כך תערערי על דחיית תביעת גמלת שמירת הריון

גמלת שמירת הריון היא גמלה חשובה אשר המוסד לביטוח לאומי מעניק לאישה שנמצאה תקופה ארוכה במידה מספקת בשמירת הריון. מדובר במצב שתמורתו איננה משולמת על ידי שום גורם אחר.

לפיכך, הדחייה של תשלום הגמלה על ידי המוסד לביטוח לאומי עלולה לגרום לכך שלמבוטחת לא תהיה הכנסה אחרת ומצבה הכלכלי, דווקא באחת התקופות הרגישות בחייה, ידרדר מאד.

מהי שמירת הריון ומהי התקופה המזכה אישה בהריון בגמלת שמירת הריון? מהם תנאי הזכאות לגמלת שמירת הריון? מהו גובה הקצבה לשמירת הריון? מהן הסיבות האפשריות לדחיית תביעת הגמלה לשמירת הריון? איך ניתן לערער על החלטת המוסד לביטוח לאומי למנוע את הקצבה? בשורות להלן נעסוק בנושא חשוב זה בהרחבה.

 

מהי שמירת הריון ומהו אורך התקופה המזכה בגמלת שמירת הריון

תקופת ההיריון היא, כאמור, תקופה רגישה מאד בחייה של אישה. יש נשים שההריון עבורן הוא בעייתי יותר מהממוצע והן נעדרות ממקום העבודה עקב מצב רפואי הנובע מההריון עצמו ועלול לסכן את היולדת, את העובר או את שניהם.

תקופת ההיעדרות הכפויה מהעבודה נקראת שמירת הריון.  סיבה נוספת להיעדרות כפויה מהעבודה בתקופת ההריון טמונה באופי העבודה של האישה, שעלול לסכן אותה או את העובר בתקופת ההריון.

במצב כזה, ואם המעסיק איננו מוצא עבור האישה תפקיד חלופי בעסק, תצא האישה לחופשה כפויה שדינה הוא כדין שמירת הריון הלכה למעשה. אם העובדת נמצאת בשמירת הריון מעל שלושים יום, היא תהיה זכאית לקצבת שמירת הריון מהמוסד לביטוח לאומי. זאת, אם היא עומדת בתנאי הזכאות.

 

תנאי הזכאות לגמלת שמירת הריון

תנאי הזכאות לגמלת שמירת הריון מתחלקים לשני חלקים עיקריים – תנאי הזכאות הרפואיים מצד אחד, ותנאי הזכאות בהתאם לרישומי הביטוח הלאומי מצד שני. להלן פירוט תנאי הזכאות:

תנאי זכאות רפואיים תנאי הזכאות מבחינה רפואית נוגעים למצבה הרפואי של האישה בזמן ההריון ובמידת הסיכון שטמון בהמשך העבודה לעובר, ליולדת או לשניהם. הענקת הגמלה לשמירת הריון תלויה בהצגת אישורים רפואיים מתאימים למוסד לביטוח לאומי. אם אופי העבודה מסכן או עלול לסכן את האישה והעובר, ואם לא נמצא עבור האישה תפקיד אחר במקום העבודה, כי אז הצגת אישור רפואי מתאים מרופא תעסוקתי ומהמעסיק של האישה, יקנה לה את הזכות הבסיסית לקבלת קצבה.
תנאי זכאות בהתאם לוותק ולתשלומי ביטוח לאומי גמלת שמירת הריון מוענקת לאישה תושבת ישראל, אשר שילמה דמי ביטוח לאומי שישה חודשים לפחות מתוך 14 החודשים שקדמו ליום הפסקת העבודה לרגל שמירת הריון. בנוסף, תקופת שמירת ההריון המינימלית שאושרה לאישה ושבמהלכה אכן הייתה בשמירת הריון, לא תפחת משלושים ימים.
כפל קצבאות אם לעובדת משולמים ימי מחלה מהמעסיק או קצבה מביטוח נוסף שהמעסיק עשה לעובדים שלו, היא לא תהיה זכאית לתשלום קבלת שמירת הריון. עם זאת, יש מצבים מסוימים שבהם העובדת תהיה זכאית לגמלת שמירת הריון למרות שהיא מקבלת קצבה נוספת מהמוסד לביטוח לאומי. ואולם כאן מדובר במקרים פרטניים ואין אפשרות לקבוע להם תנאים כלליים.

 

חשוב להדגיש שכל האמור לעיל עוסק בתנאים כלליים. אך טבעי הוא שכל מקרה של שמירת הריון הוא פרטני וככזה הוא נבחן ביסודיות על ידי הגורמים הממונים על כך במוסד לביטוח לאומי.

 

מהו גובה הקצבה לשמירת הריון

גובה הקצבה לשמירת הריון נגזר למעשה מגובה השכר של הזכאית בתקופה שלפני שמירת ההריון. חישוב הקצבה יתבצע לפי השכר של שלושת החודשים שלפני היציאה לשמירת הריון, חלקי 90.

לחילופין, השכר של ששת החודשים האחרונים חלקי 180. ובכל מקרה, תשלום קצבת שמירת ההריון לא יעלה על סכום שנקבע מראש. נכון לשנת 2020, הקצבה המרבית היא 299.17 ₪ ליום, אבל היא עשויה להשתנות.

מצד שני, הקצבה משולמת עבור כל יום של שמירת הריון ולא רק עבור מכסת ימים קבועה מראש כמו בדמי אבטלה. עובדות עצמאיות תקבלנה תשלום לפי שומת המס שלהן. עובדות שהמעסיק שילם להן באיחור הפרשי שכר או דמי הבראה, רשאיות בהחלט לבקש שערוך של קצבת שמירת ההריון שלהן.

 

סיבות אפשריות לדחיית תביעת קצבת שמירת הריון

כפי שתנאי הזכאות מתחלקים לתנאים טכניים ותנאים רפואיים, כך גם הדחיה. עם התנאים הטכניים לדחייה ניתן למנות העדר תושבות ישראל או העדר תקופת אכשרה נוספת.

עם הסיבות הבריאותיות ניתן למנות דחיית האישור הרפואי על ידי הרופאים של המוסד לביטוח לאומי. בכל מקרה כזה אפשר כמובן להגיש ערעור על ההחלטה.

 

הגשת ערעור על דחיית גמלת שמירת הריון

אם הנימוקים לדחיית הבקשה לגמלת שמירת הריון הם טכניים, יש לבחון אותם בזהירות, לפעמים מדובר בשגיאה במילוי הטפסים או טעות מצערת אחרת, שאם היא תתוקן התביעה תתקבל.

ואולם אם הדחייה היא על רקע רפואי, כי אז כדאי וצריך להגיש ערעור על הדחייה לבית הדין האזורי לעבודה. הערעור חייב להיות מוגש בתוך 12 חודשים ממועד הדחייה של הבקשה לגמלה.

במקרים של דחייה על רקע רפואי, תופנה האישה לבדיקה אצל רופא תעסוקתי מטעם בית המשפט. הפסיקה של רופא זה היא בלתי ניתנת לערעור, ואם הוא פוסק לטובת האישה יהיה המוסד לביטוח לאומי חייב לשלם לה את הקצבה כנדרש, רטרואקטיבית.

 

אופן הגשת התביעה לגמלת שמירת הריון

בראש ובראשונה, יש צורך למלא את הטופס המתאים להגשת התביעה. את הטפס אפשר למלא באופן עצמאי, או תוך הסתייעות באנשים העומדים לשירות המבקרים בסניפי המוסד לביטוח לאומי.

אפשר, כמובן, להסתייע בעורך דין דיני עבודה, שאחת ההתמחויות שלו היא סיוע בהגשת תביעות למוסד לביטוח לאומי. להלן המסמכים הנדרשים לשם הגשת התביעה:

 

  1. טופס תביעה לגמלת שמירת הריון: טופס ממולא, כפי שנאמר לעיל. 
  2. אישור רפואי: טופס הבקשה כולל אישור רפואי שרופא נדרש למלא אותו. הרופא היחיד שיכול למלא את האישור הזה הוא רופא מומחה למחלות נשים ולידה בלבד.  
  3. כרטיס מעקב הריון: לטופס הממולא יש לצרף גם כרטיס מעקב הריון של האישה. בנוסף, יש לצרף תיעוד רפואי על הצורך בשמירת הריון. 
  4. אישור מרופא תעסוקתי: אם שמירת ההריון היא תוצאה של אופי העבודה ושל העדר היכולת של המעסיק למצוא חלופה תעסוקתית הולמת, ייתכן מאד שהאישה תידרש להביא גם אישור של רופא תעסוקתי, המסביר את המצב לאשורו כולל הסיכונים הנובעים מאופי העבודה ליולדת.

 

לסיכום

ייתכן שמעבר לאישורים כאמור, תידרש האישה להציג אישורים נוספים בהתאם למצב פרטני שלה. לדוגמה – עצמאית תידרש להציג שומת מס, ומי שהייתה בהכשרה מקצועית לפני חופשת שמירת ההריון תידרש להציג מסמכים המעידים על כך. כיוון שאין כמעט שני מקרים דומים, סביר להניח שגם בכל מקרה אחר יידרשו אישורים ספציפיים שלא נדרשו מנשים אחרות. האמור לעיל מתאר רק את הדרישות ואת האישורים העיקריים הנדרשים.

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה. 

מאמרים נוספים בתחום

הגשת ערר על החלטת ועדה רפואית של הביטוח הלאומי היא הליך שמבוטחים רבים בישראל נאלצים לפנות אליו כאשר הועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי דוחה על הסף את תביעתם להכרה באחוזי נכות בעקבות פגיעת עבודה או בעיה רפואית אחרת המונעת מהמבוטח לעבוד למחייתו. הוועדה הרפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי...
אנשים רבים במדינת ישראל מרגישים פעמים רבות, ואף בצדק, כי המוסד לביטוח לאומי עשה להם עוול גדל, כאשר החליט לפסול את תביעתם לקבלת אחוזי נכות במלואה, או שאישר את תביעתם להכרה באחוזי נכות באופן חלקי בלבד. בשורות הבאות נסביר מדוע תביעות המוגשות למוסד לביטוח לאומי אינן מתקבלות או מתקבלות...
מגוון מצבים בחיים וביניהם בעיות בריאותיות מסוגים שונים או משברים כלכליים, עלולים לפקוד כל אחד ואחת מאיתנו במפתיע. למרבה המזל, במצבים כאלו עומדת לאזרח בישראל הזכות להגיש תביעה נגד הביטוח הלאומי, ולדרוש שיכירו באחוזי הנכות שלכם, באופן שיקנה לכם הטבות רפואיות וסיוע כספי שיוכל לסייע לכם בהתמודדות עם הבעיה...
אנשים רבים נפטרים בטרם עת במדינת ישראל, מדי שנה בשנה. חלקם – בעקבות תאונות עבודה, אחרים, עקב תאונת דרכים מצערת או פעולות איבה, ויש מי שהולכים לעולמם גם בעקבות מחלה קשה. תהא הסיבה אשר תהיה, קרובי המשפחה שהותיר אחריו המנוח, זכאים לקבלת קצבת שארים מהמוסד לביטוח לאומי, ולעתים גם...
ביטוח שארים הוא קצבה המשולמת לקרובי המשפחה של אדם שחסך כספים לגיל הפנסיה במסגרת מכשיר חיסכון פנסיוני כדוגמת ביטוח מנהלים או קרן פנסיה. קצבת השאירים משולמת לשאריו של החוסך במידה והוא או היא הלכו לעולמם והותירו אחריהם בלכתם בני משפחה שנסמכו עליהם מבחינה כלכלית. משמעות הדבר הינה שבמקרה שבו...
משמעותה של קביעת נכות רטרואקטיבית לנפגעי עבודה מטעמו של המוסד לביטוח לאומי, היא כי קצבת הנכות מעבודה משולמת לעובד הנפגע על פי תחשיב המבוצע בדיעבד, עבור התקופה שקדמה למועד הגשת הבקשה לקבלת אחוזי נכות מעבודה. הדבר תקף גם לעניין המענק החד פעמי המשולם בגין פגיעות עבודה. במדריך שלהלן נדון...
החוק במדינת ישראל קובע שכל תושב מתושבי המדינה שמלאו לו 18 שנים ויותר, נדרש לשלם דמי ביטוח לאומי, בין אם הוא עובד ובין אם לאו. מעמדו הביטוחי של כל אזרח, תלוי בין היתר במצבו התעסוקתי, כאשר אדם יכול להיות רשום בתור עובד שכיר, עובד עצמאי, מבוטח שאינו עובד אך...
כשאדם עובר תאונת עבודה או נפגע ממחלת מקצוע, על מנת שיוכר במוסד לביטוח לאומי בתור נפגע עבודה בעקבות פגיעתו, ויהיה זכאי לקבל קצבת נכות מעבודה, הוא נדרש להופיע בפני ועדה רפואית במוסד לביטוח לאומי. הועדה הרפואית לנכות מעבודה אחראית לקבוע אם המבוטח זכאי לקבל את הקצבה ובאיזה היקף. מכאן...
עובד במדינת ישראל שנפגע בעבודתו או בדרכו אליה / ממנה, זכאי על פי חוק לקבל מהביטוח הלאומי קצבאות שונות ומגוון זכויות רפואיות. מטרתן של הטבות אלו הינה לפצות את העובד בגין ימי העבודה שהחמיץ ויחמיץ בעתיד, עקב פגיעת העבודה שקרתה לו, ואף בגין נזקי הגוף שספג, לצד הנזק העתידי...
שיעור אחוזי הנכות שנקבע לנפגעי עבודה נושא בחובו השלכות רבות, היות ובהתאם לו נקבעת הזכאות של המבוטח לקבלת סעד כספי ומגוון זכויות רפואיות בהיקף משתנה. בסקירה שלהלן נדון בפרוטרוט במצבים שבהם הגדלת אחוזי נכות של נפגע עבודה עשויה להתאפשר, ובהתנהלות הנדרשת מן המבוטח שמעוניין למצות את זכויותיו.   כיצד...
כאשר נפגע עבודה מגיש תביעה להכרה באחוזי נכות למוסד לביטוח לאומי, הוא נדרש להופיע בפני ועדה רפואית מטעמו של המוסד לביטוח לאומי. הוועדה הרפואית בביטוח הלאומי אחראית לבדוק את מצבו הבריאותי של המבוטח ולקבוע על פי הבדיקה והממצאים שהוגשו להם במסגרת התביעה, האם אכן מדובר על פגיעת עבודה המצדיקה...
המוסד לביטוח לאומי הוא גוף ממשלתי האחראי לרווחתם הכלכלית והסוציאלית של תושבי ישראל. גוף זה אחראי לצמצם את הפערים הסוציו אקונומיים בציבור הישראלי, על ידי מתן סעד כלכלי אלמנטרי לשכבות האוכלוסייה המוחלשות, על פי תנאי זכאות מוגדרים. כל אזרח בישראל שמלאו לו 18 שנים, נדרש לשלם דמי ביטוח לאומי...

עורכי דין מומלצים בתחום

עורך דין, עו"ד המתמחה בפשיטות רגל, עו"ד לגיל הזהב, עו"ד המתמחה ביחסי עבודה, עו"ד המתמחה בנזקי גוף, עו"ד לביטוח לאומי

שעות פעילות

יום שני: 8:00-20:00 | יום שלישי: 8:00-20:00 | יום רביעי: 8:00-20:00 | יום חמישי: 8:00-20:00 | יום שישי: 8:00-14:00 | יום שבת: סגור | יום ראשון: 8:00-20:00

דירוג ממוצע בגוגל

דירוג ממוצע - 5 כוכבים

רשתות חברתיות

עו"ד המתמחה בנזקי גוף, עורך דין כללי, משרד עורכי דין, עורך דין, עו"ד לביטוח לאומי

יצירת קשר

אימייל: shirel@law-sa.co.il

שעות פעילות

יום שני: 9:00-18:00 | יום שלישי: 9:00-18:00 | יום רביעי: 9:00-18:00 | יום חמישי: 9:00-18:00 | יום שישי: סגור | יום שבת: סגור | יום ראשון: 9:00-18:00

דירוג ממוצע בגוגל

קישור לכל ההמלצות >>>

רשתות חברתיות

המשרד לביטוח לאומי, משרד ממשלתי

יצירת קשר

אימייל: name@mail.com

שעות פעילות

יום שני: 10:00-14:00 | יום שלישי: סגור | יום רביעי: סגור | יום חמישי: סגור | יום שישי: סגור | יום שבת: סגור | יום ראשון: סגור

דירוג ממוצע בגוגל

דירוג ממוצע - 1 כוכבים

רשתות חברתיות

עורך דין, משרד עורכי דין, נוטריון

יצירת קשר

אימייל: main@barac.co.il

שעות פעילות

יום שני: 8:00-19:00 | יום שלישי: 8:00-19:00 | יום רביעי: 8:00-19:00 | יום חמישי: 8:00-19:00 | יום שישי: סגור | יום שבת: סגור | יום ראשון: 8:00-19:00

כתובת המשרד

דירוג ממוצע בגוגל

דירוג ממוצע - 4.8 כוכבים

רשתות חברתיות

עו"ד המתמחה בדיני עבודה, עו"ד המתמחה בדיני ביטוח, משרד עורכי דין, עורך דין, נוטריון, עו"ד לביטוח לאומי

שעות פעילות

יום שני: 8:00-20:00 | יום שלישי: 8:00-20:00 | יום רביעי: 8:00-20:00 | יום חמישי: 8:00-20:00 | יום שישי: 8:00-14:00 | יום שבת: סגור | יום ראשון: 8:00-20:00

כתובת המשרד

דירוג ממוצע בגוגל

דירוג ממוצע - 5 כוכבים

רשתות חברתיות

שעות פעילות

יום שני: 8:30-17:00 | יום שלישי: 8:30-17:00 | יום רביעי: 8:30-17:00 | יום חמישי: 8:30-17:00 | יום שישי: סגור | יום שבת: סגור | יום ראשון: 8:30-17:00

דירוג ממוצע בגוגל

דירוג ממוצע - 5 כוכבים

רשתות חברתיות

משרד עורכי דין

יצירת קשר

אימייל: ohad.navon.office@gmail.com

שעות פעילות

יום שני: 9:00-19:00 | יום שלישי: 9:00-19:00 | יום רביעי: 9:00-19:00 | יום חמישי: 9:00-19:00 | יום שישי: סגור | יום שבת: סגור | יום ראשון: 9:00-19:00

כתובת המשרד

דירוג ממוצע בגוגל

דירוג ממוצע - 5 כוכבים

רשתות חברתיות

עורך דין, עו"ד המתמחה בדיני ביטוח, המשרד לביטוח לאומי

שעות פעילות

יום שני: 11:00-2:00 | יום שלישי: 11:00-2:00 | יום רביעי: 11:00-2:00 | יום חמישי: 11:00-2:00 | יום שישי: סגור | יום שבת: סגור | יום ראשון: 11:00-2:00

דירוג ממוצע בגוגל

קישור לכל ההמלצות >>>

רשתות חברתיות

שעות פעילות

יום שני: 9:00-18:00 | יום שלישי: 9:00-18:00 | יום רביעי: 9:00-18:00 | יום חמישי: 9:00-18:00 | יום שישי: סגור | יום שבת: סגור | יום ראשון: 9:00-18:00

כתובת המשרד

דירוג ממוצע בגוגל

דירוג ממוצע - 5 כוכבים

רשתות חברתיות