פניה לוועדה לתיאום מילואים

תוכן עניינים

זכותך לדעת! הידעת? למעלה מ50% מהשכירים בישראל זכאים להחזר מס, גובה החזר עומד על 8,000 ש"ח בממוצע! לא צריך עו"ד כדי לבדוק זכאות, לבדיקת זכאות במחשבון קל ונוח לחצו כאן.

מעמדה המיוחד של ישראל, כמדינה עם רקע ביטחוני רגיש במיוחד, הזקוקה להגנה ביטחונית סביב השעון, דורש ממנה לתחזק צבא פעיל, מתורגל ומוכן באופן קבוע להגנה, או ליציאה לקרב.

יחד עם הסכנה הביטחונית המקיפה את המדינה באופן קבוע, מדינת ישראל גם מכירה בחשיבות של קיום משק אזרחי פעיל ותוסס, שהפעילות הענפה בו מניבה רווחים לקופתה, יחד עם שמירה על אורח חיים תקין ככל האפשר עבור אזרחיה.

שתי עובדות אלה, יצרו בישראל מצב מורכב, שבו המדינה מעדיפה לשחרר את חייליה משירות צבאי סדיר לאחר תקופה של כ-3 שנים, במרבית המקרים.

אך מכיוון שהמדינה עלולה להזדקק להם בעתיד הקרוב, או הרחוק, שירות המילואים קבוע בחוק ומחייב את כל אזרחי המדינה, העומדים בקריטריונים הרלוונטיים, להישאר זמינים ומוכנים לשוב לפעילות, ככל שיהיה בכך צורך.

לצורך שמירה על האיזון העדין הזה, בין המשק האזרחי ואורח החיים התקין במדינה, לבין השמירה על צבא פעיל, מתורגל ומוכן תמיד לפעולה, קמו הוועדות לתיאום מילואים, שתפקידן לסייע לחיילים החייבים בשירות מילואים, לדחות, או אף לבטל את צו המילואים, במקרה שהדבר עלול לפגוע במקום עבודתם, בעסק שלהם, או במהלך התקין של לימודיהם.

 

מהי ולת"ם וכיצד היא פועלת?

ועדות לתיאום מילואים, או ולת"ם, הן גופים שתפקידם לתאם יציאת עובדים, עצמאים וסטודנטים לשירות מילואים פעיל, תוך פגיעה מינימלית בתפקוד המשק האזרחי. זאת הן עושות באמצעות בחינה של צרכי המשק מול צרכי הצבא, כדי להחליט מתי צרכי הצבא דחופים יותר מצרכי המשק ולהיפך.

 

הוועדות פועלות ממקום מושבן בבסיס תל השומר ומונות שלושה חברים קבועים:

 1. יושב ראש הועדה – נציג בכיר ממשרד הביטחון, הכלכלה, החינוך, או החקלאות
 2. שני חברי ועדה נוספים, המשמשים נציגים של משרדי ממשלה נוספים
 3. נציג הצבא – קצין צה"ל בדרגת סרן, או רב סרן

 

ככל גוף רשמי ומוסדר, הוועדות פועלות על פי מערכת כללים ברורה ומוסדרת, שהמעוניינים להיעזר בשירותיה צריכים להכיר:

 1. לוח זמנים – אם קיבלתם צו מילואים ואתם מעוניינים לקבל סיוע מולת"ם, תצטרכו לפנות אליה עד 30 ימים לפני תחילת שירות המילואים, אחרת הבקשה עלולה להידחות.
 2. כדי לקבל את עזרתה של ולת"ם, תצטרכו שיהיה בידכם צו לשירות מילואים של 6 ימים לפחות. בכל מקרה של שירות מילואים קצר יותר – תצטרכו לפנות למשרד הקישור של יחידת המילואים שלכם.
 3. במידה והבקשה שלכם לדחיית שירות המילואים נעשית על רקע אישי ולא לצורכי עבודה, או לימודים – תצטרכו להפנות אותה למפקד היחידה, דרך משרד הקישור של היחידה שלכם, תוך שימוש בטופס בקשה רלוונטי.
 4. אם הבקשה לדחיית מילואים נעשית על רקע רפואי – תצטרכו להגיש אותה לרופא היחידה.

 

בנוסף, ישנם מצבים, שבהם לא תוכלו להגיש בקשה לולת"ם כלל:

 • אם הגשתם בקשה אחת והיא נענתה בשלילה
 • אם אתם סטודנטים וכבר קיבלתם שתי תשובות חיוביות בשנה סטודנטיאלית אחת
 • אם החלפתם מקום עבודה לאחר פנייתכם האחרונה לולת"ם
 • אם החלטת ולת"ם בוטלה, מסיבות שאינן תלויות בכם

 

מהם התנאים להגשת הבקשה לדחייה, או ביטול של שירות מילואים דרך ולת"ם?

 

כאמור מעלה, ולת"ם מטפלת בפניות הקשורות לפגיעה במשק האזרחי בלבד. כלומר, רק במקרים שבהם צו המילואים עלול לפגוע במקום העבודה – בגלל נחיצות העובד לתקופה הספציפית בה הוא נקרא לשירות מילואים, או לבעל עסק הנדרש להיות נוכח בניהול העסק בתקופה הספציפית בה הוא נקרא לשירות מילואים, או לסטודנט שצו המילואים שקיבל עלול לפגוע בו בתקופת הבחינות למשל.

 

כל אחד מסוגי הפונים לולת"ם, נדרש לפנות באופן המתאים למעמדו:

 • עצמאים, בעלי תעודת עוסק מורשה, או פטור מגישים את הבקשה בעצמם
 • שכירים לא יכולים להגיש את הבקשה בעצמם, אלא באמצעות המעסיק שלהם
 • סטודנטים יכולים להגיש את הבקה בעצמם, או דרך משרד הדיקן של מוסד הלימודים בו הם לומדים.

 

אם אתם סטודנטים המעוניינים להגיש בקשת דחייה, או ביטול של צו מילואים, תצטרכו לעמוד באחד, או יותר מהקריטריונים הבאים:

 • סטודנטים לתואר ראשון
 • סטודנטים לתואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה שלומדים במקביל לפחות 3 קורסים
 • סטודנטים במכללה קדם אקדמית
 • סטודנטים ללימודי הנדסאים, או טכנאים
 • סטודנטים שתקופת המילואים שלהם מתנגשת עם תקופת בחינות הסמכה לעו"ד, או לרו"ח, לשמאות מקרקעין, רבנות, או דיינות.
 • סטודנטים המשתתפים בקורס של משרד העבודה ויש בידם אישור מתאים ממשרד הכלכלה.
 • דוקטורנטים לרפואת שיניים
 • סטודנטים לרפואה, שאינם נמצאים בסמכות חיל הרפואה
 • סטודנטים לפסיכולוגיה, שתקופת המילואים אליה זומנו, עלולה לפגוע במוכנותם למבחן לתארים מתקדמים בפסיכולוגיה (מתא"ם)
 • סטודנטים לתואר שני – כל מקרה ייבחן לגופו בהתאם להמצאת אישורים מתאימים ממוסד הלימודים ובתנאי שיהיה זה צורך דחוף, כמו תקופת בחינות
 • סטודנטים הלומדים לתואר שלישי, לבגרויות, למבחן פסיכומטרי, או לימודי תעודה שאינם במסגרות שהוזכרו מעלה, לא יטופלו במסגרת ולת"ם, אלא במסגרת משרד הקישור של יחידתם.
 • גם אם אתם רופאים, או פרמדיקים, תצטרכו להגיש בקשה דרך מפקדת קצין רפואה ראשי (מקרפ"ר) ולא דרך ולת"ם.

 

איזו עזרה תוכלו לבקש מהוועדה לתיאום מילואים?

במידה ואתם עונים על כל הקריטריונים הדרושים ופועלים במסגרת כללי הפנייה לוועדה, תוכלו להגיש בקשה לקיצור שירות מילואים, לפיצול השירות לתקופות שונות, לדחיית השירות עד שלושה חודשים מהמועד שצויין בצו, אם אתם שכירים, או עצמאים, או עד ארבעה חודשים מהמועד שצויין בצו – אם אתם סטודנטים.

עוד אפשרות היא לקבל קיצור מנהלתי, שהוא קיצור השירות עבור סטודנטים, על פי פקודות מטכ"ל, או דחיית הבקשה, שהיא בעצם תשובה שלילית, או תשובה שלילית עם מקדם ביטחון – משמעות תשובה זו היא, שהוועדה ממליצה ליחידה לשחרר את חייל המילואים ביום הגיוס, בהתאם לנתוני הגיוס (כמה חיילים התייצבו לשירות בפועל) ובכפוף להחלטת מפקד היחידה.

 

תהליך הדיון בבקשה

כחלק מתהליך קבלת ההחלטה בעניין הבקשה, הוועדה מקיימת דיון, בו יכולים המבקשים להיות מיוצגים על ידי עצמם, או על ידי נציג, בהתאם לתנאים הבאים:

 • שכירים – יכולים להיות מיוצגים על ידי המעסיק, או נציג מטעמו של המעסיק בלבד.
 • עצמאים יכולים לייצע את עצמם
 • סטודנטים יכולים לייצג את עצמם

כדי לקבל אישור לייצוג בוועדה, תצטרכו להעביר מראש את הבקשה בעניין, בצירוף לבקשת דחיית/ביטול השירות, או לפנות באופן יזום למוקד המילואים.

מנגד, גם היחידה בה אתם משרתים, רשאית לבקש נציגות מטעמה בדיון הוועדה.

 

מסמכים שיש לצרף לבקשה

 • אם אתם שכירים, המעסיק יצטרך להגיש טופס בקשה חתום על ידו, לצרף לבקשה מכתב מנומק, חתום בחתימת ידו וחותמת העסק.
 • אם אתם עצמאים תצטרכו לצרף לבקשתכם גם מכתב מנומק וחתום והעתק תעודת עוסק מורשה, או פטור.
 • אם אתם סטודנטים, תתבקשו לצרף לבקשתכם אישור לימודים תקף מהחודש האחרון, בו יפורטו חוגי הלימודים שלכם, שנת הלימודים וחותמת של מוסד הלימודים וכן מכתב מנמק. מומלץ לצרף גם מערכת שעות ולוח בחינות.
 • אם אתם סטודנטים, או עצמאים, תוכלו גם להגיש בקשה מקוונת, דרך האיזור האישי באתר המילואים.
 • אם אתם עצמאים ואין לכם אישור עוסק פטור, או מורשה, תצטרכו להגיש במקום זאת אישור על ניהול ספרים וניהול עסק, חתום על ידי עו"ד או רו"ח.
 • אם במסגרת עבודתכם, אתם נדרשים לנסיעה לחו"ל ולכן אינכם יכולים להגיע לשירות המילואים בתאריך המבוקש, תתבקשו לצרף אישורים רלוונטיים לעניין.
 • אפשר ורצוי להגיש כל מסמך אחר, שלדעתכם רלוונטי לבקשה
 • מעסיקים שיש להם יותר מעובד אחד, שנקרא לשירות מילואים, יצטרכו להגיש בקשה נפרדת לכל אחד מהם.
 • 24 שעות לאחר הגשת המסמכים, חשוב שתוודאו שהבקשה התקבלה מול מוקד המילואים בטלפון מספר 1111 שלוחה 4.

 

כמה דברים נוספים שכדאי לדעת על החלטות ולת"ם

 • היחידה מחויבת לפעול בהתאם להחלטות ולת"ם
 • צו המילואים שקיבלתם תקף – עד שתקבלו צו מעודכן מהיחידה, לאחר החלטת ולת"ם
 • את הבקשה לולת"ם אפשר להגיש החל מ-24 שעות לאחר שהצו שלכם אושר באתר מילואים
 • אם הוועדה דחתה את בקשתכם, תוכלו לערער על ההחלטה, עד 7 ימים מיום קיום הדיון
 • גם היחידה רשאית לערער על החלטת הוועדה.

 

לסיכום

כפי שראיתם, המדינה מעמידה לרשות חייליה ואזרחיה אמצעים נרחבים לצורך שמירה על אורח חיים תקין ככל האפשר, לנוכח המצב הביטחוני .

הוועדה לתיאום מילואים היא אחד מהם.

אם שירות המילואים שנקבע לכם פוגע לדעתכם ביכולתכם לשמור על מקום העבודה, להתפרנס כראוי, לעמוד בהצלחה בתקופת מבחנים, או פוגע בתפקוד העסק שלכם – תוכלו להגיש בקשה, במסגרת הכללים המבוקשים וייתכן ששירות המילואים שלכם יידחה, או יבוטל.

איש צבא

זכותך לדעת! הידעת? למעלה מ50% מהשכירים בישראל זכאים להחזר מס, גובה החזר עומד על 8,000 ש"ח בממוצע! לא צריך עו"ד כדי לבדוק זכאות, לבדיקת זכאות במחשבון קל ונוח לחצו כאן.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
לייעוץ עם עו"ד חייגו עכשיו
עורך דין
עו"ד יוני לוי - זמין לייעוץ
לייעוץ עם עו"ד חייגו עכשיו
או השאירו פרטים בטופס:
מידע נוסף
פטור ממילואים לדתיים

סוגיית הפטור משירות צבאי לגברים דתיים נמצא בראש המחלוקת הדתית- חילונית שפוקדת את המדינה שלנו זה שנים רבים. כיום לא קיים פטור גורף לגבר דתי

פטור ממילואים מטעמי דת

אנשים רבים אומרים שהשירות הצבאי משנה בצורה משמעותית את עורך חייו של אדם. רבים מתבגרים בצורה משמעותית מאוד בשל החוויות שחוו במהלך השירות הצבאי שלהם.

פטור קבוע משירות מילואים

חיילי מילואים רבים אשר עוברים שינויים בחייהם, רשאים להגיש בקשה על מנת לקבל פטור קבוע משירות מילואים. הסיבות לבקשת פטור קבוע משירות מילואים הן רבות

מה התהליך להגשת פטור ממילואים

אחרי שנים רבות בהן תרמו ממרצם וזמנם, חיילי מילואים רבים מגיעים לשלב בו הם מבקשים פטור ממילואים. הבקשה לפטור ממילואים היא תהליך שלוקח זמן ולעיתים

שינוי פרופיל רפואי לחיילי מילואים

אם אתם משרתים במילואים, ואתם מרגישים שחל שינוי במצבכם הרפואי אשר אינו מאפשר לכם לעשות את התפקיד הקבוע שלכם במילואים, עומדת בפניכם אפשרות לשנות את

שחרור משירות מילואים בגין לידת ילד

חלק בלתי נפרד מהשירות הצבאי, שירות החובה במדינת ישראל, הוא שירות המילואים שמגיע לאחר השחרור. לשירות המילואים קיימים כל מיני פטורים המאפשרם לסיים את השירות,