זכויות עובדים מפוטרים – 4 זכויות שלא הכרתם

חוקי העבודה בישראל מגנים על העובדים ועל זכותם לפיטורים הוגנים, מפרטים מגוון סיבות שלא ניתן לפטר עובד, ומבטיחים פיצויי פיטורים גבוהים יחסית.

בואו להכיר את הזכויות שמגיעות לכן, כדי שבמקרה של הפרת דיני עבודה עורך דין יכול לבוא לשירותכם.

 

הודעה מוקדמת

מעסיקים המעוניינים לפטר עובד נדרשים למסור הודעה בכתב. מרגע מתן ההודעה ועד לסיום העבודה, על המעסיק להעניק לעובדים את תנאי העבודה שהיו זכאים להם בעבר. חובת ההודעה חלה גם בעת פיטורים עקב שינוי בעלות על החברה המעסיקה, אם העובד ממשיך לעבוד עם המעסיק החדש.

משך תקופת ההודעה המוקדמת תלוי במשך זמן ההעסקה של העובדים. לאחר שנת עבודה, הם זכאים להודעה מוקדמת של חודש. עובדים שסיימו פחות משנת עבודה אחת זכאים ליום הודעה מוקדמת אחד על כל 6 חודשי העבודה הראשונים, ויומיים וחצי עבור כל חודש נוסף.

אם נקבעה תקופת התראה ארוכה יותר בהסכם העבודה, יש לעקוב אחר ההסכם. אסור למעסיק להכריח עובד לקחת ימי חופשה בתקופת ההודעה המוקדמת.

 

שימוע חובה

לא ניתן לפטר עובדים בישראל לפני שניתנה להם הזדמנות נאותה והוגנת לטעון את טענותיהם כנגד הכוונה לפטרם. על המעסיק למסור לעובדים את הסיבות לבחינת הפסקת העבודה, ועליו לאפשר להם לעיין במידע ובמסמכים שעליהם מבוססת כוונה זו. זכות זו עומדת גם אם היו הפרות חוזרות ונשנות של חוזה העבודה על ידי העובד.

על המעסיק לשמוע את טיעוני העובד ולרשום את עיקרי השימוע. לעובדים הזכות להיות מיוצג על ידי עורך דין בדיון.

 

מקרים בהם אסור לפטר עובדים

לא ניתן לפטר עובדים אם:

  1. הם נכים ומסוגלים לבצע את עבודתם, או להתאים את העבודה לנכותם, באופן שאינו מטיל נטל בלתי סביר על המעסיק.
  2. הם נעדרים מהעבודה בגלל מחלה, בזמן שהם נמצאים בחופשת מחלה.
  3. הם נמצאים בשירות מילואים (שיכול להוסיף עד 40 יום בשנה לחלקם) או 30 יום לאחר תקופת השירות.
  4. היעדרותם נגרמה על ידי מצב ביטחוני מסוכן.
  5. עובדת עוברת טיפולי פוריות, בהריון, חזרה מחופשת לידה או במקרים בהם עובדת מבצעת אימוץ או פונדקאות.

 

זכאות לפיצויים

מעסיקים נדרשים להפריש 8.25% משכר העובד, בנוסף לשכרם המוסכם, עבור קרן פיצויי הפיטורים שלהם. כך, בממוצע, עבור כל שנת עבודה, העובד יפוצה בשכר של חודש אם הוא מפוטר. הסכום המדויק תלוי באילו רכיבי שכר, כמו עמלות מכירה ובונוסים שונים, כלולים בחישוב פיצויי הפיטורים. ישנם רכיבי שכר נפוצים בישראל כגון “קצבת בגדים” שאינם נחשבים כחלק מהשכר לצורך חישוב הפיצויים.

עובדים הממשיכים לעבוד בחברה למרות שינוי בעלות אינם זכאים לפיצויי פיטורים אם הם עוברים לעבודה מחדש על ידי הבעלים החדש. עם זאת, אם הם מפוטרים או יתפטרו לאחר מכן, הבעלים החדש יידרש לספק פיצויי פיטורים במשך כל תקופת העבודה באותה חברה.

 

משקל בצבע זהב

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף

ליטיגציה: המדריך המלא

הליטיגציה היא מילה שלא שומעים אותה באוזננו ביום יום. מי שמכירים אותה היטב הם בעיקר אנשי המשפט שעוסקים בתחום זה, כמו למשל עורכי דין ושופטים