אהוב הולך לעולמו במועד מוקדם מן הצפוי.

 

על הזכות לתשלום קצבת שארים מהמוסד לביטוח לאומי

כשאדם הולך לעולמו בטרם עת, קרובי משפחתו של אדם זה – בין אם עסקינן בעובד שכיר או בעובד עצמאי שנפגע בעקבות תאונת עבודה ובין אם מדובר על אדם שמותו התרחש בעקבות מחלה או תאונה שאירעה לו מחוץ לעבודתו, זכאים לקבל בגינו תשלום חודשי או חד פעמי שנקרא קצבת שארים מהמוסד לביטוח לאומי. זוהי זכות הניתנת לבני משפחתו של המנוח על פי חוק.

 

מיהם קרובי המשפחה הזכאים לקבלת קצבת שארים מהמוסד לביטוח לאומי?

מבחינת המוסד לביטוח לאומי, הבעל או האישה של המונח וילדיו יחשבו לשאריו הזכאים לסיוע כספי כחוק, במקרה של פטירתו. בכפוף לנסיבות ספציפיות, לעתים עשויים גם הורי או אחי הנפטר להיות מוכרים כשאריו הזכאים לקבלת קצבת שארים מהמוסד לביטוח לאומי, ככל שמתאפשר להוכיח כי המבוטח אשר הלך לעולמו היה המפרנס העיקרי של אותם בני משפחה.

 

מהם תנאי הסף לקבלת קצבת שארים מהמוסד לביטוח לאומי?

להלן תנאי הסף לקבלת קצבת שארים מהמוסד לביטוח לאומי:

 1. בעל / אשה: האלמנה של מבוטח שנפטר, לו היתה נשואה כחוק במועד לכתו, זכאית לקבלת קצבת שארים מהמוסד לביטוח לאומי כתשלום חודשי מתחדש או כמענק חד פעמי, גם אם יש לאלמנה הכנסות מעבודה או ממקור אחר. אלמן של מבוטחת שהלכה לעולמה, לה היה נשוי במועד לכתה, יחשב זכאי אף הוא לתשלום קצבת שארים מהמוסד לביטוח לאומי, במידה והכנסתו החודשית לא חורגת מסכום של 5200 שקלים, או באם אין לו יכולת לדאוג לפרנסתו ולפרנסת ילדיו הזכאים גם הם לקבלת קצבה מהמוסד לביטוח הלאומי.
 2. ילדי המנוח: הצאצאים הביולוגיים, החורגים או המאומצים של מבוטח שהלך לעולמו, יהיו זכאים לקבלת קצבת שארים מהמוסד לביטוח לאומי, אם טרם מלאו להם 18 במועד לכתו של המבוטח, או אם הם בני 18 ומעלה אך משרתים בצבא בשירות סדיר, או לומדים במוסד השכלה על יסודי. גם ילדי המבוטח שהלך לעולמו, שטרם מלאו להם 24 שנים ושירותם בצה”ל נדחה עקב לימודים בעתודה, יהיו בעלי זכאות לתשלום קצבת שארים מהמוסד לביטוח לאומי עקב מותו הפתאומי של אחד מהוריהם.
 3. הורים: הוריו של המנוח זכאים לקבלת קצבת שארים מהמוסד לביטוח לאומי ככל שיוכח כי הנפטר היה אמון על פרנסתם ואין להם יכולת לכלכל את עצמם ללא עזרתו.

 

האם ניתן לקבל זכויות נוספות מלבד קצבת שארים מהמוסד לביטוח לאומי?

להלן מגוון הזכויות שניתן לקבל מהמוסד לביטוח לאומי בנוסף לתשלום קצבת שארים:

 • דמי פטירה – ילדי המנוח רשאים לקבל מהמוסד לביטוח לאומי תשלום חד פעמי שנקרא “מענק פטירה”, בסכום של 8787 ש”ח.
 • קצבת תלויים – אלמן או אלמנת המנוח רשאים לקבל מהמוסד לביטוח לאומי מענק חד פעמי בשווי של 36 קצבאות. מענק התלויים משולם לאלמן או אלמנה שילדיהם בני 18 ומעלה, והזכאות שלהם לקבלת קצבת שארים מהמוסד לביטוח לאומי קרובה לסיומה. היה והכנסתו החודשית של הבעל / האשה הנותרים של הנפטר נותרת נמוכה מ – 5200 שקלים בחודש, הם ימשיכו לקבל קצבה מהמוסד לביטוח לאומי.
 • מענק נישואין – אלמנת המנוח שנישאה שוב לאחר מותו, זכאית להמשיך ולקבל מהמוסד לביטוח לאומי מענק תלויים, במידה וההכנסה של בעלה הנוכחי אינה עולה על סכום של 5200 שקלים לחודש, או באם גילו של הבעל הנוכחי מעל 60. אלמן של אישה שנפטרה ונישא לאישה חדשה, יהא זכאי לקבלת מענק נישואין אם הכנסתו אינה חורגת מסכום של 5200 שקלים לחודש.

 

 • מענק בר / בת מצווה – ילדי המנוח רשאים לקבל מענק חד פעמי על סך 5838 שקלים במועד הגיעם למצוות, היינו, בגיל 12 לבנות או גיל 13 לבנים.

 

איך מממשים את הזכות לקבלת קצבת שאירים מהמוסד לביטוח לאומי?

כדי ששארי הבשר של אדם שנפטר יוכלו לממש את זכותם לקבלת קצבת שארים מהמוסד לביטוח לאומי, עליהם להגיש טופס תביעה לתשלום קצבת שארים, עד שנה ממועד הפטירה לכל המאוחר. טופס התביעה הנ”ל זמין בכל סניף מסניפי המוסד לביטוח לאומי הפזורים בערים השונות בישראל, ואפשר להגיש אותו באופן ישיר בסניפים (בתיבת השירות של הסניף או בשעות קבלת הקהל), באמצעות הפקס, או בדואר.

 

אילו מסמכים מצרפים לתביעה לקבלת קצבת שארים מהמוסד לביטוח לאומי?

אל טופסי התביעה לקבלת קצבת שארים מהמוסד לביטוח לאומי, יש לצרף את המסמכים שלהלן:

 • אישורים על כל הכנסותיהם של אלמן/ת המנוח
 • בעל אלמן נדרש לצרף אישורים על כל ההכנסות של אשתו המנוחה
 • ילדי המנוח שגילם 18 עד 24 נדרשים לצרף אישורי לימודים / אישור התנדבות בשירות לאומי, בעתודה או בקורסים קדם צבאיים
 • אם המנוח נפטר כתוצאה מתאונה – חובה לצרף לתביעה דוח משטרתי
 • במידה והתביעה כוללת גם בקשה להשלמת הכנסה, התובעים נדרשים לצרף פירוט תנועות מחשבון הבנק שלהם עבור 3 החודשים החולפים, לצד אישור על ריכוז תיקי השקעות בכל חשבונות הבנק שבבעלותם

 

בהצלחה!

 

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה. 

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

הזכויות שלך מול המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי הוא גוף ממשלתי האחראי לרווחתם הכלכלית והסוציאלית של תושבי ישראל. גוף זה אחראי לצמצם את הפערים הסוציו אקונומיים בציבור הישראלי, על ידי

הגדלת אחוזי נכות של נפגע עבודה

שיעור אחוזי הנכות שנקבע לנפגעי עבודה נושא בחובו השלכות רבות, היות ובהתאם לו נקבעת הזכאות של המבוטח לקבלת סעד כספי ומגוון זכויות רפואיות בהיקף משתנה.

קביעת נכות רטרואקטיבית לנפגע עבודה

משמעותה של קביעת נכות רטרואקטיבית לנפגעי עבודה מטעמו של המוסד לביטוח לאומי, היא כי קצבת הנכות מעבודה משולמת לעובד הנפגע על פי תחשיב המבוצע בדיעבד,

איך תגישו תביעה נגד הביטוח הלאומי?

מגוון מצבים בחיים וביניהם בעיות בריאותיות מסוגים שונים או משברים כלכליים, עלולים לפקוד כל אחד ואחת מאיתנו במפתיע. למרבה המזל, במצבים כאלו עומדת לאזרח בישראל

השאירו פרטים ונחזור אליכם בקרוב!