מה ההבדל בין ייפוי כוח רפואי לייפוי כוח מתמשך

במקרים רבים, בעיקר כאשר מדובר באנשים מבוגרים, לא תמיד אדם יכול לקבל באופן עצמאי החלטות שנוגעות לטיפול בו או לעתיד שלו במגוון תחומים.

המחוקק הכיר במציאות מורכבת זו וקבע אפשרויות שונות לאדם למנות מיופה כוח שיוכל לקבל עבורו את ההחלטות במקרה הצורך.

כאן תקבלו סקירה על ההבדל בין שני אפשרויות של מינוי מיופה כוח.

 

ייפוי כוח

ייפוי כוח הוא מונח משפטי שנועד להגדיר מקרה שבו אדם ממנה אדם אחר לקבל עבורו החלטות. ההחלטות הללו קשורות כמובן לממנה של המיופה, כאשר הוא מביע את אמונו שמיופה הכוח יפעל בצורה שתשים את טובתו של הממנה לנגד עיניו. כאשר מדובר על ייפוי כוח הכוונה יכולה להיות גם ייפוי כוח רפואי וגם ייפוי כוח מתמשך.

לפניכם סקירה על שני הסוגים של ייפויי הכוח כללו, וכמובן ההבדלים השונים ביניהם. להיכרות עם המושגים הללו ישנה חשיבות רבה עבורכם כיון שבזמן שזקוקים להם לא תמיד יש את האפשרות להבין מה בדיוק כולל כל אחד מהמושגים הללו.

 

ייפוי כוח רפואי

ייפוי כוח רפואי נועד לפתור את הבעיה שלפיה לא ניתן להעניק לאדם טיפול רפואי שלא בהסכמתו. לעיתים, ישנם מצבים שאדם כבר לא יכול לקבל את ההחלטות הנוגעות למצבו הרפואי באופן עצמאי או שהוא כלל לא יכול לקבל את ההחלטות הללו. במקרים הללו ניתנת לו האפשרות למנות מבעוד מועד מיופה כוח לעניינים רפואיים שיוכל לקבל עבורו החלטות הנוגעות לשדה הרפואי.

כל אדם בגיר מוסמך למנות מיופה כוח לעניינים רפואיים עבורו, כאשר מיופה הכוח גם הוא חייב להיות בגיר שכשיר לקבל החלטות בעניינים הללו. ניתנת גם אפשרות למינויים של מספר מיופי כוח שיפעלו יחדיו לקבלת ההחלטה הרפואית הנכונה עבור מייפה הכוח.

 

ייפוי כוח מתמשך

בניגוד לייפוי כוח רפואי, ייפוי כוח מתמשך הוא מינוי שמאפשר למיופה הכוח לקבל החלטות הנוגעות למגוון תחומים ולא רק ביחס לתחום הרפואי. באופן דומה לייפוי כוח רפואי, גם מיופה כוח מתמשך צריך להיות אדם בגיר שמסוגל וכשיר משפטית לקבל החלטות שונות ביחס למייפה הכוח. בעת המינוי ישנו צורך להגדיר במדויק מהם העניינים שמיופה הכוח רשאי לטפל בהם.

לרשותו של הממנה עומדת האפשרות להגדיר תחומים שבהם מיופה הכוח לא יהיה זכאי לטפל ולהגדיר מיופי כוח אחרים לצורך טיפול בעניינים מסוימים. חשוב לבצע את המינויים הללו בצורה מוסדרת כיון שמדובר בעניינים בעלי מורכבות משפטית רבה שכמובן עלולות להיות להם השלכות מרחיקות לכת, בזמן שבו המיופה כבר לא יוכל לנהל את ענייניו בצורה עצמאית.

 

לסיכום

לעיתים אדם לא כשיר לקבל החלטות באופן עצמאי ועומדת לרשותו האפשרות למנות מבעוד מועד מיופי כוח שיקבלו עבורו את ההחלטות החשובות הללו. ייפוי כוח רפואי נוגע לעניינים רפואיים בלבד, וייפוי כוח מתמשך נוגע לעניינים נוספים.

משקל

 

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף

מהן העילות התנגדות לקיום צוואה

כשאדם כותב את הצוואה שאותה ירצה להוריש לקרובים שלו או לחבריו, הוא יכול לכלול בה את כל הנכסים שלו ולפרט לפרטי פרטים עד השקל האחרון,