עונשים על פגיעה בהליך משפטי

לכל אדם יש זכות להליך משפטי הוגן. נשמת אפה של מדינה דמוקרטית היא היכולת לספק לכלל אזרחיה את הזכות להיאבק בבית המשפט על חפותם, ובמידת הצורך לקבל עונשים וגזרי דין, באופן שיהיה שווה בפני החוק, ללא הבדל דת, גזע ומין.

כל הפרה או פגיעה בהליך המשפטי ובעקרונותיו, עלולה להתפרש כפגיעה בזכויות האדם הבסיסיות ביותר, ולכן היא תלווה בהטלת סנקציות, אשר בסופו של דבר ינסו לבטל פגיעה זו בזכויות. בתי המשפט מחויבים לאפשר לקהל הנאשמים המובאים בפניהם לזכות בהליך משפטי תקין ככל האפשר, הן בתחומי המשפט האזרחי והן בתחומי המשפט הפלילי, על פי העקרונות שיפורטו בסקירה מקיפה זו.

 

מהו הליך משפטי הוגן?

ישנם מספר עקרונות המגדירים הליך משפטי תקין, שמהם נגזרת ההגדרה של הפגיעה בהליך זה. כחלק מהליך המשפט, זכאי האדם לעקרון ההסמכה הריבונית, החפות, ניטרליות ופומביות הדיון. עקרון ההסמכה הריבונית מגדירה את גבולות שליטתה בפרט, כך שהסמכות הריבונית כלפי אדם תהיה רק מכוח החוק והמפורט בו.

עקרון זה מעוגן בעקרון נוסף, האומר שאין אפשרות לחוקק חוקים באופן רטרואקטיבי, מצב העלול לפגוע בשינוי זכויותיו של אדם, כפי שהיו מוכרים לו. עקרון זה קובע את הנורמות על פיהם פעל האדם, על סמך הידע שהיה קיים ברשותו בנקודת זמן ספציפית. מעבר לכך, אדם זכאי להליך הוגן, בעיקר על פי העיקרון האומר שהוא חף מפשע, עד אשר תוכח אשמתו.

לכן הוא זכאי לדיון פומבי וניטראלי, אשר מגדיר את זכותו של כל אדם לעמוד בפני בית המשפט באופן בלתי תלוי. ההליך המשפטי יתבצע על פי עקרון המידתיות, אשר קובע שההליך המשפטי והעונש שייקבע בו צריכים להתאים באופן פרופורציונלי לעבירה שבוצעה.

 

מהי פגיעה בעקרונות ההליך המשפטי התקין?

כאשר מובאים נאשמים לבית המשפט, הוא מחויב להקפיד על כלל זכויותיהם, החל מכך שהם ייוצגו על ידי עורך דין, וכלה בתקינות והגינות מתקני הכליאה אליהם הם עלולים להיות מועברים. במסגרת החוק, ניסו להקיף את הסיטואציות בהן עלולה להתרחש פגיעה בהליך המשפטי התקין, ולמנוע אותה מבעוד מועד.

למשל, עקרון הפומביות וניטרליות הדיון עלולים להיפגע במספר סיטואציות, שהעיקרית בהן היא כאשר לשופט המכהן במשפט יהיה אינטרס אישי בנושא או כאשר הוא יהיה מעורב או בעל היכרות עבר עם הנאשמים או הגורמים המעורבים בנושא. מכיוון שכך, שופט הרואה עצמו מעורב בנושא המשפט הנמצא מולו, אמור לפסול את עצמו מכס השיפוט.

עונשים על פגיעה בהליך משפטי

גם זכות הנאשם לייצוג עורך דין, ללא קשר ליכולתו הכלכלית, נפתרה על ידי החוק באמצעות הסנגוריה הציבורית, שמטרתה לספק לכלל האזרחים נקודת פתיחה שווה במשפט המתנהל נגדם, מבחינת ייצוגם. עורך דין פלילי, המייצג את הנאשם, בין אם באופן פרטי, ובין אם הגיע מהסנגוריה, חייב לבחון את כל ההליך המשפטי, ולשמור על תקינותו.

 

מהם העונשים על פגיעה בהליך המשפטי?

אם סבר בית המשפט כי מי מבין המעורבים במשפט פגעו באחת מזכויות הנאשם, הוא עלול להטיל עונשים על פגיעה בהליך המשפטי. בדרך כלל העונש ינסה לבטל את הפגיעה בזכויות האדם, וייטה לזכות הנאשם, שזכויותיו הופרו. דוגמא ברורה לעונש שכזה הוא פסילת ראיות שנאספו בשלב החשדות, באופן שפגע בזכויות הנאשם.

למשל, במקרה בו נאספו ראיות והוצגו לבית המשפט, בלי יכולת לתת לנאשם הזדמנות להגן על עצמו לפני כן. פסילת ראיות עלולה להתרחש גם כאשר מתגלה כי בהליך החקירה, לא זכה הנאשם לזכות השתיקה, או לייצוג משפטי, או שנעשתה עבירה אחרת אשר פגעה בזכויותיו לא להפליל את עצמו.

הפגיעה בהליך המשפטי יכולה להתרחש על ידי אחת משלושת הרשויות, הרשות המחוקקת, האוכפת או המבצעת, קרי המשטרה וחוקריה.

 

פגיעה בהליך המשפטי בדמות מעצר מנהלי

כאמור, זכותו הבסיסית של כל אדם היא להליך משפטי תקין, שיתנהל בזמן סביר, כך שיוכל להוכיח את חפותו. יוצא מהכלל, או חריג לכך, הוא מעצר מנהלי. אפשר לבצע מעצר מנהלי בישראל, מכח חוק סמכויות שעת חירום. אולם, מכיוון שמעצר אזרחי עלול לעבור בעצמו על מספר עקרונות להליך משפטי תקין, יש להקפיד על כך שמעצר זה לא יהיה ממושך יותר מהמותר בדין האזרחי.

המעצר האזרחי, אשר מנסה למצוא את האיזון בין נקיטת אמצעי חירום במסגרת עקרונות החוק להליך משפטי תקין ובין חשיבות שמירה על ביטחון המדינה, נתון להחלטתו של שר הביטחון. סמכותו של השר היא לעצור באופן מינהלי חשוד רק עד 48 שעות, ולאחריו ישנה חובה להביא את המקרה לאישור נשיא בית המשפט המחוזי. המטרה בכך היא לעודד הליכים משפטיים תקניים ולהימנע ממצבים בהם נעשית פגיעה בהם.

 

בשורה התחתונה

הזכות להליך משפטי תקין הינה חלק מזכויות האדם הבסיסיות. זכות זו מקיפה את כל שלבי ההליך הפלילי בו נמצא האדם, החל משלב החקירה המשטרתית ועד ההליך המשפטי המתרחש בבית המשפט וגזירת העונש. כחלק מזכויותיו של הנאשם עומדת לו זכות החפות, הזכות לייצוג עורך דין, לפומביות המשפט והניטרליות בו, הזכות להליך מובן ונטול פניות, הזכות לקבל מידע בדבר האשמות התלויות נגדו ועוד.

השמירה על זכויות אלו עדיין לא עוגנה בחוק מוסדר, אלא בדרך כל באה לידי ביטוי כחלק מההלכה הפסוקה או פסיקות תקדימיות שהתקבלו בבית המשפט העליון. עם זאת, למרות שבישראל, השמירה על זכויות נאשמים נעשית באופן קפדני, עורך דין פלילי, המלווה את  התהליך המשפטי מתחילתו ועד סופו, יכול להיות ער לשיבושים שנעשים ולהתריע על כך מבעוד מועד, לזכותו של הנאשם.

 

 התוכן המוצג במאמר שלהלן מובא לידע כללי בלבד, אינו בגדר מידע משפטי מחייב, ואין לפעול על פיו או להסתמך עליו בשום צורה שהיא. במידה ועולה הצורך בהכוונה משפטית, ליווי משפטי או ייצוג משפטי הנועד לסייע במקרה ספציפי, יש לפנות ישירות לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין פלילי בעל רישיון.

נאשמים המובאים לבית משפט ישנן זכויות הכוללות ייצוג משפטי של עו”ד בהליך המשפט ותקינות של מתקני הכליאה אליהם הם עשויים להיכנס במהלך תקופת המשפט. מכאן, שללא קשר ליכולתו הכלכלית של האשם, הוא זכאי לייצוג משפטי של עו”ד, בן אם מדובר בייצוג של עו”ד פרטי ובין אם מדובר בייצוג של עו”ד מטעם הסנגוריה הציבורית. מתפקידו של עורך הדין המייצג את הנאשם, לדאוג לתקינות המשפט ולעקוב אחר כל המהלך שבו.

כל משפט בישראל אמור להתנהל עפ”י עקרון הניטרליות והפומביות שמטרתן לכוון למשפט הגון ללא התערבות של אינטרס אישי מצד השופט המכהן במשפט. מכאן, שאם יתרחש מצב בו השופט יוביל את המשפט בהתאם לאינטרס אישי שלו, הדבר יהווה פגיעה בהליך המשפטי.

בכדי להימנע מפגיעה בהליך המשפט, על השופט לפסול עצמו מלשפוט, באם קיים אינטרס אישי שלו שעשוי להטות את המשפט.

במצב בו מבין בית המשפט כי קיימת פגיעה באחת מזכויותיו של הנאשם, הדבר עשוי להוביל לעונשים כבדים, אשר עשויים להביא להטיה לזכותו של הנאשם, עקב פגיעה בזכויותיו. דוגמא לעונש בגין פגיעה בזכויותיו של הנאשם הוא: פסילת ראיות שנאספו כנגדו והוצגו לבית המשפט.

עריכת דין פלילי
עורך דין פלילי סיוון כהן - איתך לאורך כל הדרך!
הכנה לחקירה משטרתית

בעמוד זה אסביר לך באופן אישי איך להתכונן לפני חקירה משטרתית בצורה טובה ומלאה, ואיך נראה התהליך המלא אם תבקש להכין את עצמך דרכי לחקירה.

עילות מעצר

המעצר הוא אחד מהשלבים הראשונים של החקירה המשטרתית, כאשר חשוב לשים לב להבדל בין מעצר ובין מאסר שהוא השלב הסופי של ההליך המשפטי. המטרה העיקרית

צו הרחקה

איש מאיתנו לא דמיין את עצמו בסיטואציה שבה הוא צריך צו הרחקה שכן אדם אחר מטריד אותו, מאיים עליו או פוגע בו. עם זאת, בשלב

דין משמעתי

כל גוף במדינת ישראל כפוף בצורה כזאת או אחרת לדין הפלילי, והם מחויבים לציית לכללים על מנת שלא למצוא את עצמם מסתבכים עם החוק. אך

מעצר ימים

בהליך פלילי ישנם שני סוגים של מעצרים. האופציה הראשונה היא מעצר עד תום ההליכים, שבוודאי שמעתם עליו לא מעט באמצעי התקשורת. האופציה השנייה היא מעצר

פסקי דין פלילי

פסקי דין פלילי פסקי דין פלילי יכולים להיות ברוב המקרים לא פשוטים בכלל, אנשים נורמטיביים מוצאים את עצמם מסתבכים בפלילים ללא כל התראה מוקדמת. בחלק

העונשים עבור עבירות הימורים

התמכרות להימורים נחשבת כיום לאחת ההתמכרויות הנפוצות ביותר, אחרי התמכרות לאלכוהול וסקס. יחד עם זאת, חשוב לזכור כי הימורים יכולה להוות גם עבירה פלילית, אשר

חלופת מעצר

במדינת ישראל המעצר איננו נחשב בתור עונש, והמטרה העיקרית שלו זה לאפשר למשטרה לפעול ולאסוף ראיות ללא שיבושים. כמובן שעבור הנאשם, שלב המעצר הינו שלב

חקירה באזהרה או חקירה פלילית במשטרה

משרדנו מתמחה בייצוג נאשמים שזוהי הסתבכותם הראשונה והם לרוב נעדרי עבר פלילי. ייצוג נאשמים נעדרי עבר פלילי דורש התייחסות מיוחדת ושונה, שכן מדובר בנאשמים שלהם

מחיקת רישום פלילי

א’ מתל אביב התראיין לעבודה חדשה ומכובדת בחברת אבטחה ידועה. הוא צלח את שלב המיונים הראשון בתהליך ונקבע לו מועד לראיון אישי שאליו התבקש להביא

סעיף 60א – שימוע

הגשת כתב אישום או פתיחת תיק פלילי נגד נאשם זה מאורע קריטי אשר יכול להשליך רבות על עתידו האישי והמקצועי. ברוב המקרים מדובר במכשול קריטי

