צו ירושה

תוכן עניינים

זכותך לדעת! הידעת? למעלה מ50% מהשכירים בישראל זכאים להחזר מס, גובה החזר עומד על 8,000 ש"ח בממוצע! לא צריך עו"ד כדי לבדוק זכאות, לבדיקת זכאות במחשבון קל ונוח לחצו כאן.

פעמים רבות, כשאנשים חושבים על המונח 'ירושה' קיימת נטיה להניח כי מדובר על עניין אוטומטי שקורה מעצמו ומתוקף הקשרים המשפחתיים של המוטבים אל הנפטר. לעומת זאת, כשיורדים קצת יותר לעומק מגלים שירושה טומנת בחובה לא פעם עניינים משפטיים כאלו ואחרים, אשר דורשים הצגה של אי אילו מסמכים אשר יוכלו להעיד על הקשר המשפחתי וכן לקדם את התהליך לשלב חלוקת הירושה. צו ירושה הוא אחד המסמכים הללו, שבמקרים מסוימים הופך לרלוונטי ומכריע בשלבי מימוש הצוואה וחלוקת עזבונו של הנפטר בפועל. מהו צו ירושה בדיוק ומהם הדברים החשובים שכדאי לדעת עליו? כל הפרטים במאמר שלפניכם.

 

צו ירושה – במה מדובר?

צו ירושה הוא מסמך אשר מתקבל מבית הדין הרבני או מרשם הירושה לאחר מותו של המוריש.
בצו ירושה מפורטים יורשיו של האדם שנפטר, והוא מהווה הצהרה משפטית. בהנחה והנפטר הותיר אחריו מסמך צוואה, המסמך שיש להצטייד בו הוא צו קיום צוואה, על מנת שרצונו של הנפטר כמפורט בצוואתו יוכל להתקיים כהלכה.

 

צו ירושה – מה התפקיד שלו? 

צו ירושה בא במטרה להצהיר על היורשים של הנפטר וכן על שיעור חלקם של כל אחד מן היורשים הללו בירושה, כאשר כל אלו נקבעים על פי חוק הירושה תשכ"ה 1965. בית המשפט לא שם את ידו בהיקף הנכסים, פירוט הנכסים, קביעת חלקם של היורשים בנכס כלשהו מעבר לנקבע בהתאם לחוק הירושה ועוד. בנוסף, במסגרת צו ירושה יכולות בהחלט ליפול טעויות, ולכן בהימצאן ניתן לתקנן באמצעות ערעור שיוגש לבית המשפט.

 

צו ירושה או צו לקיום צוואה?

בין שני המסמכים הללו קיימים הבדלים מהותיים. צו ירושה יינתן במקרים בהם לא קיימת צוואה ברת תוקף עבור הנפטר, ואילו צו לקיום צוואה יינתן במקרים בהם קיימת צוואה תקפה, המפורטת באופן מלא או חלקי, עבור הנפטר. למשל, בקשה לקבלת צו ירושה יכולה להתרחש גם כאשר קיימת צוואה ברת תוקף, אך שלא מפורטים בה כל נכסיו של הנפטר. במקרה כזה יינתן צו קיום צוואה שיתייחס לנכסים הנמצאים בצוואה, ואילו ינתן גם צו ירושה שיתייחס לנכסים שאינם נמצאים בצוואה.

 

התנגדות לצו ירושה או לצו קיום צוואה

לא פעם צדדים מסוימים לעניין הירושה רואים עצמם כנפגעים מן הבקשה לקבלת צו ירושה או צו קיום צוואה. במקרים כאלו, אותם אנשים יכולים להגיש התנגדות לקבלת הצווים הללו, בהתאם לסעיפי החוק המגדירים את מועדי ההתנגדות הקבועים. כמו כן, ניתן לבצע תיקונים בצווים מסוג זה גם לאחר שהם כבר ניתנו ונוסחו, בהנחה ונמצאות בהם שגיאות כאלו ואחרות.

 

האם כל אחד יכול להגיש התנגדות לצו ירושה או לצו קיום צוואה?

