האם המציאו חוקים חדשים בתהליך הקמת בנק אוצר ההתיישבות היהודים?

אם אתם מרגישים אבודים בין כל המידע שקיים על אוצר התיישבות היהודים אז המאמר הזה הוא בדיוק בשבילכם. אנחנו הולכים לעשות לכם סדר, הכרחי מאוד, בכל הסיפור ומה התחדש ב123 השנים האחרונות.

 

אוצר התיישבות היהודים – מההתחלה

אוצר התיישבות היהודים הייתה חברה שהחזיקה בענף הבנקאות שנסחרה בתל אביב בבורסה לניירות ערך עד לשנת 2017. בתחילת המאה ה20 נמכרו המניות של החברה ליהודים המפוזרים בתפוצות. חלקם נפטרו או נספו בשואה. ביום החברה הפכה פרטית ועל פי הדוחות הכספיים שלה, שהוגשו בפעם האחרונה ב2017, החברה עוסקת בשני מישורים עיקריים:
ניהול מתקנים ופרויקטים ליצור חשמל סולארי. השקעות פיננסיות בניירות ערך שנסחרים בבורסה. מי ששולט בחברה הם קרן היסוד וההסתדרות הציונית. לאתר הספר ברשת.

 

אוצר התיישבות היהודית – הנתונים החשובים:

החברה היא חברה ציבורית שיוסדה על ידי בנימין זאב הרצל בשנת 1899 ופועלת עד היום. המשרדים הראשיים של החברה נמצאים כיום בהרצלייה. השליטה בחברה נמצאת תחת ההסתדרות הציונית ובבעלות קרן היסוד – כמעט 9.5% וההסתדרות הציונית 90.5%. הכנסות החברה עומדות על 4.73 מיליון ₪ נכון לשנת 2016. רווח עומד על כ2.4 מיליון ₪. אנשי המפתח בחברה כיום הם מאיר שביט: מתפקד כיו”ר וראובן גרסטל שהוא המנכ”ל ומנהל הכספים.

 

אז מה היה רעיון האוצר בהתחלה?

כאשר הקונגרס הציוני נפגש בבזל בשנת 1898 הם החליטו לייסד את הבנק העברי הראשון. הם קראו לו “בנק אוצר התיישבות היהודים”, בהון של כ2 מיליון ליש”ט שהיה סכום ענק באותה התקופה. יש הטוענים כי הרצל וחבריו לקונגרס ביקשו בצעד זה לחקות את הברון מוריס הירש שייסד והקים את החברה “החברה להתיישבות יהודית” שנועדה לממן את התיישבות היהודים שחיים בארגנטינה.

בנוסף, המהלך נועד לתת תשובה לנדיבותו של הברון אדמונד ג’יימס דה רוטשילד הצרפתי. מילותיו של הרצל היו “המתיישב בארץ ישראל זקוק לאשראי ולא לנדבה”. הבנק היה מיועד להוות כלי עבודה פוליטי ומעשית בארץ ישראל המיושבת.

 

ההגדרה המדויקת של מנהל החברה הראשון:

המנהל הראשון היה זלמן דוד ליבונטין וחזונו היה “להקים מוסד חוקי להסתדרות הציונית שכוחו יפה לבוא במשא ומתן על חברות וממלכות, למען לרכוש בדרך רשמית לעם ישראל רישיונות, זכויות וקונצסיות, הדרושים להתיישבותנו בארץ אבות אבותינו. וכן להשיג אמצעים כספיים לעבודות ציבוריות שיאפשרו התיישבות רחבה כאשר תבוא העת לכך ויוכשרו התנאים”.

 

השליטה בחברה

מכיוון שהכוונה של בנימין זאב הרצל הייתה למכור את המניות בקרב יהודי התפוצות, עלתה שאלת השליטה מרחפת באוויר. לא ניתן לכנס אספה של בעלי המניות באותה התקופה. הייתה קיימת סכנת השתלטות על הארץ. ב2017 לאחר סכסוך משפטי מפורסם הועברו המניות ל”רשות ההסתדרות הציונית” והיא השולטת בחברה עד ימינו.

 

סיכום

סיפור מרתק ומורכב לאותה התקופה. חווה בתוכו גם את הקשיים של הקמת המדינה ואנשי המפתח שבלעדיהם ארץ ישראל לא הייתה קיימת היום.

השקעות פיננסיות

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף

ליטיגציה: המדריך המלא

הליטיגציה היא מילה שלא שומעים אותה באוזננו ביום יום. מי שמכירים אותה היטב הם בעיקר אנשי המשפט שעוסקים בתחום זה, כמו למשל עורכי דין ושופטים