שחרור בערבות

מידיי יום אנו נחשפים בתקשורת לאנשים רבים אשר נעצרים מסיבות כאלה ואחרות, ובאופן טבעי לכל מקרה ישנם את הנסיבות הקשורות אליו. לביטוי “מעצר” ישנן משמעויות

כתב אישום תכנון ובניה

רבים מאיתנו קונים דירות וחולמים להרחיב אותן. אנחנו רוצים שהדירה תכלול גם מרפסת, חלון גדול, גינה או שפשוט יש לנו על יד הבית שטח נפלא

מעצר עד תום ההליכים

אחד מסוגי המעצר הנפוצים ביותר במשפט הפלילי הוא מעצר עד תום ההליכים, או כפי שנוהגים לכנות אותו בתור “העמדה לדין”. לרוב מעצר מהסוג הזה מגיע מיד

משפט פלילי

העידן שבו אנחנו חיים הוא עידן שבו כולנו מרגישים מאוד מתקדמים וטכנולוגיים. בלחיצת כפתור אחת אנחנו יכולים ליצור קשרים עם אנשים שנמצאים מעבר לים, לעשות

עדות כבושה

בכל הליך משפטי חשוב מאוד לשים את כל האמת על השולחן, על מנת שיהיה ניתן לקבל את התמונה המלאה וכך להגיע אל חקר האמת. ישנם

הפרת זכויות נחקר

עורכי דין פליליים מומחים בשלל זכויות הנחקר והסעיפים שלהם, ויודעים איך מביאים למצב שבו החוקר הופך לנחקר במידה ועבר את הגבולות אותן החוק מתיר לו.

שינוי עילת סגירת תיק

הילה היא סטודנטית וחיילת משוחררת, שהואשמה בעבירה של גניבה ממעביד עת רשמה שעות עבודה שבהן לא עבדה. כעת בהליך הפלילי-משפטי שהילה מצויה בו, עבירה זו

זכויות אדם

זכויות אדם הן זכויות הניתנות לכל אדם באשר הוא אדם, ללא קשר לדתו, למוצאו, למינו או לכל תכונה אחרת אשר הוא בא איתה. חשוב מאוד

זכות השימוע

זכות השימוע הינה זכות חדשה יחסית אשר הפכה להיות מוכרת באופן רשמי רק בזמן האחרון. עד לא מזמן זכות השימוע הייתה קיימת רק עבור נבחרי

עורך דין פלילי תותח

ישנם סוגים שונים של עורכי דין. בשנים האחרונות תחום עריכת הדין הפך למגוון, כאשר כיום ניתן למצוא כמות גדולה של עורכי דין הפועלים במדינת ישראל.

פסילת שופט

בתור אזרחים במדינת ישראל, אתם זכאים למשפט הוגן ותקין. לפיכך טוב לדעת שניתן לבחון את התנהלות השופט שניצב מולכם ובמידת הצורך לערער על התנהלותו במשפט

זכויות הנחקרים והעצורים

מרבית החשודים שנעצרים או מזומנים לחקירה משטרתית, למעשה אינם מוכנים לאירוע המכונן, שתופס אותם בהפתעה. כתוצאה מכך, מתקשים נחקרים ועצורים בהליכים פליליים, להיערך כראוי להליך

עורך דין פלילי מחירון

תחום עריכת הדין הפך למגוון ביותר בשנים האחרונות. כיום כל אחד יכול להגיע למצב בו הוא נזקק לשירותיו המקצועיים של עורך דין ואפילו לסיוע מעורך

מחיקת רישום פלילי לפני הגיוס

תקופת הצבא היא תקופה חשובה ומשמעותית מאוד בחייו של כל אדם בישראל. אולם על מנת שהשירות הצבאי גם יסתיים ברגל ימין, חשוב לפעול במהלכו למחיקת

עורך דין פלילי מומלץ

חיפשתם עורך דין פלילי מומלץ? על מנת שנוכל לסייע לכם במציאת עורך דין פלילי כזה, חשוב להבין מהם הקריטריונים שהופכים עורך דין פלילי לאיש מקצוע

איך לבחור עורך דין פלילי

זקוקים לשירותיו של עורך דין פלילי? חשוב לדעת שישנם מספר פרמטרים אשר הופכים את הבחירה בעורך דין פלילי לבחירה נבונה ומועילה שמשרתת את צרכיו של

עורכת דין פלילית

עורכת דין פלילית היא אשת מקצוע המתמחה בתחום המשפט הפלילי, ומוסמכת לייצג חשודים ונאשמים בתיקים פליליים אשר נוגעים לעבירות פליליות לסוגיהן השונים. במסגרת תחומי אחריותה,

עורכי דין פליליים מובילים

עורכי דין פליליים הם עורכי דין המתמחים בתחום המשפט הפלילי בישראל, ומספקים שירותי ייעוץ, ליווי וייצוג של חשודים ונאשמים בהליכים הפליליים בהם הם מעורבים. בהתאם

עורכי דין פליליים הטובים ביותר

עורכי דין פליליים הם עורכי דין שתחום עיסוקם והתמחותם הינו תחום המשפט הפלילי. עורכי דין פליליים מציעים שירותי ייעוץ וייצוג לחשודים ונאשמים בהליכים פליליים מסוגים

סוגי המעצרים הקבועים בחוק

אנו חיים במדינת ישראל, שהיא מדינת חוק לכל דבר ועניין. לפיכך כאשר מתבצעת עבירה על החוק, אחד מן התהליכים שבאמצעותם רשויות האכיפה והחוק אוכפות את

סיוע לדבר עבירה פלילית

אנו חיים במדינת חוק ולפיכך כל אדם שהיה שותף לביצוע עבירה פלילית מכל סוג שהוא, נדרש לתת את הדין על כך. סיוע בדבר עבירה פלילית

מי זכאי לחנינה

החוק במדינת ישראל קובע כי לאדם אשר ביצע פשע מסוים עשויה להינתן חנינה בתנאים מסוימים. המסגרת המוכרת ביותר לקבלת חנינה, היא חנינה מנשיא המדינה. אולם

חופשת אסירים

אסירים במדינת ישראל הם אזרחים לכל דבר ועניין אך מטבע הדברים, יש להם זכויות מוגבלות יותר משל האזרח הממוצע וחופש פעולה מצומצם יותר. אחת הזכויות

חוק אי הפללה בישראל

בתור אזרחים במדינת ישראל, אתם זכאים לבקש להמיר קנסות משטרתיים בברירת משפט בתנאים מסוימים. אחד מההליכים היותר מקובלים נוגע לחוק אי הפללה בישראל על שימוש

חיפוש לא חוקי של המשטרה

משטרת ישראל ורשויות האכיפה זכאים בהחלט להגיע לביתם של אזרחים מסוימים בזמן נתון כדי לבצע חיפוש לטובת חקירה משטרתית. עם זאת, יש לדעת שחיפוש בביתו

יחסי הסגרה בין מדינות

אנו חיים בעולם גלובלי בו אנשים שהם אזרחיה של מדינה אחת, עשויים לנהל את חייהם במקביל במדינה אחרת. אזרחים אלו יכולים לבצע עבירות במדינה שבה

מהו משפט בדלתיים סגורות?

הליכים משפטיים במדינת ישראל מתנהלים במגוון מתכונות. אחת הדרכים לשמירה על הליך משפטי תקין בתחום הפלילי, נקראת “משפט בדלתיים סגורות”. מטרתו של משפט בדלתיים סגורות

מאסר עולם בישראל

מאסר עולם הינו העונש השני החמור ביותר הניתן בישראל לעבריינים מורשעים, בדרך כלל בגין רצח או בגידה במדינה. עונש זה הינו השני בדרגת חומרתו לפי

עבירת סחר בבני אדם

לכאורה, ניתן היה לטעון כי תופעת הסחר בבני אדם פסה מן העולם כבר לפני יותר ממאה שנים. אולם הלכה למעשה, תופעה מטרידה זו מוסיפה להתקיים,

מונחים משפטיים בתחום הפלילי

מי שעוסקים בפלילים כעניין שבשגרה, מכירים קרוב לוודאי מושגים משפטיים בתחום הפלילי באופן המעניק להם מיומנות בקריאת טקסטים המתייחסים לתחום. ואולם מי שרק מתעניינים בתחום

התיישנות רישום פלילי

משמעותו של המושג התיישנות רישום פלילי, אומר שלאחר פרק זמן מסוים, כפי שנקבע בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, לא יהיה המידע על העבירה הפלילית זמין

הדרכים להקלה בעונש מאסר עולם

עונש מאסר עולם הינו עונש חמור אשר שולל מהאסיר את החופש לחיות חיים נורמטיבים ומרחיק אותו מהחיים הציבוריים והקהילתיים. מאסר עולם ניתן לאחר כתב אישום

ועדת שחרורים

ועדת שחרורים ממונה מכוח הוראת סעיפים 32 ו – 33 לחוק שחרור על תנאי ממאסר. ועדת שחרורים רגילה או מיוחדת כוללת שופט שלום או מחוזי

זימון לחקירה במשטרה

זימון לחקירה במשטרה הינו צעד שמאיים על רבים, עוד בטרם התחילה החקירה עצמה. החשש קיים תמיד, במיוחד עבור אותם אנשים, אשר לא היה להם ניסיון

עבירות ועונשים בבית סוהר

הכניסה לבית הסוהר היא עונש חמור, אשר שולל מהאדם את חירותו באופן המשמעותי ביותר הקיים. החיים בתוך בית הכלא הם קשים וקשוחים, ועל האסירים ללמוד

נסיבות הוצאת צו הרחקה

משמעותו של צו הרחקה היא למנוע מאדם אחד להתקרב לאחר, משום החשש להטרדות, איומים או התעללות. הוצאת צו הרחקה יכולה להיעשות מכוח ובהתאם לאחד משני

הזכות לביטחון

הזכות לחיים ולביטחון ולשלמות הגוף יוצאת מנקודת הנחה שכל פגיעה בחייו של אדם או בשלמות גופו תיחשב למעשה פסול ובלתי מוסרי, שגם גופי הצדק וגם

עורך דין פלילי בחולון

החוק הישראלי מגדיר מנעד רחב מאוד של עבירות בתור עבירות פליליות. עבירה על אחד מסעיפי חוק העונשין עשוי להוביל אתכם לחקירה ואף להגשת כתב אישום

עורך דין פלילי בפתח תקווה

עורך דין פלילי הוא גורם המקצוע המתמחה בכל הנוגע למשפט והחוק הפלילי בישראל, בדגש על חוק העונשין וההליך הפלילי. באתר שלנו – הנבחרת המשפטית תוכלו

עורך דין פלילי בראשון לציון

הדין הפלילי הינה אחת ההתמחויות המרתקות ביותר הקיימות בעולם עריכת הדין. מדובר בתחום רחב מאוד הכולל בתוכו מספר רב של סעיפי חוק, מקרים מעניינים ואירועים

עורך דין פלילי בתל אביב

לחוק העונשין במדינת ישראל ישנו תפקיד חשוב מאוד והוא שמירה על הזכויות והבטחון של כל אדם ואדם. כחלק מכך חוק העונשין מציג בתוכו עבירות של

עורך דין פלילי ברמת גן

עורך דין פלילי הינה אחת ההתמחויות המרתוק ביותר הקיימות בתחום המשפט ועריכת הדין. מדובר במקבץ חוקים רחב, הכולל בתוכו דקויות של נסיבות, מקרים וסיפורים אנושיים.

עורך דין פלילי בבני ברק

במידה וראיתם את הסדרה המדריך לרוצח אתם יכולים להבין שכל אדם, אפילו המשכיל והנורמטיבי ביותר עשוי להיות מעורב בעבירה פלילית. כמובן שמדובר על סדרה המגזימה

אז מה היה לנו עד עכשיו?
עורך דין פלילי סיוון כהן

עו”ד פלילי – סיוון כהן

שמי סיוון כהן ואני עורכת דין פלילי בעלת תואר ראשון במשפטים LL.B. ותואר שני בהצטיינות, שניהם באוניברסיטת בר אילן. התחלתי את דרכי בתחום המשפט הפלילי עוד בהיותי סטודנטית במשרד עריכת דין מוכר עד לפתיחת משרד עו"ד פלילי עצמאי. משנת 2011 אני מנהלת משרד עורכי דין פרטי ומעניקה שירות מקצועי בתחום הפלילי. המשרד שלנו נותן ליווי צמוד לקהל הלקוחות שלנו משלב החקירה ועד לתום ההליכים. הליווי כולל בתוכו: ייצוג בהליכי מעצר, ניהול תיקי הוכחות, עררים וערעורים ועוד. המשרד שלנו מעניק את השירות המקצועי והמסור ביותר לכל לקוחותינו.

או השאר פרטים בטופס ❯
שתף/י מאמר זה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram