עורך דין עבירות אונס ומעשים מגונים

עורך דין עבירות אונס ומעשים מגונים הוא איש מקצוע המתמחה בייצוג חשודים, נאשמים וקורבנות בתיקים פליליים הקשורים בעבירות מין חמורות. עבירות אונס ומעשים מגונים הן עבירות פליליות אשר פוגעות בזכותו של אדם על גופו, בכבודו ובפרטיותו.

בסקירה זו נסביר מהן עבירות אונס ועבירות מעשים מגונים, אילו אפשרויות עומדות בפניו של אדם שנפל קורבן לעבירת אונס או מעשים מגונים, מה ניתן לעשות במקרה שבו אדם נחשד או נאשם בביצוע עבירה מסוג זה, ובאיזה אופן עורך דין עבירות אונס ומעשים מגונים יכול לסייע.

 

מהן עבירות אונס?

עבירות אונס או עבירות אינוס, הן עבירות פליליות שבמסגרתן מתבצעת בעילת אישה ללא הסכמתה, באמצעות החדרה של חפץ או איבר מאיברי גופו של הזולת לתוך איבר המין של הנפגעת. בהקשר לעבירות אונס, אין כל חשיבות לעניין המגדר של מבצע העבירה.

למרות שעבירות אונס עלולות להתבצע כנגד אישה או גבר, עבירת אונס מוגדרת בחוק העונשין בישראל בתור מעשי אינוס המתבצעים נגד נשים באופן ספציפי. לעומת זאת, כשעבירת אונס מתבצעת כנגד גבר, היא מכונה בחוק כמעשה סדום.

 

מהן עבירות מעשים מגונים?

עבירות מעשים מגונים מוגדרות בחוק העונשין בישראל בתור פעולות הנעשות לצורך של גירוי מיני, השגת סיפוק מיני, או ביזוי מיני של אדם ללא הסכמתו. במסגרת ההגדרה הנ”ל נכלל מגוון נרחב של פעולות שונות, ובכללן: חשיפה של איברי מין בציבור, מגע באיברים האינטימיים, מעשה אוננות מול אנשים אחרים, וכדומה.

 

כיצד מתייחס החוק לעבירות של מעשים מגונים בפומבי לעומת מעשים מגונים המתבצעים בהיחבא?

בהקשר זה, מן הראוי להזכיר שהדין הפלילי אינו מתייחס לכל עבירות המעשים המגונים כמקשה אחת. למעשה, ישנו שוני באופן בו החוק מתייחס למעשים מגונים הכוללים מגע מיני המתבצע בחדרי חדרים, לעומת מעשים מגונים הכוללים פעולות שמתקיימות במרחב הציבורי ואינן כוללות מגע ישיר של העבריין בנוכחים.

כשעסקינן במעשים מגונים המתבצעים בפרהסיה, כמו מעשה מגונה בפומבי, שימוש בשפה מינית גסה, או תנועות מגונות המבוצעות בפרהסיה, גם אם מטרת המעשה היא גירוי, סיפוק או השפלה מינית – החוק מחמיר פחות עם העבריין בהשוואה למקרה של מעשים מגונים שהתבצעו באופן ישיר מול קורבן ספציפי.

זאת לאור העובדה שמעשה מגונה המערב מגע ישיר בזולת ובפרט אם מתבצע בחדרי חדרים, מגלם בחובו פגיעה חמורה יותר בפרטיותו, בגופו ובנפשו של הקורבן.

 

אילו עונשים קבועים בדין הפלילי על עבירות אונס ומעשים מגונים?

העונש המוגדר בדין הפלילי בישראל על עבירות אונס, הוא 16 שנות מאסר. עבירות אונס בנסיבות מחמירות כגון בעילת קטינה שטרם מלאו לה 16 שנים, אונס של אדם הלוקה בשכלו או בנפשו, אונס תוך כדי איומים בנשק, אונס הגורם לחבלה / היריון של הנפגעת, או עבירות אונס בפומבי (קרי, אונס קבוצתי או אונס שהתבצע בנוכחות אנשים נוספים) –  הוא עד 20 שנות מאסר.

העונש המקסימלי הקבוע בחוק על מעשים מגונים שבוצעו בציבור מול אנשים שגילם למעלה מ – 16, הוא עד 12 חודשי מאסר בפועל. אם גילם שאל האנשים שמולם בוצעה העבירה היה נמוך מ – 16 במועד ביצועה, העונש עשוי להגיע גם עד 3 שנות מאסר. 

לעומת זאת, על מעשים מגונים אשר בוצעו בפורום פרטי באדם שגילו למעלה מ – 16, העונש המקסימלי הוא עד 36 חודשי מאסר בפועל. במקרה בו גיל הנפגע היה נמוך מ – 18 אך מעל 14 שנים במועד ביצוע העבירה, והמעשים המגונים נעשו כחלק מיחסי מרות, במסגרת חינוכית, במסגרת יחסי תלות או תחת השגחה, העונש הצפוי לעבריין עשוי להגיע עד 48 חודשי מאסר בפועל.

