לייעוץ עם עו"ד דיני עבודה

פיצויים לפי מודל ההכתמה עקב פיטורים בהריון

תוכן עניינים

החוק במדינת ישראל, אוסר על פיטורים של אישה בתקופת ההריון שלה. הדבר נכון שבעתיים, אם האישה הועסקה אצל המעסיק תקופה העולה על שישה חודשים, לפני ההריון. בנסיבות מסוימות יכול המעסיק לפטר עובדת בהריון, בתנאי שהפיטורים אינם קשורים להריון. ככל שההריון נקשר לפיטורים ולו רק בעקיפין, עלול בית המשפט לגזור על המעסיק פיצויים לפי מודל ההכתמה עקב פיטורים בהריון. מדוע אוסר המחוקק על פיטורי אישה בתקופת ההריון שלה? מה בין פיטורים של אישה שהייתה מועסקת אצל המעסיק פחות משישה חודשים, לבין אישה שהייתה מועסקת תקופה העולה על שישה חודשים? מהו מודל ההכתמה, ואיך הוא קשור לפיטורים של אישה, גם אם היא מלכתחילה נחשבה עובדת בעייתית? על כך במאמר הבא.

 

פיצויים לפי מודל ההכתמה – על הריון ושוויון הזדמנויות בעבודה

המגמה השלטת כיום בעולם העבודה, היא לפעול ככל שניתן למען שוויון הזדמנויות בין גברים לנשים. שוויון הזדמנויות מושפע ממכלול גורמים, כאשר אחד החשובים שבהם הוא המחויבויות הרבות יותר של נשים למשפחה. הנשים הן אלה הנכנסות להריון ונושאות ברחמם את הוולד. מצד שני, אישה בהריון עלולה לאבד את מטה לחמה, אם מעסיק יחליט שהיא אינה מתאימה לו בגלל ההיריון. לפיכך, על מנת לשמור על זכויות של נשים בהריון, קבע המחוקק שאין לפטר אותן במהלך התקופה הקשה הזאת, אם ההיריון הוא הסיבה, או אפילו אחת הסיבות לכך. 

 

מדוע אוסר המחוקק על פיטורי אישה בהריון?

הסיבה המרכזית לאיסור על פיטורי אישה בהריון, נעוצה במלכוד שבתוכו היא נמצאת. מצד אחד, פיטורין בתרופת ההיריון עלולים לגזול ממנה את מקור הפרנסה, ולהפחית באופן דרמטי את ההכנסה שלה, דווקא בזמן שהיא זקוקה לה ביותר. מצד שני, אישה בהריון תתקשה למצוא עבודה חדשה, לאחר שפוטרה. גם אם מעסיקים לא יאמרו את זה בצורה ישירה, הם לרוב יימנעו מלקבל אליהם אישה, שמעבר לבעיות הבריאותיות המתלוות למצבה, היא תצא ככל הנראה בתוך תקופה קצרה לחופשת לידה, שעלולה לשבש את העבודה בעסק.מנקודת המבט הזאת, האיסור על פיטורין הם בהחלט הגיוניים ובמקומם.    

 

על משך ההעסקה אצל המעסיק והחשיבות שלו לנושא הפיטורים

מעסיק שלמרות הכל מעוניין לפטר אישה בזמן הריון שלה, חייב לבקש לשם כך אישור מהממונה על עבודת נשים במשרד העבודה. ואולם את האישור הזה יש לבקש, רק אם האישה עובדת אצל המבקש יותר משישה חודשים. מי שעובדת פחות מהזמן הזה אצל מעסיק אחד ונכנסה להריון, המעסיק לא חייב לבקש אישור מהממונה על עבודת נשים. עם זאת, הוא גם לא יכול לפטר את העובדת, אם ההריון מהווה שיקול בהחלטה לפטר את העובדת. ככלל, מרגע ההודעה על ההיריון, האישה אמורה להיות חסינה מפני פיטורין בגלל ההריון הזה. 

 

פיצויים לפי מודל ההכתמה ופיטורים בזמן ההיריון

כאמור לעיל, אין כל אפשרות למעביד לפטר עובדת בגלל ההיריון. יתרה מכך – אפילו אם ההריון מהווה אחד השיקולים, ואפילו אם שיקול משני הלבד, החלטת הפיטורין היא פסולה. זאת, כיוון שההחלטה הזאת “מוכתמת” בגלל שההיריון מהווה שיקול בהחלטת הפיטורין. ואם לנסח את זה אחרת – עצם העובדה שההריון נלקח בחשבון תוך כדי התהליך שהוביל לפיטורי העובדת, מטילה כתם בהחלטה, והופכת אותה לבלתי מקובלת ונגועה בשיקולים פסולים. ביותר מאשר מקרה אחד, פסק בית המשפט פיצויים לטובת המפוטרת והטיל גם קנס על מעסיקים, בעקבות החלטות שהוכתמו בעצם ההתחשבות בהריון כאחד השיקולים בהחלטה.

 

מה ההיגיון מאחורי מודל ההכתמה?

ההיגיון העומד מאחורי מודל ההכתמה, הוא שלא ניתן להוכיח שההריון היה שיקול, ולו מזערי, בדרך להחלטה לפטר עובדת, מאוד יכול להיות שההריון השפיע הרבה יותר ממה שהמעסיק מוכן להודות בו. לכן, על מנת למנוע את הספק הזה, כל החלטה על פיטורין ש”הוכתמה” בגלל שההריון היה שיקול, נחשבת מלכתחילה להחלטה פסולה, שעל המעביד לפתות את המפוטרת בגלל עצם ההודעה שהתקבלה. 

 

האם לא ניתן לפטר אישה בהריון?

התשובה לשאלה הזאת מורכבת. מצד אחד, אפשר לומר בוודאות שאסור לפטר אישה בהריון בגלל ההריון עצמו. זאת, בין אם ההריון מהווה שיקול עיקרי או שיקול משני, ואפילו הרמה נמוכה מאד של משניות. מצד שני, אי אפשר לכפות על מעסיק להמשיך להעסיק עובדת בעייתית, גרועה ולא יעילה, רק משום שאי אפשר לפטר אותה. זאת בדיוק הסיבה שהמחוקק פתח ערוץ שדרכו אפשר לבחון את הבקשה לפיטורין, ולהחליט אם היא מוצדקת או שלא. אם המעסיק מצליח להוכיח שהפיטורין אינם קשורים כלל בהריון, הסיכויים לך שהוא יקבל לבסוף אישור לפטר את העובדת. ואולם אם קיים ספק קל שבקלים, ניתן לכפות על המעסיק להמשיך להעסיק את העובדת – או לפצות אותה.

 

כיצד מתייחסת ההלכה הפסוקה לפיצויים לפי מודל ההכתמה עקב פיטורים בהריון

לרוב, כשהדברים מגיעים לבית המשפט, מנסים השופטים להפוך בבעיה ולשקול אותה מכל כיוון אפשרי. מצד אחד, הם בהחלט מתחשבים בשיקול, גם אם מזערי, בדבר ההריון כגורם בהחלטה. מצד שני, בחלק ניכר מהמקרים התובנה היא שלא ניתן להחזיר את העובדת לעבודה, כיוון שאכן יש ליקויים בעבודה שלה וסביר להניח שהמעביד היה בכל מקרה מפטר אותה, ואילולא ההריון לא היתה לה עילה לתבוע אותו. בדרך כלל, במקרים כאלה המעביד יפסוק פיצויים לעובדת, וכן קנס כספי לבית המשפט. עם זאת, אם הוכח שמדובר בעובדת איכותית שפוטרה אך ורק בגלל ההיריון, גזר הדין עלול להיות חמור בהרבה. 

התכנים המובאים להלן אינם בגדר חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מעורך דין מוסמך, והם מתפרסמים לידיעה כללית בלבד. המידע בעמוד זה אינו מידע משפטי מחייב, ואין להישען עליו בשום צורה. במקרים בהם נדרש ליווי משפטי בנושא זכויות מעסיקים, זכויות עובדים או בכל נושא אחר, יש לפנות באופן ישיר להתייעצות משפטית מקצועית מול עורך דין המתמחה בדיני עבודה. 

