מונחים משפטיים בתחום הפלילי

מי שעוסקים בפלילים כעניין שבשגרה, מכירים קרוב לוודאי מושגים משפטיים בתחום הפלילי באופן המעניק להם מיומנות בקריאת טקסטים המתייחסים לתחום. ואולם מי שרק מתעניינים בתחום או מעוניינים להרחיב את הידע וההתמצאות שלהם בו, חייבים להתוודע למספר גדול של מושגים שללא היכרות איתם קשה עד בלתי אפשרי להבין את ההתנהלות העניינית והמשפטית בתחום.

בשורות להלן צירפנו מונחים נפוצים השייכים לשלבים השונים של ההתנהלות המשטרתית והמשפטית כנגד מי שביצע לכאורה עבירה פלילית. מהי עבירה פלילית? מהם השלבים השונים בדרך להרשעה של אדם בעבירה פלילית? אילו מונחים משפטיים בתחום הפלילי נוגעים לכל אחד מהשלבים? ולמה חשוב להכיר את המונחים הללו? כדאי לקרוא – כל התשובות בהמשך המאמר.

 

מהי עבירה פלילית ומה משמעותה בראי החוק בישראל?

חוקי מדינת ישראל עוסקים במכלול היחסים שבין אדם לחסרו, כמו גם בין אדם לרשויות, ובעיקר למדינת ישראל. מי שעובר על החוקים הללו, במזיד או בשוגג, מבצע עבירה. לכאורה, אדם אמור להיענש על כל עבירה, למעשה, יש מקרים שבהם, מטעמים שונים, מחליטות הרשויות להימנע מלהעמיד אדם לדין על עבירה שביצע.

ואולם אם אדם מבצע עבירה פלילית, הסיכויים שלו לעמוד לדין הם גבוהים. עבירה פלילית היא עבירה על חוק העונשין בישראל. החוק הזה והפקודות השונות הנגזרות ממנו עוסק בכל תחומי החיים. כמו כן מוגדר בחוק רף הענישה הקיים עבור כל עבירה.

 

מונחים משפטיים התחום הפלילי המשמשים לסיווג עבירות לפי חומרתן

העבירות על פי החוק הישראלי מסווגות לפי רמות. שלוש הרמות הקיימות הן חטא, עוון או פשע. הפשע עצמו מסווג לסוגים שונים – פשע שנאה, פשע מאורגן ופשע מלחמה.

להלן הגדרתו המורחבת של כל אחד מן המונחים הללו:

 • חטא:  החטא הוא הרף הנמוך ביותר במידרג העבירות הפליליות בישראל. העונש המרבי על עבירת חטא הוא שלושה חודשי מאסר. לפעמים אפשר להמיר את המאסר בקנס כספי או בעבודות שירות.
 • עוון: הדרגה הבאה של עבירה פלילית היא עוון – עבירה שהעונש בצידה גבוה משלושה חודשים ומגיע לכל היותר לשלוש שנים. אם אפשר להמיר את המאסר בקנס, הרי שהקנס יעלה על הקנס המינימלי הקבוע בחוק.
 • פשע: הרף הבא של עבירות פליליות הוא פשע – עבירה שהעונש עבורה הוא מאסר של יותר משלוש שנים. לרוב, לא ניתן להמיר את המאסר בעבירות כאלה בקנס. תחת עבירת הפשע מאוגדים סוגים שונים של פשעים:
 1. פשעי שנאה: פשע הנובע משנאה על רקע דתי, אתני, מגדרי או עדתי. פשע שנאה יכול להיות הצתת בית תפילה, או פגיעה באדם על רקע צבע עורו או מוצאו.
 2. פשע מאורגן: מדובר בפשיעה שהמבצעים אותה הקימו לצורך כך ארגוני פשיעה, עם היררכיה ודרכי פעולה  ייחודיים.
 3. פשעי מלחמה: פשע על רקע מלחמתי, המנוגד לחוקים ולאמנות בינלאומיים העוסקים במלחמה. למשל – רצח שבויים, הריגת חפים מפשע שלא היו מעורבים בלחימה, אונס אזרחים או שבויים ועוד.

 

מונחים משפטיים בתחום הפלילי

השלבים בדרך להרשעה או זיכוי בעבירה פלילית

נקודת המוצא של כלל המערכת החוקית בישראל, כמו גם בכל מדינה מתוקנת בעולם, היא שאדם הוא זכאי כל עוד לא הוכח אחרת. עם זאת, כאשר מתעוררים חשדות נגד מאן דהוא בביצוע עבירה, הוא עובר מספר שלבים שבהם משתנה ההגדרה שלו, ויחד איתה המצב המשפטי של אותו אדם, כפי שנסביר להלן:

 

 1. חשוד: חשוד הוא אדם שקיימים כנגדו חשדות לביצוע העבירה. החשדות הללו אמנם לא נחקרו עד תום, אבל הראיות הקיימות מצביעות לכאורה על מעורבות, ואולי אפילו על אשמה שלו בעבירות המיוחסות לו.
 2. נאשם: אם ההוכחות שהצטברו כנגד החשוד מצביעות על כך שסיכויי ההרשעה שלו הם גבוהים, כי אז יוגש נגדו כתב אישום. עצם הגשת כתב האישום הופכת את החשוד לנאשם. גם בשלב הזה הוא עדיין נחשב לזכאי, אבל כעת מתנהלים נגדו הליכים משפטיים.
 3. עבריין מורשע: אם משפטו של הנאשם הסתיים בהרשעה, כי אז מצבו השתנה. אותו נאשם כבר איננו חשוד או נאשם, כי אם עבריין מורשע.
 4. פסק דין: פסק הדין קובע את מעמדו המשפטי של נאשם. פסק הדין יכול להרשיע אותו או, לחילופין לזכות אותו. הזיכוי יכול להיות מהעדר הוכחות מספיקות או מהעדר אשמה, שזה אומר שבית המשפט החליט שהנאשם נקי מכל חשד. פסק הדין איננו עוסק במישרין בענישה, אבל בהחלט משפיע עליה באמצעות סוג העבירה שבה הנאשם מורשע.
 5. גזר דין: לאחר שפסק דין בוקרה, יושבים השופטים בדין במטרה לקבוע את גזר הדין – שזה אומר איזה עונש יקבל העבריין המורשע. במקרים רבים, אחרי השלב הזה מוגשים ערעורים על חומרת העונש.
 6. ערעור על גזר הדין: יש מקרים שבהם מי שהורשע בעבירה מערער על גזר הדין. יש בכך משום סיכון, משם שבית המשפט עלול להחמיר את פסק הדין ולא להקל אותו.

 

למה חשוב להכיר מונחים משפטיים בתחום הפלילי?

היכרות עם המושגים השונים בעולם המשפט הפלילי, דרושה על מנת לדעת איך להתייחס לאדם ומה בדיוק המצב המשפטי שלו בכל רגע נתן. היכרות עם המושגים המשפטיים מונעת שימוש לא נכון בהם והתייחסות בלתי הולמת לאדם. לדוגמה – הפצת ידיעות או דברי שטנה על אדם, אף כי הוא עדיין בגדר חשוד וניהול משפט הוגן עשוי לזכות אותו.

זאת בדיוק הסיבה לכך שבמקרים רבים אוסר בית המשפט פרסום שמם תמונתם של חשודים. עם זאת, אם הפרסום משרת את המטרות של בית המשפט, הוא אכן עשוי להתבצע. למשל – פרסום שמו ותמונתו של חשוד באונס, עשוי לגרום למתלוננות נוספות לאזור אומץ ולהגיש גם הן תלונה.

 

התוכן המוצג במאמר שלהלן מובא לידע כללי בלבד, אינו בגדר מידע משפטי מחייב, ואין לפעול על פיו או להסתמך עליו בשום צורה שהיא. במידה ועולה הצורך בהכוונה משפטית, ליווי משפטי או ייצוג משפטי הנועד לסייע במקרה ספציפי, יש לפנות ישירות לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין פלילי בעל רישיון.

