סמים לצריכה עצמית

על פי פקודת הסמים בישראל, חל איסור על אספקת סמים לצריכה עצמית, ללא אישור מתאים (קרי: אישור לאחזקת קנאביס רפואי, למשל). אדם הנתפס עם סמים, גם אם הוא טוען שהם סמים לצריכה עצמית, עלול לקבל עד 3 שנות מאסר. החוק מגדיר את החומרים המותרים לאחזקה ואת המינון המותר, על פי משקל.

בכל מקרה של אדם שנתפס או נחקר בנוגע לאחזקת סמים, כדאי בתחילה להתייעץ עם עורך דין פלילי שיוכל לכוון את החשוד עוד מתחילת ההליך ולסייע לו להימנע מתסבוכת מורכבת יותר בהמשך.

 

מהם סמים לצריכה עצמית? על החומרים המותרים על פי חוק לשימוש עצמי

פקודת הסמים המסוכנים, היא דבר חקיקה שנועד להסדיר את נושא השימוש בסמים בישראל. נכללת בה רשימה של חומרים אסורים לאחזקה ולצריכה על פי חוק. כאשר חומר מוגדר כסם מסוכן, ומופיע ברשימה זו, הוא אסור לאחזקה, מכירה או שימוש.

אך מעבר לרשימת החומרים שנחשבים כסם מסוכן בראי החוק בישראל, מגדירה פקודת הסמים גם את המינון המדויק אשר נחשב ככמות לצריכה עצמית, שמעבר לה ייחשב המינון ככמות מסחרית, והעונשים על כך יהיו משמעותיים יותר.

הטבלאות המציינות את המינונים המדויקים זמינות לעין כל, לרבות נוסח פקודת הסמים המסוכנים. יש לקחת בחשבון שהמינון המצוין על יד כל חומר הוא במשקל נטו, כך שאם אדם נתפס עם מינון שכזה, יש צורך בשליחת הסמים למעבדה לשקילה מדויקת.

 

מהו העונש המוטל בגין החזקת סמים בישראל?

העונש המוטל על החזקת סמים לצריכה עצמית בישראל, הוא עד שלוש שנות מאסר, וכאשר המינון הנתפס הוא מעבר לכמות לצריכה עצמית, העונש יכול להאמיר גם עד עשרים שנות מאסר. אולם, יש לזכור שגם אם המינון שנמצא באמתחתו של אדם הוא מינון הנחשב לכמות שמיועדת לצריכה עצמית, בנסיבות מיוחדות ובסיטואציות מסוימות, רשאי בית המשפט לפסוק על עונש חמור יותר.

כך למשל, אם השתכנע בית המשפט שהנאשם מכר את החומר שהיה ברשותו, סביר להניח שהוא לא יוכל להרשיע אותו רק בהחזקה עצמית של הסם. כמו כן, העונשים יכולים לכלול גם קנסות כספיים, חילוט רכוש ואף התליית רישיון הנהיגה, אם נהג האשם תחת השפעת סמים. כדי להימנע מעונשים כבדים, חייב הנאשם להיות מיוצג על ידי עורך דין פלילי, אשר מכיר את החוקים הנוגעים לעבירות סמים ואת פרטי המקרה הספציפי.

 

סמים לצריכה עצמית – על מי חלה חובת ההוכחה בבית המשפט?

עורך דין פלילי, אשר מייצג את הנאשם במשפט סמים, ינסה תמיד להוכיח שלמעשה החזיק הנאשם בסמים לצריכה עצמית. רק כאשר ישכנע את בית המשפט בהחזקה עצמית, יוכל הנאשם ליהנות מעונש קל יחסית. עם זאת, כאשר המינון הנתפס יהיה גדול יותר, ינסה עורך דין פלילי, לשכנע כי הנאשם יכול להחזיק כמות שכזו ואף לרכוש אותה בכספו, ללא עזרה וסיוע במימון ממכירת הסם.

כמו כן, סמים לצריכה עצמית נתפסים כ”סמים קלים” יותר, כמו מריחואנה, קנאביס וחשיש. כאשר נתפס הנאשם עם “סמים קשים”, כמו קוקאין או אקסטזי, ההוכחה במשפט עלולה להיות מסובכת יותר, והעונשים עלולים להיות כבדים יותר.

 

האם עורך דין פלילי יכול להקל בעונש על אחזקת סמים לצריכה עצמית?

עורך דין פלילי מנוסה ינסה להקל בעונש, ככל האפשר ויסתייע בכל הנתונים העומדים לרשותו. כך למשל, ינסה עורך הדין לזכות באהדת בית המשפט, במידה והנאשם נמצא ללא עבר פלילי.

בדרך כלל בית המשפט נוטה להקל יותר בעונש כשעסקינן בנאשם ללא עבירות קודמות, בהשוואה לנאשם אשר כבר צבר לעצמו מספר עבירות בתחום הסמים. בנוסף, ינסה עורך הדין להגיע להסכם פשרה, גם אם מדובר בהודאה באשמה, אם הוא יוכל להשיג מחיקת אישום פלילי או הקלה משמעותית בעונש.

יש לציין כי העונשים הקבועים בחוק על החזקת סמים הם העונשים המקסימליים אותם ניתן לתת, אך בדרך כלל העונשים יהיו קלים יותר. ולכן, התייעצות עם עורך דין פלילי בנושא זה אינה מותרות, אלא הכרח, ואין להקל ראש במידת ניסיונו של עורך הדין בנושאים אלה.

 

כיצד מתייחס החוק בישראל לשימוש בקנאביס לצריכה עצמית?

מדיניות הענישה של סמים לצריכה עצמית, במקרה המיוחד של קנאביס היא מקלה באופן מיוחד, בהשוואה לחומרים אחרים. העונש יכול להסתיים, במקרה זה בקנס מינהלי במקום רישום פלילי באחזקת סמים אחרים. קנאביס לצריכה עצמית ייחשב במינון של עד כ-15 גרם, והעונש על כך לא יהיה במישור הפלילי אלא יכלול קנס כספי או הסדר תנאי אחר.

בגיר שייתפס עם קנאביס, בפעם השנייה יושת עליו קנס כפול, ובפעם השלישית העונש יהיה הסדר מותנה, אשר בתמורה לסגירת התיק הוא יידרש לעמוד בפיקוח כלשהו למניעת העבירה פעם נוספת. תיק פלילי ייפתח רק בעבירות חוזרות, כאשר כל שאר העונשים לא סייעו לו להימנע מעבירות אלה.

באופן דומה, יוטלו העונשים על קטינים אשר נתפסו עם קנאביס לשימוש עצמי, אולם הסובלנות תהיה מועטה יותר, במטרה למנוע מהם לחזור שוב ושוב על אותן עבירות.

 

בשורה התחתונה

בכל מקרה של חשד או אישומים על החזקת סמים, גם במקרה בו מדובר על סמים לצריכה עצמית, יש להתייעץ עם עורך דין פלילי, המנוסה בטיפול בתיקי סמים. עורך דין פלילי, אשר ניהל תיקים דומים בעבר, יוכל להקל בעונש הנאשם, עד כדי סגירת התיק הפלילי.

פקודת הסמים, מגדירה באופן מפורט ביותר את החומרים האסורים לשימוש ואת המינונים המוגדרים ככמות לצריכה עצמית, אולם העונשים המוטלים על ידי בתי המשפט, בדרך כלל, יהיו קלים יותר מהאמור בחוק, במידה ולנאשם יש ייצוג משפטי הולם.

בניהול המשפט הנוגע לעבירות החזקת סמים, נלקחים פרטים רבים בחשבון, לרבות עברו הפלילי של הנאשם, הסיטואציה בה החזיק את הסם, וסוג החומר שאיתו הוא נתפס. לכן, ישנו סיכוי לנהל את המשפט באופן כך שהשיקולים המקלים ילקחו בחשבון במתן פסק הדין וכפועל יוצא – העונש הצפוי לנאשם שיורשע יהיה מינורי יותר.

 

התוכן המוצג במאמר שלהלן מובא לידע כללי בלבד, אינו בגדר מידע משפטי מחייב, ואין לפעול על פיו או להסתמך עליו בשום צורה שהיא. במידה ועולה הצורך בהכוונה משפטית, ליווי משפטי או ייצוג משפטי הנועד לסייע במקרה ספציפי, יש לפנות ישירות לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין פלילי בעל רישיון.

בהגדרה זו נכלל החזקה של סמים ע”י אדם שמטרתו להשתמש בהם באופן אישי בלבד מבלי לסחור בהם. לפי חוק, קיימת הפרדה בין החזקת סמים למטרת סחר והפצה ובין החזקת סמים לצורך שימוש עצמי. כמו כן, החוק מגדיר מה נחשב כסם “מסוכן” ומהי הכמות המקסימאלית הנצרכת שיכולה להיחשב כ “החזקת סם לצריכה עצמית” ולא כסחר בסמים או הפצה שלהם. כשמדובר בנער או נערה שנתפסו בגיל עישון סמים, הם יישלחו ל”שירות המבחן לנוער” לצורך קבל סיוע. יחד עם זאת, אם יתפסו הם על סחר בסמים, אזי הענישה כלפיהם תהיה חמורה יותר.

על עבירה זו, ניתן לתת למואשם עונש של עד 3 שנות מאסר וזאת בניגוד לעבירה של החזקת סם שלא לצריכה עצמית, שבגינה ניתן להעניש את המואשם ב20 שנות מאסר.

לפי חוק, יש להוכיח ראיות שבגינן הואשם האדם על החזקת הסמים. בכל מקרה אחר, בו אין ראיות ברורות, יוכל הנאשם לצאת זכאי או לחילופין, לקבל עונש מופחת. מסיבה זו, ישנה חשיבות גבוהה בייצוג מקצועי של עו”ד מוסמך ומנוסה בתחום שיוכל לשכנע את בית המשפט בחפותו של המואשם.

ככלל, עבירת “החזקת סמים לצריכה עצמית” נחשבת לעבירת סמים לכל דבר. אולם, קיימת הבחנה בין החזקת סמים לצריכה עצמית ובין סחר והפצה של סמים. לפיכך, גישתה של מערכת המשפט לאדם שהואשם בהחזקה סמים לשימוש עצמי ואין בידיו עבירות קודמות – הינה סלחנית יותר וקל יותר למנוע הרשעה פלילית במצבים אלה.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
עורך דין פלילי סיוון כהן

עו”ד פלילי – סיוון כהן

שמי סיוון כהן ואני עורכת דין פלילי בעלת תואר ראשון במשפטים LL.B. ותואר שני בהצטיינות, שניהם באוניברסיטת בר אילן. התחלתי את דרכי בתחום המשפט הפלילי עוד בהיותי סטודנטית במשרד עריכת דין מוכר עד לפתיחת משרד עו"ד פלילי עצמאי. משנת 2011 אני מנהלת משרד עורכי דין פרטי ומעניקה שירות מקצועי בתחום הפלילי. המשרד שלנו נותן ליווי צמוד לקהל הלקוחות שלנו משלב החקירה ועד לתום ההליכים. הליווי כולל בתוכו: ייצוג בהליכי מעצר, ניהול תיקי הוכחות, עררים וערעורים ועוד. המשרד שלנו מעניק את השירות המקצועי והמסור ביותר לכל לקוחותינו.

או השאירו פרטים בטופס ❯

מידע נוסף סביב הנושא

עבירות ייצור סמים

פקודת הסמים המסוכנים, מגדירה אילו פעולות מהוות עבירות סמים, פעולות כגון: ייצור, הכנה, הפקה, החזקה, סחר, ייבוא וייצוא של סמים. הפקודה מפרטת גם מהם החומרים

אי הפללה בקנאביס

משמעותה של אי הפללה היא התייחסות מקלה לעבירה מסוימת, ובהקשר של אי הפללה בקנאביס – הכוונה הינה למקרה של צריכה עצמית של קנאביס. הצעת החוק

תפיסת סמים שיובאו מחו”ל

בעיית הסמים היא בעיה מוכרת ביותר, ולצערנו היא רווחת במיוחד במדינת ישראל. משטרת ישראל פועלת רבות על מנת למגר את תופעת ייבוא הסמים והסחר בסמים,

חילוט רכוש בעבירות סמים

אחד האמצעים המשמעותיים ביותר שבית המשפט עשוי לעשות בו שימוש נגד מי שביצע עבירות סמים, הוא לחלט רכוש השייך לו לטובת אוצר המדינה. יש מקרים

עבירת תיווך בעסקת סמים

פקודת הסמים המסוכנים התשל”ג 1973 עוסקת בכלל ההיבטים של העיסוק בסמים. הפקודה מגדירה במפורש את הענישה אשר מי שעוסק בתיווך בעסקת סמים עלול לספוג. מדובר

עבירות סמים נוער

עם העבירות השכיחות יותר שבני נוער במדינת ישראל נוטים להסתבך בהן, ניתן למנות עבירות סמים נוער. מדובר בבעיה מטרידה במיוחד, לאור העובדה שעבירות סמים בבני

עורך דין סמים

בישראל של ימינו השימוש בסמים והסחר בסמים עדיין נחשבים כעבירות פליליות. אדם בישראל הנאשם בעבירת סמים צפוי לעונשים חמורים. אולם בעזרת עורך דין סמים, שהוא

גידול קנאביס – עונש

חרף האיסור שעודנו קיים בחוק בישראל לגידול קנאביס, הקנאביס נחשב בעיני אנשים רבים בישראל ובעולם כולו כצמח בעל מגוון סגולות רפואיות שלגיטימי לגדל ולצרוך ממנו.

שימוש בסמים – עונש

ישראלים רבים תוהים האם שימוש בסמים עדיין נחשב כעבירה פלילית בישראל של שנת 2021 והאם שימוש בסמים גורר עונש. במסגרת הסקירה שלפניכם נדון בסוגיות הללו

עורך דין סחר בסמים

זומנתם לחקירה משטרתית או מוגש נגדכם כתב אישום על עבירות סחר בסמים? עורך דין סחר בסמים הוא הכתובת עבורכם. הפניה לעורך דין פלילי המתמחה בפקודת

מעבדות סמים – העונשים בחוק

סעיף 6 בפקודת הסמים המסוכנים בישראל, מכסה את נושא ההפקה והייצור של סמים מסוכנים על כל היבטיהן ועל כל צורותיהן. כל אדם בישראל הנאשם בייצורם

סחר בסמים – עונש

פקודת הסמים המסוכנים בישראל מגדירה עבירות סחר בסמים כעבירות פליליות חמורות במיוחד אשר מהוות סכנה של ממש לציבור הישראלי. בהתאם לכך, סחר בסמים גורר עונש

עריכת דין פלילי
עורך דין פלילי סיוון כהן - איתך לאורך כל הדרך!
עורך דין פלילי סיוון כהן
חבל שתשלם מחיר כבד! שיחת ייעוץ שֶׁתַּחֲסֹךְ לך טעויות של בית סוהר.