תפריט

דמי היתר: מה אתם לא יודעים ומה כדאי לכם ללמוד

מועצת מקרקעי ישראל החליטה בישיבתה מיום כ"ב באייר תשע"ח, לעגן את זכויות השוכרים בישובים חקלאיים בחלקת המגורים. שוכר אשר יבחר להצטרף להסדר המפורט בהחלטה זו, יהיה זכאי לכך שבחלקת המגורים שהוא חוכר לא יחולו ההוראות הקיימות כיום בהסכמים מול רשות מקרקעי ישראל בדבר השבת קרקע לרשות במידה ומתקיים שינוי ביעודה של הקרקע.

דשא

דמי היתר מהם, האם זה רלוונטי למקרה הפרטי שלכם?

אתם צריכים לדעת עוד על דמי היתר, אולי זה יכול לחסוך לכם אלפי שקלים!

 הסכום שעל החוכר לשלם למנהל כתנאי למימוש זכויות בקרקע, שלא הוענקו לו לפי חוזה החכירה שבידו, בהתאם לנהלי מנהל מקרקעי ישראל. דמי היתר לתוספת בניה לכל מי שרוצה להרחיב את ביתו ולהמשיך לבנות.  תשלומים אלה משולמים במקרים של תוספת בניה, שינוי יעוד של מגרש, פיצול מגרש ועוד..

החלטה 1184

יש לציין כי החלטה 1184 של מנהל מקרקעי ישראל, ביטלה את תשלום דמי ההיתר בגין תוספת בניה למגורים של בית מגורים קיים עד לשטח כולל של 240 מ"ר. הביטול אינו גורף ותלוי בתנאים הקבועים בהחלטה. בדקו מהו השטח הכולל, והאם הוא עובר 240 מ"ר.

החלטה 1553

חשוב לעיין ב- החלטה 1553  ולדעת שבמידה והחוכר יבקש יוכל להצטרף להסדר על פי החלטה 1591 תמורת תשלום "מקדמה"  -כלומר  "דמי חכירה", בסך של 3.75% מערך הקרקע בתוספת של מע"מ.
יש לציין כי ערך הקרקע הינו ערך הקרקע של חלקת המגורים עם היקף בניה בסיסי למגורים- עד 375 מ"ר בכפוף לקיומה של תכנית תקפה, למעט חריגים כגון חוכר ביישובי עוטף עזה.

בסוף חודש מאי 2018 חתם שר האוצר על תיקון להחלטה 1523, כך הפך מספרה של ההחלטה ל- 1553. התיקון שבוצע בהחלטה מתייחס ל "התחשבנות מחדש" בהליך פיצול מגרש מנחלה, כמו כן מתייחס אל יישום החלטה 1553 באזור עדיפות לאומית "קו עימות".


החלטה 1591
החלטה זו היא ההחלטה המעדכנת את החלטה 1553 -ומשמעותה קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, או אגודה חקלאית שיתופית.

עיקרי החלטה זו הינם: כל תשלום בשיעור של 33% הנזכר בהחלטה לא תחול עליו הנחת אזור.

הנחת האזור מוגבלת עד תקרה מסוימת כמפורט בהחלטות רשות מקרקעי ישראל הרלוונטיות. זכות להתחשבנות במקרים מסוימים תהיה כמפורט בהחלטה זו. בהחלטה זו קיימת טבלה הקובעת את ערך ההנחה בשקלים באזורי עדיפות המוגדרים בחוק.

 

התייעצו עמנו, אנחנו כאן בעבורכם ובשבילכם!

חשוב להתייעץ עם שמאי מקרקעין המתמחה בתחום זה על מנת לא להפסיד כסף ולהבין מהו הצעד הנכון ביותר לעשות.  שמאי מקרקעין – שירותי שמאות וניהול מקרקעין עם ניסיון נרחב במיוחד של כ-20 שנה בתחום.

דמי היתר: מה אתם לא יודעים ומה כדאי לכם ללמוד

קצת עלינו

מרטין דייל הינו פורטל משפטי מוביל. בפורטל תוכלו למצוא תוכן משפטי במגוון נושאים, אז למה אתם מחכים? תתחילו לקרוא וללמוד דברים חדשים.

רוצה להתייעץ עם עורך דין?

פוסטים נוספים:

פטור ממילואים

עם תום שירות החובה יקבל אחוז גדול מהחיילים חוגר מילואים, המחייב אותו להופיע לשירות מילואים

שליחויות משפטיות

שזה מגיע לנושא של שליחויות משפטיות יש רק חברת שליחויות אחת שיכולה לתת לכם את

המדריך המלא למתגרש

.עתיד להתגרש? ובכן, ישנו הליך מקוצר אשר באמצעותו ניתן לקצר את ההליך עד לחודשיים ספורים.

עורך דין לאיתור כספים

איתור כספים הינה פעולה חשובה שלא מקבלת מספיק קרדיט בעיני הציבור הישראלי. מדובר בתהליך חשוב

רוצה להתייעץ עם עורך דין?