הגשת ערר על החלטת ועדה רפואית של הביטוח הלאומי

הגשת ערר על החלטת ועדה רפואית של הביטוח הלאומי היא הליך שמבוטחים רבים בישראל נאלצים לפנות אליו כאשר הועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי דוחה על הסף את תביעתם להכרה באחוזי נכות בעקבות פגיעת עבודה או בעיה רפואית אחרת המונעת מהמבוטח לעבוד למחייתו.

הוועדה הרפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי אחראית לקבוע האם התובע אכן נכה מעבודה, מהי דרגת הנכות אליה הגיע, והאם מדובר בנכות זמנית או קבועה. במדריך הבא נסביר כיצד יש לפעול כאשר מסקנות הועדה אינן עולות בקנה אחד עם ציפיותיו וצרכיו של המבוטח, וכיצד מתבצעת הגשת ערר על החלטת ועדה רפואית של הביטוח הלאומי, בעזרת הוועדה הרפואית לערעורים של המוסד לביטוח לאומי.

 

החלטת ועדה רפואית של הביטוח הלאומי – באיזה אופן היא מתקבלת?

כשמבוטח מגיש בקשה לאחוזי נכות או פיצויים במוסד לביטוח לאומי, עליו להתייצב בפני הועדה הרפואית של הביטוח הלאומי, שתפקידה לפסוק אם בקשתו תתקבל או תידחה. החלטת הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי מתקבלת בהרכב של רופא אחד או שני רופאים, על פי רוב, שאחראים לבחון את בקשת התובע ואת מצבו הרפואי, ועל בסיסם לגבש חוות דעת רפואית ולגזור ממנה מסקנות רלוונטיות.

מסקנות רופאי הועדה הרפואית של הביטוח הלאומי מגיעות בהמשך התהליך לידי רופא מוסמך, שתפקידו לקבוע מה אחוז הנכות שיוגדר למבוטח, בהתאם לחוות הדעת של רופאי הוועדה. לעניין קביעת אחוזי הנכות לתובע, הרופא המוסמך עושה שימוש בספר המבחנים של המוסד לביטוח לאומי.  

 

הגשת ערר על החלטת ועדה רפואית של הביטוח הלאומי – באילו מקרים?

כשהוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי מחליטה שלא להכיר במבוטח בתור נכה מעבודה, או לאשר לו דרגת נכות נמוכה מכפי שציפה, הגשת ערר על החלטת הועדה הרפואית הופכת רלוונטית.

ישנם גם תרחישים שבהם הועדה הרפואית מכירה בנכותו של המבוטח אך מגדירה את המועד הקובע לעניין זכאותו לזכויות רפואיות ופיצוי כספי, למועד מאוחר ביחס לפרק הזמן שלגביו הוגשה התביעה. גם במצב כזה – הגשת ערר על החלטה ועדה רפואית של הביטוח הלאומי עשויה להועיל. את הערר מגישים לוועדת העררים במוסד לביטוח לאומי על פי הקווים המנחים שנפרט בהמשך. 

 

מתי הגשת ערר על החלטת ועדה רפואית של הביטוח הלאומי מתבצעת ביוזמת המוסד לביטוח לאומי?

במקרים מסוימים, מחליט המוסד לביטוח לאומי להגיש ערר על החלטת הוועדה הרפואית, גם כאשר מדובר על ערעור הפועל דווקא לטובתו של המבוטח, למשל:

  • מקרה שבו הוועדה הרפואית קבעה לתובע אחוזי נכות שאינם תואמים לסעיפים בספר המבחנים של המוסד לביטוח לאומי.
  • מקרה שבו הוועדה הרפואית התייחסה בקביעתה לפגיעות שאינן רלוונטיות לתביעה שהמבוטח הגיש.
  • מקרה שבו מסקנות הוועדה הרפואית עשויות להצדיק אחוזי נכות גבוהים או נמוכים מאלו שאושרו למבוטח בפועל. 

 

כיצד מתבצעת הגשת ערר על החלטת ועדה רפואית של הביטוח הלאומי?

אם החלטת הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי, אינה מוצדקת לדעתכם, שמורה לכם כאמור הזכות להגיש ערר בגינה. הערר צריך לכלול את הנימוקים שלכם לעניין זה, אותם עליכם להעלות על הכתב ולהגיש בסניף הביטוח הלאומי בסביבת מגוריכם.

את הערר יש להגיש בתוך 30 ימים מהמועד שבו הובאה החלטת הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי לידיעתכם. למרות האמור לעיל, דעו כי תוכלו לצרף את נימוקיכם להגשת הערר גם כנספח נפרד, בחלוף 60 ימים מקבלת העדכון על החלטת הוועדה הרפואית.

 

מה קורה לאחר הגשת ערר על החלטת ועדה רפואית של הביטוח הלאומי?

לאחר שהגשתם את הערר על החלטת ועדה רפואית של הביטוח הלאומי, ועדת העררים תתכנס כדי לדון בערעור שלכם בתוך 60 עד 90 ימים מהיום בו הוא נתקבל. בדיון בדבר בקשת הערר שלכם מומלץ מאוד שתהיו נוכחים, ורצוי מאוד שהדבר יעשה בלוויית עורך דין המתמחה בהגשת ערר על החלטות הועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי.

 

מהן התוצאות האפשריות של הגשת ערר על החלטת ועדה רפואית של הביטוח הלאומי?

בכל הנוגע להגשת ערר על החלטת ועדה רפואית של הביטוח הלאומי, חשוב לקחת בחשבון כי ועדת העררים לא תמיד פוסקת לטובת התובע. נהפוך הוא:  הוועדה הרפואית לערעורים של המוסד לביטוח לאומי, עשויה בהחלט לקבוע כי מבוטח שהגיש ערר על החלטת ועדה רפואית, נמצא במצב שמצדיק הפחתה באחוזי הנכות שנקבעו לו במקור, ואף להמליץ על ביטולם המוחלט.

למותר לציין כי במצב כזה, למבוטח עדיין שמורה הזכות למשוך את הערר שהגיש – קרי, לבטלו ביוזמתו, על ידי הודעה רשמית בכתב למוסד לביטוח לאומי, ובכך – לשמר את זכויותיו הקיימות מול הביטוח הלאומי.

 

על חשיבות הסיוע המשפטי בהגשת ערר על החלטת ועדה רפואית של הביטוח הלאומי

בהתחשב בכך שועדת הערר של המוסד לביטוח לאומי מבצעת בדיקה מחודשת של מצבו הרפואי של המבוטח, ייתכנו, כאמור, גם תרחישים אשר בהם הגשת ערר על החלטת ועדה רפואית עלולה  להוביל לתוצאות בלתי צפויות ובלתי רצויות עבור המבוטח, כגון הקטנה ואף ביטול של דרגת הנכות שנפסקה עבורו במקור.

מסיבה זו, בכל הליך מול המוסד לביטוח לאומי ובפרט כאשר מדובר בהגשת ערר על החלטות הועדה הרפואית, מומלץ ביותר להסתייע בליווי משפטי מקצועי של עורך דין שיש לו ניסיון עשיר בתביעות פיצויים ונכות, ופעולה מול הוועדות הרפואיות של המוסד.

כל התכנים המובאים להלן אינם מהווים חלופה לייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו על תקן מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום צורה. במקרים בהם נדרש ייעוץ משפטי בנושא יחסי עבודה או זכויות במוסד לביטוח לאומי, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות מול עורך דין מומחה לדיני עבודה. 

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

הזכויות שלך מול המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי הוא גוף ממשלתי האחראי לרווחתם הכלכלית והסוציאלית של תושבי ישראל. גוף זה אחראי לצמצם את הפערים הסוציו אקונומיים בציבור הישראלי, על ידי

הגדלת אחוזי נכות של נפגע עבודה

שיעור אחוזי הנכות שנקבע לנפגעי עבודה נושא בחובו השלכות רבות, היות ובהתאם לו נקבעת הזכאות של המבוטח לקבלת סעד כספי ומגוון זכויות רפואיות בהיקף משתנה.

קביעת נכות רטרואקטיבית לנפגע עבודה

משמעותה של קביעת נכות רטרואקטיבית לנפגעי עבודה מטעמו של המוסד לביטוח לאומי, היא כי קצבת הנכות מעבודה משולמת לעובד הנפגע על פי תחשיב המבוצע בדיעבד,

קצבת שארים מהמוסד לביטוח לאומי

אנשים רבים נפטרים בטרם עת במדינת ישראל, מדי שנה בשנה. חלקם – בעקבות תאונות עבודה, אחרים, עקב תאונת דרכים מצערת או פעולות איבה, ויש מי

איך תגישו תביעה נגד הביטוח הלאומי?

מגוון מצבים בחיים וביניהם בעיות בריאותיות מסוגים שונים או משברים כלכליים, עלולים לפקוד כל אחד ואחת מאיתנו במפתיע. למרבה המזל, במצבים כאלו עומדת לאזרח בישראל

השאירו פרטים ונחזור אליכם בקרוב!