הטרדה מינית בראיון עבודה

הטרדה מינית הינה תופעה בעייתית ולא רצויה אשר עשויה להתרחש בסיטואציות רבות. למעשה, הטרדה מינית יכולה שתהיה בין עובד למעסיקו, אך לא מן הנמנע שאדם יוטרד מינית גם במהלך ראיון העבודה שלאחריו יוחלט אם יגיע לעבוד במקום העבודה אליו הוא מתראיין או לאו. ראיון עבודה הינו מצב מלחיץ, בו פערי הכוחות בין העובד למעסיק ניכרים – שם, יכולות להיות התבטאויות לתופעה מטרידה זו.

 

הטרדה מינית – מהי?

החוק למניעת הטרדה מינית משנת 1998 מגדיר מפורשות אילו מעשים ותופעות ייחשבו כהטרדה מינית. מטרת חוק זה היא למנוע ולאסור הטרדה מינית באמצעות יצירת גבולות ברורים מהם אסור לסתות.

סוגי ההטרדות המיניות השונות שהוכרו בחוק

סעיף 3 לחוק למניעת הטרדה מינית מגדיר מהי הטרדה מינית והתנכלות:

 

  1. סחיטה באיומים

מעשה של סחיטה באיומים יכול שיהווה הטרדה מינית כאשר המעשה אשר מבוקש מן הנסחט לבצע הינו מעשה שהינו בעל אופי מיני. לצורך העניין, אם במהלך ראיון העבודה אומר המראיין למרואיינת שהוא יקבל אותה לעבודה רק אם תסכים לקיים עימו יחסי מין, יהיה מדובר בסחיטה, שכן המראיין למעשה סוחט את המועמדת למקום העבודה כדי שתקיים עימו יחסי מין.

בפן הענישה, סחיטה באיומים יכולה להעניק למורשע בו עונש עד לגובה של 7 שנים מאחורי סורג ובריח. לא זו אף זו, ככל שהנפגע מן הסחיטה ביצע את המעשה אשר נתבקש ממנו על ידי הסוחט לבצע תחת איום, יוכל האחרון לקבל עונש של 9 שנות מאסר.

 

  1. מעשים מגונים

מעשה מגונה  הוא כל מעשה שנעשה על ידי המבצע לשם קבלת סיפוק, גירוי או שנעשה לשם יצירת ביזוי מיני. מעשה מגונה לעניין זה יכול לתפוס צורות רבות. לענייננו, כאשר המראיין מקבל את פניה של המרואיינת ומנשק אותה על הלחי תוך מתן הערה מינית לפני או אחרי המעשה – יכול שיחשב כמעשה מגונה.

בהתאם לכך, חשוב לציין כי גם מעשה שלגופו נראה תמים, יכול להיחשב כמעשה מגונה, יש לבחון את ביצוע המעשה בהתאם לקונטקסט ולנסיבות בו הוא בוצע.

ביצוע מעשה מגונה הינו עבירה פלילית לכל דבר ועניין, כאשר העונש המירבי שיכול להיגזר על המורשע במעשה זה יכול להגיע עד 10 שנות מאסר.

 

  1. הצעות חוזרות שהינן בעלות אופי מיני כאשר האדם אליו מופנות ההצעות הללו הראה כי איננו מעוניין בהן

לענייננו, יש להראות כי המרואיינת הראתה שאינה מעוניינת בהצעותיו של המראיין. למעשה, המרואיינת יכולה לעשות זאת הן במילים והן בהתנהגות שהינה חד משמעית.

לצורך העניין, במידה ובמסגרת ראיון העבודה קיבלה המרואיינת הצעות חוזרות בעלות אופי מיני מן המראיין, תוך כדי כך שהיא דוחה אותן, יתכן ויחשב המקרה כמקרה של הטרדה מינית. כמו כן, גם הצעות אשר אינן באופן מפורש נראות כהצעות מיניות יכול שיחשבו לכאלה תחת הנסיבות והקונטקסט בהן הן ניתנו\נשאלו.

בפן הענישה, דינו של מראיין שיעבור על איסור זה יהיה מאסר של עד שנתיים.

 

  1. התייחסויות חוזרות מצד המטריד אל המוטרד אשר מתמקדות במיניות של המוטרד, זאת כאשר המוטרד הראה למטריד כי אינו מעוניין בהתייחסויות הללו.

התייחסויות אלה של המטריד כלפי המוטרד שלענייננו הינו המראיין ביחס אל המרואיינת, יכולות להיות בהתנהגות, בכתב, בעל – פה, באמצעות תמונות ואף קולות. כמו כן, האופי המיני של ההתייחסות לא ייגזר מן ההתייחסות גרידא, אלא גם מן הנסיבות ומן הקונטקסט בהן הן ניתנו.

חשוב מאוד לציין כי על ההתייחסויות הללו להיות חוזרות, ניתן לומר כי גם התייחסויות שכאלו שנעשו תוך זמן קצר כמו בראיון עבודה, יכולות להיכלל תחת האיסור בחוק למניעת הטרדה מינית.

בפן הענישה, דינו של מראיין שיעבור על איסור זה יהיה מאסר של עד שנתיים.

 

  1. התייחסות שהינה מבזה או התייחסות שהינה משפילה אשר מופנית אל אדם תוך התייחסות למינו או למיניות שלו, כולל הנטיה המינית שלו.

בשונה ממקרים בהם מדבר בהתייחסויות חוזרות או הצעות חוזרות שפורטו קודם לכן, לעניין זה אין צורך בכך שתראה המרואיינת המוטרדת למראיין כי אינה מעוניינת בהתייחסות המבזה. למעשה, מספיק שההתייחסות המבזה התרחשה.

לעניין זה, חשוב לציין כי אמת המידה לבחינת ההתייחסות כהתייחסות מבזה תהיינה אמת מידה אובייקטיבית. כלומר שבאופן אובייקטיבי אמירה זו נחשבת לאמירה משפילה ומבזה. לצורך העניין, אישה הנכנסת אל ראיון עבודה אשר במהלכו המראיין אומר אמירות מכפישות ומבזות ביחס לנשים, עשויה להיחשב כהטרדה מינית לכל דבר ועניין, זאת למרות שלא הפנה את האמירה ספציפית כלפי המרואיינת.

כמו כן, גם תליית תמונות פורנוגרפיות עשויה להיחשב להטרדה מינית תחת סעיף זה.

בפן הענישה, דינו של מראיין שיעבור על איסור זה יהיה מאסר של עד שנתיים.

 

  1. התנכלות

התנכלות לעניין הטרדה מינית תהיה במקרים בהם הייתה פגיעה של המטריד לכאורה במוטרדת עקב כך שהטריד אותה מינית או משום שהמוטרדת הגישה כנגד המטריד תלונה או תביעה בנושא זה. לדוגמא, מראיין שהוגשה נגדו תלונה מטעם המרואיינת בגין הטרדה מינית אשר החליט לפגוע בה בצורה מסוימת.

בפן הענישה, דינו של מראיין שיעבור על איסור זה יהיה מאסר של עד 3 שנים.

 

 

 

הסעדים להטרדה המינית

הסעד העונשי

כפי שצוין קודם לכן, הטרדה מינית בראיון העבדוה יכולה להוביל להרשעה פלילית של המראיין ולגזור את דינו למספר חודשים ואף שנים בכלא – תלוי בנסיבות וחומרת העבירה שהתבצעה.

 

הסעד האזרחי

פרט לסעד העונשי עליו דיברנו, לא מן הנמנע שמוטרדת מינית בכלל ומוטרדת מינית במהלך ראיון העבודה בפרט תוכל להגיש תביעה אזרחית כנגד המראיין שהטריד אותה. מכוח סעיף 6 לחוק למניעת הטרדות מיניות, הן הטרדה מינית והן התנכלות נחשבות עוולות אזרחיות אשר ניתן לתבוע לגביהן בנזיקין.

כמו כן, ס6(ב) לחוק, מכיר באפשרות של תובע בגין הטרדה מינית ו\או התנכלות פיצויים של עד 120,000 ש"ח ללא הוכחת נזק כלל, זאת בהתאם לנסיבות האירוע.

 

 

איך לבחור בעורך דין המתאים ביותר?

חשוב להקפיד שבחירתכם בעורך דין הטרדה מינית שייצג אתכם בעניינים כל כך רגישים תהא לאחר שהגעתם למסקנה, שמבחינה מקצועית יש לאותו עו"ד את הניסיון הטוב ביותר ואת הסיכוי הטוב ביותר, להשיג את התוצאות הטובות ביותר במקרה שלכם ומבחינה אנושית יש לו את היכולת הרגשית לתמוך בכם וללוות אתכם באופן צמוד ושוטף בעניינים כל כך חשובים ורגישים במהלך תקופה כל כך קשה.

 

איש משפט

מאמרים נוספים בתחום

עובדים קשה למחייתכם מזה שנים אבל בסך הכול המצב הכלכלי שלכם נשאר כל הזמן, פחות או יותר, זהה? אם כך, כדאי שתדעו שאתם לא לבד. מעטים הם האנשים שמצליחים באמת למנף את הכישרונות שלהם ולמצוא עבודות מכניסות בצורה חריגה, מה שאומר שרובנו, הממוצעים, עובדים לא מעט שעות נוספות. זו...
אנשים רבים במהלך חייהם זקוקים בשלבים שונים להגנה על ידי עורך דין. עוד לפני שנכנסים בכלל לסוגיה כמו "מי אשם" או מי אחראי על מה שקרה, עורך דין דרוש לנו בכדי לקבל ייעוץ והכוונה כיצד לפעול בצורה נכונה ולהימנע מטעויות. זה נכון שבעידן המודרני נוכל לקרוא אינספור מאמרים על...
המשטרה מחפשת אתכם? הוזמנתם לחקירה? אתם יודעים שעברתם עבירה פלילית כלשהי ורוצים לקבל ייעוץ מה עליכם לעשות ומה יהיה הצעד הנכון לכם? אם כך, כדאי שתדעו שאתם לא לבד. איש מקצוע מוביל שיוכל לעזור לכם ולסייע הוא עורך דין פלילי והאמת היא, שלא תמיד אתם חייבים לחכות לרגע האחרון...
בכל שנה מחולקים בישראל מאות אלפי דו"חות תנועה על מגוון של מאות סוגי עבירות תעבורה. רובם המכריע של דו"חות אלה משולמים על ידי הנהגים, שמקבלים על עצמם את הדין, אך חלק קטן מאותם דו"חות מגיעים בסופו של דבר אל בית המשפט. מי הם אותם אנשים שלוקחים את הדו"ח שלהם...
כולנו זקוקים לשירות שמעניקים לנו הרופאים מידי פעם. אומנם זה נכון שכאשר אנחנו צעירים ובריאים זה פחות מעניין אותנו, כי המפגשים היחידים שלנו עם הרופאים קשורים לקצת צינון, אך עם השנים הדברים משתנים. עם השנים כל אחד מאיתנו רואה יותר רופאים, בין אם זה בגלל מחלה קשה שתוקפת אותנו,...
הרופאים נראים גם לכם, כמו לרוב האנשים, אנשי מקצוע רציניים ואתם מרגישים שאפשר לסמוך עליהם? אם כך, אתם לא לבד. רובנו רגילים לחשוב שהרופאים שלנו מקצועיים כי הם הרי למדו שנים על גבי שנים באוניברסיטה. בנוסף לכך, אחרי כל שנות הלימוד הם גם עשו התמחות ולכן ברור מדוע הם...
המרכזים אשר מתפרסמים לקהל הרחב הפכו בשנים האחרונות לאחד הכלים המשחיתים ביותר במערכת הציבורית. אולם, לקיחה של משרד אשר מתמחה בתחום יכולה למנוע את השחיתות ולהגדיל את הסיכויים לשווין מלא. מכרזים – כר פורה לאי שיוון מכרזים אשר מתפרסמים ע"י גופים מוסדיים הפכו בשנים האחרונות לכר פורה לאי שיווין,...
נגרם לכם נזק באופן זמני או קבוע ביכולת התנועה וברמת התפקוד התקין? פנייה לעורך דין מומחה לעניין תבטיח כי תקבלו ייצוג הולם בזמן המשפט, וכי תהיו זכאים לקבלת פיצויים בגין הנזקים אשר נגרמו לכם.   תביעות נזקי גוף – מה חשוב לדעת? ישנם לא מעט מעט מקרים בהם ניתן...
אם גם אתם רגילים לסמוך על הרופאים שלכם ואם גם אתם, בכל פעם כשאתם מרגישים רע, פונים אל רופא המשפחה ובטוחים שהוא יעשה את הטוב ביותר למענכם, אתם לא לבד. רוב האזרחים במדינה סבורים שהרופאים הם אנשים רציניים שעושים את עבודתם על הצד הטוב ביותר, שכן הם למדו שנים...
חוששים כי עומדים לפטר אתכם? דעו לכם כי ע"פ חוק, המעסיק מחויב לערוך לכם שימוע לפני פיטורין. מה צריך לדעת בנושא. וכיצד להתכונן כראוי, כל הפרטים החשובים במאמר הבא. שימוע לפני פיטורין – מה חשוב לדעת? ע"פ חוק, במדינת ישראל לא ניתן לפטר עובד ולפגוע בזכותו להמשיך בעבודתו, בטרם...
