הכנה ראויה לוועדה רפואית בביטוח הלאומי

כשאדם עובר תאונת עבודה או נפגע ממחלת מקצוע, על מנת שיוכר במוסד לביטוח לאומי בתור נפגע עבודה בעקבות פגיעתו, ויהיה זכאי לקבל קצבת נכות מעבודה, הוא נדרש להופיע בפני ועדה רפואית במוסד לביטוח לאומי. הועדה הרפואית לנכות מעבודה אחראית לקבוע אם המבוטח זכאי לקבל את הקצבה ובאיזה היקף.

מכאן שישנה חשיבות רבה להכנה ראויה לוועדה הרפואית בביטוח הלאומי. במדריך שלפניכם נסביר כיצד מומלץ להיערך מראש לישיבת הוועדה הרפואית במוסד לביטוח לאומי, ואיך רצוי לפעול במהלכה כדי לשפר את סיכוייה של התביעה להתקבל.

 

אילו מסמכים יש להכין לקראת הוועדה הרפואית בביטוח הלאומי?

כחלק מתהליך ההכנה לוועדה הרפואית בביטוח הלאומי, חשוב לרכז מראש את מכלול האישורים והרשומות הרפואיות הרלוונטיות לתביעת הנכות, וביניהם: אישורי מחלה, רשומות רפואיות המעידות על אובדן כושר עבודה, תוצאות של בדיקות דימות לסוגיהן שביצע המבוטח בעקבות פגיעתו (רנטגן, בדיקת C.T., MRI, ממוגרפיה, וכן הלאה) לרבות פענוח הבדיקות, וכיוצא באלו. בנוסף, פעמים רבות ישנה הצדקה לצירוף חוות דעת רפואית מרופא מומחה. 

בנוסף למסמכים הרפואיים שחיוני להציג בוועדה הרפואית, חשוב להגיע גם עם תעודת זהות / דרכון או רישיון נהיגה עם תמונה של המבוטח, וצ'ק מבוטל עם פרטי חשבון הבנק של המבוטח, שאותו יש למסור למזכיר הוועדה אם הוא טרם צורף לכתב התביעה. צ'ק זה הכרחי לאימות פרטי חשבונו של התובע, אליו יועברו הכספים במידה והמוסד לביטוח לאומי יכיר בזכאותו של המבוטח.

 

איך להתכונן כראוי לוועדה הרפואית בביטוח הלאומי?

במסגרת ההופעה בפני הוועדה הרפואית בביטוח הלאומי, התובע נדרש להציג לחברי הוועדה את הליקויים הרפואיים שבגינם הוא תובע את זכויותיו הרפואיות. שלב זה הוא קריטי להצלחת התביעה, והוא מוגבל בזמן. לכן ישנה חשיבות רבה להיערכות מקדימה לחלק זה. חשוב שהמבוטח ידע לפרוט בפני רופאי הוועדה את בעיותיו הרפואיות באופן תמציתי וממוקד על מנת שהמידע יעבור באופן ברור וישרת את האינטרסים שלו כראוי, במסגרת הזמנים המוקצית לעניין.

 

מה אדרש לעשות במהלך ישיבת הוועדה הרפואית בביטוח הלאומי?

בשלב ההופעה בפני הוועדה הרפואית, המבוטח נדרש להציג את עצמו לחברי הוועדה ולהזדהות באמצעות תעודה מזהה, שהיא הכרחית לצורך ההשתתפות בהליך. לאחר שמזכיר הוועדה הרפואית מציג את עצמו ואת רופאי הוועדה על פי תחומי ההתמחות שלהם, מגיע השלב בו המבוטח מתבקש להסביר לוועדה מהם הליקויים הבריאותיים עמם הוא מתמודד, ובהמשך עליו לעבור בדיקה פיזית.

 

איך להיערך לשלב הצגת הליקוי הרפואי בוועדה הרפואית בביטוח הלאומי?

בשלב הצגת הליקויים הבריאותיים, התובע נדרש להסביר לוועדה מאילו בעיות רפואיות הוא סובל עקב תאונת העבודה או מחלת המקצוע שחווה, מהם האתגרים שהליקויים הללו מציבים בפניו במסגרת עבודתו, וכיצד הם מקשים על התנהלותו היומיומית, לרבות צורך בסיוע סיעודי לשם ביצוע פעולות בסיסיות. אחת הדרכים להתכונן באופן מיטבי לישיבת הוועדה, היא על ידי ביצוע סימולציה, שבה המבוטח יתרגל בפני אדם קרוב או עורך דינו, את הצגת טיעוניו בפני הוועדה הרפואית. הכנת דף ובו מרוכזים הטיעונים המרכזיים של התובע, יכולה לסייע בהקשר זה.

 

האם המבוטח חייב להציג את טיעוניו בעל פה בפני הוועדה הרפואית?

תובעים הסובלים מקשיים בעמידה בפני קהל, רשאים בהחלט להעלות על הכתב את טיעוניהם ורשימת הליקויים הרפואיים שבגינם הם תובעים את זכויותיהם, ולהגיש את המסמך הנ"ל למזכיר הוועדה הרפואית ו / או לרופאי הוועדה. הנוכחים בוועדה הרפואית נדרשים להתייחס למסמך כזה ולצרפו כנספח לפרוטוקול הוועדה.

 

למה חשוב לשים לב כשחותמים על פרוטוקול הוועדה הרפואית?

הטענות שהתובע שטח בפני חברי הוועדה הרפואית, מתועדות כולן במסגרת דוח הוועדה, והמבוטח נדרש לקרוא ולחתום עליהן, בצירוף כל מסמך רפואי שברצונו לצרף לפרוטוקול הוועדה.

לעניין זה, חשוב לציין כי אסור לחתום על הפרוטוקול באופן אוטומטי. ישנה משמעות רבה לקריאה יסודית של תוכן התיעוד הנ"ל, במטרה להבטיח לוודא שלא נפלו בו טעויות או אי דיוקים, או שחלילה הושמטו ממנו פרטים חשובים. ככל שמקריאת הפרוטוקול עולה כי חסר מידע חיוני שהתובע מסר בעל פה ולא תועד כהלכה, מותר לו לבקש להוסיפם או לתקן את הליקויים שנפלו לכאורה במסמך.

אדם ששליטתו בשפה העברית היא חלקית או מתקשה לקרוא, מוטב לו שיסתייע בשלב זה במתורגמן או בעורך הדין המייצג אותו.

 

כיצד עליי לפעול בשלב הבדיקה הגופנית בוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי?

לאחר שיסתיים שלב הצגת הטיעונים הרפואיים מול הוועדה הרפואית, מגיע שלב הבדיקה הגופנית, שמתבצע על פי שיקול דעתו של רופא הוועדה. כדי להתקדם לביצוע הבדיקה, נדרשת קבלת אישור בכתב מהתובע, שמתבקש לאשר בחתימתו את הסכמתו לביצוע הבדיקה הגופנית. חשוב לדעת כי לתובע שמורה הזכות לצרף למעמד הבדיקה מלווה לבחירתו, שיהיה נוכח במהלכה. 

למותר לציין כי לא מדובר על בדיקה גופנית שגרתית שנועדה להעניק למבוטח סיוע רפואי, אלא על בדיקה אבחנתית שמטרתה להעריך האם המבוטח אכן סובל מאי כושר עבודה ומה רמת הנכות שלו. לכן ניתן לצפות לכך שהבדיקה תהיה שונה מכל בדיקה סטנדרטית שמקבלים במסגרת מרפאה ציבורית או פרטית.

 

מדוע מומלץ להסתייע בעורך דין בהתנהלות מול הוועדה הרפואית בביטוח הלאומי?

הכנה ראויה לוועדה רפואית בביטוח הלאומי היא חיונית מאין כמוה עבור כל מבוטח שמעוניין לשפר את סיכוייה של תביעתו להתקבל. חשוב להדגיש שהסתייעות בשירותיו של עורך דין המתמחה בהתנהלות מול הוועדות הרפואיות בביטוח הלאומי יכולה לחולל הבדל של ממש באופן בו מתנהל הטיפול בתביעתו של המבוטח, ולכן אסור לוותר על ייצוג משפטי מקצועי בוועדה הרפואית בביטוח הלאומי.

 

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה. 

