עורך דין עבירות מין

עבירות מין הן בין העבירות החמורות ביותר בדין הפלילי בישראל. למרבה הצער, ישנו מגוון רחב של עבירות מין, המתבטאות בשלל דרכים, כולל מעשים מיניים, שיח מיני ומראות בעלי אופי מיני. כל אלו הם בעלי פוטנציאל לגרום לא רק לאי נוחות לנפגעי העבירה, אלא לפגיעה של ממש בגופו ובנפשו של הזולת.

אדם שהורשע בביצוע עבירות מין במדינת ישראל, צפוי לעונש המוגדר בחוק העונשין על פי סוג עבירת המין שביצע, במאפייני העבירה, מאפייניו של קורבן העבירה, ההיסטוריה של עבריין המין הנסיבות בהן העבירה בוצעה ומידת חומרתה. העונש המקסימלי המוגדר בדין הפלילי כיום, בגין עבירות מין הוא עשרים שנות מאסר בפועל.

מתפקידו של עורך דין עבירות מין לבחון את פרטי העבירה שבגינה חשוד או נאשם מרשם, לבחון אפשרויות לביטול האישומים או להקלה בעונש, ולסייע ללקוח למצות את זכויותיו בהליך הפלילי עד כמה שניתן. בסקירה שלהלן נדון בכל הסוגיות שעלולות לעלות במידה ואתם מוצאים את עצמכם זקוקים לשירותיו של עורך דין עבירות מין.

 

מי זקוק לעורך דין עבירות מין?

כל מי שאחראי לביצוע עבירה אשר מופיעה בתור עבירת מין בחוק העונשין הישראלי, נחשב בראי החוק בישראל כעבריין מין. פירוש הדבר הינו שאדם שביצע פעולה מינית שפגעה באדם אחר, צפוי לעונש הקבוע בחוק בגין עבירת המין המיוחסת לו.

הדבר תקף בין אם הפעולה שביצע הייתה כרוכה באילוץ של הנפגע/ת להיחשף למראות, סרטונים או תמונות בעלי אופי מיני בניגוד לרצונם, אילוץ של הנפגע/ת לבצע בעצמם או בזולתם מעשים בעלי אופי מיני, או ניצול מיני של הזולת במסגרת ניצול יחסי מרות, הפעלת לחצים, מניפולציה, איומים, מעשי סחיטה, או הבטחות שווא.

בתרחיש בו אדם היה מעורב במעשים מהסוג הזה והוא זומן עקב כך לחקירה במשטרה או נדרש לעמוד לדין פלילי – הפנייה לייצוג של עורך דין עבירות מין היא הכרחית. לפנייה לעורך דין עבירות מין חשיבות רבה למימוש זכויותיכם מול מנגנוני האכיפה והמשפט, גם אם אתם אלו שנפגעו ממעשיו של עבריין מין ואתם חפצים בהגשת תלונה במשטרה או לתבוע לדין את הגורם שהזיק לכם.

 

תיקים שעורך דין עבירות מין מוסמך לייצג בהם

עבירות מין בדין הפלילי במדינת ישראל, מאוגדות בכמה קטגוריות משנה אשר מוגדרות במסגרת חוק העונשין. בשורות הבאות נפרט אודות קטגוריות העבירות העיקריות שבהן עורך דין עבירות מין יכול לטפל:

עבירות אונס ואינוס עבירות אינוס, או בשמן הנוסף – עבירות אונס, הן עבירות פליליות שעניינן קיום יחסי מין בכפייה בניגוד לרצונו החופשי של הזולת. למרות שעבירות אינוס עלולות להתבצע מול גברים באותה מידה שהן עשויות להתבצע בנשים, אונס מוגדר בדין הפלילי הישראלי בתור מעשי אינוס הנעשים בנשים, בעוד שעבירות אונס שמתבצעות בגברים מוגדרות בנפרד בחוק בקטגוריה של מעשי סדום.
מעשה סדום מעשי סדום מוגדרים בדין הפלילי בתור מעשים של החדרת איבר מאיברי הגוף או חפץ לפי הטבעת של אדם או לפה שלו. חוק העונשין קובע שמגע מיני יחשב לעבירה מסוג מעשה סדום, בכל אחד מן המצבים שלהלן:

  • מעשי סדום בקטינים: מצב שבו המעשה נעשה בנער מעל גיל 14 אשר טרם מלאו לו 16.
  • מעשי סדום בקטינים תוך ניצול יחסי מרות: מצב שבו המעשה נעשה בנער מעל גיל 16 אשר טרם מלאו לו 18, תוך שימוש בסמכות שלא בתום לב, במסגרת חינוכית / השגחתית, או במסגרת יחסי מרות / יחסי תלות.
  • מעשי סדום בבגירים תוך ניצול יחסי מרות: מצב שבו המעשה נעשה באדם מעל גיל 18, תוך שימוש ביחסי מרות בניגוד לדין במסגרת העבודה המשותפת עימו או בכל מסגרת אחרת (בשירות הצבאי, השירות המשטרתי וכיוצא באלו).

 

עבירות מעשי סדום נחשבות בראי החוק בישראל כעבירות אונס לכל דבר ועניין, ואי לכך העונש הקבוע בחוק בגינן זהה לעונש בגין עבירת אינוס.

מעשה מגונה מעשה מגונה מוגדר בתור פעולה המבוצעת לטובת השגת גירוי או סיפוק מיני, או למטרה של השפלה מינית, המתבצעות מבלי שהזולת נתן לכך את הסכמתו המפורשת. תחת ההגדרה הנ”ל למעשים מגונים, נכללים פעולות ממגוון סוגים, לרבות: מעשי אוננות, חשיפה של איברי מין בציבור, מגע באיבר מוצנע, ועוד. יחד עם זאת, בחוק קיימת הבחנה בין סוגים שונים של מעשים מגונים ברמת חומרה שונה. ישנו שוני בחומרה המיוחסת למעשה מגונה שיש בו היבט של מגע מיני המתבצע בנוכחות מעט אנשים, לבין מעשה מגונה שנעשה בפרהסיה ללא מגע ישיר בנוכחים. כשעסקינן במעשים מגונים שמתבצעים בשטח ציבורי, לרוב מדובר על עבירות מין שבמסגרתן אדם מתערטל בציבור, מבצע תנועות בעלות אופן מגונה, מתבטא בשפה גסה, וכיוצא באלו, כל עוד מטרת מעשיו היא השגת גירוי מיני, גרימת השפלה מינית לזולתו, או הגעה לסיפוק מיני עצמי.
הטרדה מינית הטרדות מיניות הן בעצם פגיעה על רקע מיני בחופש, בכבוד, בפרטיות ובשוויון הזכויות של אנשים אחרים. להטרדה מינית מגוון פנים, והיא יכולה להופיע הן בצורה של ביזוי אדם בהקשר מיני או כביצוע של מעשה מגונה. החוק למניעת הטרדות מיניות פוסק שהטרדה מינית, הינה פעולה אשר כוללת לפחות אחד מבין המרכיבים שלהלן:

  • מעשים מגונים.
  • דרישה לביצוע אקטים מיניים בכפייה על ידי סחיטה באיומים.
  • הצעות מיניות חוזרות ונשנות, תוך התעלמות מבקשת הנפגע לחדול מכך.
  • התייחסות חזרתית למיניות של אדם, אף שאותו אדם ביקש לחדול מכך.
  • אמירות משפילות לגבי המיניות או הנטיה המינית של אדם מסוים.
  • פרסום של חומרים מצולמים או מוקלטים הנוגעים למיניותו של אדם באופן שעלול לבזות או להשפיל אותו, ללא הסכמתו המפורשת לפרסום החומרים הללו.
  • הטרדה מינית תוך ניצול יחסי מרות.
בעילה אסורה בהסכמה קיימים מקרים בהם מעשה בעילה שבוצע בהסכמה הדדית של שני צדדים, נחשב מבחינת החוק הפלילי בישראל כעבירת מין. כאשר עסקינן בעבירת בעילה אסורה בהסכמה הכוונה הינה בדרך כלל לבעילת קטינה שטרם מלאו לה 14 או 16, זאת כאשר ניתן להוכיח בבית המשפט כי המעשה בוצע בהסכמתה המלאה. מן הראוי לציין כי גם במקרה בו הקטינה תצהיר על כך שהמגע המיני נעשה מרצונה החופשי ובהסכמתה המלאה, המעשה עדיין ייחשב כעבירת מין בראי החוק. כאשר מדובר על אישה בוגרת בגיל 18 ומעלה, שיחסי המין עימה התקיימו במעטה של מרמה, מניפולציה או הטעיה בכוונה תחילה, למשל במקרה של הבטחות שווא או התחזות, מדובר בעבירה המכונה בשם “בעילה אסורה בהסכמה של אישה בוגרת”.

 

מתי כדאי לפנות להתייעצות מול עורך דין עבירות מין?

בין אם נפגעתם ממעשיו של עבריין מין ובין אם זומנתם לחקירה משטרתית או משפט פלילי בעקבות חשדות לביצוע עבירות מין, דעו שעליכם למהר ולפנות להתייעצות עם עורך דין עבירות מין. עורך דין עבירות מין הוא למעשה עו”ד פלילי עם התמחות ספציפית בטיפול בתיקים הנוגעים לעבירות מין, וככזה, הוא ידע לסייע לכם להתכונן כראוי להליכים הפליליים בהם אתם מעורבים, מבלי להותיר “קצוות פתוחים”.

לאור מורכבותם הרבה של תיקים אלו והרגישות המרובה של תחום עבירות המין – זה לא פחות מאשר קריטי שיהיה בצידכם עורך דין עבירות מין מנוסה ומיומן שידע להגן על האינטרסים שלכם ולמצות את זכויותיכם בהליך.

 

התוכן המוצג במאמר שלהלן מובא לידע כללי בלבד, אינו בגדר מידע משפטי מחייב, ואין לפעול על פיו או להסתמך עליו בשום צורה שהיא. במידה ועולה הצורך בהכוונה משפטית, ליווי משפטי או ייצוג משפטי הנועד לסייע במקרה ספציפי, יש לפנות ישירות לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין פלילי בעל רישיון.

אם אדם נמצא במצב של האשמה בגין עבירת מין, ההמלצה היא להיעזר בעו”ד לעבירות מין במהירות האפשרית, עוד בטרם תתחיל החקירה הפלילית. עו”ד מנוסה ומומחה יכול לתת עבור הנאשם מידע רלוונטי בנוגע לחקירה והדבר עשוי לסייע לנאשם להתמודד עם ההליך המשפטי באופן טוב יותר.
בבחינת החוק, עבירות מין מחולקות לשתי קבוצות: עבירות המבוצעות באופן פיזי, כגון: אונס, מעשים מגונים ומעשה סדום עבירות המבוצעות ללא מגע פיזי, כגון: הטרדה מינית מילולית, ניסיון להטרדה מינית באמצעות תקשורת רחוקה (כגון: דרך המחשב) וכד’.
ככלל, רוב עבירות המין נחשבות פשע חמור, הן נחקרות בידי חוקרים מנוסים ובד”כ, כתבי האישום המוגשים בגינם הינם מפורטים ביותר, בעיקר בשל הרגישות של טיפול במקרים כאלה. החוק קובע עונשים עבור כל אחת מעבירות המין הקיימות, בהתאם לנסיבות בהן התרחשה העבירה, כגון: גיל הקורבן, מצבו הנפשי של הנאשם, האם נעשה שימוש בנשק במהלך ביצוע המעשה ועוד.
בשגרת החיים, לעבירות מין יש דימוי שלילי ונוראי במיוחד וההתייחסות לנאשמים במקרים כאלה הינה כאל מצורעים. בד”כ, תגובת הסביבה לעברות מין, הינה גינוי של העברות שבוצעו והתרחקות מהנאשם. הדימוי השלילי הנלווה למואשמים בעבירות מין פוגע בהם וברוב המקרים גם גורע מיכולותיו להשתלב בחברה.
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
עורך דין פלילי סיוון כהן

עו”ד פלילי – סיוון כהן

שמי סיוון כהן ואני עורכת דין פלילי בעלת תואר ראשון במשפטים LL.B. ותואר שני בהצטיינות, שניהם באוניברסיטת בר אילן. התחלתי את דרכי בתחום המשפט הפלילי עוד בהיותי סטודנטית במשרד עריכת דין מוכר עד לפתיחת משרד עו"ד פלילי עצמאי. משנת 2011 אני מנהלת משרד עורכי דין פרטי ומעניקה שירות מקצועי בתחום הפלילי. המשרד שלנו נותן ליווי צמוד לקהל הלקוחות שלנו משלב החקירה ועד לתום ההליכים. הליווי כולל בתוכו: ייצוג בהליכי מעצר, ניהול תיקי הוכחות, עררים וערעורים ועוד. המשרד שלנו מעניק את השירות המקצועי והמסור ביותר לכל לקוחותינו.

או השאירו פרטים בטופס ❯

מידע נוסף סביב הנושא

תקיפה מינית

ההגדרה של תקיפה מינית והצורה שבה התרבות והחוק מתייחסים לנושא השתנתה באופן ניכר לאורך השנים וממשיכה להשתנות בימים אלו. ההגדרה הזו משתנה בין תרבויות שונות

ביצוע מעשי סדום – עונש

עבירות מין נמנות עם העבירות הפליליות החמורות ביותר שעבריין יכול לבצע. מערכת המשפט במדינת ישראל מתייחסת בחומרה רבה לעבריינים שנמצאים אשמים בביצוע עבירות מין, בניסיון

הפצת סרטון מיני באינטרנט

כניסתו של האינטרנט אל חיינו לפני כמה עשורים הביאה איתה, אמנם, לא מעט דברים חיוביים, אך לצידם ניתן להבחין בקלות גם בלא מעט תופעות שליליות

עבירות מין במחשב – עונש

מהרגע שבו רשת האינטרנט נכנסה לחיינו, הם השתנו מן הקצה אל הקצה. פעולות שנדמה היה שלא נוכל לבצע לעולם מתבצעות היום בלחיצת כפתור, ונפתחו בפנינו

מעשה מגונה בפומבי – עונש

ישנם מעשים שעשייתם במרחב הציבורי מהווה עבירה חמורה על החוק. מעשה מגונה בפומבי נמנה עם סוגי המעשים האלה, והוא כולל פעולות שמתבצעות לשם גירוי, פרובוקציה,

מעשה מגונה בפומבי

בעולם שלנו קיימים כל מיני קודי התנהגות, שעליהם אנחנו צריכים לשמור על מנת לעמוד בסטנדרטים הנורמטיביים של החברה. לצד קודי התנהגות אלו, שהם מעין חוקים

חוק התיישנות בעבירות מין

חוק ההתיישנות נועד למנוע מצב שבו אדם יגיש תביעה נגד אדם אחר בגין חוב או עוולה, לאחר שנים רבות של שתיקה. באופן כללי, התיישנות נכנסת

עבירות מין במחשב

עם הקטגוריות הבעייתיות יותר של עבירות פליליות בישראל ניתן למנות עבירות מין. עבירות מין הן כל פגיעה בזולת שהיא בעלת מאפיינים מיניים. בעידן המודרני, עבירות

עבירות מין במשפחה

עבירות מין במשפחה הן מעשים של פגיעה מינית המתבצעים בתוך התא המשפחתי. אלו הן עבירות פליליות אשר פוגעות באופן חמור ביותר בביטחונם האישי ובצנעתם של

עבירות אונס – עונש

עבירות אונס ידועות בחוק העונשין בישראל בתור “עבירות אינוס”. אלו הן עבירות פליליות חמורות ביותר, אשר במסגרתן מתבצעת בעילת אישה ללא הסכמתה המפורשת. בין אם

עריכת דין פלילי
עורך דין פלילי סיוון כהן - איתך לאורך כל הדרך!
עורך דין פלילי סיוון כהן
חבל שתשלם מחיר כבד! שיחת ייעוץ שֶׁתַּחֲסֹךְ לך טעויות של בית סוהר.