מחיקת רישום פלילי

א’ מתל אביב התראיין לעבודה חדשה ומכובדת בחברת אבטחה ידועה. הוא צלח את שלב המיונים הראשון בתהליך ונקבע לו מועד לראיון אישי שאליו התבקש להביא תעודת יושר מהמשטרה.

אלא מה שכשהיה נער כבן 22, נפתח לו תיק במשטרה בגין מעורבות בקטטה, דבר שהוביל לכך שהוא בעל רישום פלילי המופיע בתעודת היושר שיוציא ועשוי לפגוע משמעותית ביכולתו לזכות במשרה.

האם במצב זה ניתן לפעול לכדי מחיקת רישום פלילי? האם א’ יוכל על פי החוק לקבל את המשרה הנחשקת גם אם לא יפעל למען המחיקה? ומהן האפשרויות שהיו עומדות בפניו, אם היה חותר לכך כשהיה צעיר ופזיז שביצע מעשה שעליו התחרט מיד לאחר מעשה?

 

אזרחים רבים, ללא קשר למידותיהם האישיות, לאורח חייהם או נטייתם לפשיעה, מחזיקים ברישומים פליליים הפוגעים בסיכוי להתברג במשרות ועיסוקים המצריכים רישוי כמו:

חינוך, כוחות הביטחון, עבודה בבית חולים או בתחום הרוקחות, מקצועות הנהיגה והתעופה ומשרות בתחומי האבטחה, הסייבר והמחקר ועוד. נוסף על הסיכון שגורר האישום הפלילי הקיים לקבלת המשרה, מדובר גם בפגיעה בשמם הטוב של אזרחים אלה ועל פוטנציאל להתייחסות חברתית שונה ועוינת או חשדנית כלפיהם. הרישום הפלילי עשוי להופיע גם בעקבות חקירת עבר משטרתית, גם אם מעולם לא התבררה אשמה זו בבית המשפט.

כך למעשה, מאגר הרישומים הפליליים של המשטרה כולל בתוכו לא רק הרשעות משפטיות שהתקיימו, אלא גם תיקים סגורים שבהם התרחשה חקירה מסוימת והמשטרה או התביעה החליטו שלא להגיש בהם כתבי אישום

האם ניתן להסיר רישום פלילי מתעודת יושר?

תעודת יושר היא פלט משטרתי אישי הניתן בחינם (בכל תחנת משטרה) לכל אזרח המבקש לעניין בתעודה שלו ולקבל ממנה העתק. בפלט זה מופיעות כל ההרשעות, העבירות והחקירות שהתקיימו מאז ומעולם וכן העונשים שניתנו מטעם בית המשפט על הרשעה בעבירות לרבות צווי מבחן, קנסות, מאסרים מותנים, אי הרשעה, פסקי דין מבתי דין צבאיים, תיקים פתוחים שעדיין לא הועברו לתביעה או הפרקליטות (מב”ד – ממתין לבירור דיו) וכן תיקים סגורים בציון עילת הסגירה. בתעודת יושר “נקייה לא יופיע דבר פרט לעובדה כי “לא נמצאו רישומים”.

חשוב להבדיל בין תיק סגור בעילת חוסר ראיות או חוסר עניין לציבור שעדיין מצוין בתעודת היושר, לבין תיק עבר שנסגר מחוסר אשמה ובמצב זה נמחק לחלוטין ממחשבי המשטרה.

בנוגע להתיישנות – אם ההרשעה התיישנה לאחר פרק הזמן הקבוע בחוק, המידע בנוגע אליה יימסר רק לבעלי תפקידים ורשויות ספציפיים המוגדרים כרשאים לצפות במידע על פי חוק. כך למעשה מספקת ההתיישנות הגנה על האדם המורשע ומקנה לו את הזכות להחליט האם לגלות לגביה וכן למנוע מצב שבו ההרשעה נכנסת למכלול השיקולים של מי שהיה זכאי לקבל את המידע, אלמלא הייתה מתקיימת ההתיישנות.

 

מחיקת רישום פלילי בתום תקופת התיישנות העבירה

 

להלן תקופות ההתיישנות הקיימות בחוק

עד שנת מאסר אחת – התיישנות של 7 שנים + תקופת העונש שניתנה לבגירים. ההתיישנות לגבי קטינים חלה מיד עם מתן גזר הדין.

עד 3 שנות מאסר – התיישנות של 7 שנים + תקופת העונש שניתנה לבגירים. התיישנות של 5 שנים + תקופת העונש שניתנה לקטינים.

עד 5 שנות מאסר – התיישנות של 10 שנים + תקופת העונש שניתנה לבגירים. התיישנות של 7 שנים + תקופת העונש שניתנה לקטינים.

מעל 5 שנות מאסר – התיישנות של עד 15 שנים + תקופת העונש לבגירים. התיישנות של 10 שנים + תקופת העונש שניתנה לקטינים.

רכיבי ענישה כמו מאסר מותנה, קנס, כתב התחייבות או פסילה – התיישנות של 7 שנים + תקופת העונש לבגירים. התיישנות של 3 שנים + תקופת העונש שניתנה לקטינים.

במקרה של אי הרשעה – חלה התיישנות מיד עם מתן גזר הדין הן לבגירים והן לקטינים.

מהרגע שמסתיימת תקופת ההתיישנות על התיק, מתחילה תקופת המחיקה ובה המידע הפלילי בנוגע למקרה כבר איננו חשוף למרבית בעלי העניין, למעט מספר מצומצם מאוד של גורמים משטרתיים, צה”ליים או ממשלתיים, שב”כ, היועץ המשפטי לממשלה והוועדה לבחירת שופטים.

תקופת המחיקה עומדת על עשר שנים מהיום שבו נגמרת תקופת ההתיישנות. כך לדוגמה, אדם מסויים הורשע בעבירת אלימות שכללה מאסר בפועל, מאסר מותנה וקנס, אזי העבירה עצמה תימחק מהמאגר הפלילי במשטרה כעבור 17 שנים מהיום שניתן גזר הדין. דהיינו, 7 שנות התיישנות ועוד 10 שנים המהוות את תקופת המחיקה.

 

במקרים הבאים תתאפשר מחיקה בזמן קצר יותר מהמקובל

  • כאשר העבירה בוצעה בקרב קטין מתחת לגיל 14 – 5 שנים מיום פסק הדין
  • כאשר העבירה הינה מסוג עוון ובוצעה על ידי קטין בן 14-16 – 3 שנים מיום פסק הדין
  • כאשר הוטל עונש הכולל פיקוח של קצין מבחן בלבד – 5 שנים מיום פסק הדין
  • כאשר ההליך הסתיים באי הרשעה אך ניתן עונש של ביצוע עבודות של”צ וכתב התחייבות – 5 שנים מיום פסק הדין
  • כאשר ההליך כלל מתן צו דרכי טיפול בקטין על פי ס’ 26 לחוק הנוער – 5 שנים מיום פסק הדין.

 

מחיקת רישום פלילי על תיק משטרה סגור

גם כאשר התיק כולל עילת סגירה מפאת “חוסר ראיות” או “חוסר עניין לציבור”, הוא עדיין מופיע ברישום המשטרתי וחשוף לעיני גופים ומוסדות שונים. מאחר ורק עילת סגירת תיקים המכונה “חוסר אשמה פלילית” נמחקת לחלוטין ולא מופיעה עוד ברישומי המטרה, יש לשנות את עילת הסגירה לכדי עילה זו, או להביא את התיק המשטרתי הפעיל/ הממתין לבדיקה לסגירה בעילה זו. הדבר ניתן לביצוע באמצעות מספר דרכים:

  1. פנייה בבקשה לסגירת תיק משטרתי מחוסר אשמה פלילית – ניתן לפנות לקצין החקירות ביחידה שבה בוצעה החקירה או לתביעה. אם לא קיימות נגד החשוד ראיות או שאין בהן כל בסיס לחשד, יש לפנות לעורך דין פלילי שישגר בקשה שכזו באופן שלא יותיר רבב במסופי המשטרה. פנייה זו טומנת בחובה שני יתרונות, האחד שעוד טרם מגבש קצין החקירות המלצה ניתן לפנות אליו ולשכנע אותו לסוגר את התיק בעילה של חוסר אשמה, והשני הוא שעדיין נשמרת לך הזכות להגיש ערר וכך למעשה יש לך שתי הזדמנויות לסגירת התיק מחוסר אשמה.
  2. פנייה בבקשה לשינוי עילת הסגירה של תיק משטרתי סגור לעילה של חוסר אשמה – במצבים שבהם לא קיימות ראיות או קיימות ראיות סותרות המשפיעות על כיוון אחר לחקירה, ניתן לפנות באמצעות עורך דין פלילי מומחה ובסיועו אל ראש האגף לחקירות ולמודיעין על מנת שהעילה תשתנה מ”חוסר ראיות” או “חוסר עניין לציבור” ל”היעדר אשמה פלילית” המובילה למחיקה מוחלטת.
  3. פנייה בבקשה לביטול רישום תיק משטרתי סגור – ניתן לפנות למדור מידע פלילי במטה המשטרה הארצי על מנת לבטל רישום תיק סגור. זהו סוג של “מסלול מנהלי” שבו המשטרה תבחן את הזמן שעבר מהמקרה שנחקר, מהות וחומרת העבירה, גיל החשוד ונסיבותיו האישיות, עבר פלילי נוסף ועוד.
  4. מחיקת הרשעה משפטית בהליך פלילי – אם יש צורך למחוק הרשעה שניתנה בבית המשפט, ניתן לפנות בבקשת חנינה לנשיא המדינה. הנשיא הוא הסמכות שתבחן את מחיקת הרישום הקיים או את קיצור תקופת ההתיישנות על ההרשעה. בקשה זו תעבור תחילה את בדיקת המדור למחלקת חנינות במשרד המשפטים ותעבור לנשיא רק לאחר חתימה של שר המשפטים. בקשה זו צריכה להיות מוגשת מתוך ייעוץ, סיוע וליווי של עורך דין פלילי מומחה ומנוסה בלבד.
  5. בקשה לתיקון טעות ברישום הפלילי – טעויות טכניות ואנושיות ברישום הפלילי יכולות להתרחש ובמידה ונמצאה טעות שכזו בתדפיס הרישום הפלילי האישי, יש לפנות למדור מידע פלילי במטה הארצי של משטרת ישראל בירושלים. הבקשה צריכה להיות מנומקת ומוסברת היטב, מלווה במסמכים רלוונטיים המוכיחים את נפילת הטעות ומגובה בליווי וסיוע של עורך הדין. הבקשה תיבדק לעומק ובמידה ותיענה בחיוב, יש להגיע לתחנת המשטרה הקרובה ולבדוק האם עודכן הרישום, במקביל לבקשה ממדור המידע הפלילי לשלוח הודעת עדכון בדבר הטעות לכל גורם שקיבל את המידע המוטעה/ השגוי.

 

לעורכי דין שלנו ניסיון רב במחיקת רישום פלילי ואנו נשמח לייעץ ולעזור בכל עניין הקשור למחיקת רישום פלילי שלכם. ניתן להשאיר פרטים באתר או ליצור קשר טלפוני עם עורכי דין.

מחיקת רישום פלילי

מדובר בגיליון משטרתי בו מפורטות הרשעות של אדם והעונשים אשר קיבלת בגין הרשעות אלה. בגיליון גם מפורטים תאריכי התיישנות העברות שבוצעו על ידו ותאריכי מחיקתן. לרישום פלילי ישנן השלכות רבות על עתידו של הנאשם ויש בו בכדי לפגוע בשגרת החיים שלו. לפיכך, קיימת חשיבות גבוהה למחיקת רישום פלילי.

כשאדם נמצא בהליך חקירה במשטרה והוחלט לבסוף שלא להגיש נגדו כתב אישום, התיק בעניינו ייסגר באם יתקיימו אחת מהעילות:
קיים חוסר בראיות מספקות.
קיים חוסר בעניין הציבור או חוסר אשמה.

רישום פלילי של אדם, שנעשה בגין הרשעה של בית משפט ניתן יהיה למחוק באמצעות כמה דרכים:
1. באמצעות פניה לנשיא המדינה, באותה דרך הגשת חנינה לנשיא המדינה. לנשיא המדינה קיימת הסמכות לקצר את תקופת ההתיישנות של העבירה שבוצעה ובהתאם, לבצע את מחיקתו של הרישום הפלילי.
2. להמתין לתום תקופת התיישנות הרישום הפלילי.
3. באמצעות שינוי עילת סגירת התיק לסגירה מחוסר האשמה.

כשנתפתח תיק פלילי במשטרה עבור אדם, גם אם טרם הורשע וגם אם ריצה הוא את עונשו, נשאר כנגדו רישום פלילי למשך תקופה מסוימת, לפי חוק. עבור כל עבירה ישנה תקופת התיישנות ותקופת מחיקה, המוגדרת מראש בהתאם לחומרת העבירה שבוצעה.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
עורך דין פלילי סיוון כהן

עו”ד פלילי – סיוון כהן

שמי סיוון כהן ואני עורכת דין פלילי בעלת תואר ראשון במשפטים LL.B. ותואר שני בהצטיינות, שניהם באוניברסיטת בר אילן. התחלתי את דרכי בתחום המשפט הפלילי עוד בהיותי סטודנטית במשרד עריכת דין מוכר עד לפתיחת משרד עו"ד פלילי עצמאי. משנת 2011 אני מנהלת משרד עורכי דין פרטי ומעניקה שירות מקצועי בתחום הפלילי. המשרד שלנו נותן ליווי צמוד לקהל הלקוחות שלנו משלב החקירה ועד לתום ההליכים. הליווי כולל בתוכו: ייצוג בהליכי מעצר, ניהול תיקי הוכחות, עררים וערעורים ועוד. המשרד שלנו מעניק את השירות המקצועי והמסור ביותר לכל לקוחותינו.

או השאירו פרטים בטופס ❯

מידע נוסף סביב הנושא

עורך דין פלילי בתל אביב

לחוק העונשין במדינת ישראל ישנו תפקיד חשוב מאוד והוא שמירה על הזכויות והבטחון של כל אדם ואדם. כחלק מכך חוק העונשין מציג בתוכו עבירות של

עורך דין פלילי בבני ברק

במידה וראיתם את הסדרה המדריך לרוצח אתם יכולים להבין שכל אדם, אפילו המשכיל והנורמטיבי ביותר עשוי להיות מעורב בעבירה פלילית. כמובן שמדובר על סדרה המגזימה

עורך דין פלילי ברמת גן

עורך דין פלילי הינה אחת ההתמחויות המרתוק ביותר הקיימות בתחום המשפט ועריכת הדין. מדובר במקבץ חוקים רחב, הכולל בתוכו דקויות של נסיבות, מקרים וסיפורים אנושיים.

עורך דין פלילי בראשון לציון

הדין הפלילי הינה אחת ההתמחויות המרתקות ביותר הקיימות בעולם עריכת הדין. מדובר בתחום רחב מאוד הכולל בתוכו מספר רב של סעיפי חוק, מקרים מעניינים ואירועים

עורך דין פלילי בפתח תקווה

עורך דין פלילי הוא גורם המקצוע המתמחה בכל הנוגע למשפט והחוק הפלילי בישראל, בדגש על חוק העונשין וההליך הפלילי. באתר שלנו – הנבחרת המשפטית תוכלו

עורך דין פלילי בחולון

החוק הישראלי מגדיר מנעד רחב מאוד של עבירות בתור עבירות פליליות. עבירה על אחד מסעיפי חוק העונשין עשוי להוביל אתכם לחקירה ואף להגשת כתב אישום

הזכות לביטחון

הזכות לחיים ולביטחון ולשלמות הגוף יוצאת מנקודת הנחה שכל פגיעה בחייו של אדם או בשלמות גופו תיחשב למעשה פסול ובלתי מוסרי, שגם גופי הצדק וגם

נסיבות הוצאת צו הרחקה

משמעותו של צו הרחקה היא למנוע מאדם אחד להתקרב לאחר, משום החשש להטרדות, איומים או התעללות. הוצאת צו הרחקה יכולה להיעשות מכוח ובהתאם לאחד משני

עבירות ועונשים בבית סוהר

הכניסה לבית הסוהר היא עונש חמור, אשר שולל מהאדם את חירותו באופן המשמעותי ביותר הקיים. החיים בתוך בית הכלא הם קשים וקשוחים, ועל האסירים ללמוד

זימון לחקירה במשטרה

זימון לחקירה במשטרה הינו צעד שמאיים על רבים, עוד בטרם התחילה החקירה עצמה. החשש קיים תמיד, במיוחד עבור אותם אנשים, אשר לא היה להם ניסיון

ועדת שחרורים

ועדת שחרורים ממונה מכוח הוראת סעיפים 32 ו – 33 לחוק שחרור על תנאי ממאסר. ועדת שחרורים רגילה או מיוחדת כוללת שופט שלום או מחוזי

הדרכים להקלה בעונש מאסר עולם

עונש מאסר עולם הינו עונש חמור אשר שולל מהאסיר את החופש לחיות חיים נורמטיבים ומרחיק אותו מהחיים הציבוריים והקהילתיים. מאסר עולם ניתן לאחר כתב אישום

עריכת דין פלילי
עורך דין פלילי סיוון כהן - איתך לאורך כל הדרך!
עורך דין פלילי סיוון כהן
חבל שתשלם מחיר כבד! שיחת ייעוץ שֶׁתַּחֲסֹךְ לך טעויות של בית סוהר.