אז זהו, שלא ממש. ככלל אדם שנושא עמו סיבה קונקרטית להתנגדות צו ירושה או לצו קיום צוואה יכול להגיש אותה, אך בדרך כלל ניתן להבחין ב – 3 מניעים מרכזיים אשר מובילים להגשת התנגדות מסוג כזה. הסוג הראשון נוגע לאנשים אשר טוענים כי האדם הנפטר השאיר מסמך צוואה בר תוקף שיש לפעול לפיו. הסוג השני נוגע לאנשים אשר טוענים שלנפטר יש יורשים נוספים, ולא רק אלו שצוינו בצו ירושה. סוג זה יכול לכלול, למשל, ילדים שנולדו מחוץ לנישואין ומשפחת הנפטר לא יודעת על קיומם. סוג שלישי מתייחס לאנשים שטוענים שהיורשים המוזכרים בצו הירושה הם אינם היורשים החוקיים של הנפטר או שהם לא נחשבים עוד בתור יורשים שלו. סוג זה יכול לכלול, למשל, את גרושת הנפטר אשר בבקשה לצו הצהירה על עצמה בתור אשת הנפטר.

 

לא הוגשו התנגדויות לצו ירושה? זה הזמן להמשיך הלאה

בהנחה ולא הוגשה כל התנגדות לבקשת מתן צו ירושה, הבקשה תועבר לאפוטרופוס הכללי. בשלב זה יוכל האפוטרופוס הכללי לנקוט באחת משלוש פעולות שונות:

  1. העברת הבקשה לדיון בבית משפט לענייני משפחה
  2. העברת הבקשה למבקש לצרכי מילוי פרטים נוספים.
  3. אישור הבקשה.

בהתאם לתגובתו של האפוטרופוס הכללי ניתן יהיה לקיים את המשך התהליך הנוגע לחלוקת הירושה כדין והעברתה לחזקת הזכאים.

 

צו ירושה – הליכי הבקשה

הליכי הבקשה לצו ירושה מתחילים בהגשת הבקשה בגיבוי תצהיר מטעם המבקש. אל הגשת הבקשה יש לצרף את תעודת הפטירה של הנפטר, תעודה המתקבלת כ – 14 ימים ממועד הפטירה. אחרי שהבקשה תוגש, תצוין ברשומות גם הזכות להתנגד למתן צו ירושה. על פי דין, יועבר מסר על עצם הגשת הבקשה גם ליורשים הנוספים על פי דין של הנפטר. חלופה למסר שנשלח אל היורשים היא הגשה של מסמך כתוב מטעם היורשים הנוספים המאשר את ידיעתם לגבי הגשת הבקשה לצו ירושה.

 

מה קורה כאשר הנפטר לא התגורר במדינת ישראל?

לא פעם הליכי בקשה לצו ירושה מתקיימים במדינת ישראל כאשר הנפטר כלל לא התגורר בה. במקרים כאלו, בהם הנפטר מחזיק בנכסים הנמצאים במדינת ישראל, צו ירושה צריך להתקבל גם הוא במדינת ישראל. צו ירושה אשר מתקבל במדינת המקור של הנפטר אינו בר תוקף בארץ, וקבלת הירושה לא יכולה להתבצע בהתאם לו, אלא רק בהתאם לצו ירושה שניתן במדינת ישראל.
בעת הגשת הבקשה לצו ירושה עבור נפטר שלא התגורר בארץ, תוגש גם תעודת פטירה ממדינת המקור וכן חוות דעת משפטית בנושא דיני ירושה ממדינת המקור של הנפטר.

 

הגשת בקשה לצו ירושה באמצעות האינטרנט

את הגשת הבקשה לצו ירושה באמצעות האינטרנט ניתן לבצע באחד מהמקרים המפורטים כדלקמן: 

  • למוריש יש בן או בן זוג וצאצאים הנמצאים בין החיים
  • למוריש יש צאצאים הנמצאים בין החיים
  • למוריש יש בן או בת זוג הנמצאים בין החיים, ללא צאצאים, והוריו נמצאים גם הם בין החיים
  • למוריש אין בן או בת זוג, אין לו צאצאים אך הוריו אכן נמצאים בין החיים.

 

כיצד ניתן להגיש בקשה לצו ירושה באמצעות האינטרנט

הגשת הבקשה לצו ירושה באמצעות האינטרנט  מתבצעת על ידי מילוי טופס מקוון, שבמסגרתו מתבקש המגיש לשלם אגרות עבור הקמת הבקשה וכן בעבור דמי הפרסום. חשוב לציין כי הגשת בקשה לצו ירושה באמצעות האינטרנט מקנה 15% הנחה על תשלום האגרה, לעומת הגשת הבקשה לצו ירושה באופן ידני אשר תלווה בתשלום מחיר האגרה המלא. כמו כן, כאשר מגיש הבקשה נעזר בעורך דין לדיני צוואות וירושות ובתנאי שהוא ילדו או ילדתו, בן או בת זוגו, אמו או אביו של הנפטר – אופן הגשת הבקשה יתבצע אך ורק באמצעות האינטרנט.

 

בשורה התחתונה

בין אם אתם מגישים בקשת צו ירושה בצורה מקוונת ובין אם באופן ידני, קיימים מסמכים שתצטרכו לצרף אל הבקשה, כמו תעודת פטירה מקורית, אישור משלוח הודעה על הבקשה ליורשים הנוספים וכן הלאה. כך או כך, ליווי מעורך דין מקצועי המתמחה בדיני צוואות וירושות, הוא צעד מועיל ומתבקש בכל שלב ושלב בתהליך.

התכנים בעמוד זה אינם מהווים חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מטעם עורך דין עם התמחות בדיני ירושה ועיזבון, והם מובאים לידיעה כללית בלבד. מידע זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום צורה. במקרה בו נדרש טיפול משפטי בנושא צוואה או ירושה, יש לפנות ישירות לקבלת סיוע מעורך דין מומחה. 

זכותך לדעת! הידעת? למעלה מ50% מהשכירים בישראל זכאים להחזר מס, גובה החזר עומד על 8,000 ש"ח בממוצע! לא צריך עו"ד כדי לבדוק זכאות, לבדיקת זכאות במחשבון קל ונוח לחצו כאן.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
לייעוץ עם עו"ד חייגו עכשיו
עורכת דין הלנה שמחי מומחית בדיני משפחה וירושה
עו"ד משפחה הלנה שמחי - זמינה לייעוץ
לייעוץ עם עו"ד חייגו עכשיו
או השאירו פרטים בטופס:
מידע נוסף
ירושה על פי דין

כל אחד או אחת מאיתנו יודעים שביום מן הימים נצטרך לכתוב צוואה. הצוואה תגדיר באופן מפורט את האנשים שלהם אנחנו מעוניינים להעביר את כל רכושנו

מיסוי צוואה

במדינת ישראל שיעורי המס הם אלו הקובעים איזה סכום כסף נשלם לרשויות עבור הכנסה מסוימת. בנוסף, אנחנו משלמים מיסים גם על הוצאות כמו רכישת בגדים,

הסכם חלוקת עיזבון

מסמך הצוואה מטרתו להגדיר באופן ברור מי הם היורשים של הנפטר ומה יהיה אופן חלוקת הרכוש, הממון והנכסים ביניהם. עם זאת, לעיתים מזומנות, היורשים מעוניינים

עריכת צוואה

אנחנו מקדישים את רוב חיינו הבוגרים לעבודה קשה ומאומצת, על מנת להרוויח את לחמנו בכבוד. עם השנים אנחנו צוברים רכוש ונכסים, וידוע לנו שביום מן

פסילת צוואה

לא מעט אנשים נוטים לחשוב שדי בעצם קיומה של צוואה על מנת לחלק את הירושה ככתוב, אולם לא פעם, במקרים שונים, ניתן לקיים פסילת צוואה.

הסתלקות מעיזבון

מרבית האנשים מודעים לכך שבבוא היום רכושם וממונם של בני המשפחה שלהם יועברו לחזקתכם בירושה. במקרים מסוימים יהיו אלו ההורים, במקרים אחרים האחים, כמו גם

חוק הירושה

חוק הירושה הוא אחד מן החוקים החשובים הקיימים במדינת ישראל, והוא הדין הקובע בכל הנוגע להסדרת הטיפול בענייני צוואות וירושות. במסגרת חוק הירושה קיימת התייחסות

צוואה הדדית

עולם הצוואות הוא עולם המכיל מגוון רחב של אפשרויות. בין צוואה בכתב יד, צוואה בפני רשות, צוואה בעדים, צוואה מוסרית וצוואה בעל פה קיים גם