איך מתבצעת חלוקת הרכוש בגירושים

חלוקת רכוש בגירושין בישראל היא סוגיה מסובכת למדי.

העקרונות הכלליים, עשויים להישמע פשוטים, אולם יישומם בפועל ושילובם לכדי הכרעות מעשיות הוא הליך מורכב והבנתו שמורה ליודעי דבר.

להלן נפרט אודות העקרונות הבסיסיים בחלוקה, במטרה להקנות לכם את הידע הבסיסי הדרוש.

 

הפתרון ההכרחי – עורך דין

ידיעת הכללים תסייע לכם רבות בהבנת המצב ובגיבוש עמדה אודותיו, אולם אין תחליף למומחיותו של עורך דין לגירושין. עורך הדין הוא הדמות שתלווה את חלוקת הרכוש, ותבטיח את השגת התנאים האופטימליים עבורכם. אף אם החלוקה מבוצעת באווירה טובה ולא באווירת מלחמה, שכירת שירותי עורך דין היא הכרחית, שהרי בלעדיה נפתח פתח לטעויות קריטיות רבות.

עקב הצורך במפגשים לא מעטים עם עורך הדין סביב חלוקת הרכוש, רצוי לבחור בעורך דין הפועל במקום שיש לכם נגישות אליו. במידה ואתם תושבי תל אביב, למשל, בחרו עורך דין גירושין בתל אביב. אם אתם תושבי ירושלים, בחרו בעורך דין מהעיר וכן הלאה.

במקרים בהם הגירושין נעשים על מי מנוחות לחלוטין, ניתן לשקול שכירה משותפת של שירותים משפטיים. עורך הדין יפעל לטובת שני הצדדים ויבטיח חלוקה אידיאלית של הנכסים. יש לציין, שאופציה זו אינה מומלצת לרוב הזוגות, שכן צפויים להתעורר חיכוכים בדבר אופן החלוקה הרצוי ועורך הדין, המיצג את שני הצדדים, עלול למצוא את עצמו בניגוד עניינים.

 

חוק יחסי ממון

חוק יחסי ממון הוא החוק המסדיר, לכאורה, את חלוקת הנכסים בין בני הזוג. ראשית, החוק מכיר בתוקפם המשפטי של הסכמי קדם נישואין וקובע שככל שנערך הסכם שכזה, החלוקה תהא על פיו.

סעיף 3 לחוק קובע שבהיעדר הסכם, יחול על הזוג הסדר איזון המשאבים המופיע בחוק. סעיף 5 לחוק מפרט את עיקרי ההסכם וקובע שכל אחד מבני הזוג זכאי למחצית שוויים של כלל נכסי בני הזוג. בד בבד, החוק קובע מספר חריגים לחלוקה השוויונית, והם:

  • נכסים שהיו לבני הזוג מלפני הנישואין, או נכסים שאחד מבני הזוג קיבל במהלך הנישואין בירושה או במתנה, יישארו שלו ולא יתחלקו.
  • גימלת ביטוח לאומי או פיצוי לפי דין הניתן לאחד מבני הזוג לא יתחלק.
  • נכסים שבני הזוג הסכימו בכתב במפורש שלא יתחלקו אלא יישארו של אחד הצדדים.

 

חזקת השיתוף

אל החוק, מצטרפת חזקת השיתוף הקובעת שחזקה על נכסים של בני הזוג שהם משותפים ומתחלקים בין בני הזוג. חזקת השיתוף יוצרת קושי בחלוקה, שכן כאשר הזוג משתמש במשותף בנכס, אשר על פי החוק מוחרג מהחלוקה השוויונית, נוצרת עליו חזקת שיתוף ספציפית המוציאה אותו מכלל החריג ומחזירה אותו לכלל הנכסים.

בשל כך, קשה מאוד לדעת על מתנות, גימלאות, ירושות ונכסים מלפני הנישואין אם הן כלולות בחלוקה השוויונית או לא ויש לבחון את נסיבות המקרה הספציפי.

 

לסיכום

חלוקת רכוש מתבצעת לפי הסכם בין בני הזוג, ובהיעדרו לפי איזון המשאבים המופיע בחוק. אליו מצטרפת חזקת השיתוף ושילוב השניים יוצר עמימות באשר לחלוקה. משכך, אין מנוס מהיוועצות בעורך דין שילווה את הליך החלוקה.

ריב על רכוש

 

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף

ליטיגציה: המדריך המלא

הליטיגציה היא מילה שלא שומעים אותה באוזננו ביום יום. מי שמכירים אותה היטב הם בעיקר אנשי המשפט שעוסקים בתחום זה, כמו למשל עורכי דין ושופטים