היה והנפגע מביצוע המעשים המגונים היה בגיר במועד ביצוע העבירה, אך התקיימו יחסי מרות בינו לבין הצד הפוגע במסגרת העבודה או במהלך שירות צבאי / לאומי / משטרתי וכד’, העבריין צפוי לעונש של עד 48 חודשי מאסר בפועל.

העונש המקסימלי על מעשים מגונים שנעשו בפרטיות על ידי הפעלת כוח או לחץ, עשוי להגיע ל – 7 שנות מאסר. גם מעשים מגונים אשר בוצעו באדם שלוקה בנפשו או במוחו וקטין בגיל 14 ומטה (שהוא גיל ההסכמה שהחוק מגדיר), יחול עונש מאסר כזה.

העונש על מעשים מגונים שבוצעו תחת נסיבות מחמירות, כגון מעשה מגונה בקטין במשפחה, או מעשים מגונים שלוו בהתעללות, באיומי נשק, או גרימת חבלה – עשוי להגיע אף ל – 10 שנות מאסר.

 

מה ניתן לעשות במקרה שבו אדם נחשד או נאשם בביצוע עבירות אונס ומעשים מגונים

אם זומנתם לחקירה או משפט עקב חשד בביצוע עבירות אונס או עבירות של מעשים מגונים, עליכם לפנות בהקדם האפשרי להתייעצות משפטית מקצועית של עורך דין עבירות אונס ומעשים מגונים. עורך דין כאמור לעיל, יוכל לסייע לכם להיערך להליכים הפליליים הצפויים לכם מתחילתם ועד סופם.

התייעצות מול עורך דין פלילי עם ניסיון עשיר בתיקי עבירות אונס ומעשים מגונים, היא הכרחית ואין לוותר עליה אם ברצונכם להגיע לשלב החקירה המשטרתית או להליכים המשפטיים כשאתם מוכנים לכל תרחיש. עורך דין פלילי הוא הגורם היחיד שיוכל להגן על זכויותיכם ולסייע לכם למצות אותן מול רשויות האכיפה ומערכת המשפט.

 

באיזה אופן עורך דין עבירות אונס ומעשים מגונים יכול לסייע לקורבנות עבירות אונס או מעשים מגונים?

עורך דין עבירות אונס ומעשים מגונים, הוא איש מקצוע שיש לו הכלים לסייע לנפגעי תקיפה מינית לסוגיה, במיצוי ההליכים מול הצד הפוגע. עורך דין המתמחה בתיקי עבירות אונס ומעשים מגונים, יוכל לסייע לכם להוציא את האמת אל האור ולדאוג שהצדק יעשה. במקרים רבים, סיוע של עורך דין בהליכים אזרחיים מאפשר גם להשיג פיצוי כספי לנפגעי ונפגעות עבירות אונס ומעשים מגונים.

 

התוכן המוצג במאמר שלהלן מובא לידע כללי בלבד, אינו בגדר מידע משפטי מחייב, ואין לפעול על פיו או להסתמך עליו בשום צורה שהיא. במידה ועולה הצורך בהכוונה משפטית, ליווי משפטי או ייצוג משפטי הנועד לסייע במקרה ספציפי, יש לפנות ישירות לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין פלילי בעל רישיון.

בהגדרה זו נכללות עבירות של תקיפה מינית של אישה ובעילתה בניגוד להסכמתה. עבירות מסוג זה יכולות להתבצע כנגד נשים וכגברים כאחד, אך יחד עם זאת, לפי הגדרת החוק ביצוע המעשה כנגד נשים נקרא “אינוס” בעוד שביצוע המעשה כנגד גברים נקרא “מעשה סדום”.
לפי החוק, מדובר בפעולות המבוצעות לצורך גירוי מיני ו/או הגעה לסיפוק מיני, בניגוד להסכמתו של הקורבן. בהגדרה זו נכללים: מגע באיבריו המיניים של הקורבן, ביצוע מעשי אוננות מול הקורבן, חשיפה של איבר המין מול אנשים אחרים ועוד.
כשמדובר במעשים מגונים המבוצעים ליד ציבור אנשים, התייחסות החוק לנאשם במעשה הינה פחות חמורה מאשר כשמדובר במעשים מגונים של העבריין שנעשו בהיחבא כנגד הקורבן. ההבדל נובע מעצם העובדה שפגיעה מינית בקורבן ספציפי הינה חמורה יותר מזו המתבצעת בפרהסיה בנוכחות כמה אנשים.
החוק מגדיר עונשים שעשויים לבוא לידי ביטוי בשנות מאסר בכלא. העונש המקסימלי שיכול להינתן על אונס יכול להגיע ל 16 שנות מאסר, בהתאם לגילו של הקורבן, למצבו הנפשי ועוד. עונש שגורם לחבלה בקורבן או שמבוצע בליווי של נשק עשוי להגיע ל 20 שנות מאסר. עונש על ביצוע מעשים מגונים עשוי לנוע בין 12 חודשי מאסר לשלוש שנות מאסר בפועל, בהתאם לסוג המעשה (בפרהסיה או בהיחבא), בהתאם גילם של האנשים שמולם בוצעו המעשים המגונים ועוד.
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
עורך דין פלילי סיוון כהן

