עבירות סחיטה באיומים

עורך דין פלילי סיוון
עו"ד פלילי סיוון כהן - זמינה לייעוץ
עבירות סחיטה באיומים
עבירות סחיטה באיומים

עבירות סחיטה באיומים הינן עבירות פליליות נפוצות יחסית במדינת ישראל. אנשים מכל המגזרים נופלים קורבן לעבירות סחיטה באיומים, בין אם מדובר על פוליטיקאים, שליחי ציבור, אושיות תקשורת, סלבריטיז, אנשי העולם התחתון, וגם אנשים מהיישוב. בסקירה זו נסביר מהן בעצם עבירות סחיטה באיומים ואילו עונשים קבועים בצידן.

מהי עבירת איומים?

איומים הם בגדר עבירה פלילית לכל דבר ועניין. הגדרתו של 'איום' הינה: כל מעשה שנועד לזרוע פחד בזולת או לפגוע בבטחונו, בין אם מדובר על קיומו של חשש ממשי לפגיעה באדם זה בפועל, ובין אם מדובר על איום מרומז בלבד.

עבירת איומים בדרך כלל קשורה בהפחדת אנשים תוך הבטחה לפגיעה בחייהם או בחיי קרוביהם, בשלמות גופם, בחירותם, בבריאותם או בבריאות יקיריהם, פגיעה בכספם או ברכושם, פגיעה בשמם הטוב, וכיוצא באלו. פעמים רבות, עבירות איומים נלוות לעבירות סחיטה, שבהן נדון בפרוטרוט בשורות הבאות. 

מהי עבירת סחיטה?

עבירת סחיטה גם היא בגדר עבירה פלילית, שנועדה לגרום לאדם לבצע מעשה כלשהו או להימנע מביצועו, וזאת על ידי הפעלת כוח, איום, או כל אמצעי אחר המעורר חשש ומחבל בזכות הבחירה החופשית של הפרט. עבירות סחיטה נועדו במקרים רבים להוציא  בכוח כספים מהזולת. עבירות סחיטה עשויות לבוא לכלל ביטוי בתור: עבירות סחיטה בכוח, סחיטה באיומים או סחיטה מינית והפצה ברבים של תכנים מיניים הנוגעים לאותו אדם, כדרך להפעיל עליו לחץ לביצוע פעולות שאין ברצונו לבצע.

מהן עבירות סחיטה באיומים?

עבירות סחיטה באיומים הן כאמור עבירות שנועדו לכפות על הזולת את ביצועם של מעשים מסוימים או הימנעות מביצועם, וזאת בהתאם לרצונו של מבצע מעשי הסחיטה והאיומים. עבירות סחיטה באיומים עשויות להתבצע בעל פה, קרי – באופן מילולי, כסחיטה באיומים בכתב, באופן פיזי או על ידי פגיעה בגופו של הנסחט, ברכושו, או בחירותו. עבירות סחיטה באיומים עלולות לצאת אל הפועל גם על ידי איום לפגיעה בפרנסה של הנסחט, בשמו הטוב שלו או בפרטיות שלו. 

אחת הטקטיקות השכיחות בעבירות סחיטה באיומים, היא לאיים בפרסומם של תכנים הקשורים בנסחט, באנשים הקרובים לו או במידע רגיש מסוג אחר אשר נוגע לו באופן ישיר או בצורה עקיפה. איומים אלו נועדו להניע את אותו אדם לפעול על פי הדרישות שהוגדרו בפניו, גם אם הדבר מתבצע בניגוד לרצונו.

אילו פעולות הן בגדר עבירות סחיטה באיומים?

כשמדובר על הרשעה בעבירות סחיטה באיומים, מספיקה הוכחה אשר מעידה על הכוונה של מבצע הסחיטה להנעת הנסחט לביצועה של פעולה כלשהי, בכדי להוכיח שאכן בוצעו עבירות סחיטה באיומים. בתיקי סחיטה באיומים, אם כן, אין הכרח בהצגת ראיות שמעידות על הוצאתו של האיום מן הכוח אל הפועל.

די בכוונתו של הסוחט להפחיד את הצד המאוים, כדי להרשיע אותו בביצוע העבירה. לצורך העניין, כאשר אדם שנכרך בחובות זוכה לאיום מאחד מנושיו, ככך שהאיום מרמז על פגיעה בזכויותיו של החייב, הצד המאיים צפוי לעונשים הקבועים בחוק בגין עבירות סחיטה באיומים. הדבר נכון גם אם המאיים לא התכוון לממש את איומיו הלכה למעשה.

על חומרתן של עבירות סחיטה באיומים בראי החוק והמשפט

עבירות סחיטה באיומים מציבות איום ממשי על בטחונו של הזולת, על פרטיותו ועל שלומו. עבירות אלו נועדו לתכלית של ניצול פחדיו וחששותיו של הפרט לטובת קידום מטרותיו של האדם המאיים. לפיכך, גם המחוקק וגם מערכת המשפט במדינת ישראל רואות בעבירות סחיטה באיומים עבירות פליליות חמורות ביותר, שיש לייצר בציבור רתיעה מפניהן. חומרתם של העונשים הקבועים בחוק העונשין, נקבעה כמובן בהתאם.

מהו העונש בגין עבירות סחיטה באיומים?

הרשעה בעבירות סחיטה באיומים עשויה לגרור עונשי מאסר כבדים שאורכם בין שבע ועד תשע שנות מאסר בפועל. העונש המקל יותר, של שבע שנות מאסר ניתן בדרך כלל כאשר מדובר על עבירות סחיטה באיומים שבוצעו בנסיבות שגרתיות. בהקשר זה חשוב לציין כי גם הרשעה בביצוע עבירות סחיטה באיומים, שבמסגרתן האיומים לא מומשו בפועל, כרוכות בעונש מאסר בן עד שבע שנים, אם הצד המאיים יתפס בקלקלתו. מנגד, כאשר עסקינן בעבירות סחיטה באיומים בנסיבות מחמירות, עונש המאסר הנקצב הוא לרוב העונש המחמיר יותר, של תשע שנות מאסר.

מה ההבדל בין עבירות סחיטה באיומים לבין עבירות איומים?

בדין הפלילי מוגדרות עבירות איומים כמצב בו פלוני מנסה להפחיד את זולתו. להבדיל מעבירות אלו, כשמדובר על עבירות סחיטה באיומים, הכוונה היא להפחיד את הצד המאוים במטרה להניע אותו לעשות מעשה כלשהו או להימנע מעשייתו, בהתאם לרצונותיו של הצד המאיים. המשותף בין עבירות אלו הוא למעשה עצם השימוש באיום כאמצעי לעורר פחד בקורבן העבירה. 

כמו כן, קיים הבדל ברף הענישה על עבירות איומים, בהשוואה לעבירות סחיטה באיומים, כאשר העונש בצידן של עבירות איומים כשלעצמן, הוא עד שלוש שנות מאסר בלבד. עם זאת, במידה ולאדם המאיים יש עבר פלילי ללא רבב ועבירת האיומים היא המעידה הראשונה שלו, אפשר שעונשו יופחת עד כדי מאסר על תנאי בלבד, או שהתיק הפלילי שלו יסגר ללא כל הרשעה.

מדוע חשוב להיוועץ בעורך דין בעבירות סחיטה באיומים?

פעמים רבות כאשר אדם נפגע מעבירות סחיטה באיומים, הוא חושש לפנות לעזרה מול רשויות החוק והאכיפה, מתוך חשש שיכעיס את הסוחט ובכך יגרום במו ידיו הוא להסלמת המצב. מסיבה זו, עבירות סחיטה באיומים, מגיעות לטיפול המשטרה בישראל לעתים רחוקות בלבד. אולם במצב שבו הצד הנסחט בכל זאת אוזר אומץ ומחליט לפעול מול המשטרה כנגד סוחטיו, ישנה חשיבות מכרעת לליווי משפטי מקצועי מטעם עורך דין פלילי המתמחה בעבירות סחיטה באיומים.

חשיבות הליווי המשפטי נגזרת מהצורך לבנות את תיק הראיות בתבונה, תוך צמצום האפשרות לחשיפה של מידע רגיש בתהליך. במקביל, קבלת סיוע משפטי של עורך דין פלילי המתמחה בתיקי סחיטה באיומים, תבטיח שאכן קיים בסיס עובדתי מספק להגשת תלונה. חשוב לבחון את הנושא לפני שפועלים מול רשויות האכיפה היות וישנם תרחישים שבהם מה שעשוי להיראות לאדם אחד כמו עבירת סחיטה באיומים, עשוי להתפרש בצורה שונה בתכלית בעיני האחר. מכאן הצורך לבחון את נסיבות המקרה לעומקן. 

חשודים בביצוע עבירות סחיטה באיומים? כך עליכם לפעול

אם זומנתם לחקירה בחשד למעורבות בעבירות סחיטה באיומים, או שמוגש כנגדכם כתב אישום בגין עבירות סחיטה באיומים, חשוב להקדים תרופה למכה ולדאוג לפנות בהקדם האפשרי לייעוץ משפטי מקצועי של עורך דין פלילי, המתמחה בייצוג חשודים ונאשמים בעבירות סחיטה באיומים.

אישומים בעבירות סחיטה באיומים הם לא עניין של מה בכך והסנקציות הפליליות בהן צפוי לשאת אדם שהורשע בביצוע העבירה, הן מחמירות. לכן חשוב להיערך מבעוד מועד להליך הפלילי שבפניו אתם עומדים. הדבר נכון גם אם נפגעתם בעצמכם מעבירת סחיטה באיומים, ואתם זקוקים לעזרה משפטית מקצועית כדי להשיב לעצמכם את השליטה בחייכם ולשקם את שמכם הטוב.

התוכן המוצג במאמר שלהלן מובא לידע כללי בלבד, אינו בגדר מידע משפטי מחייב, ואין לפעול על פיו או להסתמך עליו בשום צורה שהיא. במידה ועולה הצורך בהכוונה משפטית, ליווי משפטי או ייצוג משפטי הנועד לסייע במקרה ספציפי, יש לפנות ישירות לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין פלילי בעל רישיון.

עריכת דין פלילי
עורך דין פלילי סיוון כהן תלווה אותך בכל התהליך עד להשגת התוצאה הרצויה!

סחיטה מינית ברשת

רשת האינטרנט שנכנסה לחיינו לפני כמה עשורים, הביאה איתה לא מעט יתרונות שכולנו נהנים מהם עד היום. היכולת שלנו לתקשר עם חברים, לחפש מידע שחשוב

עבירת סחיטה באיומים – עונש

עבירת סחיטה באיומים היא עבירה פלילית נפוצה יחסית בישראל, שאנשים רבים נפגעים ממנה. בין אם עסקינן בנבחרי ציבור, פוליטיקאים, עיתונאים, מפורסמים, עבריינים, או אנשים נורמטיביים

כך תתמודדו עם סחיטה באיומים

ברוכים הבאים לעידן המודרני בו היכולת של אזרחים לבצע עבירות פליליות כנגדכם היא מגוונת מתמיד. אחת מן העבירות היותר נפוצות המתקיימות כיום היא עבירת הסחיטה

עורך דין סחיטה באיומים

מתוך אינספור עבירת שאדם עלול לבצע, אין ספק שעבירה של סחיטה באיומים הינה עבירה חמורה יחסית. כיוון שהמקרים הללו חוזרים ונשנים במדינת ישראל, זה טבעי לראות