מהו אישור משטרה על היעדר עבירות מין

כל אדם שנאשם או הורשע בעבירות מין, מנוע מלהיות מועסק בשורה של משרות ותפקידים. לרוב מדובר בתפקידים שיש להם נגיעה לבני נוער או קבוצות אחרות שעלולות להימצא בסיכון אם בסביבתם המיידית נמצא אדם שהורשע או נחשד בביצוע עבירות מין.

על מנת להימנע ממצבים כאלה מנפיקה משטרת ישראל אישור משטרה על היעדר עבירות מין למי שאמורים להיות מועסקים במשרות מהסוג האמור לעיל. מהו אישור משטרה על היעדר עבירות מין בעצם? מתי נדרשת הצגת אישור מהסוג הזה? אילו תפקידים מחייבים את המועמד להציג למעסיקים הפוטנציאליים שלו אישור כזה?

כיצד יכול עורך דין פלילי לסייע בהשגת אישור כזה? בשורות להלן נרחיב את היריעה על אישור פשוט לכאורה, שעשוי למנוע קשת רחבה של בעיות.

קישור להורדת טופס אישור משטרה על היעדר עבירות מין

 

אישור משטרה על היעדר עבירות מין – מה זה בעצם

אחד המצבים הבעייתיים ביותר שכבר התרחשו לא פעם בעבר, הוא מצב שבו עבריין מין מורשע, או מי שתלויות ועומדות כנגדו האשמות בגין עבירות מין, הועסק בעבודות שבהן הוא בא במגע עם מבוגרים או בני נוער בנסיבות שעלולות להעניק לו הזדמנות של ממש לבצע בהם עבירות מין.

המחוקק מבקש למנוע ככל האפשר מצבים כאלה. לפיכך החוק מחייב מי שאמור להיות מועסק בתפקידים ספציפיים או במקומות עבודה מסוימים, לקבל מראש אישור משטרתי המעיד על מי שנושא אותו שלא תלויות נגדו האשמות בגין עבירות מין כאמור לעיל.

האישור הזה מעיד, ככל שהדבר אפשרי, שעד למועד הדשת הבקשה לא אירעו שום אירועים הקושרים את מקבל האישור לביצוע עבירות מין מכל סוג שהוא.

 

הידעת? ישנם מעסיקים בישראל המנועים מהעסקת עברייני מין מורשעים

כל אדם שמגיש מועמדות למשרה הדורשת אישור משטרה כאמור לעיל, חייב להציג אותו כחלק מהדרישות הקדמיות לקבלה לעבודה. על מנת למנוע מצב שבו אדם התקבל לעבודה ללא הצגת אישור מתאים, החוק מחייב גם מעסיקים במשרות שיש בהן משום סיכון לעבריינות מין, לדרוש מהמועמד למשרה שיש בה מוטיבים של סיכון, לדרוש מהמועמד להציג בפניהם את האישור המתאים.

ללא אישור כזה, חל איסור להעסיק עובדים חדשים במשרות האמורות, גם אם לכאורה מדובר באנשים שההתאמה שלהם למשרה היא גבוהה מאוד.

 

מתי נדרשת הצגת אישור משטרה על היעדר עבירות מין

אישור משטרה על היעדר עבירות מין, נדרש ממי שמגיש מועמדות למשרה שבמהלכה העובד נחשף לאנשים אשר נמנים עם קבוצות סיכון מסוימות שיכולות לשמש מטרה לסטיות המיניות של מי שנאשם והורשע בביצוע עבירות מין.

להלן רשימה חלקית של קבוצות האוכלוסייה הללו ומקומות עבודה שאמורים לחייב כל מועמד להציג אישור משטרתי כזה:

  1. אישור משטרה לעבודה עם קטינים:  בתחילת שנת 2003 נכנס לתוקף חוק האוסר העסקה של עברייני מין במגוון רחב של מקומות עבודה. בין השאר מדובר בפנימיות, בתי ספר, תנועות נוער, גני ילדים, משפחתונים ורשימה ארוכה של מוסדות דומים. המשות, לכל המוסדות הללו היא, כמובן, הנגיעה שלהם לעבודה עם ילדים ובני נוער. בנוסף, כלל המחוקק בקטגוריה הזאת גם מכוני כושר, גני חיות, גני שעשועים וכן הסעות קטינים.
  2. אישור משטרה לעבודה בבתי חולים ומוסדות רפואיים: גם מי שמועמד לעבודה בבית חולים או במוסד רפואי כלשהו, לרבות מוסדות גריאטריים, הדרש להציג אישור על היעדר עבירות מין.
  3. אישור לעבודה עם בעלי מוגבלויות: סוג אחר של מוסדות שאמורים לדרוש את האישור האמור הם מוסדות גריאטריים או כאלה שמעניקים מחסה ושירות לחסרי ישע: מעונות לבעלי מוגבלויות, מועדונים לנכים, הסעות לנכים, בתי חולים סיעודיים ועוד מקומות דומים. המקומות הללו מעניקים מחסה וביטחון לאנשים שהם חברי ישע, גם אם דרגת חוסר הישע שלהם משתנה. אנשים כאלה אינם יכולים להגן על עצמם בפני עברייני מין, שבחלק ניכר מהמקרים כופים את עצמם על הקורבנות.

 

אישור משטרה על היעדר עבירות מין – מדוע הוא נדרש דווקא במקומות המצוינים לעיל

אחד המאפיינים של עברייני מין, היא הנטייה שלהם לבצע את העבירות שלהם דווקא באנשים שהם חסרי ישע ואינם יכולים להגן על עצמם בכוחות עצמם. לכאורה, עברייני מין יכולים לנסות לבצע עבירות מין בכל מקום. אבל נקודת המוצא של המחוקק היא שבדרך כלל, מעבר למקומות שמצוינים בהוראת החוק, כל מי שנעשה ניסיון לבצע בו עבירת מין, יתקומם ולא יניח לתוקף לבצע את זממו.

במקומות שצוינו לעיל ומקומות רבים נוספים, היכולת של נפגעי העבירה להתנגד היא נמוכה. לכן, מצא לנכון המחוקק לוודא שאך ורק אנשים מתאימים יתקבלו לעבודה. הדרך הטובה ביותר לוודא שרק אנשים מתאימים יתקבלו, היא לוודא לכל הפחות מי שמתקבל לעבודה לא יוכל להיות בעל עבר של עבירות מין.

 

כיצד עורך דין פלילי יכול לסייע בהשגת אישור המשטרה על היעדר עבירות מין

למעשה, אישור על העדר עבירות מין ניתן למי שלא הורשעו בביצוע עבירת מין. עם זאת, יש מצבים רבים שבהם המשטרה לא מעניקה אישור כזה, אף שלכאורה אין מניעה לקבל אותו. למשל – מי שנחקר בהקשר לביצוע עבירת מין, עשוי להיות מנוע מלקבל אישור כזה.

מאחר וקשת האפשרויות היא רחבה, ומאחר שלעיתים קרובות האישור הזה הוא ההבדל בין להיות מועסק או להיות מבטל, אין פלא שאנשים מוכנים לעשות הרבה כדי לקבל את האישור. פנייה לעורך דין פלילי המתמצא בתחום יכולה לצלוח את ההתנגדות של המשטרה ולאפשר למאן דהוא לקבל אישור, על סמך העובדה שהוא מעולם לא הורשע בעבירת מין.

 

התוכן המוצג במאמר שלהלן מובא לידע כללי בלבד, אינו בגדר מידע משפטי מחייב, ואין לפעול על פיו או להסתמך עליו בשום צורה שהיא. במידה ועולה הצורך בהכוונה משפטית, ליווי משפטי או ייצוג משפטי הנועד לסייע במקרה ספציפי, יש לפנות ישירות לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין פלילי בעל רישיון.

החוק קובע שני איסורים בעניין: איסור להעסיק עבריין מין שהורשע ואיסור על עבריין מין להגיש מועמדות ולעבוד במקומות בהם נמצאת אוכלוסייה הכוללת חסרי ישע, קטינים או בעלי מוגבלויות. לפיכך, חל איסור להעסיק אדם במוסד בו יש אוכלוסיות מוגנות, בלי שהציג אישור משטרתי של היעדר עבירות מין. חובה זו חלה על גברים אך לא על נשים. לפי חוק, אדם שהורשע בעבירות מין וטרם חלפו 20 שנה מיום שהשתחרר מהכלא, לא יוכל לקבל אישור משטרתי המעיד על העדר עבירות מין.

כל אדם המעוניין להתנדב במוסד יש אוכלוסיות מוגנות, כגון: בעלי מוגבלויות, קטינים וכיו”ב, לא יוכל להתנדב במוסד ללא הצגת אישור משטרתי של היעדר עבירות מין. החובה לבדוק אם העובד או המתנדב כשירים לעבודה מוטלת על המעסיק בלבד.

על מבקש האישור להצטייד בכמה טפסים, אותם יכול הוא למצוא באתר של משטרת ישראל:
בקשת בגיר לקבלת אישור.
תעודת מוסד.

בהגדה זו נכללים כמה עבירות שנקבעו בחוק העונשין:
ביצוע מעשה סדום
ביצוע מעשה מגונה בפרהסיה
ביצוע עבירות מין בתוך המשפחה.
התעללות מינית בחסר ישע או בקטין
אינוס של קורבן ללא הסכמתו
החזקה ו/או פרסום של חומרי פדופיליה.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
עורך דין פלילי סיוון כהן

עו”ד פלילי – סיוון כהן

שמי סיוון כהן ואני עורכת דין פלילי בעלת תואר ראשון במשפטים LL.B. ותואר שני בהצטיינות, שניהם באוניברסיטת בר אילן. התחלתי את דרכי בתחום המשפט הפלילי עוד בהיותי סטודנטית במשרד עריכת דין מוכר עד לפתיחת משרד עו"ד פלילי עצמאי. משנת 2011 אני מנהלת משרד עורכי דין פרטי ומעניקה שירות מקצועי בתחום הפלילי. המשרד שלנו נותן ליווי צמוד לקהל הלקוחות שלנו משלב החקירה ועד לתום ההליכים. הליווי כולל בתוכו: ייצוג בהליכי מעצר, ניהול תיקי הוכחות, עררים וערעורים ועוד. המשרד שלנו מעניק את השירות המקצועי והמסור ביותר לכל לקוחותינו.

או השאירו פרטים בטופס ❯

מידע נוסף סביב הנושא

תקיפה מינית

ההגדרה של תקיפה מינית והצורה שבה התרבות והחוק מתייחסים לנושא השתנתה באופן ניכר לאורך השנים וממשיכה להשתנות בימים אלו. ההגדרה הזו משתנה בין תרבויות שונות

ביצוע מעשי סדום – עונש

עבירות מין נמנות עם העבירות הפליליות החמורות ביותר שעבריין יכול לבצע. מערכת המשפט במדינת ישראל מתייחסת בחומרה רבה לעבריינים שנמצאים אשמים בביצוע עבירות מין, בניסיון

הפצת סרטון מיני באינטרנט

כניסתו של האינטרנט אל חיינו לפני כמה עשורים הביאה איתה, אמנם, לא מעט דברים חיוביים, אך לצידם ניתן להבחין בקלות גם בלא מעט תופעות שליליות

עבירות מין במחשב – עונש

מהרגע שבו רשת האינטרנט נכנסה לחיינו, הם השתנו מן הקצה אל הקצה. פעולות שנדמה היה שלא נוכל לבצע לעולם מתבצעות היום בלחיצת כפתור, ונפתחו בפנינו

מעשה מגונה בפומבי – עונש

ישנם מעשים שעשייתם במרחב הציבורי מהווה עבירה חמורה על החוק. מעשה מגונה בפומבי נמנה עם סוגי המעשים האלה, והוא כולל פעולות שמתבצעות לשם גירוי, פרובוקציה,

מעשה מגונה בפומבי

בעולם שלנו קיימים כל מיני קודי התנהגות, שעליהם אנחנו צריכים לשמור על מנת לעמוד בסטנדרטים הנורמטיביים של החברה. לצד קודי התנהגות אלו, שהם מעין חוקים

חוק התיישנות בעבירות מין

חוק ההתיישנות נועד למנוע מצב שבו אדם יגיש תביעה נגד אדם אחר בגין חוב או עוולה, לאחר שנים רבות של שתיקה. באופן כללי, התיישנות נכנסת

עבירות מין במחשב

עם הקטגוריות הבעייתיות יותר של עבירות פליליות בישראל ניתן למנות עבירות מין. עבירות מין הן כל פגיעה בזולת שהיא בעלת מאפיינים מיניים. בעידן המודרני, עבירות

עבירות מין במשפחה

עבירות מין במשפחה הן מעשים של פגיעה מינית המתבצעים בתוך התא המשפחתי. אלו הן עבירות פליליות אשר פוגעות באופן חמור ביותר בביטחונם האישי ובצנעתם של

עבירות אונס – עונש

עבירות אונס ידועות בחוק העונשין בישראל בתור “עבירות אינוס”. אלו הן עבירות פליליות חמורות ביותר, אשר במסגרתן מתבצעת בעילת אישה ללא הסכמתה המפורשת. בין אם

עורך דין הטרדה מינית

חרף העובדה שחלפו למעלה מ – 20 שנים מאז שנחקק החוק למניעת הטרדות מיניות בישראל, גם בשנת 2021 תופעת ההטרדה המינית, טרם פסה מן העולם.

עריכת דין פלילי
עורך דין פלילי סיוון כהן - איתך לאורך כל הדרך!
עורך דין פלילי סיוון כהן
חבל שתשלם מחיר כבד! שיחת ייעוץ שֶׁתַּחֲסֹךְ לך טעויות של בית סוהר.