עו”ד פלילי – סיוון כהן

שמי סיוון כהן ואני עורכת דין פלילי בעלת תואר ראשון במשפטים LL.B. ותואר שני בהצטיינות, שניהם באוניברסיטת בר אילן. התחלתי את דרכי בתחום המשפט הפלילי עוד בהיותי סטודנטית במשרד עריכת דין מוכר עד לפתיחת משרד עו"ד פלילי עצמאי. משנת 2011 אני מנהלת משרד עורכי דין פרטי ומעניקה שירות מקצועי בתחום הפלילי. המשרד שלנו נותן ליווי צמוד לקהל הלקוחות שלנו משלב החקירה ועד לתום ההליכים. הליווי כולל בתוכו: ייצוג בהליכי מעצר, ניהול תיקי הוכחות, עררים וערעורים ועוד. המשרד שלנו מעניק את השירות המקצועי והמסור ביותר לכל לקוחותינו.

או השאירו פרטים בטופס ❯

מידע נוסף סביב הנושא

תקיפה מינית

ההגדרה של תקיפה מינית והצורה שבה התרבות והחוק מתייחסים לנושא השתנתה באופן ניכר לאורך השנים וממשיכה להשתנות בימים אלו. ההגדרה הזו משתנה בין תרבויות שונות

ביצוע מעשי סדום – עונש

עבירות מין נמנות עם העבירות הפליליות החמורות ביותר שעבריין יכול לבצע. מערכת המשפט במדינת ישראל מתייחסת בחומרה רבה לעבריינים שנמצאים אשמים בביצוע עבירות מין, בניסיון

הפצת סרטון מיני באינטרנט

כניסתו של האינטרנט אל חיינו לפני כמה עשורים הביאה איתה, אמנם, לא מעט דברים חיוביים, אך לצידם ניתן להבחין בקלות גם בלא מעט תופעות שליליות

עבירות מין במחשב – עונש

מהרגע שבו רשת האינטרנט נכנסה לחיינו, הם השתנו מן הקצה אל הקצה. פעולות שנדמה היה שלא נוכל לבצע לעולם מתבצעות היום בלחיצת כפתור, ונפתחו בפנינו

מעשה מגונה בפומבי – עונש

ישנם מעשים שעשייתם במרחב הציבורי מהווה עבירה חמורה על החוק. מעשה מגונה בפומבי נמנה עם סוגי המעשים האלה, והוא כולל פעולות שמתבצעות לשם גירוי, פרובוקציה,

מעשה מגונה בפומבי

בעולם שלנו קיימים כל מיני קודי התנהגות, שעליהם אנחנו צריכים לשמור על מנת לעמוד בסטנדרטים הנורמטיביים של החברה. לצד קודי התנהגות אלו, שהם מעין חוקים

חוק התיישנות בעבירות מין

חוק ההתיישנות נועד למנוע מצב שבו אדם יגיש תביעה נגד אדם אחר בגין חוב או עוולה, לאחר שנים רבות של שתיקה. באופן כללי, התיישנות נכנסת

עבירות מין במחשב

עם הקטגוריות הבעייתיות יותר של עבירות פליליות בישראל ניתן למנות עבירות מין. עבירות מין הן כל פגיעה בזולת שהיא בעלת מאפיינים מיניים. בעידן המודרני, עבירות

עבירות מין במשפחה

עבירות מין במשפחה הן מעשים של פגיעה מינית המתבצעים בתוך התא המשפחתי. אלו הן עבירות פליליות אשר פוגעות באופן חמור ביותר בביטחונם האישי ובצנעתם של

עבירות אונס – עונש

עבירות אונס ידועות בחוק העונשין בישראל בתור “עבירות אינוס”. אלו הן עבירות פליליות חמורות ביותר, אשר במסגרתן מתבצעת בעילת אישה ללא הסכמתה המפורשת. בין אם

עריכת דין פלילי
עורך דין פלילי סיוון כהן - איתך לאורך כל הדרך!
עורך דין פלילי סיוון כהן
חבל שתשלם מחיר כבד! שיחת ייעוץ שֶׁתַּחֲסֹךְ לך טעויות של בית סוהר.