מאמרים נוספים בתחום

הגשת ערר על החלטת ועדה רפואית של הביטוח הלאומי היא הליך שמבוטחים רבים בישראל נאלצים לפנות אליו כאשר הועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי דוחה על הסף את תביעתם להכרה באחוזי נכות בעקבות פגיעת עבודה או בעיה רפואית אחרת המונעת מהמבוטח לעבוד למחייתו. הוועדה הרפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי...
אנשים רבים במדינת ישראל מרגישים פעמים רבות, ואף בצדק, כי המוסד לביטוח לאומי עשה להם עוול גדל, כאשר החליט לפסול את תביעתם לקבלת אחוזי נכות במלואה, או שאישר את תביעתם להכרה באחוזי נכות באופן חלקי בלבד. בשורות הבאות נסביר מדוע תביעות המוגשות למוסד לביטוח לאומי אינן מתקבלות או מתקבלות...
מגוון מצבים בחיים וביניהם בעיות בריאותיות מסוגים שונים או משברים כלכליים, עלולים לפקוד כל אחד ואחת מאיתנו במפתיע. למרבה המזל, במצבים כאלו עומדת לאזרח בישראל הזכות להגיש תביעה נגד הביטוח הלאומי, ולדרוש שיכירו באחוזי הנכות שלכם, באופן שיקנה לכם הטבות רפואיות וסיוע כספי שיוכל לסייע לכם בהתמודדות עם הבעיה...
אנשים רבים נפטרים בטרם עת במדינת ישראל, מדי שנה בשנה. חלקם – בעקבות תאונות עבודה, אחרים, עקב תאונת דרכים מצערת או פעולות איבה, ויש מי שהולכים לעולמם גם בעקבות מחלה קשה. תהא הסיבה אשר תהיה, קרובי המשפחה שהותיר אחריו המנוח, זכאים לקבלת קצבת שארים מהמוסד לביטוח לאומי, ולעתים גם...
ביטוח שארים הוא קצבה המשולמת לקרובי המשפחה של אדם שחסך כספים לגיל הפנסיה במסגרת מכשיר חיסכון פנסיוני כדוגמת ביטוח מנהלים או קרן פנסיה. קצבת השאירים משולמת לשאריו של החוסך במידה והוא או היא הלכו לעולמם והותירו אחריהם בלכתם בני משפחה שנסמכו עליהם מבחינה כלכלית. משמעות הדבר הינה שבמקרה שבו...
משמעותה של קביעת נכות רטרואקטיבית לנפגעי עבודה מטעמו של המוסד לביטוח לאומי, היא כי קצבת הנכות מעבודה משולמת לעובד הנפגע על פי תחשיב המבוצע בדיעבד, עבור התקופה שקדמה למועד הגשת הבקשה לקבלת אחוזי נכות מעבודה. הדבר תקף גם לעניין המענק החד פעמי המשולם בגין פגיעות עבודה. במדריך שלהלן נדון...
החוק במדינת ישראל קובע שכל תושב מתושבי המדינה שמלאו לו 18 שנים ויותר, נדרש לשלם דמי ביטוח לאומי, בין אם הוא עובד ובין אם לאו. מעמדו הביטוחי של כל אזרח, תלוי בין היתר במצבו התעסוקתי, כאשר אדם יכול להיות רשום בתור עובד שכיר, עובד עצמאי, מבוטח שאינו עובד אך...
עובד במדינת ישראל שנפגע בעבודתו או בדרכו אליה / ממנה, זכאי על פי חוק לקבל מהביטוח הלאומי קצבאות שונות ומגוון זכויות רפואיות. מטרתן של הטבות אלו הינה לפצות את העובד בגין ימי העבודה שהחמיץ ויחמיץ בעתיד, עקב פגיעת העבודה שקרתה לו, ואף בגין נזקי הגוף שספג, לצד הנזק העתידי...
שיעור אחוזי הנכות שנקבע לנפגעי עבודה נושא בחובו השלכות רבות, היות ובהתאם לו נקבעת הזכאות של המבוטח לקבלת סעד כספי ומגוון זכויות רפואיות בהיקף משתנה. בסקירה שלהלן נדון בפרוטרוט במצבים שבהם הגדלת אחוזי נכות של נפגע עבודה עשויה להתאפשר, ובהתנהלות הנדרשת מן המבוטח שמעוניין למצות את זכויותיו.   כיצד...
כאשר נפגע עבודה מגיש תביעה להכרה באחוזי נכות למוסד לביטוח לאומי, הוא נדרש להופיע בפני ועדה רפואית מטעמו של המוסד לביטוח לאומי. הוועדה הרפואית בביטוח הלאומי אחראית לבדוק את מצבו הבריאותי של המבוטח ולקבוע על פי הבדיקה והממצאים שהוגשו להם במסגרת התביעה, האם אכן מדובר על פגיעת עבודה המצדיקה...
המוסד לביטוח לאומי הוא גוף ממשלתי האחראי לרווחתם הכלכלית והסוציאלית של תושבי ישראל. גוף זה אחראי לצמצם את הפערים הסוציו אקונומיים בציבור הישראלי, על ידי מתן סעד כלכלי אלמנטרי לשכבות האוכלוסייה המוחלשות, על פי תנאי זכאות מוגדרים. כל אזרח בישראל שמלאו לו 18 שנים, נדרש לשלם דמי ביטוח לאומי...
גמלת שמירת הריון היא גמלה חשובה אשר המוסד לביטוח לאומי מעניק לאישה שנמצאה תקופה ארוכה במידה מספקת בשמירת הריון. מדובר במצב שתמורתו איננה משולמת על ידי שום גורם אחר. לפיכך, הדחייה של תשלום הגמלה על ידי המוסד לביטוח לאומי עלולה לגרום לכך שלמבוטחת לא תהיה הכנסה אחרת ומצבה הכלכלי,...

עורכי דין מומלצים בתחום

עו"ד המתמחה בנזקי גוף, עורך דין כללי, משרד עורכי דין, עורך דין, עו"ד לביטוח לאומי

יצירת קשר

אימייל: shirel@law-sa.co.il

שעות פעילות

יום שני: 9:00-18:00 | יום שלישי: 9:00-18:00 | יום רביעי: 9:00-18:00 | יום חמישי: 9:00-18:00 | יום שישי: סגור | יום שבת: סגור | יום ראשון: 9:00-18:00

דירוג ממוצע בגוגל

קישור לכל ההמלצות >>>

רשתות חברתיות

המשרד לביטוח לאומי, משרד ממשלתי

יצירת קשר

אימייל: name@mail.com

שעות פעילות

יום שני: 10:00-14:00 | יום שלישי: סגור | יום רביעי: סגור | יום חמישי: סגור | יום שישי: סגור | יום שבת: סגור | יום ראשון: סגור

דירוג ממוצע בגוגל

דירוג ממוצע - 1 כוכבים

רשתות חברתיות

עורך דין, עו"ד המתמחה בפשיטות רגל, עו"ד לגיל הזהב, עו"ד המתמחה ביחסי עבודה, עו"ד המתמחה בנזקי גוף, עו"ד לביטוח לאומי

שעות פעילות

יום שני: 8:00-20:00 | יום שלישי: 8:00-20:00 | יום רביעי: 8:00-20:00 | יום חמישי: 8:00-20:00 | יום שישי: 8:00-14:00 | יום שבת: סגור | יום ראשון: 8:00-20:00

דירוג ממוצע בגוגל

דירוג ממוצע - 5 כוכבים

רשתות חברתיות

עורך דין, משרד עורכי דין, נוטריון

יצירת קשר

אימייל: main@barac.co.il

שעות פעילות

יום שני: 8:00-19:00 | יום שלישי: 8:00-19:00 | יום רביעי: 8:00-19:00 | יום חמישי: 8:00-19:00 | יום שישי: סגור | יום שבת: סגור | יום ראשון: 8:00-19:00

כתובת המשרד

דירוג ממוצע בגוגל

דירוג ממוצע - 4.8 כוכבים

רשתות חברתיות

עו"ד המתמחה בדיני עבודה, עו"ד המתמחה בדיני ביטוח, משרד עורכי דין, עורך דין, נוטריון, עו"ד לביטוח לאומי

שעות פעילות

יום שני: 8:00-20:00 | יום שלישי: 8:00-20:00 | יום רביעי: 8:00-20:00 | יום חמישי: 8:00-20:00 | יום שישי: 8:00-14:00 | יום שבת: סגור | יום ראשון: 8:00-20:00

כתובת המשרד

דירוג ממוצע בגוגל

דירוג ממוצע - 5 כוכבים

רשתות חברתיות

עורך דין, עו"ד המתמחה בדיני ביטוח, המשרד לביטוח לאומי

שעות פעילות

יום שני: 11:00-2:00 | יום שלישי: 11:00-2:00 | יום רביעי: 11:00-2:00 | יום חמישי: 11:00-2:00 | יום שישי: סגור | יום שבת: סגור | יום ראשון: 11:00-2:00

דירוג ממוצע בגוגל

קישור לכל ההמלצות >>>

רשתות חברתיות

שעות פעילות

יום שני: 9:00-18:00 | יום שלישי: 9:00-18:00 | יום רביעי: 9:00-18:00 | יום חמישי: 9:00-18:00 | יום שישי: סגור | יום שבת: סגור | יום ראשון: 9:00-18:00

כתובת המשרד

דירוג ממוצע בגוגל

דירוג ממוצע - 5 כוכבים

רשתות חברתיות

משרד עורכי דין, עורך דין רפואי, עו"ד המתמחה בנזקי גוף, עו"ד למקרקעין, עו"ד לביטוח לאומי

שעות פעילות

יום שני: 8:30-17:00 | יום שלישי: 8:30-17:00 | יום רביעי: 8:30-17:00 | יום חמישי: 8:30-17:00 | יום שישי: סגור | יום שבת: סגור | יום ראשון: 8:30-17:00

כתובת המשרד

דירוג ממוצע בגוגל

דירוג ממוצע - 4.9 כוכבים

רשתות חברתיות

יצירת קשר

אימייל: lifog.law@gmail.com

שעות פעילות

יום שני: 8:00-18:00 | יום שלישי: 8:00-18:00 | יום רביעי: 8:00-18:00 | יום חמישי: 8:00-18:00 | יום שישי: סגור | יום שבת: סגור | יום ראשון: 8:00-18:00

דירוג ממוצע בגוגל

קישור לכל ההמלצות >>>

רשתות חברתיות