כך תערערי על דחיית תביעת גמלת שמירת הריון

גמלת שמירת הריון היא גמלה חשובה אשר המוסד לביטוח לאומי מעניק לאישה שנמצאה תקופה ארוכה במידה מספקת בשמירת הריון. מדובר במצב שתמורתו איננה משולמת על ידי שום גורם אחר.

לפיכך, הדחייה של תשלום הגמלה על ידי המוסד לביטוח לאומי עלולה לגרום לכך שלמבוטחת לא תהיה הכנסה אחרת ומצבה הכלכלי, דווקא באחת התקופות הרגישות בחייה, ידרדר מאד.

מהי שמירת הריון ומהי התקופה המזכה אישה בהריון בגמלת שמירת הריון? מהם תנאי הזכאות לגמלת שמירת הריון? מהו גובה הקצבה לשמירת הריון? מהן הסיבות האפשריות לדחיית תביעת הגמלה לשמירת הריון? איך ניתן לערער על החלטת המוסד לביטוח לאומי למנוע את הקצבה? בשורות להלן נעסוק בנושא חשוב זה בהרחבה.

 

מהי שמירת הריון ומהו אורך התקופה המזכה בגמלת שמירת הריון

תקופת ההיריון היא, כאמור, תקופה רגישה מאד בחייה של אישה. יש נשים שההריון עבורן הוא בעייתי יותר מהממוצע והן נעדרות ממקום העבודה עקב מצב רפואי הנובע מההריון עצמו ועלול לסכן את היולדת, את העובר או את שניהם.

תקופת ההיעדרות הכפויה מהעבודה נקראת שמירת הריון.  סיבה נוספת להיעדרות כפויה מהעבודה בתקופת ההריון טמונה באופי העבודה של האישה, שעלול לסכן אותה או את העובר בתקופת ההריון.

במצב כזה, ואם המעסיק איננו מוצא עבור האישה תפקיד חלופי בעסק, תצא האישה לחופשה כפויה שדינה הוא כדין שמירת הריון הלכה למעשה. אם העובדת נמצאת בשמירת הריון מעל שלושים יום, היא תהיה זכאית לקצבת שמירת הריון מהמוסד לביטוח לאומי. זאת, אם היא עומדת בתנאי הזכאות.

 

תנאי הזכאות לגמלת שמירת הריון

תנאי הזכאות לגמלת שמירת הריון מתחלקים לשני חלקים עיקריים – תנאי הזכאות הרפואיים מצד אחד, ותנאי הזכאות בהתאם לרישומי הביטוח הלאומי מצד שני. להלן פירוט תנאי הזכאות:

תנאי זכאות רפואיים תנאי הזכאות מבחינה רפואית נוגעים למצבה הרפואי של האישה בזמן ההריון ובמידת הסיכון שטמון בהמשך העבודה לעובר, ליולדת או לשניהם. הענקת הגמלה לשמירת הריון תלויה בהצגת אישורים רפואיים מתאימים למוסד לביטוח לאומי. אם אופי העבודה מסכן או עלול לסכן את האישה והעובר, ואם לא נמצא עבור האישה תפקיד אחר במקום העבודה, כי אז הצגת אישור רפואי מתאים מרופא תעסוקתי ומהמעסיק של האישה, יקנה לה את הזכות הבסיסית לקבלת קצבה.
תנאי זכאות בהתאם לוותק ולתשלומי ביטוח לאומי גמלת שמירת הריון מוענקת לאישה תושבת ישראל, אשר שילמה דמי ביטוח לאומי שישה חודשים לפחות מתוך 14 החודשים שקדמו ליום הפסקת העבודה לרגל שמירת הריון. בנוסף, תקופת שמירת ההריון המינימלית שאושרה לאישה ושבמהלכה אכן הייתה בשמירת הריון, לא תפחת משלושים ימים.
כפל קצבאות אם לעובדת משולמים ימי מחלה מהמעסיק או קצבה מביטוח נוסף שהמעסיק עשה לעובדים שלו, היא לא תהיה זכאית לתשלום קבלת שמירת הריון. עם זאת, יש מצבים מסוימים שבהם העובדת תהיה זכאית לגמלת שמירת הריון למרות שהיא מקבלת קצבה נוספת מהמוסד לביטוח לאומי. ואולם כאן מדובר במקרים פרטניים ואין אפשרות לקבוע להם תנאים כלליים.

 

חשוב להדגיש שכל האמור לעיל עוסק בתנאים כלליים. אך טבעי הוא שכל מקרה של שמירת הריון הוא פרטני וככזה הוא נבחן ביסודיות על ידי הגורמים הממונים על כך במוסד לביטוח לאומי.

 

מהו גובה הקצבה לשמירת הריון

גובה הקצבה לשמירת הריון נגזר למעשה מגובה השכר של הזכאית בתקופה שלפני שמירת ההריון. חישוב הקצבה יתבצע לפי השכר של שלושת החודשים שלפני היציאה לשמירת הריון, חלקי 90.

לחילופין, השכר של ששת החודשים האחרונים חלקי 180. ובכל מקרה, תשלום קצבת שמירת ההריון לא יעלה על סכום שנקבע מראש. נכון לשנת 2020, הקצבה המרבית היא 299.17 ₪ ליום, אבל היא עשויה להשתנות.

מצד שני, הקצבה משולמת עבור כל יום של שמירת הריון ולא רק עבור מכסת ימים קבועה מראש כמו בדמי אבטלה. עובדות עצמאיות תקבלנה תשלום לפי שומת המס שלהן. עובדות שהמעסיק שילם להן באיחור הפרשי שכר או דמי הבראה, רשאיות בהחלט לבקש שערוך של קצבת שמירת ההריון שלהן.

 

סיבות אפשריות לדחיית תביעת קצבת שמירת הריון

כפי שתנאי הזכאות מתחלקים לתנאים טכניים ותנאים רפואיים, כך גם הדחיה. עם התנאים הטכניים לדחייה ניתן למנות העדר תושבות ישראל או העדר תקופת אכשרה נוספת.

עם הסיבות הבריאותיות ניתן למנות דחיית האישור הרפואי על ידי הרופאים של המוסד לביטוח לאומי. בכל מקרה כזה אפשר כמובן להגיש ערעור על ההחלטה.

 

הגשת ערעור על דחיית גמלת שמירת הריון

אם הנימוקים לדחיית הבקשה לגמלת שמירת הריון הם טכניים, יש לבחון אותם בזהירות, לפעמים מדובר בשגיאה במילוי הטפסים או טעות מצערת אחרת, שאם היא תתוקן התביעה תתקבל.

ואולם אם הדחייה היא על רקע רפואי, כי אז כדאי וצריך להגיש ערעור על הדחייה לבית הדין האזורי לעבודה. הערעור חייב להיות מוגש בתוך 12 חודשים ממועד הדחייה של הבקשה לגמלה.

במקרים של דחייה על רקע רפואי, תופנה האישה לבדיקה אצל רופא תעסוקתי מטעם בית המשפט. הפסיקה של רופא זה היא בלתי ניתנת לערעור, ואם הוא פוסק לטובת האישה יהיה המוסד לביטוח לאומי חייב לשלם לה את הקצבה כנדרש, רטרואקטיבית.

 

אופן הגשת התביעה לגמלת שמירת הריון

בראש ובראשונה, יש צורך למלא את הטופס המתאים להגשת התביעה. את הטפס אפשר למלא באופן עצמאי, או תוך הסתייעות באנשים העומדים לשירות המבקרים בסניפי המוסד לביטוח לאומי.

אפשר, כמובן, להסתייע בעורך דין דיני עבודה, שאחת ההתמחויות שלו היא סיוע בהגשת תביעות למוסד לביטוח לאומי. להלן המסמכים הנדרשים לשם הגשת התביעה:

 

  1. טופס תביעה לגמלת שמירת הריון: טופס ממולא, כפי שנאמר לעיל. 
  2. אישור רפואי: טופס הבקשה כולל אישור רפואי שרופא נדרש למלא אותו. הרופא היחיד שיכול למלא את האישור הזה הוא רופא מומחה למחלות נשים ולידה בלבד.  
  3. כרטיס מעקב הריון: לטופס הממולא יש לצרף גם כרטיס מעקב הריון של האישה. בנוסף, יש לצרף תיעוד רפואי על הצורך בשמירת הריון. 
  4. אישור מרופא תעסוקתי: אם שמירת ההריון היא תוצאה של אופי העבודה ושל העדר היכולת של המעסיק למצוא חלופה תעסוקתית הולמת, ייתכן מאד שהאישה תידרש להביא גם אישור של רופא תעסוקתי, המסביר את המצב לאשורו כולל הסיכונים הנובעים מאופי העבודה ליולדת.

 

לסיכום

ייתכן שמעבר לאישורים כאמור, תידרש האישה להציג אישורים נוספים בהתאם למצב פרטני שלה. לדוגמה – עצמאית תידרש להציג שומת מס, ומי שהייתה בהכשרה מקצועית לפני חופשת שמירת ההריון תידרש להציג מסמכים המעידים על כך. כיוון שאין כמעט שני מקרים דומים, סביר להניח שגם בכל מקרה אחר יידרשו אישורים ספציפיים שלא נדרשו מנשים אחרות. האמור לעיל מתאר רק את הדרישות ואת האישורים העיקריים הנדרשים.

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה. 

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

הזכויות שלך מול המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי הוא גוף ממשלתי האחראי לרווחתם הכלכלית והסוציאלית של תושבי ישראל. גוף זה אחראי לצמצם את הפערים הסוציו אקונומיים בציבור הישראלי, על ידי

הגדלת אחוזי נכות של נפגע עבודה

שיעור אחוזי הנכות שנקבע לנפגעי עבודה נושא בחובו השלכות רבות, היות ובהתאם לו נקבעת הזכאות של המבוטח לקבלת סעד כספי ומגוון זכויות רפואיות בהיקף משתנה.

קביעת נכות רטרואקטיבית לנפגע עבודה

משמעותה של קביעת נכות רטרואקטיבית לנפגעי עבודה מטעמו של המוסד לביטוח לאומי, היא כי קצבת הנכות מעבודה משולמת לעובד הנפגע על פי תחשיב המבוצע בדיעבד,

קצבת שארים מהמוסד לביטוח לאומי

אנשים רבים נפטרים בטרם עת במדינת ישראל, מדי שנה בשנה. חלקם – בעקבות תאונות עבודה, אחרים, עקב תאונת דרכים מצערת או פעולות איבה, ויש מי

איך תגישו תביעה נגד הביטוח הלאומי?

מגוון מצבים בחיים וביניהם בעיות בריאותיות מסוגים שונים או משברים כלכליים, עלולים לפקוד כל אחד ואחת מאיתנו במפתיע. למרבה המזל, במצבים כאלו עומדת לאזרח בישראל

השאירו פרטים ונחזור אליכם בקרוב!