פניה לוועדה לתיאום מילואים

מעמדה המיוחד של ישראל, כמדינה עם רקע ביטחוני רגיש במיוחד, הזקוקה להגנה ביטחונית סביב השעון, דורש ממנה לתחזק צבא פעיל, מתורגל ומוכן באופן קבוע להגנה, או ליציאה לקרב.

יחד עם הסכנה הביטחונית המקיפה את המדינה באופן קבוע, מדינת ישראל גם מכירה בחשיבות של קיום משק אזרחי פעיל ותוסס, שהפעילות הענפה בו מניבה רווחים לקופתה, יחד עם שמירה על אורח חיים תקין ככל האפשר עבור אזרחיה.

שתי עובדות אלה, יצרו בישראל מצב מורכב, שבו המדינה מעדיפה לשחרר את חייליה משירות צבאי סדיר לאחר תקופה של כ-3 שנים, במרבית המקרים.

אך מכיוון שהמדינה עלולה להזדקק להם בעתיד הקרוב, או הרחוק, שירות המילואים קבוע בחוק ומחייב את כל אזרחי המדינה, העומדים בקריטריונים הרלוונטיים, להישאר זמינים ומוכנים לשוב לפעילות, ככל שיהיה בכך צורך.

לצורך שמירה על האיזון העדין הזה, בין המשק האזרחי ואורח החיים התקין במדינה, לבין השמירה על צבא פעיל, מתורגל ומוכן תמיד לפעולה, קמו הוועדות לתיאום מילואים, שתפקידן לסייע לחיילים החייבים בשירות מילואים, לדחות, או אף לבטל את צו המילואים, במקרה שהדבר עלול לפגוע במקום עבודתם, בעסק שלהם, או במהלך התקין של לימודיהם.

 

מהי ולת”ם וכיצד היא פועלת?

ועדות לתיאום מילואים, או ולת”ם, הן גופים שתפקידם לתאם יציאת עובדים, עצמאים וסטודנטים לשירות מילואים פעיל, תוך פגיעה מינימלית בתפקוד המשק האזרחי. זאת הן עושות באמצעות בחינה של צרכי המשק מול צרכי הצבא, כדי להחליט מתי צרכי הצבא דחופים יותר מצרכי המשק ולהיפך.

 

הוועדות פועלות ממקום מושבן בבסיס תל השומר ומונות שלושה חברים קבועים:

 1. יושב ראש הועדה – נציג בכיר ממשרד הביטחון, הכלכלה, החינוך, או החקלאות
 2. שני חברי ועדה נוספים, המשמשים נציגים של משרדי ממשלה נוספים
 3. נציג הצבא – קצין צה”ל בדרגת סרן, או רב סרן

 

ככל גוף רשמי ומוסדר, הוועדות פועלות על פי מערכת כללים ברורה ומוסדרת, שהמעוניינים להיעזר בשירותיה צריכים להכיר:

 1. לוח זמנים – אם קיבלתם צו מילואים ואתם מעוניינים לקבל סיוע מולת”ם, תצטרכו לפנות אליה עד 30 ימים לפני תחילת שירות המילואים, אחרת הבקשה עלולה להידחות.
 2. כדי לקבל את עזרתה של ולת”ם, תצטרכו שיהיה בידכם צו לשירות מילואים של 6 ימים לפחות. בכל מקרה של שירות מילואים קצר יותר – תצטרכו לפנות למשרד הקישור של יחידת המילואים שלכם.
 3. במידה והבקשה שלכם לדחיית שירות המילואים נעשית על רקע אישי ולא לצורכי עבודה, או לימודים – תצטרכו להפנות אותה למפקד היחידה, דרך משרד הקישור של היחידה שלכם, תוך שימוש בטופס בקשה רלוונטי.
 4. אם הבקשה לדחיית מילואים נעשית על רקע רפואי – תצטרכו להגיש אותה לרופא היחידה.

 

בנוסף, ישנם מצבים, שבהם לא תוכלו להגיש בקשה לולת”ם כלל:

 • אם הגשתם בקשה אחת והיא נענתה בשלילה
 • אם אתם סטודנטים וכבר קיבלתם שתי תשובות חיוביות בשנה סטודנטיאלית אחת
 • אם החלפתם מקום עבודה לאחר פנייתכם האחרונה לולת”ם
 • אם החלטת ולת”ם בוטלה, מסיבות שאינן תלויות בכם

 

מהם התנאים להגשת הבקשה לדחייה, או ביטול של שירות מילואים דרך ולת”ם?

כאמור מעלה, ולת”ם מטפלת בפניות הקשורות לפגיעה במשק האזרחי בלבד. כלומר, רק במקרים שבהם צו המילואים עלול לפגוע במקום העבודה – בגלל נחיצות העובד לתקופה הספציפית בה הוא נקרא לשירות מילואים, או לבעל עסק הנדרש להיות נוכח בניהול העסק בתקופה הספציפית בה הוא נקרא לשירות מילואים, או לסטודנט שצו המילואים שקיבל עלול לפגוע בו בתקופת הבחינות למשל.

 

כל אחד מסוגי הפונים לולת”ם, נדרש לפנות באופן המתאים למעמדו:

 • עצמאים, בעלי תעודת עוסק מורשה, או פטור מגישים את הבקשה בעצמם
 • שכירים לא יכולים להגיש את הבקשה בעצמם, אלא באמצעות המעסיק שלהם
 • סטודנטים יכולים להגיש את הבקה בעצמם, או דרך משרד הדיקן של מוסד הלימודים בו הם לומדים.

 

אם אתם סטודנטים המעוניינים להגיש בקשת דחייה, או ביטול של צו מילואים, תצטרכו לעמוד באחד, או יותר מהקריטריונים הבאים:

 • סטודנטים לתואר ראשון
 • סטודנטים לתואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה שלומדים במקביל לפחות 3 קורסים
 • סטודנטים במכללה קדם אקדמית
 • סטודנטים ללימודי הנדסאים, או טכנאים
 • סטודנטים שתקופת המילואים שלהם מתנגשת עם תקופת בחינות הסמכה לעו”ד, או לרו”ח, לשמאות מקרקעין, רבנות, או דיינות.
 • סטודנטים המשתתפים בקורס של משרד העבודה ויש בידם אישור מתאים ממשרד הכלכלה.
 • דוקטורנטים לרפואת שיניים
 • סטודנטים לרפואה, שאינם נמצאים בסמכות חיל הרפואה
 • סטודנטים לפסיכולוגיה, שתקופת המילואים אליה זומנו, עלולה לפגוע במוכנותם למבחן לתארים מתקדמים בפסיכולוגיה (מתא”ם)
 • סטודנטים לתואר שני – כל מקרה ייבחן לגופו בהתאם להמצאת אישורים מתאימים ממוסד הלימודים ובתנאי שיהיה זה צורך דחוף, כמו תקופת בחינות
 • סטודנטים הלומדים לתואר שלישי, לבגרויות, למבחן פסיכומטרי, או לימודי תעודה שאינם במסגרות שהוזכרו מעלה, לא יטופלו במסגרת ולת”ם, אלא במסגרת משרד הקישור של יחידתם.
 • גם אם אתם רופאים, או פרמדיקים, תצטרכו להגיש בקשה דרך מפקדת קצין רפואה ראשי (מקרפ”ר) ולא דרך ולת”ם.

 

איזו עזרה תוכלו לבקש מהוועדה לתיאום מילואים?

במידה ואתם עונים על כל הקריטריונים הדרושים ופועלים במסגרת כללי הפנייה לוועדה, תוכלו להגיש בקשה לקיצור שירות מילואים, לפיצול השירות לתקופות שונות, לדחיית השירות עד שלושה חודשים מהמועד שצויין בצו, אם אתם שכירים, או עצמאים, או עד ארבעה חודשים מהמועד שצויין בצו – אם אתם סטודנטים.

עוד אפשרות היא לקבל קיצור מנהלתי, שהוא קיצור השירות עבור סטודנטים, על פי פקודות מטכ”ל, או דחיית הבקשה, שהיא בעצם תשובה שלילית, או תשובה שלילית עם מקדם ביטחון – משמעות תשובה זו היא, שהוועדה ממליצה ליחידה לשחרר את חייל המילואים ביום הגיוס, בהתאם לנתוני הגיוס (כמה חיילים התייצבו לשירות בפועל) ובכפוף להחלטת מפקד היחידה.

 

תהליך הדיון בבקשה

כחלק מתהליך קבלת ההחלטה בעניין הבקשה, הוועדה מקיימת דיון, בו יכולים המבקשים להיות מיוצגים על ידי עצמם, או על ידי נציג, בהתאם לתנאים הבאים:

 • שכירים – יכולים להיות מיוצגים על ידי המעסיק, או נציג מטעמו של המעסיק בלבד.
 • עצמאים יכולים לייצע את עצמם
 • סטודנטים יכולים לייצג את עצמם

כדי לקבל אישור לייצוג בוועדה, תצטרכו להעביר מראש את הבקשה בעניין, בצירוף לבקשת דחיית/ביטול השירות, או לפנות באופן יזום למוקד המילואים.

מנגד, גם היחידה בה אתם משרתים, רשאית לבקש נציגות מטעמה בדיון הוועדה.

 

מסמכים שיש לצרף לבקשה

 • אם אתם שכירים, המעסיק יצטרך להגיש טופס בקשה חתום על ידו, לצרף לבקשה מכתב מנומק, חתום בחתימת ידו וחותמת העסק.
 • אם אתם עצמאים תצטרכו לצרף לבקשתכם גם מכתב מנומק וחתום והעתק תעודת עוסק מורשה, או פטור.
 • אם אתם סטודנטים, תתבקשו לצרף לבקשתכם אישור לימודים תקף מהחודש האחרון, בו יפורטו חוגי הלימודים שלכם, שנת הלימודים וחותמת של מוסד הלימודים וכן מכתב מנמק. מומלץ לצרף גם מערכת שעות ולוח בחינות.
 • אם אתם סטודנטים, או עצמאים, תוכלו גם להגיש בקשה מקוונת, דרך האיזור האישי באתר המילואים.
 • אם אתם עצמאים ואין לכם אישור עוסק פטור, או מורשה, תצטרכו להגיש במקום זאת אישור על ניהול ספרים וניהול עסק, חתום על ידי עו”ד או רו”ח.
 • אם במסגרת עבודתכם, אתם נדרשים לנסיעה לחו”ל ולכן אינכם יכולים להגיע לשירות המילואים בתאריך המבוקש, תתבקשו לצרף אישורים רלוונטיים לעניין.
 • אפשר ורצוי להגיש כל מסמך אחר, שלדעתכם רלוונטי לבקשה
 • מעסיקים שיש להם יותר מעובד אחד, שנקרא לשירות מילואים, יצטרכו להגיש בקשה נפרדת לכל אחד מהם.
 • 24 שעות לאחר הגשת המסמכים, חשוב שתוודאו שהבקשה התקבלה מול מוקד המילואים בטלפון מספר 1111 שלוחה 4.

 

כמה דברים נוספים שכדאי לדעת על החלטות ולת”ם

 • היחידה מחויבת לפעול בהתאם להחלטות ולת”ם
 • צו המילואים שקיבלתם תקף – עד שתקבלו צו מעודכן מהיחידה, לאחר החלטת ולת”ם
 • את הבקשה לולת”ם אפשר להגיש החל מ-24 שעות לאחר שהצו שלכם אושר באתר מילואים
 • אם הוועדה דחתה את בקשתכם, תוכלו לערער על ההחלטה, עד 7 ימים מיום קיום הדיון
 • גם היחידה רשאית לערער על החלטת הוועדה.

 

לסיכום

כפי שראיתם, המדינה מעמידה לרשות חייליה ואזרחיה אמצעים נרחבים לצורך שמירה על אורח חיים תקין ככל האפשר, לנוכח המצב הביטחוני .

הוועדה לתיאום מילואים היא אחד מהם.

אם שירות המילואים שנקבע לכם פוגע לדעתכם ביכולתכם לשמור על מקום העבודה, להתפרנס כראוי, לעמוד בהצלחה בתקופת מבחנים, או פוגע בתפקוד העסק שלכם – תוכלו להגיש בקשה, במסגרת הכללים המבוקשים וייתכן ששירות המילואים שלכם יידחה, או יבוטל.

איש צבא

שינוי פרופיל רפואי לחיילי מילואים

אם אתם משרתים במילואים, ואתם מרגישים שחל שינוי במצבכם הרפואי אשר אינו מאפשר לכם לעשות את התפקיד הקבוע שלכם במילואים, עומדת בפניכם אפשרות לשנות את

שחרור חייל מילואים בגין אימוץ

לצבא ההגנה לישראל מערך מילואים מפואר וגדול, ולו תפקיד משמעותי ביותר בבטחון המדינה. מערך המילואים מהווה כוח חשוב במצבי חירום. הצבא והמדינה דואגים למגוון רחב

פטור ממילואים עקב מעבר תפקיד

חלקנו מתייחסים אל שירות המילואים בתור משהו שאפילו מהנה, בעוד שחלק מהאנשים מעדיפים לקבל פטור. פטור ממילואים בעקבות מעבר תפקיד (תפקיד שאינו רלוונטי), מתקבל כאשר

פטור ממילואים לסטודנטים

מילואים הינם חלק ניכר מהווי הישראלי, כעקרון כל חייל שמשתחרר מהצבא נדרש להתייצב למילואים לכל הפחות פעם או פעמיים בשנה. כמות ימי המילואים ותדירותם משתנה

פטור ממילואים להורים שכולים

ארגוני הביטחון מנסים לדאוג למשפחות השכול ולהעניק להם תמיכה ועזרה בכל תחום שרק ניתן. בתוך כך הורים שכולים אשר משרתים שירות מילואים פעיל זכאים לפטור

פטור ממילואים לדתיות

בשנים האחרונות יותר ויותר נשים מזומנות למילואים. הסיבות לכך מגוונות וכוללות בעיקר את שבירת תקרת הזכוכית שהייתה קיימת עד היום. פתיחתם של תפקידים ותחומים חדשים

פטור ממילואים מחמת התנהגות רעה

בין אם מדובר במקרה מוצדק מבחינתכם או פחות, פטור מחמת התנהגות רעה ניתן לחיילים וחיילות מהצבא, אך שימו לב כי ישנן גם השלכות אפשריות. למשל,

מהם ימי מילואים

היות ואנחנו נמצאים באמצע המזרח התיכון ושכנינו אינם אוהדינו, כל אזרח בארץ (אלא אם כן קיבל פטור) חייב בימי מילואים על פי חוק. מה מטרת

שחרור משירות מילואים בגין לידת ילד

חלק בלתי נפרד מהשירות הצבאי, שירות החובה במדינת ישראל, הוא שירות המילואים שמגיע לאחר השחרור. לשירות המילואים קיימים כל מיני פטורים המאפשרם לסיים את השירות,

שחרור חייל מילואים לרגל נישואין

אנחנו גרים בישראל וכידוע לכולנו, מעבר ליתרונות שבארצנו הקטנטונת, כולנו (כמעט) בעל מכנה משותף – כולנו צריכים וצריכות להתגייס לצבא. כידוע, מגיע גיל 18, וכנראה

שחרור הורה שכול משירות מילואים

עם תום השירות הצבאי, הופכים חיילי צבא ההגנה לישראל למשרתי מילואים, אותם ניתן לגייס לימים של אימונים, וכן ללקיחת חלק במבצעים ומלחמות. לצערנו, חיילי המילואים

פטור ממילואים על בסיס נפשי

חיילים משוחררים ככלל מוגדרים כחיילי מילואים עם תום תקופת השירות הצבאי הסדיר שלהם, או עם תום תקופת שירות הקבע. אולם, במהלך חייהם הבוגרים מתרחשים בהם

פטור ממילואים מטעמי גיל

שירות המילואים, כמו גם השירות הצבאי הסדיר, מהווים חלק בלתי נפרד מהנוף ומהיום יום במדינתנו רווית המבצעים והאויבים. מרבית החיילים המשוחררים יקבלו זימון לשירות מילואים.

פטור ממילואים מחמת צמצומים

מתוך שיקולים שונים, עליהם מיד נדבר, הצבא עשוי להחליט כי אתם זכאים לפטור ממילואים. בין הסיבות שהצבא עשוי לשחרר אתכם ממילואים, יש את הסיבה של

פטור ממילואים למשפחות שכולות

במדינה הקטנה שלנו, לצערנו הרב, רבים מכירים את השכול מקרוב. מלחמות ישראל והשמירה השוטפת על ביטחון המדינה גובים את חייהם של חיילים רבים. הכאב והקושי

בקשת מעבר יחידה במילואים

חיילי המילואים הנמצאים בשירות פעיל, משוייכים ליחידה בהם הם ביצעו את השירות הסדיר או את שירות הקבע שלהם. היות ואוכלוסיית חיילי המילואים מורכבת ממגוון רחב

פטור זמני משירות מילואים

במדינת ישראל לא רק שהשירות הצבאי הינו חובה, אלא חובה גם לעשות מילואים מידי שנה. אומנם זה נכון שככל שעוברות השנים מספר האנשים שעושים מילואים

פטור ממילואים מחמת היריון

במדינת ישראל אומנם שירות המילואים הינו חובה עבור לא מעט אנשים, אך ראשית, לא כל מי שמילא תפקיד מסוים בתור חייל סדיר יידרש לעשות גם

הקלות לחייל מילואים שהוא תושב חוזר

מדינת ישראל מעוניינת בהחזרת תושבים, שעזבו את הארץ לטופב מגורים ועבודה בארץ אחרת ולכן מעניקה הטבות במישורים שונים לתושבים חוזרים, במגוון תחומים, ביניהם גם שירות

פטור ממילואים מטעמי דת

אנשים רבים אומרים שהשירות הצבאי משנה בצורה משמעותית את עורך חייו של אדם. רבים מתבגרים בצורה משמעותית מאוד בשל החוויות שחוו במהלך השירות הצבאי שלהם.

פטור ממילואים לדתיים

סוגיית הפטור משירות צבאי לגברים דתיים נמצא בראש המחלוקת הדתית- חילונית שפוקדת את המדינה שלנו זה שנים רבים. כיום לא קיים פטור גורף לגבר דתי

פטור קבוע משירות מילואים

חיילי מילואים רבים אשר עוברים שינויים בחייהם, רשאים להגיש בקשה על מנת לקבל פטור קבוע משירות מילואים. הסיבות לבקשת פטור קבוע משירות מילואים הן רבות

מה התהליך להגשת פטור ממילואים

אחרי שנים רבות בהן תרמו ממרצם וזמנם, חיילי מילואים רבים מגיעים לשלב בו הם מבקשים פטור ממילואים. הבקשה לפטור ממילואים היא תהליך שלוקח זמן ולעיתים

אז מה היה לנו עד עכשיו?
או השאר פרטים בטופס ❯
שתף/י מאמר זה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram