הזכויות שלך מול המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי הוא גוף ממשלתי האחראי לרווחתם הכלכלית והסוציאלית של תושבי ישראל. גוף זה אחראי לצמצם את הפערים הסוציו אקונומיים בציבור הישראלי, על ידי מתן סעד כלכלי אלמנטרי לשכבות האוכלוסייה המוחלשות, על פי תנאי זכאות מוגדרים.

כל אזרח בישראל שמלאו לו 18 שנים, נדרש לשלם דמי ביטוח לאומי מתוקף עקרון הערבות ההדדית. תשלום זה מאפשר למוסד לביטוח לאומי לסייע לאותם תושבים הנזקקים לתמיכה סוציאלית, ועל ידי ביצוע התשלום – התושב למעשה מבטח גם את עצמו, למקרה שיזדקק לתמיכת המוסד לביטוח לאומי.

במסגרת המדריך שלפניכם, נסביר מהם הזכויות של כל אדם בישראל המשלם את דמי הביטוח הלאומי כסדרם, וכיצד ניתן לממש אותן במידת הצורך.

 

אילו זכויות מול המוסד לביטוח לאומי מקנים דמי הביטוח הלאומי שאנו משלמים?

תשלום דמי הביטוח הלאומי, מקנה למבוטח מגוון זכויות כלליות במוסד לביטוח לאומי, ככל והוא עומד בתנאי הזכאות הנוספים, המוגדרים לעניין קבלתן. עם הסעדים שמציע המוסד לביטוח לאומי לתושבי מדינת ישראל, ניתן למנות: 

 • דמי אבטלה
 • קצבת הבטחת הכנסה
 • דמי לידה
 • הטבות למשפחות חד הוריות
 • קצבאות ילדים
 • דמי פגיעה
 • מענק נכות לנפגעי עבודה
 • קצבת נכות
 • קצבת ילד נכה
 • גמלת שירותים מיוחדים
 • קצבת ניידות
 • קצבת זקנה
 • קצבת סיעוד
 • קצבת שארים
 • דמי מילואים
 • קצבה למתנדבים שנפגעו במסגרת התנדבותם
 • קצבה לנפגעי פעולות איבה

 

מהן זכויות העובד מול המוסד לביטוח לאומי?

להלן שלושת סוגי הסעדים העיקריים אותם רשאים עובדים במשק הישראלי לקבל מהמוסד לביטוח הלאומי בכפוף לתנאי הזכאות המוגדרים בחוק הביטוח הלאומי:

 

דמי אבטלה

דמי אבטלה הם תשלומים שהמוסד לביטוח לאומי משלם לעובדים שעזבו את מקום עבודתם בנסיבות של פיטורין, או במקרה של התפטרות שבוצעה ביוזמתם בנסיבות ספציפיות שהחוק מגדיר. תשלומים אלו נועד לסייע למובטל לכלכל את עצמו ואת בני ביתו עד שישוב לשוק העבודה.

הזכות לקבלת דמי האבטלה שמורה לכל עובד שכיר, שנרשם בלשכת התעסוקה באזור מגוריו בתור דורש עבודה, ודואג להתייצב בלשכה במועדים שנקבעו לו. הזכאות לתשלום דמי אבטלה במוסד לביטוח לאומי, נקבעת על פי גילו של המבוטח ותקופת העסקתו טרום אבטלתו. מובטל שעבד במשך שנה במצטבר לאורך 18 החודשים שלפני מועד התייצבותו הראשונית בלשכת התעסוקה, עשוי להיות זכאי לקבל דמי אבטלה.

שיעור דמי האבטלה ותקופת הזכאות המרבית, מחושבים על פי השכר היומי הממוצע של העובד בחצי השנה שקדמה לסיום עבודתו (ולא יעלה על השכר הממוצע במשק), מספר הימים שהמובטל התייצב בלשכה, ורישום של תביעות אבטלה קודמות בארבעת השנים שקדמו לתביעה הנוכחית (סטטוס הידוע בתור “מובטל חוזר” במוסד לביטוח לאומי).

 

קצבת הבטחת הכנסה

דמי הבטחת הכנסה נועדו לאפשר רמת מחיה בסיסית עבור מבוטחים בביטוח הלאומי שאינם מסוגלים להתפרנס כראוי באופן עצמאי. גמלה זו משולמת לאדם שאין לו הכנסה כלל או למי שהכנסתו נמוכה, ומתייצב בלשכת התעסוקה מבלי שנמצאה עבורו עבודה בשכר הולם.

גמלת הבטחת הכנסה מיועדת גם עבור ילדים יתומים שאיבדו את 2 ההורים שלהם או ננטשו על ידי שניהם.גם חולים שהגישו תביעת נכות כללית שתביעתם טרם אושרה על ידי המוסד לביטוח לאומי, רשאים לבקש שישולמו להם דמי הבטחת הכנסה עד מועד אישורה של קצבת הנכות.

זאת בכפוף לעמידתם בתנאי הזכאות לקצבת הבטחת ההכנסה, לרבות התייצבות בלשכת התעסוקה. למרות האמור לעיל, מבוטח שאין לו אפשרות לעבוד למחייתו, כדוגמת אמהות לילדים שגילם שנתיים ופחות, מכורים לסמים או אסירים בעבודות שירות, יהא פטור מהתייצבות בשירות התעסוקה.

דמי הבטחת הכנסה משולמים החל מחודש הגשתה התביעה במוסד לביטוח לאומי, אך אינם מכסים תשלום רטרואקטיבי. לכן ישנה חשיבות רבה להגשת התביעה לקבלת קצבת הבטחת הכנסה במועדה.

 

קצבת נפגעי עבודה

המוסד לביטוח לאומי משלם לאנשים שנפצעו או חלו בעקבות עבודתם, גמלה שמטרתה לסייע להם להשתקם ולשפות אותם בגין אובדן כושר השתכרותם למשך תקופת ההתאוששות מהפגיעה שחוו. לטובת העניין, משולמים לאותם מבוטחים תשלומים הידועים בתור דמי פגיעה, למשך פרק זמן של 90 ימים.

לשם קבלת קצבת נפגעי עבודה מהמוסד לביטוח לאומי, נדרש המבוטח להוכיח כי איבד את כושר העבודה שלו עקב מחלת מקצוע או תאונת עבודה, כפי שאלו מוגדרות בחוק הביטוח הלאומי. היה ונפגע העבודה ממשיך לסבול מנכות עקב פגיעתו בחלוף תקופת התשלומים של דמי הפגיעה, הוא יהא רשאי לתבוע מהמוסד לביטוח לאומי גמלת נכות מעבודה או מענק נכות לנפגעי עבודה, בכפוף להמלצות הוועדה הרפואית מולה הוא ידרש להופיע.

יתרה מכך, נפגעי עבודה זכאים לקבלת סיוע רפואי בעקבות הפגיעה, ללא עלות. במצב בו נפגע עבודה הלך לעולמו בעקבות תאונת העבודה או מחלת המקצוע שלו, חלילה, המוסד לביטוח לאומי ישלם לקרובי המשפחה שלו גמלה או מענק.

 

כך תממש את הזכויות שלך מול המוסד לביטוח לאומי

על מנת לממש את הזכויות מול המוסד לביטוח לאומי, המבוטח נדרש להגיש בדרך כלל תביעה למוסד לביטוח לאומי בתוך עד 12 חודשים ממועד היווצרות עילת התביעה. פעולה זו מתבצעת על ידי מילוי טופס תביעה הרלוונטי לסוג התביעה המוגשת, אותו ניתן להוריד מאתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי או לקבל באחד מסניפיו.

במקרים שבהם נוצרת מחלוקת בין המבוטח לבין המוסד לביטוח לאומי באשר לזכאותו לקבלת הסעדים אותם הוא תובע, הנושא מטופל מול בית הדין לעבודה. במידה ונקלעת למצב כזה וברצונך לשפר את סיכוייה של תביעתך להתקבל, מומלץ לפנות לליווי משפטי של עורך דין המתמחה בדיני עבודה והגשת תביעות לביטוח הלאומי, כדי למצות את זכויותיך.

 

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה. 

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

הגדלת אחוזי נכות של נפגע עבודה

שיעור אחוזי הנכות שנקבע לנפגעי עבודה נושא בחובו השלכות רבות, היות ובהתאם לו נקבעת הזכאות של המבוטח לקבלת סעד כספי ומגוון זכויות רפואיות בהיקף משתנה.

קביעת נכות רטרואקטיבית לנפגע עבודה

משמעותה של קביעת נכות רטרואקטיבית לנפגעי עבודה מטעמו של המוסד לביטוח לאומי, היא כי קצבת הנכות מעבודה משולמת לעובד הנפגע על פי תחשיב המבוצע בדיעבד,

קצבת שארים מהמוסד לביטוח לאומי

אנשים רבים נפטרים בטרם עת במדינת ישראל, מדי שנה בשנה. חלקם – בעקבות תאונות עבודה, אחרים, עקב תאונת דרכים מצערת או פעולות איבה, ויש מי

איך תגישו תביעה נגד הביטוח הלאומי?

מגוון מצבים בחיים וביניהם בעיות בריאותיות מסוגים שונים או משברים כלכליים, עלולים לפקוד כל אחד ואחת מאיתנו במפתיע. למרבה המזל, במצבים כאלו עומדת לאזרח בישראל

השאירו פרטים ונחזור אליכם בקרוב!