פניה לוועדה לתיאום מילואים לשכירים

ולת”ם – ועדה לתיאום מילואים – בארץ פועלות מספר ועדות כאלה, כולן מבסיס תל השומר. תפקידן של ועדות אלה הוא לשמור על האיזון העדין בין הצורך בשמירה על צבא פעיל ומוכן לפעולה, שמגן על המדינה בעת הצורך, לבין שמירה על האינטרסים והצרכים של המשק האזרחי, המשמש בסיס חיוני לקיום תקין של חיי שגרה ברמת הפרט וברמת הכלל.

פעילות הוועדות מתבססת על קבלת החלטות משותפת של חברי כל ועדה -נציגים משני משרדי ממשלה ונציג אחד מטעם הצבא, לגבי בקשות מיוחדות שהגישו חיילי מילואים.

ועדות אלה ידונו בכל מקרה לגופו ובלבד שיתקיימו כל התנאים הדרושים להגשת בקשה לולת”ם.

 

מי יכול להפנות בקשה לולת”ם?

ותל”ם מטפלת בכל חייל שנקרא למילואים וחושש כי התזמון של שירות המילואים יפגע במקור הפרנסה שלו או בלימודיו – אם הוא סטודנט.

סטודנטים – יכולים להגיש בקשה לדחייה, או קיצור השירות אם זה נופל על תקופת מבחנים ועלול לפגוע בהישגיהם האקדמיים.

עצמאים – יכולים להגיש בקשה לדחייה, או קיצור השירות אם הם חוששים שזה יפגע בעסק שלהם בתקופה קריטית בה נוכחותם נחוצה במיוחד.

לעומת שני מקרים אלה, שכירים לא יכולים להגיש את הבקשה עבור עצמם, כי אם דרך המעסיק בלבד.

המעסיק הוא זה שיכול לפנות בשם העובד ולציין כי נוכחות העובד חיונית עבור תפקוד מקום העבודה שלו לתקופת השירות המבוקשת ובלבד שתקופת השירות המבוקשת היא מעל 6 ימים.

צבא

 

מהו תהליך הגשת הבקשה לשכירים?

 1. יש למלא ולהגיש מבעוד מועד את הטפסים הבאים: בקשה לדחיית שירות מילואים פעיל מסיבות משקיות, או בקשת ערר על החלטת ולתם – אם כבר הוגשה בקשה אחת ונדחתה.
 2. יש להגיש את הבקשה עד 30 יום לפני תחילת השירות המבוקש, אחרת הבקשה תידחה.
 3. את הטפסים יש להגיש כאשר הם חתומים על ידי המעסיק ובליווי חותמת העסק, או החברה.
 4. בנוסף לטופס הבקשה יש להגיש גם: העתק של צו קריאה לשירות מילואים, או אישורים על נסיעה מתוכננת לחו”ל לצרכי עבודה בזמן השירות, מכתב מנמק מטעם המעסיק על הצורך בדחיית השירות וגם כל מסמך אחר, העשוי להיות רלוונטי בעת הדיון בוועדה.
 5. אם אתם מעוניינים להיות מיוצגים בעת קיום הועדה, תצטרכו לציין זאת בצירוף להגשת הבקשה, או באמצעות שיחת טלפון למוקד המילואים במספר 1111.
 6. את כל הטפסים המוכנים, יש לשלוח אל מדור ולת”ם של צה”ל ומומלץ לוודא באמצעות שיחת טלפון למוקד המילואים, שהטפסים התקבלו ונשלחו לבדיקה.
 7. עובדים שכירים המעוניינים בייצוג, יוכלו להיות מיוצגים במעמד הועדה על ידי המעסיק, או מישהו מטעמו בלבד.
 8. גם היחידה רשאית לשלוח נציג שיהיה נוכח מטעמה במעמד הדיון בוועדה.

 

מה עוד חשוב שתדעו לגבי תהליך הבקשה?

 • אם הצו קורא לשירות של מתחת ל 6 ימים, לא תוכלו להגיש בקשה לולת”ם אלא למשרד הקישור של היחידה שלכם.
 • אם הסיבות לשחרור, או דחיית השירות אינן קשורות לעבודה, או לימודים, לא תוכלו להגיש אותן לולת”ם. דחייה בשל בעיות אישיות תטופל מול מפקד היחידה שלכם, באמצעות משרד הקישור ובצירוף טופס 58 ואילו דחייה, או ביטול בגלל בעיה רפואית תטופל מול רופא היחידה, בהליך נפרד, המצריך בדיקות רפואיות והגשת מסמכים רפואיים רלוונטיים.
 • אם בתוך פחות משנה החלפתם מקום עבודה לאחר שכבר אישרו לכם בקשה אחת, במקום העבודה הקודם, תוכלו לפנים משורת הדין להגיש בקשה נוספת, לגבי מקום העבודה החדש.
 • החלטות הועדה מחייבות את החייל ואת היחידה שלו, אך גם אם אושרה הבקשה, צו הקריאה יישאר בתוקף עד שהחייל יקבל צו מעודכן ממשרד הקישור ביחידה שלו.
 • אם החלטת ולת”ם לא מומשה, בגלל סיבות שאינן תלויות בחייל המילואים, כמו למשל ביטול הצו המקורי על ידי היחידה למשל, יוכל החייל להגיש בקשות נוספות, עד שיקבל תשובה חיובית על אחת מהן.

 

מה קורה לאחר הדיון בוועדה?

לאחר הדיון בוועדה, בתנאי שהוגשו כל המסמכים הדרושים וההליך התקיים כסדרו, הוועדה יכולה לתת אחת מבין כמה תשובות אפשריות:

 1. קיצור שירות המילואים, במידה שתאפשר לחייל להשלים את חובותיו האזרחיות הרלוונטיות.
 2. פיצול שירות מילואים – החייל יוכל לפצל את השירות לשני חלקים, או יותר, שיאפשרו לו לקיים את חובותיו האזרחים וגם את השירות הפעיל במערך המילואים.
 3. דחיית שירות מילואים – תקופת השירות יכולה להידחות בפרק זמן, שבו החייל ימלא אחר חובותיו למשק האזרחי, על פי קריטריונים מסוימים: דחייה של עד 4 חודשים לסטודנטים, דחייה של עד 3 חודשים מסיבות כלכליות, או תעסוקתיות.
 4. קיצור מנהלתי, הנחשב לתשובה שלילית.
 5. תשובה שלילית עם מקדם ביטחון – היחידה תקבל המלצה לשחרר את החייל עם הגיעו לשירות, אך ההחלטה הסופית תהיה של מפקד היחידה ועל סמך נתוני הגיוס הכלליים.
 6. דחיית הבקשה – תשובה שלילית לבקשה.
 • ניתן לערער על החלטות ולת”ם בהליך נפרד, עם פרוטוקול משלו, אך החלטות ולת”ם הן מחייבות על פי חוק ויש להתייחס אליהן במלוא כובד הראש והרצינות המתבקשת.

 

 

לסיכום

קבלת צו לשירות מילואים פעיל אינה סוף פסוק וממשלת ישראל מכירה בצורך של אזרחיה ושלה לקיים מזק אזרחי פעיל ומשגשג, על כן קמו ועדות לתיאום מילואים, כדי להגן על האינטרס החשוב הזה והן משמשות כלי יעיל וחיוני של ממש עבור החיילים ועבור הצבא.

איש מכוון

שינוי פרופיל רפואי לחיילי מילואים

אם אתם משרתים במילואים, ואתם מרגישים שחל שינוי במצבכם הרפואי אשר אינו מאפשר לכם לעשות את התפקיד הקבוע שלכם במילואים, עומדת בפניכם אפשרות לשנות את

שחרור חייל מילואים בגין אימוץ

לצבא ההגנה לישראל מערך מילואים מפואר וגדול, ולו תפקיד משמעותי ביותר בבטחון המדינה. מערך המילואים מהווה כוח חשוב במצבי חירום. הצבא והמדינה דואגים למגוון רחב

פניה לוועדה לתיאום מילואים

מעמדה המיוחד של ישראל, כמדינה עם רקע ביטחוני רגיש במיוחד, הזקוקה להגנה ביטחונית סביב השעון, דורש ממנה לתחזק צבא פעיל, מתורגל ומוכן באופן קבוע להגנה,

פטור ממילואים לסטודנטים

מילואים הינם חלק ניכר מהווי הישראלי, כעקרון כל חייל שמשתחרר מהצבא נדרש להתייצב למילואים לכל הפחות פעם או פעמיים בשנה. כמות ימי המילואים ותדירותם משתנה

פטור ממילואים עקב מעבר תפקיד

חלקנו מתייחסים אל שירות המילואים בתור משהו שאפילו מהנה, בעוד שחלק מהאנשים מעדיפים לקבל פטור. פטור ממילואים בעקבות מעבר תפקיד (תפקיד שאינו רלוונטי), מתקבל כאשר

פטור ממילואים להורים שכולים

ארגוני הביטחון מנסים לדאוג למשפחות השכול ולהעניק להם תמיכה ועזרה בכל תחום שרק ניתן. בתוך כך הורים שכולים אשר משרתים שירות מילואים פעיל זכאים לפטור

פטור ממילואים לדתיות

בשנים האחרונות יותר ויותר נשים מזומנות למילואים. הסיבות לכך מגוונות וכוללות בעיקר את שבירת תקרת הזכוכית שהייתה קיימת עד היום. פתיחתם של תפקידים ותחומים חדשים

פטור ממילואים מחמת התנהגות רעה

בין אם מדובר במקרה מוצדק מבחינתכם או פחות, פטור מחמת התנהגות רעה ניתן לחיילים וחיילות מהצבא, אך שימו לב כי ישנן גם השלכות אפשריות. למשל,

מהם ימי מילואים

היות ואנחנו נמצאים באמצע המזרח התיכון ושכנינו אינם אוהדינו, כל אזרח בארץ (אלא אם כן קיבל פטור) חייב בימי מילואים על פי חוק. מה מטרת

שחרור משירות מילואים בגין לידת ילד

חלק בלתי נפרד מהשירות הצבאי, שירות החובה במדינת ישראל, הוא שירות המילואים שמגיע לאחר השחרור. לשירות המילואים קיימים כל מיני פטורים המאפשרם לסיים את השירות,

שחרור חייל מילואים לרגל נישואין

אנחנו גרים בישראל וכידוע לכולנו, מעבר ליתרונות שבארצנו הקטנטונת, כולנו (כמעט) בעל מכנה משותף – כולנו צריכים וצריכות להתגייס לצבא. כידוע, מגיע גיל 18, וכנראה

שחרור הורה שכול משירות מילואים

עם תום השירות הצבאי, הופכים חיילי צבא ההגנה לישראל למשרתי מילואים, אותם ניתן לגייס לימים של אימונים, וכן ללקיחת חלק במבצעים ומלחמות. לצערנו, חיילי המילואים

פטור ממילואים על בסיס נפשי

חיילים משוחררים ככלל מוגדרים כחיילי מילואים עם תום תקופת השירות הצבאי הסדיר שלהם, או עם תום תקופת שירות הקבע. אולם, במהלך חייהם הבוגרים מתרחשים בהם

פטור ממילואים מטעמי גיל

שירות המילואים, כמו גם השירות הצבאי הסדיר, מהווים חלק בלתי נפרד מהנוף ומהיום יום במדינתנו רווית המבצעים והאויבים. מרבית החיילים המשוחררים יקבלו זימון לשירות מילואים.

פטור ממילואים מחמת צמצומים

מתוך שיקולים שונים, עליהם מיד נדבר, הצבא עשוי להחליט כי אתם זכאים לפטור ממילואים. בין הסיבות שהצבא עשוי לשחרר אתכם ממילואים, יש את הסיבה של

פטור ממילואים למשפחות שכולות

במדינה הקטנה שלנו, לצערנו הרב, רבים מכירים את השכול מקרוב. מלחמות ישראל והשמירה השוטפת על ביטחון המדינה גובים את חייהם של חיילים רבים. הכאב והקושי

בקשת מעבר יחידה במילואים

חיילי המילואים הנמצאים בשירות פעיל, משוייכים ליחידה בהם הם ביצעו את השירות הסדיר או את שירות הקבע שלהם. היות ואוכלוסיית חיילי המילואים מורכבת ממגוון רחב

פטור זמני משירות מילואים

במדינת ישראל לא רק שהשירות הצבאי הינו חובה, אלא חובה גם לעשות מילואים מידי שנה. אומנם זה נכון שככל שעוברות השנים מספר האנשים שעושים מילואים

פטור ממילואים מחמת היריון

במדינת ישראל אומנם שירות המילואים הינו חובה עבור לא מעט אנשים, אך ראשית, לא כל מי שמילא תפקיד מסוים בתור חייל סדיר יידרש לעשות גם

הקלות לחייל מילואים שהוא תושב חוזר

מדינת ישראל מעוניינת בהחזרת תושבים, שעזבו את הארץ לטופב מגורים ועבודה בארץ אחרת ולכן מעניקה הטבות במישורים שונים לתושבים חוזרים, במגוון תחומים, ביניהם גם שירות

פטור ממילואים מטעמי דת

אנשים רבים אומרים שהשירות הצבאי משנה בצורה משמעותית את עורך חייו של אדם. רבים מתבגרים בצורה משמעותית מאוד בשל החוויות שחוו במהלך השירות הצבאי שלהם.

פטור ממילואים לדתיים

סוגיית הפטור משירות צבאי לגברים דתיים נמצא בראש המחלוקת הדתית- חילונית שפוקדת את המדינה שלנו זה שנים רבים. כיום לא קיים פטור גורף לגבר דתי

פטור קבוע משירות מילואים

חיילי מילואים רבים אשר עוברים שינויים בחייהם, רשאים להגיש בקשה על מנת לקבל פטור קבוע משירות מילואים. הסיבות לבקשת פטור קבוע משירות מילואים הן רבות

מה התהליך להגשת פטור ממילואים

אחרי שנים רבות בהן תרמו ממרצם וזמנם, חיילי מילואים רבים מגיעים לשלב בו הם מבקשים פטור ממילואים. הבקשה לפטור ממילואים היא תהליך שלוקח זמן ולעיתים

אז מה היה לנו עד עכשיו?
או השאר פרטים בטופס ❯
שתף/י מאמר זה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram