הלבנת הון

הלבנת הון היא עבירה המתבצעת כאמצעי להסוואת המקור העברייני של הון או רכוש וכדרך לטשטש את יעדו של קניין זה. המונח המשמש לתיאור קניין כאמור לעיל, הינו “הון שחור” והוא תקף הן בהקשר של ממון וטובין שהושגו במסגרת פעילות בלתי חוקית והן בהקשר של כספים שהם תוצר של העלמות מס. הלבנת הון נחשבת כעבירה פלילית לכל דבר ועניין, והענישה בצידה היא מחמירה, עד כדי עונשי מאסר ממושכים. בסקירה זו נדון במאפיינים של עבירות הלבנת הון ובעונשים הצפויים למי שהורשעו בביצוען.

הלבנת הון? למה הכוונה?

הלבנת הון ידועה גם בתור “הלבנת כספים”, כשהכוונה הינה לפעולות הנעשות בממון או בנכסים שהושגו בדרכים בלתי כשרות, כדי להעלים את עקבותיהם, או ליצור מצג שווא שמדובר על רכוש וכספים חוקיים שהושגו באמצעים לגיטימיים. במקרים רבים כספים מולבנים באמצעות פיזור שלהם בשוק ההון.

 

כיצד הלבנת הון מתבצעת?

בביצוע מהלך של הלבנת הון, כסף שהושג בדרכים לא חוקיות עובר מיד ליד דרך גורם או גורמים מתווכים, המפקידים את ההון השחור יחד עם כספים נוספים שמקורם בפעילות עסקית “כשרה” לכאורה. באופן זה נוצר מצג שווא של כספים שהושגו במסגרת עסקאות חוקיות לחלוטין.

מרגע שהכסף השחור “הולבן” והושמש בצורה זו, אותו סכום מועבר בחזרה לידי בעליו העברייניים (בדרך כלל בניכוי עמלה תמורת פעולת ההלבנה של הכספים). בקרב משפחות פשע וארגוני פשיעה בישראל ובעולם בכלל, הלבנת הון היא דרך שכיחה למדי להכשרת כספים שהושגו במסגרת פעילות עבריינית.

 

מה זה חוק איסור הלבנת הון?

בשנת 2000 יצא בישראל חוק שנקרא “חוק איסור הלבנת הון”. חוק זה מחיל את המונח “הלבנת הון” על כל פעולת חליפין המתבצעת באמצעות הון שמקורו בפעילות פלילית כהגדרתה בחוק העונשין ונספחיו: עבירות סמים, עבירות הימורים, עבירות זנות וכיוצא באלו. מטרת החוק לאיסור הלבנת הון, היא להביא להחרמת הכסף השחור לטובת מדינת ישראל וקידום רווחתם של האזרחים שומרי החוק החיים בה.

 

מדוע נדרש בכלל חוק לאיסור הלבנת הון?

החוק לאיסור הלבנת הון נחקק בראש ובראשונה מתוך שאיפה לצמצם את היקף הפשיעה במדינת ישראל, שעבירות הלבנת הון משמשות כמצע המזין אותה. אותם מנגנוני אכיפה שקמו על מנת לצמצם את כמות עבירות הלבנת ההון המתקיימות בארץ, באופן מעשי תורמים גם להקטנת הכדאיות של הפעילות העבריינית באופן כללי.

הלבנת הון
הלבנת הון

 

האם עבירת הלבנת הון כשלעצמה היא עבירה פלילית?

אף שהיסטורית, המונח “הלבנת הון” התייחס במהותו לעבירות בכספים ורכוש שנעשו באמצעים בלתי חוקיים עד פליליים, בפועל כיום גם עבירות מס המתבצעות בכספים ורכוש שהושגו בדרכים כשרות וחוקיות לכאורה, נחשבות כעבירת הלבנת הון. עבירות אלו הן עבירות פליליות לכל דבר ועניין וככאלו – הן כרוכות בעונשים למבציעהן, כפי שמוגדר בחוק העונשין הישראלי.

קצת על חילוט רכוש בעבירות הלבנת הון – קראו כאן.

 

מהן עבירות מקור ואיך הן קשורות לעבירת הלבנת הון?

חוק איסור הלבנת הון מתייחס לעבירות שדרכן הושג ההון השחור בתור “עבירות מקור”, ולטשטוש עקבותיהם של הכספים שהושגו על ידי ביצוען, כאקט עברייני במהותו. עם זאת, בפן המשפטי, על מנת להרשיע אדם בעבירת הלבנת הון, אין הכרח להוכיח את ביצוען של עבירות המקור ששימשו לעשיית הכסף השחור. נכון להיום, עבירות הלבנת הון נחשבות כאמור כעבירות פליליות בזכות עצמן, ולכן ניתן לטפל בהן במסגרת הליכים פליליים בלתי תלויים.

 

אילו עבירות נחשבות כעבירת הלבנת הון?

החוק הפלילי במדינת ישראל, מבדיל בין 2 סוגי עבירות הלבנת הון

פעולות פסולות ברכוש חוקי למשל, העברת הון שמקורו בעבירות פליליות לאדם או ארגון אחר לשם הטמעתם בשוק הפיננסי.
פעולות ברכוש אסור קרי, פעולות בכספים או קניין שהושג באמצעים פליליים, שימש לביצוע פעולות פליליות. פעולות ברכוש אסור מתבצעות כדי שיהיה קשה להתחקות אחר מקורו העברייני של הרכוש / הממון. למשל כספים שהושגו דרך הימורים, סחר בסמים או באמצעות כספים מזויפים.

 

על חשיבותו של המאבק בעבירות הלבנת הון

מאחר וההון השחור מוזרם חזרה לארגונים עברייניים ומאפשר להם להמשיך ולשגשג ולתחזק את הפעילות הפלילית שלהם, רשויות החוק, המשפט והאכיפה במדינת ישראל שואפות ליצור רתיעה חזקה מפני עבירות הלבנת הון, לרבות עבירות מס. באופן זה, מקוות רשויות אלו לנטרל את התשתית שעליה נשענות משפחות הפשע בארץ, שהיא כאמור ההון השחור. יתר על כן, קיימות עדויות לכך שישנו קשר מובהק בין הלבנת הון לבין פעולות טרור, הממומנות בעזרת הון שחור. 

אין ספק כי זהו אינטרס ציבורי, המשותף לכל אדם בישראל השואף לחיות בבטחה ולצמצם את נגע העבירות הפליליות בחברה הישראלית, ובכללן עבירות הזנות, עבירות סחר בבני אדם, עבירות שוד, וכל עבירה פלילית אחרת העלולה לסכן את הציבור. 

 

מהם העונשים בצידן של עבירות הלבנת הון?

העונשים הקבועים בצידן של עבירות הלבנת הון תלויים במידה רבה בחומרת העבירה שבוצעה, נסיבותיה והיקפה. עם זאת, ככלל, עבירות הלבנת הון יכולות לגרור עונשי חילוט רכוש בשווי ההון שהולבן, וכן ענישה בדמות מאסר בפועל לתקופה בת עשר שנים.

כאן המקום לציין, כי עונש חילוט או מאסר בגין עבירת הלבנת הון, אינו בא בשום פנים ואופן כתחליף לענישה לה צפוי אדם שנאשם גם בביצוען של עבירות מקור ששימשו לעשיית כסף שחור, כדוגמת עבירות סחר בבני אדם, עבירות זנות, עבירות הימורים, עבירות שוד או גניבה וכדומה). העונשים הניתנים בגין עבירת הלבנת הון, אם כן, באים בנוסף לכל עונש שיגזר על הנאשם בגין שאר העבירות הפליליות שבהן הוא הורשע.

 

כיצד מדינת ישראל פועלת למיגור תופעת ההון השחור בציבור?

מדינת ישראל שואפת למנוע עד כמה שניתן את ביצוען של עבירות הלבנת הון ובכללן עבירות מס, כאמור מתוך שאיפה לצמצם את היקף פעילות הפשיעה המאורגנת. לכן קיימת חובת דיווח על כל הפעולות הכספיות המתבצעות בערוצים הפיננסיים השונים בארץ. לצורך זה, כל בנק במדינת ישראל מחויב בדיווח על כל הפעולות שמתבצעות דרכו אשר עשויות לשמש כאפיק להסתרת פעילות כספית שאינה כשרה.

 

גם אזרחים מן היישוב עלולים להיחשד בביצוע הלבנת הון

בהקשר לאמור לעיל, חשוב לדעת כי כל פעולה שנעשית במטרה לשבש את הדיווח לשלטונות המס או למנוע אותו, תיחשב בתור הפרה יסודית של חוק איסור הלבנת הון. יש לציין זאת מאחר ובימינו 

גם אזרחים מן השורה שמעולם לא נאשמו בביצוע אף עבירה פלילית, עלולים יום בהיר אחד לגלות כי הם נחשדים בביצוע עבירת מס. אין זה תרחיש בלתי נתפס כשמדובר על בעלי עסקים בארץ, העלולים למצוא עצמם פועלים מתוך שיקול דעת לוקה או ללא ידיעת החוק, או להסתבך בפלילים כתוצאה מכך שחברו לשותף עסקי בעייתי. 

 

מה עושים במקרה של חשד למעורבות בעבירת הלבנת הון?

אם נקלעתם למצב שבו הועלו נגדכם חשדות בנוגע למעורבות בביצוע עבירות הלבנת כספים או עבירות מס, חשוב ביותר להקדים תרופה למכה ולפנות להתייעצות מיידית עם עורך דין פלילי המתמחה בייצוג חשודים ונאשמים בעבירות הלבנת הון ומיסים.

סיוע מעורך דין עם ניסיון בתיקי הלבנת הון ועבירות מס, יכול להשפיע באופן ממשי על האופן בו יתקדם ההליך הפלילי, ובמידה ומדובר על עבירות שנעשו בתום לב, תתאפשר לעתים גם סגירת התיק או ביטול סעיפי האישום לחלוטין.

 

התוכן המוצג במאמר שלהלן מובא לידע כללי בלבד, אינו בגדר מידע משפטי מחייב, ואין לפעול על פיו או להסתמך עליו בשום צורה שהיא. במידה ועולה הצורך בהכוונה משפטית, ליווי משפטי או ייצוג משפטי הנועד לסייע במקרה ספציפי, יש לפנות ישירות לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין פלילי בעל רישיון. 

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
עריכת דין פלילי
עורך דין פלילי סיוון כהן - איתך לאורך כל הדרך!
עורך דין פלילי סיוון כהן

עו”ד פלילי – סיוון כהן

שמי סיוון כהן ואני עורכת דין פלילי בעלת תואר ראשון במשפטים LL.B. ותואר שני בהצטיינות, שניהם באוניברסיטת בר אילן. התחלתי את דרכי בתחום המשפט הפלילי עוד בהיותי סטודנטית במשרד עריכת דין מוכר עד לפתיחת משרד עו"ד פלילי עצמאי. משנת 2011 אני מנהלת משרד עורכי דין פרטי ומעניקה שירות מקצועי בתחום הפלילי. המשרד שלנו נותן ליווי צמוד לקהל הלקוחות שלנו משלב החקירה ועד לתום ההליכים. הליווי כולל בתוכו: ייצוג בהליכי מעצר, ניהול תיקי הוכחות, עררים וערעורים ועוד. המשרד שלנו מעניק את השירות המקצועי והמסור ביותר לכל לקוחותינו.

או השאירו פרטים בטופס ❯
הלבנת הון – עונש

אם בעבר אדם שביצע עבירות הלבנת הון בישראל, יכול היה לצאת מהסיפור ללא עונש, הרי שכיום, המציאות מורכבת בהרבה. מנגנוני הרגולציה, המעקב והבקרה שסיגלו לעצמן

עורך דין הלבנת הון

הלבנת הון נקראת גם “הלבנת כספים”. פירוש המושג הוא פעולות המתבצעות בכספים או נכסים שהושגו בדרכים בלתי חוקיות, לטובת הסתרת מקורם ועקבותיהם, או יצירה של

חילוט רכוש בעבירות הלבנת הון

כל אזרח במדינת ישראל זכאי למשפט הוגן אשר מתחשב באורח החיים שלו ובזכויות שהוא רשאי לקבל על פי חוק. עבירה של הלבנת הון נחשבת כעבירה

עריכת דין פלילי
עורך דין פלילי סיוון כהן תלווה אותך בכל התהליך עד להשגת התוצאה הרצויה!
עורך דין פלילי סיוון כהן
חבל שתשלם מחיר כבד! שיחת ייעוץ שֶׁתַּחֲסֹךְ לך טעויות של בית סוהר.