רשלנות רפואית בניתוח לסרטן הוושט

רשלנות רפואית בניתוח לסרטן הוושט עלולה להותיר את המטופל במצב מורכב ומסובך מכפי שנכנס לניתוח. סרטן הוושט הינו סרטן נדיר באופן יחסי, אולם שכיחותו הולכת ועולה בעולם המערבי. ישנה חשיבות משמעותית לעצם הגילוי המוקדם, אשר יכול להציל חיים, וכך גם לניתוח מוקדם ככל האפשר.

בכל חשש שעולה שהתרחשה פעולה רשלנית בניתוח לסרטן הוושט, יש לפנות לייעוץ אצל עורך דין רשלנות רפואית, אשר יוכל לברר האם עילת התביעה הינה מוצדקת, והאם אכן הנזק שנגרם נבע באופן ישיר מהפעולה הרשלנית. לשם הוכחת צדקת התובע, יידרש עורך הדין לחוות דעת מקצועיות של אונקולוגים מהתחום, אשר יוכלו לבסס את התביעה, ולהוכיח כי הרופא המטפל לא פעל על פי פעולות שהיו צריכות להתבצע כל ידי הרופא הסביר.

 

על אבחון סרטן הוושט והטיפול בו

אבחון סרטן הוושט נדרש להיעשות באופן המוקדם ביותר, בכדי שהניתוח ותהליך הטיפול כולו יהיה היעיל ביותר ויוכל להביא לריפוי או לפחות למניעת הישנות. ישנם מספר גורמי סיכון לסרטן הוושט, כמו למשל גיל, מגדר, ריפלוקס חוזר במשך זמן ארוך, תזונה ועוד.

כל אחד מגורמי סיכון אלה צריכים להדליק נורה אדומה אצל הרופא המטפל, כך שבהופעת תסמינים אצל המטופל, הוא ישלח לבדיקות נוספות שיוכלו לאשש או לשלול את נוכחות המחלה. עם זאת, יש לזכור כי הופעת התסמינים בסרטן הוושט עלולים להופיע רק בשלב מאוחר של המחלה, כך שאם לא מתעורר חשדו של הרופא המטפל בזמן, זה עלול להיות מאוחר מדי עבור החולה.

אולם הרופא המטפל יכול להיות חשוף לתביעות של רשלנות רפואית אם התעכב באבחון המחלה, או לא שלח את המטופל להמשך בירור או אם בעקבות רשלנות בפענוח הבדיקות לא נשלח המטופל בזמן לניתוח.

 

הסיבוכים הפוטנציאלים בניתוח לסרטן הוושט

ניתוח לסרטן הוושט להורדת הגידול הינו הטיפול הראשוני במחלה זו. ההחלטה על הניתוח צריכה להתקבל על פי אופי הגידול באופן מדויק, מיקומו וגודלו, ומצבו הפיזי של המטופל ויכולת הריפוי שלו מניתוח, הנחשב גדול ומסובך. הניתוח עצמו, אשר דורש מיומנות מקצועית ורפואית כולל כריתה של הוושט וחלק מהקיבה, ושחזור של מערכת העיכול.

בדומה לניתוחים אחרים, גם בניתוח לסרטן הוושט עלולים להתרחש סיבוכים לפניו, במהלכו ואף לאחריו, כאשר המטופל כבר נמצא במחלקת האשפוז ואף בביתו. סיבוכים אלה עלולים לכלול נזקים, זמנים או קבועים לוושט, או למיתרי הקול. מכיוון שהניתוח הינו סבוך ומורכב, ישנו שיעור גבוה, באופן יחסי, של סיבוכים לאחר הניתוח, כך שהחולה חייב להימצא במעקב קפדני, כדי לאבחן את הסיבוך כמה שיותר מוקדם.

 

מה חשוב לדעת על רשלנות רפואית בניתוח לסרטן הוושט

תוצאות הניתוח תלויות באופן הבסיסי ביותר במצבו הפיזי של החולה, ובמצב התקדמות המחלה. משום כך, יש לקחת בחשבון גורמים רבים, לפני ביצוע הניתוח, ולשקול את יתרונותיו מול חסרונותיו. את כלל השיקולים, יש להביא לידיעתו של המטופל, והוא בתורו יוכל לחתום על הסכמה מדעת, אשר תבטא את מלוא הבנתו את התהליך, על סיכוניו וסיכוייו.

הרופא המטפל עלול להיות חשוף לתביעות רשלנות רפואית, אם לא הסביר את התמונה בכללותה למטופל, או לא החתים אותו על טופס הסכמה מדעת לפני הניתוח. כמו כן, בניתוח עצמו, עלולות להתרחש פעולות רשלניות, אם תשומת הלב של הרופא המנתח מוסחת, או שלא כל האופציות שצריכות להיבדק לא נבדקות.

יש לזכור כי לא כל טעות נחשבת לרשלנות רפואית, אלא פעולה רשלנית תוגדר שכזו כאשר פעולה שהייתה צריכה להיעשות על ידי הרופא הסביר, אל מול הידע המקצועי הקיים והנהלים המקובלים, לא נעשתה. פעולות רשלניות עלולות להתבטא גם לאחר הניתוח, כאשר המעקב הצמוד אחר המטופל לא נשמר, והוא מפתח סיבוכים אשר היו יכולים להימנע.

 

באילו מקרים מומלץ להגיש תביעה על רשלנות רפואית בניתוח לסרטן הוושט?

כאשר ישנו חשש כי התרחשה פעולה רשלנית במהלך הניתוח לסרטן הוושט, יש להתייעץ עם עורך דין רשלנות רפואית, אשר יוכל ללוות את התביעה ולאסוף את החומרים להכנת המשפט. בשלב הראשון, יידרש עורך הדין לאסוף את רצף האירועים אשר הובילו למצב הנוכחי, כפי שהתרחשו במציאות.

לשם כך, יהיה עליו לאסוף רשומות רפואיות כפי שנכתבו במחלקת האשפוז, ואת ההיסטוריה הרפואית של המטופל. בשלב השני, יידרש עורך הדין לקבל חוות דעת ממומחים נוספים בתחום, אונקולוגים המתמחים בסרטן מערכת העיכול וכירורגים, אשר יוכלו להוכיח כי הפעולה הרשלנית קשורה בקשר ישיר עם הנזק שנגרם, בין אם הוא זמני, ובין אם קבוע.

כך הם יעסקו במבחן הרופא הסביר, אשר עיקרו הוא כי הרופא המטפל במקרה הנדון לא פעל על פי הפרקטיקה המקובלת בתחום כפי שהיה נוהג כל רופא סביר במקרה דומה. חוות דעת זו, אשר הינה מקצועית במהותה, יכולה לקבוע את הצלחת המשפט כולו, בעיקר במובן של קבלת דמי פיצויים עבור המטופל.

 

לסיכום

רשלנות רפואית בניתוח לסרטן הוושט מוגדרת כפעולה אשר הרופא הסביר לא היה פועל כך במקרה דומה אחר. לכן, לא כל טעות בשיקול דעתו של הרופא המטפל, נחשבת לרשלנות רפואית, אלא רק פעולות אשר היו יכולות למנוע את הנזק שנוצר. ניתוח לסרטן הוושט הינו ניתוח מורכב מאד הדורש מיומנות מקצועית גבוהה מהעוסקים בו, אך נדרשת גם חובת אחריות מהרופא למטופליו.

בכל חשש שנעשתה פעולה רשלנית יש להתייעץ עם עורך דין רשלנות רפואית, אשר יוכל לברר את הצדקת התביעה וללוות את התובעים במהלך המשפט. לשם הוכחת צדקת המטופל, יידרש עורך הדין להציג חוות דעת מרופאים מומחים, אונקולוגים העוסקים בסרטנים במערכת העיכול, אשר יהוו גורמים אובייקטיבים ויוכלו להדגים את הקשר הישיר שנגרם בין הנזק לפעולה הרשלנית שנעשתה. חוות דעת זו יכולה לקבוע את הצלחת המשפט כולו.

הטיפול הראשוני המהווה הלחמות בסרטן הוושט הוא ניתוח לצורך הורדת הגידול הקיים. ביצוע הניתוח מסתמך על אבחון של הגידול על כל מאפייניו. אי לכך, כל טעות קטנה באבחון, עלולה לגרום לנזקים שונים לוושט, לאיברים הסמוכים כגון מיתרי הקול, ואף לאיברים הקשורים לוושט כגון הקיבה.
ניתוח לסרטן הוושט הוא ניתוח אשר דורש ידע ומקצועיות רבים בנושא. ניתוח שכזה הוא ניתוח מורכב אשר כולל בתוכו עבודה עם מספר איברים, ועל כן דורש גם ריכוז רב. אי לכך, חשוב לדעת שרמת הסיכון בניתוח זה אינה קטנה, ועל כן יש לשקול את היתרונות אל מול החסרונות מבעוד מועד.
לא. מאחר וישנם נזקים הנגרמים במוקדם או במאוחר לניתוח לסרטן הוושט, או נזקים שהיו נגרמים בכל מצב שהוא, לא כל נזק לאחר או במהלך ניתוח שכזה נובע מרשלנות רפואית. זהו דבר שחשוב לדעת, ועל כן לא כדאי למהר להגיש תביעה.
לאחר התייעצות עם עורך דין מומחה בתחום, הגשת תביעה בגין רשלנות רפואית בניתוח לסרטן הוושט, תעשה רק אם נמצא לנכון כי אכן מדובר על רשלנות רפואית שגרמה נזק למטופל.
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

עו”ד רשלנות רפואית – כפיר דיין דובב

שמי כפיר דיין דובב ואני עורך דין רשלנות רפואית בעל משרד עורכי דין מקצועי ומנוסה. משרדנו עוסק בתחומים משפטיים מצומצמים, וכך אנו יכול להעסיק צוות המתמחה בתחום הספציפי עליו הוא אחראי. טובת הלקוח היא בראש מעיינינו ומשרד עורכי הדין שלנו ידחוף לכך בכל הכוח. לקוחותינו מקבלים ליווי אישי לכל אורך התהליך המשפטי תוך הערכת סיכויי התביעה אל מול הסיכויים במשא ומתן עם הצד השני. לאורך השנים פיתחנו שיטות משפט יצירתיות שיכולות להביא לפריצות דרך משמעותיות, הן במניעת הגשת תביעות והן בהובלה לסיום ההליכים המשפטיים במהירות.

או השאירו פרטים בטופס ❯

מידע נוסף סביב הנושא

רשלנות רפואית בניתוח לסרטן הרחם

סרטן הרחם הוא גידול סרטני שעלול להופיע אצל נשים, תוך שהוא פוגע במערכת הרבייה שלהן. כאשר עושים שימוש במינוח הזה, הכוונה היא למגוון רחב של

רשלנות רפואית בניתוח לסרטן הפה

סרטן הפה הוא מחלה המתחילה לקנן בפיו של המטופל. בשלבים מאוחרים יותר, אם לא התגלתה המחלה ולא טופלה בזמן, מתפשטים התאים הסרטניים לחלקים נוספים בגוף

רשלנות רפואית בניתוח לסרטן הריאות

סרטן הריאות הוא אחד הגידולים הסרטניים הקטלניים ביותר. למרבה הצער, קיים קושי רב בטיפול בסרטן הזה. הקושי נובע מהמורכבות של הטיפול וכן מהעובדה שבחלק ניכר

עו''ד כפיר דיין דובב
תילחם לבד ולא תשיג כלום. תתקשר, וסוללת עורכי דין ממולחים יילחמו בִּשְׁבִילְךָ