איך מגדירים כיום עבירת סמים בישראל

סמים מסוכנים הם חומרים שונים המשפיעים על מערכת העצבים בגופו של האדם. השפעת הסמים יכולה לפגוע בתפיסת המציאות של המשתמשים בהם ולהותיר בהם נזקים נפשיים וגופניים גם לטווח הארוך. השימוש בסמים נתפס על ידי הרשויות כבעיה חברתית ונעשים מגוון פעולות חינוכיות שיקומיות וענישתיות להיאבק בתופעה. רשימת החומרים המוגדרים כסמים מסוכנים מתעדכנת תקופתית  בפקודת הסמים. במאמר זה נתמקד בסוגי עבירות הסמים.

 

החזקת סמים לצריכה עצמית

עבירת החזקת סמים לשימוש אישי נחשבת לסוג עבירת הסמים בדרגת החומרה הקלה ביותר בתחום. הענישה בגין עבירות אלו יכולה להגיע לשלוש שנות מאסר במקסימום. עבירה זו מוגדרת בדרך כלל באופן כמותי. בפקודת הסמים המסוכנים מוגדרים כמויות של כל סוג סם שהימצאותו על האדם או בביתו מעידה רק על כוונתו לשימוש עצמי. עוד על עורך דין עבירות סמים ראו כאן.

 

החזקה שלא לצריכה עצמית

כאשר אדם נתפס עם סם מסוכן במשקל העולה על הכמות המצוינת בפקודת הסמים כשימוש עצמי הוא יואשם בעבירת החזקה שלא לצריכה עצמית. עבירת החזקה לצרכי סחר נחשבת לפשע חמור בעיני המחוקק והענישה עליה יכולה להגיע גם לעשרים שנות מאסר. על מנת להרשיע אדם התביעה נדרשת להוכיח כי לנאשם הייתה שליטה בלעדית על הסם והוא החזיקו למטרת הפצה.

 

עבירה של סחר בסמים

עבירת הסחר מתקיימת כאשר ישנם שני צדדים לעסקה והתבצעה העברה של כסף או שווי כסף בין הצד אשר מוכר את הסם לבן הצד שקונה אותו. עבירת הסחר מוגדרת עבור אירוע ספציפי ועל כל אירוע מתועד, הנאשם עשוי לקבל אישום נפרד בפני עצמו. הענישה על עבירת סחר תלויה, הן במספר העסקאות והן בסוגי הסמים ובהיקפים של הכמויות המעורבות.

 

עבירות תיווך וייבוא

עבירת התיווך יכולה להתקיים גם ללא שהצד המתווך יקבל תמורה כלשהי. עצם התיווך בין שני צדדים לעסקה בה הועבר סם מצד אחר לצד שני הינו מספיק. עבירת ייבוא סם מסוכן כוללת, הן מעורבות בהכנסת סמים מחו”ל אל תוך מדינת ישראל, הן לשם הפצה מקומית והן לשם הפצתם במדינה אחרת. הרשעה בעבירת ייבוא אפשרית גם אם הרשויות לא שמו את ידיהם על הסמים.

 

עבירת גידול סמים

עבירת הגידול והייצור הינה חמורה גם כן והענישה בעבורה יכולה להגיע לעשרים שנות מאסר. החוק אינו מבחין בין גידול לצריכה עצמית לבין גידול לסחר ובתי המשפט בפסיקה נדרשים להכריע בעניין. הדבר נבחן בבית המשפט לפי האמצעים שהושקעו בגידול, כמות השתילים שנתפסו, רמת התכנון שקדמה לביצוע העבירה, כמו גם לממצאים רבים אחרים.

 

סיכום הגדרת עבירות סמים

לסיכום הנושא, עבירות סמים הן מהעבירות הנפוצות בישראל ומנגנוני האכיפה ומערכת המשפט מצויות במאבק נמשך נגד גורמי הפשיעה המעורבים בתחום. עבירות הסמים הנפוצות הן, עבירת החזקה לצריכה עצמית ועבירת הסחר בסמים. העונשים הקבועים בחוק בגין עבירות הסמים משתנים בהתאם לחומרת העבירה ולבית המשפט שיקול דעת משל עצמו במסגרת החוק.

עבירות סמים

 

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף

ליטיגציה: המדריך המלא

הליטיגציה היא מילה שלא שומעים אותה באוזננו ביום יום. מי שמכירים אותה היטב הם בעיקר אנשי המשפט שעוסקים בתחום זה, כמו למשל עורכי דין ושופטים