עבירת הריגה

תוצאתה של עבירת הריגה היא מוות. עבירת הריגה יכולה להתרחש במספר דרגות חומרה, החל מרצח, שהינה העבירה החמורה ביותר על פי חוק העונשין, וכלה בגרימת מוות ברשלנות. ב – 2019 נכנסה לתוקפה רפורמה, אשר למעשה ביטלה את עבירת ההריגה בתצורתה הקודמת בחוק העונשין, וסיווגה אותה מחדש תוך הוספת קטגוריות חדשות של עבירות המתה שלא היו קיימות קודם לכן.

במאמר זה נדון ברפורמה בעבירות המתה ובשינויים שחלו בעקבותיהם בנושא העונשים הקבועים בחוק בגין עבירת הריגה.

 

על מדרג עבירות ההמתה בחוק העונשין עד לשנת 2019

עד לפני הרפורמה בעבירות ההמתה בחוק העונשין, שנכנסה לתוקף בשנת 2019, היו קיימות שלוש עבירות אשר נכללו כעבירת הריגה: רצח (עונשים על עבירות רצח), הריגה (עונשים על עבירות הריגה), וגרימת מוות ברשלנות (עונשים על גרימת מוות ברשלנות). במשך השנים, נצברו ביקורות רבות על החלוקה לשלוש עבירות אלו בלבד, על עצם היותן פשטניות מדי. הרפורמה והשינוי בחוק, כתוצאה מכך, הגדירו מחדש את עבירות ההריגה, ואף החמירו בסיטואציות הנכללות ובעונשים הנלווים כפי שנסביר בהמשך.

 

אילו שינויים נכנסו לחוק העונשין במסגרת הרפורמה בעבירות המתה?

בשנת 2019 נכנסה לתוקפה רפורמה בעבירות המתה, בחוק העונשין בישראל. הרפורמה, אשר הובאה לאחר שנים רבות של תכנון, הינה תיקון מספר 137 לחוק העונשין התשע”ט 2019. התיקון, למעשה קבע כי עבירת הריגה תבוטל ותוגדר אחרת והוסיף עוד עבירות, בכדי לשפר את המענה המשפטי למגוון הסיטואציות הקיימות בפועל.

הביקורת על החוק בתצורתו טרום הרפורמה, התריעה כאמור, כי בין עבירת רצח ועד גרימת מוות ברשלנות קיים עוד מנעד של מקרים, אשר דרגת חומרתם צריכה להיקבע על פי רמת התכנון שהנאשם הקדיש לתכנון המוות של הקורבן, והסיטואציה שקדמה לכך.

 

המדרג של עבירות הריגה בעקבות הרפורמה

עבירות הריגה יכולות להיות מדורגות על פי רמת חומרתן. לאחר הרפורמה שנעשתה, העבירות מחולקות על פי מדרג, ביחס להתנהגותו של הנאשם. העבירות הנכללות במסגרת עבירת הריגה כיום כוללות רצח, רצח בנסיבות מחמירות, המתה בנסיבות אחריות מופחתת והמתה בקלות דעת.

מה שהוגדר בעבר כעבירת הריגה, יכול כיום, לאחר הרפורמה, להיחשב כרצח, כאשר למעשה מתלווה כוונה למעשה. רצח בנסיבות מחמירות יוגדר כאשר הייתה כוונה ותכנון מפורט אשר קדם למעשה ההמתה. רצח בנסיבות מחמירות הינו העבירה החמורה ביותר ולכן יגרור עונשי מאסר בפועל לתקופות משמעותיות של עשרות שנים, או כפי שעונש זה ידוע ברבים – עונש מאסר עולם.

המתה בנסיבות אחריות מופחתת הינה הגדרה אשר החליפה את הגדרת הענישה המופחתת. במצב זה תילקח בחשבון המצוקה הנפשית בה נמצא הנאשם, והסיטואציה שהובילה אותו להריגה. בעבירת הריגה בדרגת המתה בקלות דעת נכללים מקרים בהם לא נעשית חשיבה עד הסוף של הנאשם על תוצאות מעשיו, למשל כמו במקרה של נהיגה מסוכנת, או שימוש בחומרים מסוכנים בבנייה ועוד.

 

דוגמאות לעבירות הריגה

הרפורמה שנעשתה ניסתה להכניס עוד ועוד מקרים תחת הקטגוריות שנקבעו, כדי לסייע לבתי המשפט בקביעת עונש מתאים יותר למעשה. תחת הכותרת של רצח בנסיבות מחמירות, נכנסות עבירות שבהן אדם מתכנן את הריגתו של אחר בסיטואציה או בנסיבות חמורות.

החוק קובע כ – 11 מקרים בהם פעולת ההריגה תוגדר כרצח בנסיבות מחמירות כמו למשל כאשר הרצח בוצע ממניעים גזעניים, טרור, התעללות בקורבן, התעללות בחסר ישע או קטין, כאשר הרצח בוצע תוך כדי סיכון אנשים נוספים (בפארק, בבית הספר וכן הלאה), כאשר הקורבן הוא בן הזוג ועוד.

בהגדרת עבירת רצח יואשם אדם אשר תיכנן את הריגתו של האחר, בעצם הפעולה או מתוך אדישות. מקרים שייכנסו תחת הקטגוריה הזו יהיו דקירה במהלך קטטה, הריגה באמצעות מכות או כל מקרה אחר אשר הנאשם היה מודע לתוצאות מעשיו אך לא מנע אותם.

המתה בנסיבות של אחריות מופחתת יכול להיות מצב בו הנאשם לא הצליח לשלוט במעשיו עקב התגרות של הקורבן, או כאשר קיים ליקוי שכלי או נפשי אשר מנע מהנאשם לשלוט במעשיו (ובלבד שלא יהיה כזה אשר מונע ממנו לעמוד לדין). מכיוון שיש מדרג בחומרת העבירות, עורך דין עבירות הריגה ינסה לכוון את מהלך המשפט כך שיוכל להוכיח אשמה בעבירה בעלת דרגת חומרה נמוכה יותר.

 

 מהם העונשים הקבועים בחוק בגין עבירת הריגה

העבירה החמורה ביותר היא רצח בנסיבות חמורות, אשר העונש בגינה עלול להאמיר לעונשים הכבדים ביותר המותרים בחוק. בית המשפט רשאי להחליט האם היו או ישנן בתיק נסיבות מיוחדות אשר עשויות להפחית את דרגת חומרתה של העבירה לרצח בנסיבות רגילות. רצח, כעבירת הריגה בסיסית, עלול לגרור עונש של עד מאסר עולם.

העונש בעקבות הרשעה בעבירות המתה בנסיבות של אחריות מופחתת, הוא עד 20 שנות מאסר. האשמה בדרגת חומרה זו כוללת עבירת המתה במצבים נפשיים מיוחדים, עד כדי חוסר יכולת למנוע את המעשה הצפוי. עם זאת, במצב של רצח בן זוג לאחר שנות התעללות רבות, העונש עשוי להיות מופחת במעט, ולעמוד על כ – 15 שנות מאסר בפועל.

העונש של המתה בקלות דעת, הכוללת מקרים של פזיזות וחוסר הבנה של תוצאת המעשה, הינו עד 12 שנות מאסר. עונשים אלה הם העונשים המקסימליים הקבועים בחוק, אולם במהלך המשפט ינסה עורך דין פלילי להשיג עונשים קלים מאלה עבור מרשו.

 

בשורה התחתונה

הרפורמה החדשה, אשר ניסתה לעשות סדר בדרגות החומרה של עבירת הריגה לסוגיה, מנסה לתת מענה לקשת של סיטואציות אשר יקלו על בית המשפט לקבוע עונש שיתאים יותר לסוג העבירה. למותר לציין שגם לאחר חלוקה זו, עבירת הריגה, גם אם היא לא נקראת בדיוק כך כיום, הינה חמורה ביותר ומחייבת את בית המשפט לעונשים מחמירים.

עם זאת, הרפורמה והתיקון לחוק מאפשר מרחב תמרון גדול יותר לבית המשפט, ומאפשר לסווג את העבירה במספר אופנים כאמור לעיל. במקרים אלה, מטבע הדברים ערכו של עורך דין פלילי מנוסה גובר, היות והיכולת להביא את בית המשפט לסווג את העבירה בדרגת חומרה נמוכה יותר כך שגזר הדין יהיה המינימלי ביותר, תלויה במידה רבה בכישוריו של עורך הדין.

 

התוכן המוצג במאמר שלהלן מובא לידע כללי בלבד, אינו בגדר מידע משפטי מחייב, ואין לפעול על פיו או להסתמך עליו בשום צורה שהיא. במידה ועולה הצורך בהכוונה משפטית, ליווי משפטי או ייצוג משפטי הנועד לסייע במקרה ספציפי, יש לפנות ישירות לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין פלילי בעל רישיון.

עבירת רצח, עבירת הריגה ועבירת גרימת מוות ברשלנות.
בכל מקרה בו ההריגה בוצעה ממניעים גזעניים, טרור, התעללות, סיכום אנשים נוספים, בן זוג ועוד.
בדרך כלל מדובר על 20 שנות מאסר, אך במקרים חריגים הוא יעמוד על 12-15 שנות מאסר בלבד.
בעזרתו של עורך דין פלילי, שיציג את המקרה בבית המשפט בצורה הטובה ביותר. זקוקים לעורך דין פלילי מנוסה? השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם?
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
עורך דין פלילי סיוון כהן

עו”ד פלילי – סיוון כהן

שמי סיוון כהן ואני עורכת דין פלילי בעלת תואר ראשון במשפטים LL.B. ותואר שני בהצטיינות, שניהם באוניברסיטת בר אילן. התחלתי את דרכי בתחום המשפט הפלילי עוד בהיותי סטודנטית במשרד עריכת דין מוכר עד לפתיחת משרד עו"ד פלילי עצמאי. משנת 2011 אני מנהלת משרד עורכי דין פרטי ומעניקה שירות מקצועי בתחום הפלילי. המשרד שלנו נותן ליווי צמוד לקהל הלקוחות שלנו משלב החקירה ועד לתום ההליכים. הליווי כולל בתוכו: ייצוג בהליכי מעצר, ניהול תיקי הוכחות, עררים וערעורים ועוד. המשרד שלנו מעניק את השירות המקצועי והמסור ביותר לכל לקוחותינו.

או השאירו פרטים בטופס ❯

מידע נוסף סביב הנושא

הריגה בשוגג

החוק בישראל עושה הבחנה בין רצח ובין עבירות הריגה. הבחנה זו מתקיימת מתוך התובנה כי בעבירות המתה, קיימת חשיבות רבה לכוונה שבביצוע העבירה. בהתאם לקביעת

גרימת מוות בכוונה תחילה

במדינת ישראל, החוק מתייחס בחומרה רבה לגבי כל פגיעה באדם ובמיוחד כשמדובר בפגיעה בחיי אדם. יחד עם זאת, מבדילהחוק בין פגיעות שגרמו למוות, ללא כוונה

עורך דין גרימת מוות ברשלנות

גרימת מוות ברשלנות היא עבירה פלילית מקבוצת עבירות ההמתה שבצידן עונשי מאסר. כשאדם כלשהו פועל שבאופן המוביל למותו של זולתו מבלי שהיה מודע להשלכות הפוטנציאליות

גרימת מוות ברשלנות – עונש

גרימת מוות ברשלנות הינה עבירה פלילית בקטגוריית עבירות המתה שבצידה עונש מאסר. כאשר אדם מבצע פעולות שונות שבעקבותיהן אדם אחר מאבד את חייו, הוא עלול

עבירות הריגה – עונש

בשנת 2019 המאפיינים של עבירות הריגה, המרכיבים שלהן והעונש בצידן, הוגדרו מחדש בחוק העונשין הישראלי, כדי לאפשר לבתי המשפט בארץ לפסוק בתיקי הריגה בצורה טובה

רצח מדרגה ראשונה – עונש

אין עוררין על כך שבתחום המשפט הפלילי בישראל, עבירות רצח מדרגה ראשונה נחשבות כעבירות הפליליות החמורות מכולן. בהתאם לכך, הרשעה בעבירת רצח מדרגה ראשונה גוררת

עבירות רצח – עונשים

עבירות רצח נחשבות כעבירות הפליליות החמורות ביותר בספר החוקים הישראלי. אי לכך, הרשעה בביצוע עבירות רצח מובילה באופן אוטומטי לעונשים הכבדים ביותר שהחוק מאפשר לפסוק,

עורך דין עבירות הריגה

בחודש יוני בשנת 2019, השתנתה ההגדרה של עבירות הריגה לכדי הגדרה מדויקת יותר, כך שהמאפיינים של עבירות הריגה, המרכיבים שלהן והעונשים בצידן, הוגדרו מחדש בחוק

ייצוג בעבירת רצח

אין כל ספק בכך שבתחום המשפט הפלילי במדינת ישראל, עבירת רצח נחשבת כעבירה החמורה מכולן. אי לכך, העונש הקבוע בדין הפלילי על עבירת רצח הוא

מה ההבדל בין רצח להריגה

הדין הפלילי במדינת ישראל מבחין בין עבירות רצח לבין עבירות הריגה. הבחנה זו מתבצעת מתוך הבנה שבעבירות המתה, ישנה חשיבות רבה לכוונת מבצע העבירה לעניין

מה ההבדל בין עבירת רצח להמתה?

הנושא של עבירות רצח והמתה שונות הינו מורכב מכפי שנהוג לחשוב, ולכן הוא מחייב את ההתייעצות עם בעלי מקצוע. באמצעות התייעצות עם עורך דין, אפשר

עורך דין עבירות רצח

עורך דין עבירות רצח – מתוך כל העבירות השונות שבהן אדם יכול להיות מואשם, אין ספק שעבירת רצח היא החמורה ביותר. התרבות המודרנית שבה אנחנו

עריכת דין פלילי
עורך דין פלילי סיוון כהן - איתך לאורך כל הדרך!
עורך דין פלילי סיוון כהן
חבל שתשלם מחיר כבד! שיחת ייעוץ שֶׁתַּחֲסֹךְ לך טעויות של בית סוהר.