תאונת דרכים במהלך שירות צבאי

ככלל, חייל (או חיילת) שנפגע בזמן שירותו הצבאי – כתוצאה מתאונת דרכים, זכאי בקבלת פיצויים בגין הנזקים שנגרמו לו במהלך התאונה. השאלה הנשאלת: ממי ניתן לתבוע את הפיצויים. למעשה, הגורם שעליו מוטלת האחריות לפצות את החייל בנזקי הגוף שנגרמו לו תלויה בכמה פרמטרים וביניהם, סוג הרכב שפגע בחייל.

עבור כל חייל המשרת בצבא, הן חייל בשירות סדיר והן חייל בשירות קבע או מילואים, קיימת הזכות להגיש תביעה, במידה ונפגע הוא מתאונת דרכים. בנוגע להגשת התביעה, קיימות שתי אפשרויות: תביעה כנגד משרד הביטחון ותביעה כנגד חברת הביטוח המבטחת את הרכב.

 

ההבדל בין פגיעה שבוצעה ע”י רכב צבאי ובין פגיעה שבוצעה ע”י רכב אזרחי

ככלל, קיים הבדל בין תאונה שהיה מעורב בה רכב צבאי ובין תאונה שהיה מעורב בה רכב אזרחי.

בתאונת דרכים שבה נפגע חייל ע”י רכב אזרחי, קיימת עבור החייל הזכות להחליט באם להגיש תביעה נגד חברת הביטוח (המבטחת את הרכב בביטוח חובה), בהתאם לחוק הפיצויים לנפגעי תאונה או נגד משרד הביטחון, בהתאם לחוק הנכים.

בתאונת דרכים שבה נפגע חייל ע”י רכב צבאי, ישנה עילה לתביעה אך ורק כנגד משרד הביטחון. יחד עם זאת, חשוב לציין כי על התאונה להיות במהלך שירותו של החייל או בדרכו לבסיס או בחזרה ממנו, בכדי שיהיה ניתן לתבוע את משרד הביטחון בגין תאונה במהלך שירות צבאי.

באם מדובר על תאונה שהתרחשה בזמן שהחייל היה בחופשה מהצבא, אזי יהיה ניתן לתבוע את משרד הביטחון רק אם החייל היה בדרך מהבסיס לחופשה או בדרך מהחופשה חזרה לבסיס.

 

תביעה כנגד משרד הביטחון

בכדי שתביעה כנגד משרד הביטחון תתקבל, נדרש קיומם של כמה תנאים לכך:

בכדי להגיש תביעה כנגד משרד הביטחון, מחובתו של החייל הנפגע להוכיח כי מי שפגע בו הינו אחראי לכך, אחרת, התביעה לא תתקבל. באם התנהוגותו של החייל תימצא ככזו שהיתה לא ראויה, במהלך הפגיעה, קצין התגמולים יוכל להחליט להפחית או לשלול את קבלת הפיצויים מהחייל. בנוסף, קבלת הפיצויים בד”כ תהיה מותנית בקביעת שיעור נכות של מינימום 10% אצל החייל.

 

תביעה נגד קצין התגמולים של משרד הביטחון

באם חייל היה מעורב בתאונת דרכים ונפגע כתוצאה ממנה, רשאי להגיש תביעה כנגד משרד הביטחון, באם הפגיעה אירעה בזמן שירותו הצבאי בצה”ל. באם החייל נפגע במהלך שהיה בחופשה, יכול הוא לתבוע בהתאם לחוק החבלה בחופשה. אולם, חייל שמשרת במילואים יכול לתבוע רק את חברת הביטוח, בנוגע לקבלת פיצויים.

 

תרחישים אפשריים לתאונות בזמן שירות צבאי

ככלל, יתכנו כמה תרחישים אפשריים בנוגע לתאונות דרכים שעשויות להתרחש עבור חייל, במהלך שירותו הצבאי:

  1. חייל במהלך שירותו הסדיר, או בשירות מילואים שנפגע בתאונת דרכים ע”י רכב אזרחי.
  2. חייל במהלך שירותו הסדיר, או בשירות מילואים שנפגע בתאונת דרכים ע”י רכב צבאי.
  3. חייל במהלך שירותו הסדיר, או בשירות מילואים שהיו מעורבים בה הן רכב צבאי והן רכב אזרחי.

 

ההבדלים בין חייל בשירות חובה ובין חייל בשירות קבע

באופן כללי, קיים הבדל בין חייל שנמצא בישרות חובה ובין חייל שנמצא בשירות קבע. באם חייל בשירות קבע נפגע בתאונת דרכים, יוכל הוא להגיש תביעה במידה והחבלה שנגרמה לו תהיה מוכרת כ”חבלת שירות”.

משמעות הדבר, שאם הפגיעה התרחשה כתוצאה מתאונת דרכים שלא במהלך פעילות מבצעית מסוימת, אזי הפגיעה תוכר ככזו שנגרמה בתאונת דרכים רגילה והחייל לא יהיה רשאי להגיש תביעה לקצין התגמולים במשרד הביטחון. במצב כזה, יוכל הוא להגיש תביעה כנגד חברת הביטוח, המבטחת את הרכב הפוגע, בדומה לאדם שנפגע בתאונת דרכים רגילה.

במידה וחייל הקבע נפגע בתאונת דרכים בזמן שהותו בחופשה, לא יוכל הוא להגיש תביעה כנגד משרד הביטחון אלא אך ורק כנגד חברת הביטוח שביטחה את הרכב הפוגע.

 

סוגי פציעות בצבא וההתייחסות המשפטית אליהן

כשמדובר בפציעה קלה, כגון מכה או נקע, אזי ההתייחסות לכך הינה קבלת טיפול רפואי מתאים. לעומת זאת, כשמדובר בחייל שחבל שבפגיעות קשות, כאלה שעשויות להשפיע על בריאותו בעתיד, אזי בדרך כלל הדבר יהווה עילה לתביעה כנגד משרד הביטחון.

 

מהי ההתנהלות לאחר פגיעה של חייל בצבא?

באם חייל נפגע בתאונת דרכים במהלך שירותו הצבאי, ראשית, יהיה עליו למלא דו”ח פציעה מתאים. לרוב, מדובר בדו”ח שמטרתו להוות אישור לכך שהחייל נפגע במהלך מילוי תפקידו הצבאי. ככלל, הדו”ח אמור לכלול כמה פרטים מקיפים וביניהם: מקום התרחשות הפגיעה, הנסיבות שהובילו לפגיעה, פרטים בנוגע לזמן ומקום התרחשות הפגיעה, אזור הפגיעה בגוף, מסמכים רפואיים רלוונטיים בנוגע לפגיעה, תיעוד של אנשים שנכחו במקום התאונה בזמן התרחשותה ועוד.

דו”ח הפגיעה נדרש להיות חתום ע”י מפקד היחידה וע”י הרופא שהעניק את הטיפול לחייל הנפגע. מאחר ודו”ח זה עשוי להוות מסמך משפטי, ישנה חשיבות למלא אותו באופן תקין, כפי שנדרש.

 

מהו סוג הפיצוי שעשוי להיקבע במצב בו חייל נפגע במהלך שירותו הצבאי?

ככלל, הפיצוי שינתן לחייל שנפגע במהלך שירות צבאי, יהיה ביחס לאחוזי הנכות שיקבעו עבורו. חישוב גובה פיצויים במסגרת תביעתו של החייל יעשה בהתאם ליכולת השתכרותו לפני תאונת הדרכים שהתרחשה ובהתאם ליכולתו להשתכר בעתיד.

לרוב, כשמדובר בחייל בשירות חובה שנפגע, בית המשפט יפסוק גובה של פיצוי בדומה לגובה השכר הממוצע במשק. בנוסף לכך, הנפגע יכול לתבוע פיצויים בגין נזקים אחרים, כגון: עוגמת נפש ועוד.

 

לסיכום

הן תאונת דרכים המתרחשת במסגרת שירות צבאי והן תאונת דרכים המתרחשת במהלך האזרחות, הינן אירועים לא נעימים, אשר עשויים לגרום לפגיעה למעורבים. מסיבה זו, ישנה חשיבות בביצוע פעולות מהותיות, מיד לאחר התרחשותה של התאונה אשר כוללות: חשוב שלא להזיז את הרכב הנפגע, בנוסף, יש לקבל דו”ח אירוע מהמשטרה, לאסוף את כל החומר

הרפואי הרלוונטי לתאונה שכולל טפסים רפואיים, מסמכים, צילומים, עדויות של נוכחים במקום התאונה ועוד.

 

לכל חייל שהיה מעורב בתאונת דרכים, במהלך שירותו הצבאי, קיימת הזכות בהגשת תביעה: כנגד משרד הביטחון, באם הוא נפגע מרכב צבאי או כנגד חברת הביטוח, המבטחת את הרכב, באם הוא נפגע מרכב אזרחי.

במידה והחייל נפגע בתאונת דרכים בזמן ששהה בחופשה מהצבא, יהיה רשאי הוא לתבוע את חברת הביטוח (המבטחת את הרכב בביטוח חובה). בבחינת גודל הפיצוי לחייל הנפגע, לרוב יהיה גובהו של הפיצוי כגובה השכר הממוצע במשק.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
או השאירו פרטים בטופס ❯

מידע נוסף סביב הנושא

תאונת פגע וברח: עבירת הפקרה

עבירת הפקרה היא עבירה שבה נהג רכב פוגע באדם ומפקיר אותו. הפוגע לא מזעיק גופי הצלה ולא מגיש עזרה לנפגע. העבירה מוכרת בשמה העממי “תאונת

תאונת דרכים במהלך העבודה

מאמר זה נכתב עבור הנבחרת המשפטית- אתר עריכת הדין המוכר ביותר בישראל. כאן תוכלו למצוא מידע מקיף ואמין, בענייני חוקים ודינים, בנושאים הנוגעים לכם ואליכם.

תאונת דרכים כמה מגיע לי

לאחר תאונת דרכים, ישנה חשיבות בייצוג של עורך דין מנוסה, מתחום תביעות ביטוח, שיש ביכולתו לייצג את המעורב בתאונת הדרכים מול חברת הביטוח. לעיתים, עורך

תאונת דרכים – מי אשם

ככלל, תאונות דרכים מתרחשות במהלך חיי היום יום, כאשר חלקן נחשבות כתאונות קלות וחלקן כתאונות קשות. כשתאונת דרכים מתרחשת, לעיתים ניתן לדעת מראש מי האשם

תאונת דרכים מה עושים

באופן כללי, תאונת דרכים הינה סטואציה לא קלה, בפרט אם אנשים נפגעו בגופם ו/או בנפשם כתוצאה ממנה. מיד לאחר התאונה, אנשים שהיו מעורבים בה עשויים

אי מסירת פרטים בתאונה עם נפגעים

ככלל, תאונות דרכים ניתן לסווג לכמה קטוגריות: תאונות דרכים ללא נפגעים, תאונות דרכים עם נפגעים ותאונות דרכים חמורות. כך או כך, בכל תאונת דרכים שמתרחשת,

גרימת מוות ברשלנות בתאונת דרכים

משרד התחבורה, בשיתוף עם הרשות הלאומית בדרכים פועלת על מנת לצמצם את כמות תאונות הדרכים הקטלניות. יחד עם זאת, על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,

תאונת פגע וברח

אחת הסוגיות המדוברות ביותר במסגרת דיני התעבורה בכלל ובעולם תאונות הדרכים בפרט הינם המקרים של תאונות פגע וברח. עבירות אלו נתפסות כחמורות במיוחד והמחוקק קבע

עורך דין תאונות דרכים

תאונות דרכים הינן מקרים מורכבים, אשר יש להם השלכות משפטיות היכולות להיות כבדות משקל הן בנוגע לפיצויים כספיים אשר נדרשים לשלם או לקבל מחברות הביטוח