חישוב פיצויי פיטורים לעובד שעתי

מקומות עבודה שונים עובדים על פי היקפי עבודה שונים, וכל עובד יודע לאיזו מסגרת הוא נכנס כאשר הוא מתחיל את תקופת ההעסקה שלו במקום העבודה.

פיצויי פיטורים למתפטר

העולם התעסוקתי מביא עימו לא מעט סיטואציות מורכבות, חלקן נעימות יותר וחלקן נעימות פחות. בחלק מן המקרים עובדים ממשיכים לעבוד במקום עבודתם לאורך שנים ארוכות,

פיצויי פיטורין לגננת

כל משרה כוללת סט תנאים שהוא ייחודי לה, הן מבחינת היקף השכר, אופי העבודה, ההכשרה הדרושה לעובד ושלל תנאים נוספים. לצד כל אלו, ישנן גם

קבלת פיצויי פיטורים

שוק העבודה שופע במעסיקים, כמו גם בעובדים. אם אם במגזר הפרטי ובין אם במגזר הציבורי, קיימים כל מיני תנאים וזכויות שצריכים לבוא לידי ביטוי ולהתממש

שלילת הזכאות לפיצויי פיטורים

דיני עבודה בחוק הישראלי מוגדרים בצורה ברורה מאוד, כך שגם מעסיקים וגם עובדים יוכלו לדעת מהן זכויותיהם ומהן חובותיהם לפני תחילת יחסי העבודה בין הצדדים,

פיצוי בגין היעדר הפרשות לפנסיה

הנושא של הפרשות לפנסיה מטעם המעסיק הוא אחד הנושאים החשובים המגיעים לפתחם של בתי המשפט בישראל. מחד, אף שפרשות לפנסיה הן חלק בלתי נפרד מתנאי

למי מגיע לקבל פיצויי פיטורים מוגדלים

פיטורים ממקום העבודה אינם עניין נעים. עם זאת, בחלק ניכר מהמקרים מגיעים למפוטרים פיצויי פיטורין. הפיצויים הללו נועדו להבטיח למפוטר את האפשרות לשמור על איכות

סעיף 14 בחוק פיצויי פיטורים

חוק פיצויי פיטורים מכיל סעיפים רבים שככל שהם קטנים ומנוסחים בקצרה, כך השפעתם על ההתנהלות בין העובדים למעסיקים רבה יותר. אחד הסעיפים הללו הוא סעיף

פיצויים בשל פיטורים בבושת פנים

אין צורך להיות מבין גדול בנושא תעסוקה או בפסיכולוגיה, על מנת להבין את חומרת העבירה הגלומה בהליך של פיטורים בבושת פנים. הכלל המשפטי קובע שגם

השבת פיצויי פיטורין – דעו את זכויותיכם

פיצויי פיטורין הם בין המונחים היותר שכיחים בשוק העבודה. כאשר יחסי עובד ומעביד מגיעים לסיומם, נסיבות מסוימות כגון פיטורין שבוצעו ביוזמת המעסיק, לאחר שהעובד הועסק

התחמקות מתשלום פיצויי פיטורים

פיצויי פיטורים הם בין המושגים היותר מוכרים בעולם דיני העבודה. החוק בישראל מחייב מעסיקים לשלם פיצויי פיטורין לעובדיהם במקרה של פיטורין המתבצעים בתום 12 חודשי

פיצויי פיטורים ל”פרילנסר”

פרילנסר או פרילאנסר הוא מונח המתאר עובד עצמאי (במעמד של עוסק פטור / עוסק מורשה ואף מי שרשום בתור חברה בע”מ ברשויות המיסים) המבצע עבודה

הפרשה לפיצויי פיטורים של מתמחה

בהתאם לצו ההרחבה לפנסיה חובה, כל מעסיק בישראל מחויב להפקיד עבור עובדיו הפרשות לקרן הפנסיה (או מכשיר פנסיוני אחר לבחירת העובד -קרי, ביטוח מנהלים או

הלנת פיצויי פיטורים במשך חצי שנה

מעת לעת, אנו שומעים על עובדים שפוטרו ממקום עבודה בו הועסקו במשך שנים רבות, בנסיבות שאינן בשליטתם – כגון קיצוצים שהמעסיק נאלץ לבצע במצבת כוח

שתף/י מאמר זה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram