מה החוק קובע על פגיעה עצבית ואחוזי הנכות המתקבלים בעקבותיה

פגיעה עצבית, או בעגה המקצועית הפרעה נוירולוגית, זהו שם כולל לכלל הפגיעות והמחלות הפיזיות במערכת העצבים. ככלל, החוק מכיר בפגיעות עצביות כפגיעה המקנה אחוזי נכות. להפרעות הנוירולוגיות מגוון השפעות על התפקוד, כאשר אחוזי הנכות משתנים בהתאם לסוג ההשפעה על התפקוד וחומרתה. להלן נכיר את סוגי הפגיעות למיניהם, ואת אחוזי הנכות המתקבלים כנגד כל פגיעה.

 

המיפרזיס – מה זה

אם תזינו אל שורת החיפוש בגוגל את הביטוי פגיעה עצבית אחוזי נכות, סביר שתקבלו תוצאות העוסקות בראש ובראשונה בהמיפרזיס – Hemiparesis בלעז. זוהי אחת התגובות הנפוצות לפגיעה עצבית, המתאפיינת בחולשה עד שיתוק באחד מצידי הגוף. לעיתים, ההמיפרזיס מתבטאת בחולשה קלה יחסית ולעיתים היא גורמת לשיתוק מלא של הצד הפגוע. אחוזי הנכות משתנים בהתאם לחומרת הפגיעה.

 

המיפרזיס – אחוזי נכות

כאשר הפגיעה היא מזערית, דהיינו שיתוק קל בלבד, אחוזי הנכות שייקבעו ינועו בין 5 ל-10 אחוזים. פגיעות המוגדרות כקלות, דרגה אחת מעל למזעריות, יקנו אחוזי נכות רבים יותר, בטווח שבין 20 לבין 30 אחוזי נכות. פגיעה בינונית תזכה את הנפגע ב-30 עד 40 אחוזי נכות. בנוסף, נפגעים סובלים מהפרעות תחושה אך לא חווים כל שיתוק שהוא, יהיו זכאים לחמישה עד עשרה אחוזי נכות בלבד.

פגיעות משמעותיות יותר יזניקו את האחוזים מעלה, אל עבר הטווח שכבר מקנה קצבאות חודשיות מביטוח לאומי. פגיעת המיפרזיס קשה תוביל לקביעת אחוזי נכות של 60 עד 70 אחוז, מעל הסף התחתון לשם קבלת קצבה של 60 אחוזי נכות. אנשים הסובלים מפגיעה עצבית ברמת המיפלגיה, דהיינו שיתוק מלא של אחד מצידי הגוף, יזכו לקצבת נכות מלאה ולמאה אחוזי נכות.

 

פראפרזיס – מה זה

פראפרזיס, Paraparesis בלעז, זהו שמה של תופעת שיתוק רגליים, באופן חלקי או מלא, הנגרם עקב פגיעה עצבית. גם שיתוק זה מחולק לדרגות שונות, כאשר לכל פגיעה אחוזי נכות שונים.

 

פראפרזיס – אחוזי נכות

גם שיתוק רגלי מחולק לדרגות שונות, מצורה מזערית ועד לצורה קשה. עבור פגיעה מזערית, יקבל הסובל מהשיתוק עשרה אחוזי נכות בלבד. פגיעה בצורה קלה תכפיל את אחוזי הנכות לעשרים אחוז. פגיעה בצורה בינונית תקנה חמישים אחוזי נכות.  פגיעה בצורה קשה המגבילה כושר הליכה, תעניק 85% ואיבוד של כושר הליכה יזכה בנכות מלאה.

 

קוודריפארזיס

מדובר בסוג שיתוק נוסף, המקנה בין 30 ל-100 אחוזי נכות. גם כאן, דרגת הנכות נקבעת לפי רמת השיתוק.

 

אי שליטה נוירולוגית על סוגרים

פגיעה זו מתחלקת לשתי קטגוריות בלבד. איבוד שליטה בצורה חלקית, יקנה 30 אחוזי נכות. איבוד מלא יזכה ב-70 אחוזי נכות.

 

פגימה בעצבי המוח

גם פגיעה נוירולוגית זו מעניקה אחוזי נכות, המשתנים לפי רמת הפגיעה והעצב הספציפי שנפגע. פגיעה קלה ביותר בעצבים מסוימים תעניק 1% נכות. האחוזים המקסימליים האפשריים הם 50% בפגיעה בעצב הNeuritis.

 

פרקינסון והפרעות פרכוסיות

גם פגיעות מוכרות אלו מזכות באחוזי נכות. אם לא היו פרכוסים מזה שנתיים, הנפגע יקבל אחוז נכות אחד. התקפים בתדירות של למעלה מהתקף בחודש, יובילו לקביעת 100% נכות. גם פרקינסון, באותו אופן, נע בין אחוז נכות לבין מאה אחוזים.

 

הבנתי! כיצד אממש את זכותי

במידה ואתם או בן משפחתכם סובלים מפגיעה עצבית, עליכם לפעול אקטיבית כדי לממש את זכותכם. פנו לעו”ד ידידה בלומהוף באמצעות הקישור המצורף https://www.yedlaw.com, ודאגו למימוש זכויותיכם.

פגיעה עצבית

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף

מהן העילות התנגדות לקיום צוואה

כשאדם כותב את הצוואה שאותה ירצה להוריש לקרובים שלו או לחבריו, הוא יכול לכלול בה את כל הנכסים שלו ולפרט לפרטי פרטים עד השקל האחרון,