צוואה הדדית והסכם יחסי ממון

תוכן עניינים

זכותך לדעת! הידעת? למעלה מ50% מהשכירים בישראל זכאים להחזר מס, גובה החזר עומד על 8,000 ש"ח בממוצע! לא צריך עו"ד כדי לבדוק זכאות, לבדיקת זכאות במחשבון קל ונוח לחצו כאן.

במסגרת עולם הצוואות והירושות קיימים לא מעט חוקים שחשוב להכיר. ישנו מגוון רחב של צוואות והסכמים מסוגים שונים, הנערכים בין בני זוג בהקשר זה. בין היתר, ניתן לשים לב לסוגים שונים של צוואות שמגדירות, כל אחת בדרכה, את אופן החלוקה של העיזבון ששייך למוריש לאחר שילך לעולמו, וכל אחת מהן, בסופו של יום, נדרשת להגדיר את אותן הנקודות באופן ברור ובהיר.


חלק מן הזוגות חותמים גם על הסכם יחסי ממון, ולכן חשוב להבין את הקשר בין צוואה הדדית והסכם יחסי ממון והאופן בו הוא בא לידי ביטוי בפועל בעת מימוש הצוואה. לאור מורכבותו הרבה של הנושא, את השורות הבאות נקדיש להכרת מגוון הסוגיות העולות לפרקים בהקשר של צוואה הדדית והסכם יחסי ממון.

 

 

צוואה הדדית – במה אמורים הדברים?

צוואה הדדית היא צוואה ששני בני הזוג עורכים ביחד, במטרה להוריש את כל רכושם אחד לשני כאשר אחד מהם הולך לעולמו, ואילו רק ברגע שבו בן הזוג השני נפטר גם הוא – להעביר את הירושה לצד ג' שייבחר על ידם – כמו ילדיהם המשותפים של בני הזוג, לדוגמא.

 

 

מהו הסכם יחסי ממון?

הסכם יחסי ממון הוא הסכם שנערך בין שני בני הזוג כאשר הם מוגדרים בתור ידועים בציבור, דהיינו מי שאינם רשומים כנשואים במשרד הפנים, או בין בני הזוג אשר עומדים בפני נישואין. הסכם יחסי ממון הוא הסכם המגדיר את נושא הרכוש והממון של בני הזוג, ומפרט את העדפותיהם. הסכם יחסי ממון, על פי חוק, מגדיר את זכויותיו של כל אחד מבני הזוג עם תום הנישואין בעקבות גירושין, לקבלת מחצית מהרכוש שצברו שני בני הזוג במשותף לאורך תקופת נישואיהם.

 

 

אם כן, מה הקשר בין צוואה הדדית והסכם יחסי ממון?

בין צוואה הדדית והסכם יחסי ממון קיים קשר הדוק, היות והצוואה ההדדית נערכת בתור השלמה להסכם יחסי ממון. הצוואות ההדדיות הלכו וצברו תאוצה עם השנים, בעיקר בעקבות תיקון מספר 12 לחוק הירושה אשר נכנס לתוקף בשנת 2005, והן עומדות כיום על כ – 25% מכלל הצוואות שנערכות בישראל. ברגע שיש גם ילדים בתמונה, הקשר בין צוואה הדדית והסכם יחסי ממון הופך אפילו חשוב עוד יותר, כפי שנסביר בהמשך.

 

 

מדוע  צוואה הדדית והסכם יחסי ממון הם קריטיים כשיש ילדים בתמונה

במידה וקיימים צוואה הדדית והסכם יחסי ממון בין שני בני הזוג, כל אחד מהם למעשה הופך לבעליו של הרכוש של בן הזוג השני, ברגע שאחד מהם הולך לעולמו. לעומת זאת, לולא צוואה הדדית שנערכת כהשלמה להסכם יחסי ממון, יהיו הילדים היורשים החוקיים של רכושו של ההורה שנפטר, ויוכלו לעשות בו כרצונם. על ידי צוואה הדדית מבטיחים בני הזוג ירושה מוחלטת של העיזבון על ידי בן הזוג שנותר בחיים, ואילו הילדים יזכו להנות ממנו רק לאחר מותו של בן זוג זה.

 

 

ביטול צוואה הדדית

צוואה הדדית והסכם יחסי ממון מהווים מקשה אחת כאשר הם נערכים בתור מסמכים משלימים, אך הם יכולים גם לקבל התייחסות נפרדת כאשר מדובר על ביטולם. ביטול צוואה הדדית הוא אפשרי, כמו גם ביצוע שינויים כאלו ואחרים בנוסח שלה, כל עוד שני בני הזוג נמצאים בין החיים.

השינויים במסגרת הצוואה ההדדית יוכלו להתבצע עם העברת מסר כתוב לבן הזוג, כאשר שינוי שייערך בצוואה הדדית ללא מסירת מסר כתוב לבן הזוג יהיה שינוי חסר תוקף כלשהו. מסירת המסר עומדת בגדר הודעה על שינוי הצוואה או על ניסוח צוואה אחרת, ולמעשה להניח מאחור את הנוסח של צוואה הדדית שנוסחה על ידי שני בני הזוג. באופן הזה, הופכת צוואה הדדית למבוטלת.

 

 

ביטול הסכם יחסי ממון – מורכב יותר אך בהחלט אפשרי

ביטול של הסכם יחסי ממון הוא מורכב יותר. ברגע ששני בני זוג חותמים על הסכם יחסי ממון, הם למעשה מצהירים על כוונתם ועל רצונתם לקיים אותו כפי שנכתב. לא די ברצונם ובכוונתם של בני הזוג, אלא שבית המשפט, במסגרת נתינת אישורו על ההסכם, אף מבהיר את משמעויותיו של ההסכם ואת תוצאותיו האפשריות לזוג, כך שבעת חתימתם הם מצהירים על אישורם להסכם.


כמו כן,  הסכם יחסי ממון מאושר מקבל תוקף של פסק דין, ולכן פתיחת דיון מחודש בנושא סותרת עיקרון חשוב במשפט הישראלי – עקרון סופיות הדיון. לצד זה, חשוב לציין כי ביטול הסכם יחסי ממון אפשרי במקרה של הוכחת פגמים הקיימים בהסכם, לצד חוסר תום לב, טעות וכיו"ב.

 

 

צוואה הדדית והסכם יחסי ממון – מי מהם גובר על השני?

אם נפשט לרגע את הדיון בנושא המורכב של צוואה הדדית והסכם יחסי ממון, ניתן לטעון כי במסגרת הסכם יחסי ממון בני הזוג מעגנים, למעשה, את הזכויות של כל אחד מהם – הן כלפי הרכוש המשותף שצברו והן כלפי הרכוש שלהם בנפרד. בצוואה הדדית הגדירו בני הזוג הוראה ברורה שבמסגרתה ברגע שאחד מבני הזוג הולך לעולמו, בן הזוג השני מקבל את יתר רכושו. אם כן, לא ניתן להתעלם משאלת השאלות: מי גובר על מי? בואו נבחן את הנושא הזה באמצעות דוגמה.

חיים וחדווה הם בני זוג שנישאו זה לזו, לאחר שכל אחד מהם התגרש מבן זוגו הקודם. כל אחד מהם הביא עמו לזוגיות הן נכס מקרקעין השייך לו והן סכומי כסף שכל אחד מהם צבר בכוחות עצמו. במסגרת הסכם יחסי הממון שעליו חתמו חיים וחדווה, הם הגדירו כי כל אחד מהם הינו הבעלים של הרכוש והממון שהביא עמו מלפני הנישואין.

במקביל, ציינו בני הזוג במסגרת הסכם הממון, שלאחר מותו של מי מהם, בן הזוג ירש את הרכוש של בן הזוג הנפטר במלואו. ביום מותו של חיים, סברה חדווה כי תקבל את כל רכושו, אולם משום שלא ערכו צוואה – ילדיו של חיים וחדווה בעצמה, ידרשו לחלוק שווה בשווה ברכושו.

 

 

האם ירושה שווה בשווה במצב זה היא הוגנת?

חוק הירושה במדינת ישראל אינו עוסק בעניינים של "הוגן או לא הוגן", אלא בעניינים של מה שנמצא תחת החוק ומה שחורג מהחוק. לכן, בהמשך לדוגמה שנתנו, כדאי להכיר את סעיף 8 א' וסעיף 8 ב' לחוק הירושה, אשר מבהירים כי ההכרעה בדבר ירושתו של אדם לאחר מותו תינתן אך ורק בהתאם לצוואות, ולא בהתאם לשום מסמך אחר. במקרה של חיים וחדווה, הסעיף שציינו במסגרת הסכם הממון באשר להעברת רכושם אחד לשני לאחר מותו של אחד מהם, יהא בטל ומבוטל.

 

 

צוואה הדדית והסכם יחסי ממון עורכים רק בעזרת עורך דין לדיני צוואות וירושות

על מנת לא להגיע למצב שאליו הגיעו חיים וחדווה, שניתן רק לשער שהיו פועלים אחרת לו רק היו מכירים את חוק הירושה על בוריו, כדאי להיעזר בעורך דין לדיני צוואות וירושות. היות והחוק מכיל כל כך הרבה סעיפים קטנים, כדאי לנסח צוואה הדדית והסכם יחסי ממון באופן שישקף את רצונכם האמיתי וגם יוכל להתממש בהתאם לו.

 

התכנים בעמוד זה אינם מהווים חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מטעם עורך דין עם התמחות בדיני ירושה ועיזבון, והם מובאים לידיעה כללית בלבד. מידע זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום צורה. במקרה בו נדרש טיפול משפטי בנושא צוואה או ירושה, יש לפנות ישירות לקבלת סיוע מעורך דין מומחה. 

זכותך לדעת! הידעת? למעלה מ50% מהשכירים בישראל זכאים להחזר מס, גובה החזר עומד על 8,000 ש"ח בממוצע! לא צריך עו"ד כדי לבדוק זכאות, לבדיקת זכאות במחשבון קל ונוח לחצו כאן.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
לייעוץ עם עו"ד חייגו עכשיו
עורכת דין הלנה שמחי מומחית בדיני משפחה וירושה
עו"ד משפחה הלנה שמחי - זמינה לייעוץ
לייעוץ עם עו"ד חייגו עכשיו
או השאירו פרטים בטופס:
מידע נוסף
ירושה על פי דין

כל אחד או אחת מאיתנו יודעים שביום מן הימים נצטרך לכתוב צוואה. הצוואה תגדיר באופן מפורט את האנשים שלהם אנחנו מעוניינים להעביר את כל רכושנו

מיסוי צוואה

במדינת ישראל שיעורי המס הם אלו הקובעים איזה סכום כסף נשלם לרשויות עבור הכנסה מסוימת. בנוסף, אנחנו משלמים מיסים גם על הוצאות כמו רכישת בגדים,

הסכם חלוקת עיזבון

מסמך הצוואה מטרתו להגדיר באופן ברור מי הם היורשים של הנפטר ומה יהיה אופן חלוקת הרכוש, הממון והנכסים ביניהם. עם זאת, לעיתים מזומנות, היורשים מעוניינים

עריכת צוואה

אנחנו מקדישים את רוב חיינו הבוגרים לעבודה קשה ומאומצת, על מנת להרוויח את לחמנו בכבוד. עם השנים אנחנו צוברים רכוש ונכסים, וידוע לנו שביום מן

פסילת צוואה

לא מעט אנשים נוטים לחשוב שדי בעצם קיומה של צוואה על מנת לחלק את הירושה ככתוב, אולם לא פעם, במקרים שונים, ניתן לקיים פסילת צוואה.

הסתלקות מעיזבון

מרבית האנשים מודעים לכך שבבוא היום רכושם וממונם של בני המשפחה שלהם יועברו לחזקתכם בירושה. במקרים מסוימים יהיו אלו ההורים, במקרים אחרים האחים, כמו גם

חוק הירושה

חוק הירושה הוא אחד מן החוקים החשובים הקיימים במדינת ישראל, והוא הדין הקובע בכל הנוגע להסדרת הטיפול בענייני צוואות וירושות. במסגרת חוק הירושה קיימת התייחסות

צו ירושה

פעמים רבות, כשאנשים חושבים על המונח 'ירושה' קיימת נטיה להניח כי מדובר על עניין אוטומטי שקורה מעצמו ומתוקף הקשרים המשפחתיים של המוטבים אל הנפטר. לעומת