עריכת דין פלילי
עורך דין פלילי סיוון כהן - איתך לאורך כל הדרך!
הכנה לחקירה משטרתית

בעמוד זה אסביר לך באופן אישי איך להתכונן לפני חקירה משטרתית בצורה טובה ומלאה, ואיך נראה התהליך המלא אם תבקש להכין את עצמך דרכי לחקירה.

עילות מעצר

המעצר הוא אחד מהשלבים הראשונים של החקירה המשטרתית, כאשר חשוב לשים לב להבדל בין מעצר ובין מאסר שהוא השלב הסופי של ההליך המשפטי. המטרה העיקרית

צו הרחקה

איש מאיתנו לא דמיין את עצמו בסיטואציה שבה הוא צריך צו הרחקה שכן אדם אחר מטריד אותו, מאיים עליו או פוגע בו. עם זאת, בשלב

דין משמעתי

כל גוף במדינת ישראל כפוף בצורה כזאת או אחרת לדין הפלילי, והם מחויבים לציית לכללים על מנת שלא למצוא את עצמם מסתבכים עם החוק. אך

מעצר ימים

בהליך פלילי ישנם שני סוגים של מעצרים. האופציה הראשונה היא מעצר עד תום ההליכים, שבוודאי שמעתם עליו לא מעט באמצעי התקשורת. האופציה השנייה היא מעצר

פסקי דין פלילי

פסקי דין פלילי פסקי דין פלילי יכולים להיות ברוב המקרים לא פשוטים בכלל, אנשים נורמטיביים מוצאים את עצמם מסתבכים בפלילים ללא כל התראה מוקדמת. בחלק

העונשים עבור עבירות הימורים

התמכרות להימורים נחשבת כיום לאחת ההתמכרויות הנפוצות ביותר, אחרי התמכרות לאלכוהול וסקס. יחד עם זאת, חשוב לזכור כי הימורים יכולה להוות גם עבירה פלילית, אשר

חלופת מעצר

במדינת ישראל המעצר איננו נחשב בתור עונש, והמטרה העיקרית שלו זה לאפשר למשטרה לפעול ולאסוף ראיות ללא שיבושים. כמובן שעבור הנאשם, שלב המעצר הינו שלב

חקירה באזהרה או חקירה פלילית במשטרה

משרדנו מתמחה בייצוג נאשמים שזוהי הסתבכותם הראשונה והם לרוב נעדרי עבר פלילי. ייצוג נאשמים נעדרי עבר פלילי דורש התייחסות מיוחדת ושונה, שכן מדובר בנאשמים שלהם

מחיקת רישום פלילי

א’ מתל אביב התראיין לעבודה חדשה ומכובדת בחברת אבטחה ידועה. הוא צלח את שלב המיונים הראשון בתהליך ונקבע לו מועד לראיון אישי שאליו התבקש להביא

סעיף 60א – שימוע

הגשת כתב אישום או פתיחת תיק פלילי נגד נאשם זה מאורע קריטי אשר יכול להשליך רבות על עתידו האישי והמקצועי. ברוב המקרים מדובר במכשול קריטי

שחרור בערבות

מידיי יום אנו נחשפים בתקשורת לאנשים רבים אשר נעצרים מסיבות כאלה ואחרות, ובאופן טבעי לכל מקרה ישנם את הנסיבות הקשורות אליו. לביטוי “מעצר” ישנן משמעויות

כתב אישום תכנון ובניה

רבים מאיתנו קונים דירות וחולמים להרחיב אותן. אנחנו רוצים שהדירה תכלול גם מרפסת, חלון גדול, גינה או שפשוט יש לנו על יד הבית שטח נפלא

מעצר עד תום ההליכים

אחד מסוגי המעצר הנפוצים ביותר במשפט הפלילי הוא מעצר עד תום ההליכים, או כפי שנוהגים לכנות אותו בתור “העמדה לדין”. לרוב מעצר מהסוג הזה מגיע מיד

משפט פלילי

העידן שבו אנחנו חיים הוא עידן שבו כולנו מרגישים מאוד מתקדמים וטכנולוגיים. בלחיצת כפתור אחת אנחנו יכולים ליצור קשרים עם אנשים שנמצאים מעבר לים, לעשות

עדות כבושה

בכל הליך משפטי חשוב מאוד לשים את כל האמת על השולחן, על מנת שיהיה ניתן לקבל את התמונה המלאה וכך להגיע אל חקר האמת. ישנם

הפרת זכויות נחקר

עורכי דין פליליים מומחים בשלל זכויות הנחקר והסעיפים שלהם, ויודעים איך מביאים למצב שבו החוקר הופך לנחקר במידה ועבר את הגבולות אותן החוק מתיר לו.

שינוי עילת סגירת תיק

הילה היא סטודנטית וחיילת משוחררת, שהואשמה בעבירה של גניבה ממעביד עת רשמה שעות עבודה שבהן לא עבדה. כעת בהליך הפלילי-משפטי שהילה מצויה בו, עבירה זו

זכויות אדם

זכויות אדם הן זכויות הניתנות לכל אדם באשר הוא אדם, ללא קשר לדתו, למוצאו, למינו או לכל תכונה אחרת אשר הוא בא איתה. חשוב מאוד

זכות השימוע

זכות השימוע הינה זכות חדשה יחסית אשר הפכה להיות מוכרת באופן רשמי רק בזמן האחרון. עד לא מזמן זכות השימוע הייתה קיימת רק עבור נבחרי

עורך דין פלילי תותח

ישנם סוגים שונים של עורכי דין. בשנים האחרונות תחום עריכת הדין הפך למגוון, כאשר כיום ניתן למצוא כמות גדולה של עורכי דין הפועלים במדינת ישראל.

פסילת שופט

בתור אזרחים במדינת ישראל, אתם זכאים למשפט הוגן ותקין. לפיכך טוב לדעת שניתן לבחון את התנהלות השופט שניצב מולכם ובמידת הצורך לערער על התנהלותו במשפט

זכויות הנחקרים והעצורים

מרבית החשודים שנעצרים או מזומנים לחקירה משטרתית, למעשה אינם מוכנים לאירוע המכונן, שתופס אותם בהפתעה. כתוצאה מכך, מתקשים נחקרים ועצורים בהליכים פליליים, להיערך כראוי להליך

עורך דין פלילי מחירון

תחום עריכת הדין הפך למגוון ביותר בשנים האחרונות. כיום כל אחד יכול להגיע למצב בו הוא נזקק לשירותיו המקצועיים של עורך דין ואפילו לסיוע מעורך

מחיקת רישום פלילי לפני הגיוס

תקופת הצבא היא תקופה חשובה ומשמעותית מאוד בחייו של כל אדם בישראל. אולם על מנת שהשירות הצבאי גם יסתיים ברגל ימין, חשוב לפעול במהלכו למחיקת

עורך דין פלילי מומלץ

חיפשתם עורך דין פלילי מומלץ? על מנת שנוכל לסייע לכם במציאת עורך דין פלילי כזה, חשוב להבין מהם הקריטריונים שהופכים עורך דין פלילי לאיש מקצוע

איך לבחור עורך דין פלילי

זקוקים לשירותיו של עורך דין פלילי? חשוב לדעת שישנם מספר פרמטרים אשר הופכים את הבחירה בעורך דין פלילי לבחירה נבונה ומועילה שמשרתת את צרכיו של

עורכת דין פלילית

עורכת דין פלילית היא אשת מקצוע המתמחה בתחום המשפט הפלילי, ומוסמכת לייצג חשודים ונאשמים בתיקים פליליים אשר נוגעים לעבירות פליליות לסוגיהן השונים. במסגרת תחומי אחריותה,

עורכי דין פליליים מובילים

עורכי דין פליליים הם עורכי דין המתמחים בתחום המשפט הפלילי בישראל, ומספקים שירותי ייעוץ, ליווי וייצוג של חשודים ונאשמים בהליכים הפליליים בהם הם מעורבים. בהתאם

עורכי דין פליליים הטובים ביותר

עורכי דין פליליים הם עורכי דין שתחום עיסוקם והתמחותם הינו תחום המשפט הפלילי. עורכי דין פליליים מציעים שירותי ייעוץ וייצוג לחשודים ונאשמים בהליכים פליליים מסוגים

סוגי המעצרים הקבועים בחוק

אנו חיים במדינת ישראל, שהיא מדינת חוק לכל דבר ועניין. לפיכך כאשר מתבצעת עבירה על החוק, אחד מן התהליכים שבאמצעותם רשויות האכיפה והחוק אוכפות את

סיוע לדבר עבירה פלילית

אנו חיים במדינת חוק ולפיכך כל אדם שהיה שותף לביצוע עבירה פלילית מכל סוג שהוא, נדרש לתת את הדין על כך. סיוע בדבר עבירה פלילית

מי זכאי לחנינה

החוק במדינת ישראל קובע כי לאדם אשר ביצע פשע מסוים עשויה להינתן חנינה בתנאים מסוימים. המסגרת המוכרת ביותר לקבלת חנינה, היא חנינה מנשיא המדינה. אולם

חופשת אסירים

אסירים במדינת ישראל הם אזרחים לכל דבר ועניין אך מטבע הדברים, יש להם זכויות מוגבלות יותר משל האזרח הממוצע וחופש פעולה מצומצם יותר. אחת הזכויות

חוק אי הפללה בישראל

בתור אזרחים במדינת ישראל, אתם זכאים לבקש להמיר קנסות משטרתיים בברירת משפט בתנאים מסוימים. אחד מההליכים היותר מקובלים נוגע לחוק אי הפללה בישראל על שימוש

חיפוש לא חוקי של המשטרה

משטרת ישראל ורשויות האכיפה זכאים בהחלט להגיע לביתם של אזרחים מסוימים בזמן נתון כדי לבצע חיפוש לטובת חקירה משטרתית. עם זאת, יש לדעת שחיפוש בביתו

יחסי הסגרה בין מדינות

אנו חיים בעולם גלובלי בו אנשים שהם אזרחיה של מדינה אחת, עשויים לנהל את חייהם במקביל במדינה אחרת. אזרחים אלו יכולים לבצע עבירות במדינה שבה

מהו משפט בדלתיים סגורות?

הליכים משפטיים במדינת ישראל מתנהלים במגוון מתכונות. אחת הדרכים לשמירה על הליך משפטי תקין בתחום הפלילי, נקראת “משפט בדלתיים סגורות”. מטרתו של משפט בדלתיים סגורות

מאסר עולם בישראל

מאסר עולם הינו העונש השני החמור ביותר הניתן בישראל לעבריינים מורשעים, בדרך כלל בגין רצח או בגידה במדינה. עונש זה הינו השני בדרגת חומרתו לפי

עבירת סחר בבני אדם

לכאורה, ניתן היה לטעון כי תופעת הסחר בבני אדם פסה מן העולם כבר לפני יותר ממאה שנים. אולם הלכה למעשה, תופעה מטרידה זו מוסיפה להתקיים,

התיישנות רישום פלילי

משמעותו של המושג התיישנות רישום פלילי, אומר שלאחר פרק זמן מסוים, כפי שנקבע בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, לא יהיה המידע על העבירה הפלילית זמין

עונשים על פגיעה בהליך משפטי

לכל אדם יש זכות להליך משפטי הוגן. נשמת אפה של מדינה דמוקרטית היא היכולת לספק לכלל אזרחיה את הזכות להיאבק בבית המשפט על חפותם, ובמידת

הדרכים להקלה בעונש מאסר עולם

עונש מאסר עולם הינו עונש חמור אשר שולל מהאסיר את החופש לחיות חיים נורמטיבים ומרחיק אותו מהחיים הציבוריים והקהילתיים. מאסר עולם ניתן לאחר כתב אישום

ועדת שחרורים

ועדת שחרורים ממונה מכוח הוראת סעיפים 32 ו – 33 לחוק שחרור על תנאי ממאסר. ועדת שחרורים רגילה או מיוחדת כוללת שופט שלום או מחוזי

זימון לחקירה במשטרה

זימון לחקירה במשטרה הינו צעד שמאיים על רבים, עוד בטרם התחילה החקירה עצמה. החשש קיים תמיד, במיוחד עבור אותם אנשים, אשר לא היה להם ניסיון

עבירות ועונשים בבית סוהר

הכניסה לבית הסוהר היא עונש חמור, אשר שולל מהאדם את חירותו באופן המשמעותי ביותר הקיים. החיים בתוך בית הכלא הם קשים וקשוחים, ועל האסירים ללמוד

נסיבות הוצאת צו הרחקה

משמעותו של צו הרחקה היא למנוע מאדם אחד להתקרב לאחר, משום החשש להטרדות, איומים או התעללות. הוצאת צו הרחקה יכולה להיעשות מכוח ובהתאם לאחד משני

הזכות לביטחון

הזכות לחיים ולביטחון ולשלמות הגוף יוצאת מנקודת הנחה שכל פגיעה בחייו של אדם או בשלמות גופו תיחשב למעשה פסול ובלתי מוסרי, שגם גופי הצדק וגם

עורך דין פלילי בחולון

החוק הישראלי מגדיר מנעד רחב מאוד של עבירות בתור עבירות פליליות. עבירה על אחד מסעיפי חוק העונשין עשוי להוביל אתכם לחקירה ואף להגשת כתב אישום

עורך דין פלילי בפתח תקווה

עורך דין פלילי הוא גורם המקצוע המתמחה בכל הנוגע למשפט והחוק הפלילי בישראל, בדגש על חוק העונשין וההליך הפלילי. באתר שלנו – הנבחרת המשפטית תוכלו

עורך דין פלילי בראשון לציון

הדין הפלילי הינה אחת ההתמחויות המרתקות ביותר הקיימות בעולם עריכת הדין. מדובר בתחום רחב מאוד הכולל בתוכו מספר רב של סעיפי חוק, מקרים מעניינים ואירועים

עורך דין פלילי בתל אביב

לחוק העונשין במדינת ישראל ישנו תפקיד חשוב מאוד והוא שמירה על הזכויות והבטחון של כל אדם ואדם. כחלק מכך חוק העונשין מציג בתוכו עבירות של

עורך דין פלילי ברמת גן

עורך דין פלילי הינה אחת ההתמחויות המרתוק ביותר הקיימות בתחום המשפט ועריכת הדין. מדובר במקבץ חוקים רחב, הכולל בתוכו דקויות של נסיבות, מקרים וסיפורים אנושיים.

עורך דין פלילי בבני ברק

במידה וראיתם את הסדרה המדריך לרוצח אתם יכולים להבין שכל אדם, אפילו המשכיל והנורמטיבי ביותר עשוי להיות מעורב בעבירה פלילית. כמובן שמדובר על סדרה המגזימה

אז מה היה לנו עד עכשיו?
עורך דין פלילי סיוון כהן

עו”ד פלילי – סיוון כהן

שמי סיוון כהן ואני עורכת דין פלילי בעלת תואר ראשון במשפטים LL.B. ותואר שני בהצטיינות, שניהם באוניברסיטת בר אילן. התחלתי את דרכי בתחום המשפט הפלילי עוד בהיותי סטודנטית במשרד עריכת דין מוכר עד לפתיחת משרד עו"ד פלילי עצמאי. משנת 2011 אני מנהלת משרד עורכי דין פרטי ומעניקה שירות מקצועי בתחום הפלילי. המשרד שלנו נותן ליווי צמוד לקהל הלקוחות שלנו משלב החקירה ועד לתום ההליכים. הליווי כולל בתוכו: ייצוג בהליכי מעצר, ניהול תיקי הוכחות, עררים וערעורים ועוד. המשרד שלנו מעניק את השירות המקצועי והמסור ביותר לכל לקוחותינו.

או השאר פרטים בטופס ❯
שתף/י מאמר זה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram