האם אלימות מילולית נחשבת אלימות?

נהוג להפריד בין אלימות פיזית לאלימות מילולית. אלימות פיזית גורמת לחבלות בגופו של אדם, אשר לא אחת עלולות לגרום לנזקים. בגין נזקים אלו, זכאי הניזוק לפיצויים. אלימות מילולית לעומת זאת, אינה גורמת לנזקים מוחשיים לאדם – היא לא משאירה סימנים פיזיים, ומשכך, נדמה שגם לא צפוי שיפוי בגינה.

בשנים האחרונות, עולה המודעות בכל הנוגע לחשיבות שיח נקי והוגן בין אנשים. אלימות מילולית, כוללת שיח אשר אינו עונה להגדרה זו.

על אף שאלימות זו אינה גורמת לנזקים פיזיים, היא עלולה לגרום לנזקים נפשיים. אלו האחרונים עלולים להשבית אדם מעשייה לזמן מה, ובמקרים חריגים – אף לגרום לו לדיכאון ואף להתאבדות. מפאת זאת, עולה השאלה האם להחשיב אלימות מילולית כאלימות, והאם ניתן לקבל בגינה שיפוי הולם.

 

פירוש המושג 'אלימות'

ככלל, המונח 'אלימות', מורכב משני אלמנטים יסודיים: הראשון, משמעו הפעלת כוח פיזי כנגד אחר ואילו היסוד השני הוא יסוד הגסות או התוקפנות. אלימות, פועלת לעולם על ידי יצור חי, ומכוונת על פי רוב כנגד יצור חי.

הווי אומר, על מנת שפעולה תסווג כאלימות, עליה לכלול יסוד פיזי של הפעלת כוח ויסוד נפשי על תוקפנות וגסות. הנה כי כן, כיצד ניתן לייחס אלימות מילולית לפעולת אלימות? הרי, למרות שהאלימות המילולית מקיימת את תנאי היסוד הנפשי, אין בה אף הפעלת כוח פיזי. שאלה זו התעוררה לראשונה בפסק דין שלו נגד סלע.

פרשת שלו נ' סלע חברה לביטוח

בפרשה, ביטח עצמו יעקב שלו בביטוח נגד תאונות אישיות, אשר הוגדרו בפוליסת הביטוח כ- 'כל תאונה גופנית בלתי צפויה מראש, שתיגרם אך ורק במישרין על ידי אמצעי אלימות חיצוניים וגלויים לעין'. במסגרת עבודתו, מר שלו קיים פגישה עם מנהל הכפוף לו.

השיחה הגיעה לטונים צורמים, והתנהל בין השניים ריב מילולי, שכלל גידופים מצד המנהל כלפי שלו, בעקבותיהם, נגרמה לשלו התרגשות רבה, שהובילה לכאבים עזים בחזהו ולהתקף לב קשה. שלו תבע את הביטוח, בתאונה כי נגרמה לו תאונה אישית.

 

כיצד נפסקה הפרשה?

השאלה שנדונה בפסק הדין, היא האם הנזק שנגרם למר שלו, מכוסה בביטוח תאונות אישיות? במילים אחרות, האם הקללות שקילל המנהל את שלו, עונות לגדר 'אמצעי אלימות חיצוניים'? שופטי הרוב בבית המשפט העליון, פסקו שהתשובה אכן חיובית.

זאת, מאחר שהשימוש במונח 'אלימות' בשפה העברית, אינו משמש אך ורק תקיפה פיזית, אלא גם לסוגים אחרים, דוגמת אלימות נפשית, רוחנית וגם מילולית. בפסיקה אחרת, נאמר בבית המשפט העליון כי סוגי אלימות אלו עלולים לעיתים, כאשר הם באים לידי ביטוי באופן קיצוני, להיות פוגעניים הרבה יותר מאשר לתקיפה פיזית. פסיקות אלו, מכווינות את הגישה השולטת כיום בעולם המשפט, לפיה אלימות מילולית היא עבירת אלימות גרידא.

 

כיצד מתבטאת אלימות מילולית?

אלימות מילולית, מתבטאת בשלל אופנים הקשורים למילים הנאמרות על או כנגד אדם אחר. מילים אלו יכולות להיאמר בדרך של קללות וגידופים, שמות גנאי, כינויים מעליבים, אמירות מבזות וכיוצא בכך.

בנוסף, צעקות של אדם על אחר, איומים, התעמרות, השפלות או התעלמות, נחשבות אף הן לעיתים כאלימות מילולית. ככל שמדובר באמירות והעלבות שאינן 'חד פעמיות', אלא נעשה בהם שימוש בהיקף רחב, ללא התנצלות מצד האדם שנקט באלימות מילולית, הרי שקיימת אפשרות להיווצרות קשר אלים מילולית בין המשתמש באלימות לבין הקורבן.

אלימות מילולית מתרחשת בשגרה במגוון רחב של מקומות. כך למשל, תופעת האלימות המילולית נפוצה במקרים רבים בבתי ספר, שם מנסים התלמידים ליצור לעצמם מעמד חברתי גבוה, בין היתר על ידי השפלת או העלבת תלמיד אחר, הנחשב נחות מבחינה חברתית. תופעות בדבר 'חרם' על תלמידים מסוימים, הכוללים העלבה קבוצתית או התעלמות כוללת, נחשבות אף הן כאלימות מילולית.

התא המשפחתי נחשב גם הוא כפלטפורמה נפוצה עבור אלימות מילולית. בן זוג המעדכן את רעהו כי הוא 'טיפש', 'לא שווה כלום', 'אפס', 'שמן' וכיוצא בזה. לעיתים, האלימות המילולית במשפחה עלולה להיחשב עד לכדי איום לפגיעה פיזית, הגם שבפועל אלימות פיזית – לא התרחשה.

 

מה עושים כדי למנוע ולהפסיק אלימות מילולית?

על פי רוב, לא נפתח הליך פלילי בגין שימוש באלימות מילולית. זאת, גם אם נעשה שימוש בקללות חמורות, ולמרות שהאלימות המילולית מסווגת כאלימות. מה שאפשר לעשות, הוא לפנות בבקשה להוצאת צו למניעת הטרדה מאיימת כנגד המשתמש באלימות מילולית.

הבקשה יועבר לפתחו של בית המשפט, אשר יסקור את המקרה וייקבע האם להעניק צו שכזה. חוק מניעת הטרדה מאיימת מורה, כי בית המשפט יכול להעניק צו, במצב לפיו אם אדם הטריד אדם אחר – פגע בפרטיותו, נקט איומים כלפיו, יצר קשר עימו בל פה, פגע בשמו הטוב ועוד.

תוקפו של צו זה הינו שישה חודשים, במהלכם יכול בית המשפט לאסור על הפוגע ליצור קשר עם הנפגע בכל דרך (בעל פה, בכתב, פגישה פיזית וכן הלאה), ואף להימצא במרחק מה ממקום מגוריו, עבודתו וכן הלאה.

במקרים לפיהם מדובר באלימות מילולית במשפחה, יכול בית המשפט להעניק צו הגנה למניעת אלימות במשפחה. במסגרת צו זה, ייאסר על הפוגע להיכנס לדירה בין דר הנפגע – בן משפחתו; יהיה אסור לו להטריד בן משפחה זה, הוא לא יוכל לבצע שימוש בנכסים ששייכים גם לבן המשפחה הנפגע, וכן אמצעי הגנה נוספים שייקבעו על ידי בית המשפט.

 

סיוע משפטי בגין אלימות מילולית

לצד מספר רב של תלונות בדבר אלימות מילולית, בעת האחרונה, קיימת תופעה שלילית לפיה אנשים בודים מקרים של אלימות מילולית, ומגישים בגין אותן בדיות, תלונה בעילת אלימות מילולית. על פי רוב, הדבר מתרחש בעת משבר ביחסים בין בני הזוג, שעה שאחד מבני הזוג מעוניין 'להתנקם' בבן הזוג השני. עם זאת, אלימות בין בני זוג, קיימת לא אחת במקרים של ויכוחים ומריבות בין בני הזוג, שעלולים להתלהט ולהגיע לכדי אלימות מילולית.

במצב כזה, בוחרים רבים – בין אם הם משתייכים לצד הפוגע שהשתמש באלימות המילולית, ובין אם לצד הנפגע, להסתייע בשירותי עו"ד פלילי, שעתיד להסביר להם את מצבם המשפטי, לסייע להם בניסיון למזער את הנזקים הצפויים, ולייצגם בבית המשפט ככל שהדבר יהיה נצרך.

חוק

מאמרים נוספים בתחום

עובדים קשה למחייתכם מזה שנים אבל בסך הכול המצב הכלכלי שלכם נשאר כל הזמן, פחות או יותר, זהה? אם כך, כדאי שתדעו שאתם לא לבד. מעטים הם האנשים שמצליחים באמת למנף את הכישרונות שלהם ולמצוא עבודות מכניסות בצורה חריגה, מה שאומר שרובנו, הממוצעים, עובדים לא מעט שעות נוספות. זו...
אנשים רבים במהלך חייהם זקוקים בשלבים שונים להגנה על ידי עורך דין. עוד לפני שנכנסים בכלל לסוגיה כמו "מי אשם" או מי אחראי על מה שקרה, עורך דין דרוש לנו בכדי לקבל ייעוץ והכוונה כיצד לפעול בצורה נכונה ולהימנע מטעויות. זה נכון שבעידן המודרני נוכל לקרוא אינספור מאמרים על...
המשטרה מחפשת אתכם? הוזמנתם לחקירה? אתם יודעים שעברתם עבירה פלילית כלשהי ורוצים לקבל ייעוץ מה עליכם לעשות ומה יהיה הצעד הנכון לכם? אם כך, כדאי שתדעו שאתם לא לבד. איש מקצוע מוביל שיוכל לעזור לכם ולסייע הוא עורך דין פלילי והאמת היא, שלא תמיד אתם חייבים לחכות לרגע האחרון...
בכל שנה מחולקים בישראל מאות אלפי דו"חות תנועה על מגוון של מאות סוגי עבירות תעבורה. רובם המכריע של דו"חות אלה משולמים על ידי הנהגים, שמקבלים על עצמם את הדין, אך חלק קטן מאותם דו"חות מגיעים בסופו של דבר אל בית המשפט. מי הם אותם אנשים שלוקחים את הדו"ח שלהם...
כולנו זקוקים לשירות שמעניקים לנו הרופאים מידי פעם. אומנם זה נכון שכאשר אנחנו צעירים ובריאים זה פחות מעניין אותנו, כי המפגשים היחידים שלנו עם הרופאים קשורים לקצת צינון, אך עם השנים הדברים משתנים. עם השנים כל אחד מאיתנו רואה יותר רופאים, בין אם זה בגלל מחלה קשה שתוקפת אותנו,...
הרופאים נראים גם לכם, כמו לרוב האנשים, אנשי מקצוע רציניים ואתם מרגישים שאפשר לסמוך עליהם? אם כך, אתם לא לבד. רובנו רגילים לחשוב שהרופאים שלנו מקצועיים כי הם הרי למדו שנים על גבי שנים באוניברסיטה. בנוסף לכך, אחרי כל שנות הלימוד הם גם עשו התמחות ולכן ברור מדוע הם...
המרכזים אשר מתפרסמים לקהל הרחב הפכו בשנים האחרונות לאחד הכלים המשחיתים ביותר במערכת הציבורית. אולם, לקיחה של משרד אשר מתמחה בתחום יכולה למנוע את השחיתות ולהגדיל את הסיכויים לשווין מלא. מכרזים – כר פורה לאי שיוון מכרזים אשר מתפרסמים ע"י גופים מוסדיים הפכו בשנים האחרונות לכר פורה לאי שיווין,...
נגרם לכם נזק באופן זמני או קבוע ביכולת התנועה וברמת התפקוד התקין? פנייה לעורך דין מומחה לעניין תבטיח כי תקבלו ייצוג הולם בזמן המשפט, וכי תהיו זכאים לקבלת פיצויים בגין הנזקים אשר נגרמו לכם.   תביעות נזקי גוף – מה חשוב לדעת? ישנם לא מעט מעט מקרים בהם ניתן...
אם גם אתם רגילים לסמוך על הרופאים שלכם ואם גם אתם, בכל פעם כשאתם מרגישים רע, פונים אל רופא המשפחה ובטוחים שהוא יעשה את הטוב ביותר למענכם, אתם לא לבד. רוב האזרחים במדינה סבורים שהרופאים הם אנשים רציניים שעושים את עבודתם על הצד הטוב ביותר, שכן הם למדו שנים...
חוששים כי עומדים לפטר אתכם? דעו לכם כי ע"פ חוק, המעסיק מחויב לערוך לכם שימוע לפני פיטורין. מה צריך לדעת בנושא. וכיצד להתכונן כראוי, כל הפרטים החשובים במאמר הבא. שימוע לפני פיטורין – מה חשוב לדעת? ע"פ חוק, במדינת ישראל לא ניתן לפטר עובד ולפגוע בזכותו להמשיך בעבודתו, בטרם...
למרות שכולנו רגילים לראות מכוניות על הכביש ותנועה אינסופית כמעט בכל פינה בארץ, רובנו לא באמת עוצרים לחשוב בחיי היומיום עד כמה זה מסוכן. עד כמה בשנייה אחת של חוסר ריכוז החיים שלנו עלולים להשתנות, בין אם אנחנו אלה שנוהגים ברכב, הולכים ברגל או נוסעים באופנוע. הסטטיסטיקה לא משקרת...
מתוך אינספור עבירות שכל אדם עלול לעבור, אין ספק שהעבירה החמורה ביותר שיש היא רצח. יכולים להיות לא מעט הסברים לביצוע עבירות כאלה וכמובן שיש הבדל בין הריגה, רצח ובעיקר – יש הבדל בין המניעים השונים. אדם שרוצח אדם אחר מתוך הגנה עצמית לא יישפט על ידי בית המשפט...
פגיעה ביכולת הראייה באופן זמני או קבוע יכולה להוביל לקבלת פיצוי של אלפי שקלים, ולעיתים מיליונים. יחד עם זאת, על מנת לבסס את הטענה נדרשת קבלת חוות דעת רפואית. כיצד זה מתבצע? הפרטים בהמשך המאמר. רשלנות רפואית – עיניים תביעת רשלנות רפואית בגין טיפול לקוי אותו קיבלתם אשר גרם...
תאונות קשות או קטלניות מתרחשות לצערנו בישראל, ולכן חשוב לדעת בפני מה אתם עומדים – במקרה ותהיו מעורבים בכך. כל הפרטים החשובים ביותר – במאמר. תאונת דרכים קשה או קטלנית – מה ההבדל? תאונות דרכים מתרחשות לצערנו מדי יום, כאשר לעיתים מדובר בתאונות קטלניות או קשות. למעשה, ע"פ משרד...
נהיגה בשכרות הינה עבירה חמורה אשר עלולה להוביל לנפגעים. משום כך, חשוב שתדעו מהו ריכוז האלכוהול אשר מותר בחוק. עורך הדין חיים אליה שמו מסביר. נהיגה בשכרות – כיצד מוגדר נהג שיכור ע"פ החוק? מדינת ישראל וכן גורמי אכיפת החוק אוכפים בצורה משמעותית ורחבת היקף את תופעת הנהיגה בשכרות,...
לצערנו אנו עדים למקרים בהם אזרחים נתפסים כאשר הם נוהגים תחת השפעת אלכוהול. מה חשוב לדעת בנושא ומדוע יש להיוועץ עם עורך דין בהקדם האפשרי? נהגתם בשכרות? דעו כי יש החמרה משמעותית ברף הענישה על אף ההסברה הרבה בתחום של נהיגה בשכרות כמו גם מקרים אשר תפסו את הציבור...
כולנו מכירים את אותן מצלמות תנועה שמוצבות באזורים שונים, אך האם הן אמינות? ויתרה מכך, האם באמת ניתן לעשות בהן שימוש בבתי המשפט? לא תמיד יש תשובות חד משמעיות לשאלות הללו והרחבה בנושא תמצאו במאמר שלפניכם. אמינות המצלמות ההיגיון אומר שאם כבר מציבים מצלמות, טבעי שהן יהיו כמה שיותר...
לבצע חקירה כלכלית זה לא עניין של מה בכך שכן זה דורש מיומנות, מקצועיות ובעיקר, אישורים. כלומר, לא כל אדם יוכל להתחיל לבצע חקירות כלכליות ככה סתם על דעת עצמו ולכן, אם אתם רוצים להתחיל חקירה כזאת, רצוי לפנות אל המקצוענים עוד היום. איך מבצעים חקירה כלכלית? זה לא...
בצער ההורים נפטרו והותירו אחריהם נכסים, בכדי לממש את הנכסים שהותיר הנפטר יחד עם צוואה, יש צורך בהגשת בקשה של צו קיום צוואה. הנה כמה דברים שיסבירו לכם איך התהליך עובד וממה הוא מורכב. לפני שנכנסים לכל הפרטים, חשוב להבין שהבקשה של צו קיום צוואה כרוכה שתלום אגרות. בנוסף...
אחד המקצועות המכובדים ביותר בעולם בכלל ובמדינת ישראל בפרט, הוא מקצוע עריכת הדין. מדובר במקצוע מורכב, הדורש השכלה משפטית ייחודית, כאשר בנוסף לה מחויב כל מי שמעוניין לעסוק בפועל במקצוע עריכת הדין, לעבור תקופה של חונכות או התמחות – סטאז' בלע"ז. בשורות הבאות נעסוק בתפקידים של עורך הדין ובתחומי...