נהיגה במהירות מופרזת

מדובר באחת מעבירות התנועה הנפוצות ביותר והגורם מספר אחת להתרחשות תאונות בישראל – מעל ל-14% מהתאונות בישראל מתרחשות עקב נהיגה במהירות מופרזת! המדיניות של החמרה בענישה בביצוע עבירות נהיגה בעת האחרון לא פסחה כמובן גם על העבירה של נהיגה במהירות מופרזת.

בעת האחרונה, נדונו נהגים שהורשעו בנהיגה במהירות גבוהה באופן ניכר מעל המותר לעונשים של מאסר בפועל, בגיבוי של בית המשפט העליון. זאת בנוסף למאות אלפי ישראלים הנדרשים לתשלום קנסות הניתנים עבור ביצוע עבירות מהירות שחומרתן נמוכה באופן יחסי.

 

באילו אמצעים משתמשת המשטרה לצורך אכיפת העבירה של נהיגה במהירות מופרזת?

אכיפת מהירות מופרזת נעשית באמצעות מכשירי מדידת מהירות שונים וניתן להצביע על מספר מכשירים עיקריים לביצוע האכיפה:

מצלמת מהירות נייחות – מדובר במצלמות נייחות אשר ממוקמות באופן קבוע לאורך הכבישים השונים, לרוב בדרכים בין עירוניות. מצלמות אלה אוכפות לא רק נהיגה מעל המהירות המותרת באותו מקטע דרך ומשמשות גם לאכיפה של עבירות נהיגה בנתיבי תחבורה ציבורית ומעבר באור אדום.

המצלמות מקושרות למרכז בקרה בו מפענחים את הצילומים המתקבלים ממאות מצלמות מידי יום. לאחר הפיענוח נשלחים דוחות משטרתיים והזמנות לדין במקרה הצורך, כתלות בחומרת העבירה שבוצעה.

מכשיר הדבורה – זהו מכשיר מדידה משוכלל, מבוסס רדאר, המותקן בתוך ניידות המשטרה. הדבורה מאפשרת לשוטר למדוד מהירות של כלי רחב הן בנתיב נסיעתו והן בנתיב הנגדי ומגיע לטווח של מעל לקילומטר. תנאי לקליטת המהירות של כל כלי רכב הוא מרחק של 50 מטרים בין האחד לשני ועל כן לרוב המשטרה עושה שימוש בדבורה בכבישים מבודדים יחסית ודלילים בתנועה.

נהג שמבצע את העבירה ונתפס על ידי מכשיר זה נעצר במקום על ידי הניידת שהפעילה את המכשיר.

ממל”ז (מד מהירות לייזר) – לרוב תחשפו לאמצעי זה כאשר תחלפו על פני שוטר אשר עוצר עם הניידת בשולי הדרך ובידיו מכשיר הדומה לאקדח. זהו מד מהירות הפועל באמצעות קרן לייזר אשר יוצאת מהמכשיר לכיוון הרכב ובחזרה וכך מודדת את מהירות נסיעתו.

השוטר שמפעיל את המכשיר רואה על הצג את מהירות הרכב הנבדק, וכך יודע אם הנהג עבר את המהירות המותרת. שימוש במכשיר מחייב שוטר נוסף אשר עוצר את הרכב במידה ומהירות נסיעתו נמדדה כעוברת את המותר.

 

מהם העונשים הקבועים בחוק בגין נהיגה במהירות מופרזת?

מידת הענישה בעבירות של נהיגה במהירות מופרזת משתנה ונקבעת בהתאם לסיווג הדרך בה בוצעה העבירה: דרך עירונית או בין עירונית וכן מידת החריגה מעל המהירות המותרת באותו מקטע דרך. פירוט העונשים מהקל אל הכבד:

קנס של 250 ₪ ללא נקודות נהיגה עד 20 קמ”ש מעל המותר בדרך עירונית או עד 25 קמ”ש מעל המותר בדרך בין עירונית.
קנס של 750 ₪ ו-8 נקודות נהיגה במהירות 30-21 קמ”ש מעל המותר בדרך עירונית או 40-26 קמ”ש בדרך בין עירונית.
קנס של 1,500 ₪ ו-10 נקודות נהיגה של 40-31 קמ”ש מעל המותר בדרך עירונית או 50-41 קמ”ש בדרך בין עירונית.
כתב אישום והזמנה לבית המשפט נהיגה במהירות של למעלה מ-41 קמ”ש בדרך עירונית או נהיגה של למעלה מ-51 קמ”ש בדרך בין עירונית. בנוסף לכך משטרת התנועה צפויה לשלול את רישיון הנהיגה של הנהג באמצעות צו פסילה מנהלי לתקופה של עד 30 יום וכן במידה ויורשע במשפט צפוי לשלילת הרישיון בפועל ו/או על תנאי לתקופה של שנה עד שלוש שנים.
ענישה במקרי קיצון במקרים בהם מהירות הנהיגה הייתה גבוהה באופן ניכר מעל מדרג הענישה החמור ביותר, בית המשפט נוהג להחמיר בענישה ולעיתים אף להורות על מאסר בפועל. זאת גם במקרים שבהם לא התרחשה כל תאונה או פגיעה בחיי אדם וזאת על מנת ליצור הרתעה כלפי הנאשם וכלפי עברייני תנועה פוטנציאלים נוספים.

 

כך לדוגמא, בתיק בו הואשם נהג בנהיגה במהירות מופרזת של 195 קמ”ש מעל המותר בכביש בו המהירות המותרת הינה 90 קמ”ש, גזר בית המשפט על הנהג עונש של 4 חודשי מאסר ופסילת רישיונו למשך 6 שנים.

 

מהו העונש עבור נהג חדש בגין נהיגה במהירות מופרזת?

נהג חדש יישא בעונש כבד יותר בגין ביצוע העבירה, כאשר אפילו חריגה קטנה מעל המותר תגרור עמה סנקציות קשות. נהג חדש הנתפס בעבירה זו, יופתע לגלות כי בסיום התקופה בה הוא מוגדר כ”נהג חדש” (לאחר שנתיים מיום קבלת הרישיון) רישיונו לא יחודש והוא יצטרך לעבור מבחני תיאוריה ומבחן נהיגה מעשי (טסט) אשר רק בסיומם יוכל לחדש את רישיונו.

כל זאת אף אם מדובר בחריגה המינימלית מעל המהירות המותרת, שעבורה נהגים “רגילים” צפויים לקבל קנס של 250 ₪ ללא נקודות.

 

מה לעשות במידה ונתפסתי בעבירה של נהיגה במהירות מופרזת?

ראשית, בין אם קיבלתם הזמנה לבית המשפט או רק ברירת קנס, חשוב להתייעץ עם עורך דין המתמחה בעבירות תעבורה על מנת להבין את ההשלכות של העבירה ולבדוק מה ניתן לעשות על מנת להקל בעונש. יש לזכור כי תשלום קנס מהווה הודאה בביצוע העבירה ולכן אין לנהוג בפזיזות ולשלם את הקנס שכן משמעותו של הדו”ח משתנה בעקבות היקף החריגה מהמהירות המותרת ומספר הנקודות ו/או עבירות התעבורה של הנהג.

לקבלת ייעוץ משפטי יש חשיבות רבה עוד יותר כאשר מדובר על הזמנה לדין. במקרים אלו הענישה להיות מחמירה מאוד ולכלול לא רק קנס כספי גבוה ונקודות תעבורה, אלא גם שלילת רישיון לתקופה ממושכת.

 

כיצד עורך דין יכול לעזור במקרים של נהיגה במהירות מופרזת?

היעזרות בעורך דין יכולה לעשות הבדל גדול ולהביא לתוצאה מקלה באופן משמעותי עבור הנהג שנטען כי ביצע את העבירה. במקרים רבים ניתן להביא לביטול הדוח או ביטול כתב אישום, ככל שמדובר בהזמנה לדין. לחילופין, עורך הדין יכול להביא להימנעות מהטלת סנקציות שונות על הנהג וביניהן צבירת נקודות או פסילת הרישיון.

 

כיצד הדבר נעשה?

ישנו הבדל משמעותי מבחינת מהימנות המדידה בין האמצעים השונים לאכיפת העבירה. עורך הדין יכול לאתר כשלים שונים במכשיר המדידה אשר יצדיקו את ביטול הקנס או האישום. דוחות מהירות מופרזת הנסמכים על מכשירי הדבורה והממל”ז חשופים יותר לערעור על אמינותם ועורך הדין יכול לטעון לפגמים שונים בפעילות השוטר המפעיל, להעלות סתירות בעדות השוטרים ואף לתקוף את אופן עריכת הטפסים שמולאו עבור העבירה.

גם כאשר הדו”ח או ההזמנה לדין נסמכים על מצלמה ניתן לערער על אמינותם, אם כי הדבר מורכב יותר. במקרים בהם הרכב הנתפס נסע סמוך מאוד לרכב אחר ניתן לטעון כי אין לדעת בוודאות כי המהירות שנמדדה היא של הרכב הנטען. במקרים בהם מצלמת המהירות ישנה, כדוגמת מצלמת פילם, ניתן לטעון לנוכחות גורמים זרים, כדוגמת אנטנת סלולר או כבלי מתח גבוה, אשר שיבשו את אופן התיעוד.

בנוסף, כאשר מדובר בחריגה שאינה גבוהה ולנהג אין היסטוריה של עבירות תעבורה, ניתן להגיש בקשה להמרת הקנס באזהרה.

 

הנבחרת המשפטית – מי אנחנו?

הנבחרת המשפטית מתמחה בעבירות מהירות ובייצוג וניהול תיקי תעבורה על כל סוגיהם ברחבי הארץ. הנבחרת בעלת ניסיון עשיר בטיפול בעבירות תעבורה על כל סוגיהן ובאמתחתה הצלחות מרובות הכוללות זיכוי מלא לנאשמים בעבירות תעבורה, ביטול והפחתה של נקודות תעבורה ועוד. פנו עוד היום לנבחרת המשפטית שלנו אשר תבדוק את נסיבות ביצוע העבירה הספציפית שלכם וידאג למענה המשפטי הנכון והמיטבי עבורכם.

 

*המידע מוגש באמצעות הנבחרת המשפטית.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
או השאירו פרטים בטופס ❯
דוח מהירות לייזר

נסיעה במהירות מופרזת היא אחת העבירות היותר נפוצות בקרב נהגים. לאורך השנים נוסו שיטות שונות ללכידת נהגים הנוסעים במהירות מופרזת. אחת השיטות היותר מקובלות הנהוגות

קנס על מהירות

נהיגה זהירה היא בין הכישורים החשובים ביותר שיש להפעיל על הכביש, והיא באה לידי ביטוי באופן מובהק בנושא מהירות הנסיעה. מהירות הנסיעה חייבת להיות בהתאם

נקודות נהיגה מהירות

עבירות מהירות הן בין עבירות התעבורה המסוכנות ביותר שנהגים מבצעים על כבישי ישראל. מרבית התאונות החמורות בארצנו, נגרמות עקב נהיגה במהירות מופרזת ולא מידתית, ולכן

נהיגה של נהג חדש במהירות מופרזת

הסטטיסטיקה בישראל מעידה על כך שנהגים חדשים, נוטים להיות מעורבים בתאונות דרכים רבות יותר מנהגים ותיקים. בין העבירות השכיחות יותר שבגינן נהגים חדשים נתפסים ונענשים,

עבירות מהירות

עבירות מהירות הן מהעבירות המסוכנות ביותר שאפשר לבצע על כבישי ישראל. נהיגה במהירות מפחיתה את זמן התגובה של אנשים, איננה נדרשת, ויכולה להוציא רכבים משיווי

נהיגה של נהג צעיר במהירות מופרזת

ההפרדה בין נהגים צעירים לנהגים ותיקים על הכביש היא חשובה מאוד. נקודת ההנחה היא שנהגים צעירים חסרים את הניסיון והידע על הכביש כדי להתמודד עם

קנס מהירות מופרזת

נהיגה בטוחה היא אחד הדברים הכי חשובים על הכביש, וזה נוגע במיוחד לנושא המהירות. מהירות הנסיעה צריכה להיות מותאמת למציאות בשטח, והעדיפות היא תמיד לנסוע

מהירות מופרזת נהג חדש

נהגים חדשים עולים על הכביש בהתרגשות רבה. הם חולמים על הרגע הזה במשך שנים, ורוצים להתחיל לנהוג בהקשם האפשרי כדי להתנייד בקלות יתרה, אך גם

עורך דין מהירות מופרזת

ריבוי תאונות הדרכים בישראל והפיכתן הלכה למעשה למכת מדינה הולידו סיטואציה בה בית המשפט הולך ומחמיר עם עבירות תעבורה ובהן גם נהיגה במהירות מופרזת. זאת

משפט על מהירות מופרזת

תקנה 54 לתקנות פקודת התעבורה קובעות כי נהיגה במהירות מופרזת הינה עבירה בעלת רף ענישה גבוה.  כאשר בסיטואציות שונות אף מתקיים משפט בגין עבירה זו,