הזכויות שלך מול המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי הוא גוף ממשלתי האחראי לרווחתם הכלכלית והסוציאלית של תושבי ישראל. גוף זה אחראי לצמצם את הפערים הסוציו אקונומיים בציבור הישראלי, על ידי מתן סעד כלכלי אלמנטרי לשכבות האוכלוסייה המוחלשות, על פי תנאי זכאות מוגדרים.

כל אזרח בישראל שמלאו לו 18 שנים, נדרש לשלם דמי ביטוח לאומי מתוקף עקרון הערבות ההדדית. תשלום זה מאפשר למוסד לביטוח לאומי לסייע לאותם תושבים הנזקקים לתמיכה סוציאלית, ועל ידי ביצוע התשלום – התושב למעשה מבטח גם את עצמו, למקרה שיזדקק לתמיכת המוסד לביטוח לאומי.

במסגרת המדריך שלפניכם, נסביר מהם הזכויות של כל אדם בישראל המשלם את דמי הביטוח הלאומי כסדרם, וכיצד ניתן לממש אותן במידת הצורך.

 

אילו זכויות מול המוסד לביטוח לאומי מקנים דמי הביטוח הלאומי שאנו משלמים?

תשלום דמי הביטוח הלאומי, מקנה למבוטח מגוון זכויות כלליות במוסד לביטוח לאומי, ככל והוא עומד בתנאי הזכאות הנוספים, המוגדרים לעניין קבלתן. עם הסעדים שמציע המוסד לביטוח לאומי לתושבי מדינת ישראל, ניתן למנות: 

 • דמי אבטלה
 • קצבת הבטחת הכנסה
 • דמי לידה
 • הטבות למשפחות חד הוריות
 • קצבאות ילדים
 • דמי פגיעה
 • מענק נכות לנפגעי עבודה
 • קצבת נכות
 • קצבת ילד נכה
 • גמלת שירותים מיוחדים
 • קצבת ניידות
 • קצבת זקנה
 • קצבת סיעוד
 • קצבת שארים
 • דמי מילואים
 • קצבה למתנדבים שנפגעו במסגרת התנדבותם
 • קצבה לנפגעי פעולות איבה

 

מהן זכויות העובד מול המוסד לביטוח לאומי?

להלן שלושת סוגי הסעדים העיקריים אותם רשאים עובדים במשק הישראלי לקבל מהמוסד לביטוח הלאומי בכפוף לתנאי הזכאות המוגדרים בחוק הביטוח הלאומי:

 

דמי אבטלה

דמי אבטלה הם תשלומים שהמוסד לביטוח לאומי משלם לעובדים שעזבו את מקום עבודתם בנסיבות של פיטורין, או במקרה של התפטרות שבוצעה ביוזמתם בנסיבות ספציפיות שהחוק מגדיר. תשלומים אלו נועד לסייע למובטל לכלכל את עצמו ואת בני ביתו עד שישוב לשוק העבודה.

הזכות לקבלת דמי האבטלה שמורה לכל עובד שכיר, שנרשם בלשכת התעסוקה באזור מגוריו בתור דורש עבודה, ודואג להתייצב בלשכה במועדים שנקבעו לו. הזכאות לתשלום דמי אבטלה במוסד לביטוח לאומי, נקבעת על פי גילו של המבוטח ותקופת העסקתו טרום אבטלתו. מובטל שעבד במשך שנה במצטבר לאורך 18 החודשים שלפני מועד התייצבותו הראשונית בלשכת התעסוקה, עשוי להיות זכאי לקבל דמי אבטלה.

שיעור דמי האבטלה ותקופת הזכאות המרבית, מחושבים על פי השכר היומי הממוצע של העובד בחצי השנה שקדמה לסיום עבודתו (ולא יעלה על השכר הממוצע במשק), מספר הימים שהמובטל התייצב בלשכה, ורישום של תביעות אבטלה קודמות בארבעת השנים שקדמו לתביעה הנוכחית (סטטוס הידוע בתור "מובטל חוזר" במוסד לביטוח לאומי).

 

קצבת הבטחת הכנסה

דמי הבטחת הכנסה נועדו לאפשר רמת מחיה בסיסית עבור מבוטחים בביטוח הלאומי שאינם מסוגלים להתפרנס כראוי באופן עצמאי. גמלה זו משולמת לאדם שאין לו הכנסה כלל או למי שהכנסתו נמוכה, ומתייצב בלשכת התעסוקה מבלי שנמצאה עבורו עבודה בשכר הולם.

גמלת הבטחת הכנסה מיועדת גם עבור ילדים יתומים שאיבדו את 2 ההורים שלהם או ננטשו על ידי שניהם.גם חולים שהגישו תביעת נכות כללית שתביעתם טרם אושרה על ידי המוסד לביטוח לאומי, רשאים לבקש שישולמו להם דמי הבטחת הכנסה עד מועד אישורה של קצבת הנכות.

זאת בכפוף לעמידתם בתנאי הזכאות לקצבת הבטחת ההכנסה, לרבות התייצבות בלשכת התעסוקה. למרות האמור לעיל, מבוטח שאין לו אפשרות לעבוד למחייתו, כדוגמת אמהות לילדים שגילם שנתיים ופחות, מכורים לסמים או אסירים בעבודות שירות, יהא פטור מהתייצבות בשירות התעסוקה.

דמי הבטחת הכנסה משולמים החל מחודש הגשתה התביעה במוסד לביטוח לאומי, אך אינם מכסים תשלום רטרואקטיבי. לכן ישנה חשיבות רבה להגשת התביעה לקבלת קצבת הבטחת הכנסה במועדה.

 

קצבת נפגעי עבודה

המוסד לביטוח לאומי משלם לאנשים שנפצעו או חלו בעקבות עבודתם, גמלה שמטרתה לסייע להם להשתקם ולשפות אותם בגין אובדן כושר השתכרותם למשך תקופת ההתאוששות מהפגיעה שחוו. לטובת העניין, משולמים לאותם מבוטחים תשלומים הידועים בתור דמי פגיעה, למשך פרק זמן של 90 ימים.

לשם קבלת קצבת נפגעי עבודה מהמוסד לביטוח לאומי, נדרש המבוטח להוכיח כי איבד את כושר העבודה שלו עקב מחלת מקצוע או תאונת עבודה, כפי שאלו מוגדרות בחוק הביטוח הלאומי. היה ונפגע העבודה ממשיך לסבול מנכות עקב פגיעתו בחלוף תקופת התשלומים של דמי הפגיעה, הוא יהא רשאי לתבוע מהמוסד לביטוח לאומי גמלת נכות מעבודה או מענק נכות לנפגעי עבודה, בכפוף להמלצות הוועדה הרפואית מולה הוא ידרש להופיע.

יתרה מכך, נפגעי עבודה זכאים לקבלת סיוע רפואי בעקבות הפגיעה, ללא עלות. במצב בו נפגע עבודה הלך לעולמו בעקבות תאונת העבודה או מחלת המקצוע שלו, חלילה, המוסד לביטוח לאומי ישלם לקרובי המשפחה שלו גמלה או מענק.

 

כך תממש את הזכויות שלך מול המוסד לביטוח לאומי

על מנת לממש את הזכויות מול המוסד לביטוח לאומי, המבוטח נדרש להגיש בדרך כלל תביעה למוסד לביטוח לאומי בתוך עד 12 חודשים ממועד היווצרות עילת התביעה. פעולה זו מתבצעת על ידי מילוי טופס תביעה הרלוונטי לסוג התביעה המוגשת, אותו ניתן להוריד מאתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי או לקבל באחד מסניפיו.

במקרים שבהם נוצרת מחלוקת בין המבוטח לבין המוסד לביטוח לאומי באשר לזכאותו לקבלת הסעדים אותם הוא תובע, הנושא מטופל מול בית הדין לעבודה. במידה ונקלעת למצב כזה וברצונך לשפר את סיכוייה של תביעתך להתקבל, מומלץ לפנות לליווי משפטי של עורך דין המתמחה בדיני עבודה והגשת תביעות לביטוח הלאומי, כדי למצות את זכויותיך.

 

כל התכנים המובאים להלן אינם משמשים בתור חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום אופן. במקרים בהם דרוש ליווי משפטי בנושא יחסי עבודה, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מול עורך דין מומחה לדיני עבודה. 

מאמרים נוספים בתחום

הגשת ערר על החלטת ועדה רפואית של הביטוח הלאומי היא הליך שמבוטחים רבים בישראל נאלצים לפנות אליו כאשר הועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי דוחה על הסף את תביעתם להכרה באחוזי נכות בעקבות פגיעת עבודה או בעיה רפואית אחרת המונעת מהמבוטח לעבוד למחייתו. הוועדה הרפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי...
אנשים רבים במדינת ישראל מרגישים פעמים רבות, ואף בצדק, כי המוסד לביטוח לאומי עשה להם עוול גדל, כאשר החליט לפסול את תביעתם לקבלת אחוזי נכות במלואה, או שאישר את תביעתם להכרה באחוזי נכות באופן חלקי בלבד. בשורות הבאות נסביר מדוע תביעות המוגשות למוסד לביטוח לאומי אינן מתקבלות או מתקבלות...
מגוון מצבים בחיים וביניהם בעיות בריאותיות מסוגים שונים או משברים כלכליים, עלולים לפקוד כל אחד ואחת מאיתנו במפתיע. למרבה המזל, במצבים כאלו עומדת לאזרח בישראל הזכות להגיש תביעה נגד הביטוח הלאומי, ולדרוש שיכירו באחוזי הנכות שלכם, באופן שיקנה לכם הטבות רפואיות וסיוע כספי שיוכל לסייע לכם בהתמודדות עם הבעיה...
אנשים רבים נפטרים בטרם עת במדינת ישראל, מדי שנה בשנה. חלקם – בעקבות תאונות עבודה, אחרים, עקב תאונת דרכים מצערת או פעולות איבה, ויש מי שהולכים לעולמם גם בעקבות מחלה קשה. תהא הסיבה אשר תהיה, קרובי המשפחה שהותיר אחריו המנוח, זכאים לקבלת קצבת שארים מהמוסד לביטוח לאומי, ולעתים גם...
ביטוח שארים הוא קצבה המשולמת לקרובי המשפחה של אדם שחסך כספים לגיל הפנסיה במסגרת מכשיר חיסכון פנסיוני כדוגמת ביטוח מנהלים או קרן פנסיה. קצבת השאירים משולמת לשאריו של החוסך במידה והוא או היא הלכו לעולמם והותירו אחריהם בלכתם בני משפחה שנסמכו עליהם מבחינה כלכלית. משמעות הדבר הינה שבמקרה שבו...
משמעותה של קביעת נכות רטרואקטיבית לנפגעי עבודה מטעמו של המוסד לביטוח לאומי, היא כי קצבת הנכות מעבודה משולמת לעובד הנפגע על פי תחשיב המבוצע בדיעבד, עבור התקופה שקדמה למועד הגשת הבקשה לקבלת אחוזי נכות מעבודה. הדבר תקף גם לעניין המענק החד פעמי המשולם בגין פגיעות עבודה. במדריך שלהלן נדון...
החוק במדינת ישראל קובע שכל תושב מתושבי המדינה שמלאו לו 18 שנים ויותר, נדרש לשלם דמי ביטוח לאומי, בין אם הוא עובד ובין אם לאו. מעמדו הביטוחי של כל אזרח, תלוי בין היתר במצבו התעסוקתי, כאשר אדם יכול להיות רשום בתור עובד שכיר, עובד עצמאי, מבוטח שאינו עובד אך...
כשאדם עובר תאונת עבודה או נפגע ממחלת מקצוע, על מנת שיוכר במוסד לביטוח לאומי בתור נפגע עבודה בעקבות פגיעתו, ויהיה זכאי לקבל קצבת נכות מעבודה, הוא נדרש להופיע בפני ועדה רפואית במוסד לביטוח לאומי. הועדה הרפואית לנכות מעבודה אחראית לקבוע אם המבוטח זכאי לקבל את הקצבה ובאיזה היקף. מכאן...
עובד במדינת ישראל שנפגע בעבודתו או בדרכו אליה / ממנה, זכאי על פי חוק לקבל מהביטוח הלאומי קצבאות שונות ומגוון זכויות רפואיות. מטרתן של הטבות אלו הינה לפצות את העובד בגין ימי העבודה שהחמיץ ויחמיץ בעתיד, עקב פגיעת העבודה שקרתה לו, ואף בגין נזקי הגוף שספג, לצד הנזק העתידי...
שיעור אחוזי הנכות שנקבע לנפגעי עבודה נושא בחובו השלכות רבות, היות ובהתאם לו נקבעת הזכאות של המבוטח לקבלת סעד כספי ומגוון זכויות רפואיות בהיקף משתנה. בסקירה שלהלן נדון בפרוטרוט במצבים שבהם הגדלת אחוזי נכות של נפגע עבודה עשויה להתאפשר, ובהתנהלות הנדרשת מן המבוטח שמעוניין למצות את זכויותיו.   כיצד...
כאשר נפגע עבודה מגיש תביעה להכרה באחוזי נכות למוסד לביטוח לאומי, הוא נדרש להופיע בפני ועדה רפואית מטעמו של המוסד לביטוח לאומי. הוועדה הרפואית בביטוח הלאומי אחראית לבדוק את מצבו הבריאותי של המבוטח ולקבוע על פי הבדיקה והממצאים שהוגשו להם במסגרת התביעה, האם אכן מדובר על פגיעת עבודה המצדיקה...
גמלת שמירת הריון היא גמלה חשובה אשר המוסד לביטוח לאומי מעניק לאישה שנמצאה תקופה ארוכה במידה מספקת בשמירת הריון. מדובר במצב שתמורתו איננה משולמת על ידי שום גורם אחר. לפיכך, הדחייה של תשלום הגמלה על ידי המוסד לביטוח לאומי עלולה לגרום לכך שלמבוטחת לא תהיה הכנסה אחרת ומצבה הכלכלי,...

עורכי דין מומלצים בתחום

עורך דין, עו"ד המתמחה בפשיטות רגל, עו"ד לגיל הזהב, עו"ד המתמחה ביחסי עבודה, עו"ד המתמחה בנזקי גוף, עו"ד לביטוח לאומי

שעות פעילות

יום שני: 8:00-20:00 | יום שלישי: 8:00-20:00 | יום רביעי: 8:00-20:00 | יום חמישי: 8:00-20:00 | יום שישי: 8:00-14:00 | יום שבת: סגור | יום ראשון: 8:00-20:00

דירוג ממוצע בגוגל

דירוג ממוצע - 5 כוכבים

רשתות חברתיות

עו"ד המתמחה בנזקי גוף, עורך דין כללי, משרד עורכי דין, עורך דין, עו"ד לביטוח לאומי

יצירת קשר

אימייל: shirel@law-sa.co.il

שעות פעילות

יום שני: 9:00-18:00 | יום שלישי: 9:00-18:00 | יום רביעי: 9:00-18:00 | יום חמישי: 9:00-18:00 | יום שישי: סגור | יום שבת: סגור | יום ראשון: 9:00-18:00

דירוג ממוצע בגוגל

קישור לכל ההמלצות >>>

רשתות חברתיות

המשרד לביטוח לאומי, משרד ממשלתי

יצירת קשר

אימייל: name@mail.com

שעות פעילות

יום שני: 10:00-14:00 | יום שלישי: סגור | יום רביעי: סגור | יום חמישי: סגור | יום שישי: סגור | יום שבת: סגור | יום ראשון: סגור

דירוג ממוצע בגוגל

דירוג ממוצע - 1 כוכבים

רשתות חברתיות

עורך דין, משרד עורכי דין, נוטריון

יצירת קשר

אימייל: main@barac.co.il

שעות פעילות

יום שני: 8:00-19:00 | יום שלישי: 8:00-19:00 | יום רביעי: 8:00-19:00 | יום חמישי: 8:00-19:00 | יום שישי: סגור | יום שבת: סגור | יום ראשון: 8:00-19:00

כתובת המשרד

דירוג ממוצע בגוגל

דירוג ממוצע - 4.8 כוכבים

רשתות חברתיות

עו"ד המתמחה בדיני עבודה, עו"ד המתמחה בדיני ביטוח, משרד עורכי דין, עורך דין, נוטריון, עו"ד לביטוח לאומי

שעות פעילות

יום שני: 8:00-20:00 | יום שלישי: 8:00-20:00 | יום רביעי: 8:00-20:00 | יום חמישי: 8:00-20:00 | יום שישי: 8:00-14:00 | יום שבת: סגור | יום ראשון: 8:00-20:00

כתובת המשרד

דירוג ממוצע בגוגל

דירוג ממוצע - 5 כוכבים

רשתות חברתיות

שעות פעילות

יום שני: 8:30-19:00 | יום שלישי: 8:30-19:00 | יום רביעי: 8:30-19:00 | יום חמישי: 8:30-19:00 | יום שישי: סגור | יום שבת: סגור | יום ראשון: 8:30-19:00

דירוג ממוצע בגוגל

דירוג ממוצע - 4.6 כוכבים

רשתות חברתיות

עורך דין כללי, עו"ד המתמחה בדיני ביטוח, עורך דין רפואי, עו"ד המתמחה בנזקי גוף, עו"ד לביטוח לאומי

שעות פעילות

יום שני: 8:00-18:00 | יום שלישי: 8:00-18:00 | יום רביעי: 8:00-18:00 | יום חמישי: 8:00-18:00 | יום שישי: 9:00-13:00 | יום שבת: סגור | יום ראשון: 8:00-18:00

דירוג ממוצע בגוגל

דירוג ממוצע - 5 כוכבים

רשתות חברתיות

יצירת קשר

אימייל: office@vaiman-law.co.il

שעות פעילות

יום שני: 8:00-19:00 | יום שלישי: 8:00-19:00 | יום רביעי: 8:00-19:00 | יום חמישי: 8:00-19:00 | יום שישי: 8:30-13:00 | יום שבת: סגור | יום ראשון: 8:00-19:00

כתובת המשרד

דירוג ממוצע בגוגל

דירוג ממוצע - 5 כוכבים

רשתות חברתיות

עו"ד המתמחה בדיני עבודה, עו"ד לביטוח לאומי

שעות פעילות

יום שני: 8:30-17:30 | יום שלישי: 8:30-17:30 | יום רביעי: 8:30-17:30 | יום חמישי: 8:30-17:30 | יום שישי: סגור | יום שבת: סגור | יום ראשון: 8:30-17:30

דירוג ממוצע בגוגל

דירוג ממוצע - 5 כוכבים

רשתות חברתיות