למרות שכולנו רגילים לראות מכוניות על הכביש ותנועה אינסופית כמעט בכל פינה בארץ, רובנו לא באמת עוצרים לחשוב בחיי היומיום עד כמה זה מסוכן. עד כמה בשנייה אחת של חוסר ריכוז החיים שלנו עלולים להשתנות, בין אם אנחנו אלה שנוהגים ברכב, הולכים ברגל או נוסעים באופנוע. הסטטיסטיקה לא משקרת...
מתוך אינספור עבירות שכל אדם עלול לעבור, אין ספק שהעבירה החמורה ביותר שיש היא רצח. יכולים להיות לא מעט הסברים לביצוע עבירות כאלה וכמובן שיש הבדל בין הריגה, רצח ובעיקר – יש הבדל בין המניעים השונים. אדם שרוצח אדם אחר מתוך הגנה עצמית לא יישפט על ידי בית המשפט...
פגיעה ביכולת הראייה באופן זמני או קבוע יכולה להוביל לקבלת פיצוי של אלפי שקלים, ולעיתים מיליונים. יחד עם זאת, על מנת לבסס את הטענה נדרשת קבלת חוות דעת רפואית. כיצד זה מתבצע? הפרטים בהמשך המאמר. רשלנות רפואית – עיניים תביעת רשלנות רפואית בגין טיפול לקוי אותו קיבלתם אשר גרם...
תאונות קשות או קטלניות מתרחשות לצערנו בישראל, ולכן חשוב לדעת בפני מה אתם עומדים – במקרה ותהיו מעורבים בכך. כל הפרטים החשובים ביותר – במאמר. תאונת דרכים קשה או קטלנית – מה ההבדל? תאונות דרכים מתרחשות לצערנו מדי יום, כאשר לעיתים מדובר בתאונות קטלניות או קשות. למעשה, ע"פ משרד...
נהיגה בשכרות הינה עבירה חמורה אשר עלולה להוביל לנפגעים. משום כך, חשוב שתדעו מהו ריכוז האלכוהול אשר מותר בחוק. עורך הדין חיים אליה שמו מסביר. נהיגה בשכרות – כיצד מוגדר נהג שיכור ע"פ החוק? מדינת ישראל וכן גורמי אכיפת החוק אוכפים בצורה משמעותית ורחבת היקף את תופעת הנהיגה בשכרות,...
לצערנו אנו עדים למקרים בהם אזרחים נתפסים כאשר הם נוהגים תחת השפעת אלכוהול. מה חשוב לדעת בנושא ומדוע יש להיוועץ עם עורך דין בהקדם האפשרי? נהגתם בשכרות? דעו כי יש החמרה משמעותית ברף הענישה על אף ההסברה הרבה בתחום של נהיגה בשכרות כמו גם מקרים אשר תפסו את הציבור...
כולנו מכירים את אותן מצלמות תנועה שמוצבות באזורים שונים, אך האם הן אמינות? ויתרה מכך, האם באמת ניתן לעשות בהן שימוש בבתי המשפט? לא תמיד יש תשובות חד משמעיות לשאלות הללו והרחבה בנושא תמצאו במאמר שלפניכם. אמינות המצלמות ההיגיון אומר שאם כבר מציבים מצלמות, טבעי שהן יהיו כמה שיותר...
לבצע חקירה כלכלית זה לא עניין של מה בכך שכן זה דורש מיומנות, מקצועיות ובעיקר, אישורים. כלומר, לא כל אדם יוכל להתחיל לבצע חקירות כלכליות ככה סתם על דעת עצמו ולכן, אם אתם רוצים להתחיל חקירה כזאת, רצוי לפנות אל המקצוענים עוד היום. איך מבצעים חקירה כלכלית? זה לא...
בצער ההורים נפטרו והותירו אחריהם נכסים, בכדי לממש את הנכסים שהותיר הנפטר יחד עם צוואה, יש צורך בהגשת בקשה של צו קיום צוואה. הנה כמה דברים שיסבירו לכם איך התהליך עובד וממה הוא מורכב. לפני שנכנסים לכל הפרטים, חשוב להבין שהבקשה של צו קיום צוואה כרוכה שתלום אגרות. בנוסף...
אחד המקצועות המכובדים ביותר בעולם בכלל ובמדינת ישראל בפרט, הוא מקצוע עריכת הדין. מדובר במקצוע מורכב, הדורש השכלה משפטית ייחודית, כאשר בנוסף לה מחויב כל מי שמעוניין לעסוק בפועל במקצוע עריכת הדין, לעבור תקופה של חונכות או התמחות – סטאז' בלע"ז. בשורות הבאות נעסוק בתפקידים של עורך הדין ובתחומי...