5 סיבת להשתמש בשירותיו של עו”ד פלילי

ההליך הפלילי הוא הליך משפטי שבו אדם מואשם על ידי המדינה בביצוע עבירה.

במידה שיורשע, עשוי אותו אדם להיכנס לכלא.

בעת שהמדינה בוחרת להאשים אדם בביצוע עבירה, עליה להוכיח את אשמתו מעל לכל ספק סביר.

ההחלטה על הרשעתו ניתנת על ידי בית המשפט הדן בעניינו.

מול המדינה שתובעיה מנוסים בניהול ההליך הפלילי, דרוש ייצוג משפטי של עו”ד פלילי מנוסה ומיומן. 

 

ההליך הפלילי – על קצה המזלג

המונח הליך פלילי מתייחס למערכת היחסים שבין המדינה לבין האזרח, כאשר לטענת המדינה, אותו אזרח ביצע מעשה אשר מוגדר אסור בחוק ואשר עשייתו מחייבת בענישה. ההליך מתחיל בשלב החקירה שבה נחקרת העבירה על ידי המשטרה.

 

שלב החקירה

אדם נחקר כאשר הוא חשוד בביצוע אחת או יותר מהעבירות המנויות בחוק העונשין או בחוקים נוספים הכוללים הוראות עונשיות. החקירה היא מעמד לא נעים, בו נדרש החשוד להשיב לשאלות החוקרים ולהגיב לראיות המוטחות בפניו. על פי החוק ניתנת לחשוד בביצוע עבירה האפשרות להתייעץ עם עו”ד בטרם תתחיל החקירה.

כמו כן, החוק מכיר בזכותו של החשוד להימנע להפללה עצמית ומשכך הוא זכאי לבחור בין שמירה על זכות השתיקה או מסירת גרסתו לחשדות נגדו, כאשר מובהר לו כי ייתכן ששתיקתו בחקירה עשויה לחזק את החשודות כנגדו.  טרם החקירה רצוי להתייעץ עם עורך דין. ניתן למצוא עורך דין בנתניה ובערים נוספות, בהתאם לקרבתו של עורך הדין לתחנת המשטרה בה נחקר החשוד.

 

שלב המעצר

בעבירות מסוימות, לצד חקירתו של האדם החשוד בביצוע העבירה, מבקשת המשטרה לעצור אותו במהלך החקירה, בנימוק שהוא מסוכן לציבור וששחרורו יכול להביא לשיבוש מהלכי החקירה. בידי המשטרה הסמכות להאריך את מעצרו של החשוד למשך 24 שעות ולאחר מכן היא נדרשת להביאו בפני שופט לצורך הארכת מעצרו.

בשלב זה, האדם שהמשטרה עותרת להארכת מעצרו, זכאי לייצוג משפטי בהליך המעצר. הליך זה הוא מורכב ודורש מיומנות רבה מצד עורך הדין המייצג את החשוד מאחר שאין לו גישה לחומר החקירה והוא נדרש להבין בין השיטין את מהות החשדות ואת עוצמת הראיות שיש בידי המשטרה. ניתן למצוא עורך דין פלילי בנתניה ובשאר ערי המרכז אשר יידע להעניק ייצוג גם בהליך זה.

 

שלב הגשת כתב האישום

במידה שרשות התביעה המטפלת בתיק סבורה כי יש די ראיות לשם העמדת החשוד לדין, היא מגישה כנגדו כתב אישום ומציינת בו האם קיימת אפשרות כי בסופו של ההליך תעתור התביעה להטיל על הנאשם מאסר בפועל.

בשלב זה, נדרש הנאשם להתגוונן מפני האישום נגדו. שלב זה הוא קריטי והוא דורש ייצוג על ידי עו”ד מיומן ובקיא בדין הפלילי אשר יידע למצות את המיטב עבור הנאשם, הן בניהול ההליך בבית המשפט והן באפשרות קיום משא ומתן עם התביעה לשם הגעה להסדר טיעון.

 

שלב גזירת הדין

במידה שהנאשם הורשע לאחר שמיעת הראיות או המסגרת הסדר טיעון, יגזור בית המשפט את עונשו בהתאם לראיות שיובאו במהלך טיעוני הצדדים לעונש. לשם כך, יש צורך בייצוג על ידי גורם הבקיא בענישה הנהוגה בעבירות דומות ובעל יכולת לנווט את ההליך לעבר התחשבות בנתוני הנאשם.

 

הליך פלילי – רק עם ייצוג משפטי איכותי

כל שלב בהליך הפלילי מכיל פוטנציאל נזק גדול מאוד עבור האדם הנחשד או מואשם בביצוע עבירה. הוא עשוי לאבד את חירותו, עבודתו וכספו במסגרת העונש שיוטל עליו בסיום ההליך. בשל כך, ניהול ההליך מול המדינה חייב להיעשות על ידי עו”ד פלילי מיומן ומנוסה אשר יידע לתת ללקוחו את הייצוג המשפטי הטוב ביותר.

 

זכוכית מגדלת

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף

ליטיגציה: המדריך המלא

הליטיגציה היא מילה שלא שומעים אותה באוזננו ביום יום. מי שמכירים אותה היטב הם בעיקר אנשי המשפט שעוסקים בתחום זה, כמו למשל עורכי דין ושופטים